RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2013
28.11.2013
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 9142,0 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 3,3% (în preţuri comparabile).     

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-septembrie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 4677,4 mil.lei (reprezentînd 51,2% din total), fiind la nivelul perioadei respective a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 4025,0 mil. lei (reprezentînd 44,0% din total), fiind în creştere cu 6,3% faţă de nivelul ianuarie-septembrie 2012.   

În ianuarie-septembrie 2013 se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi în utilaje, maşini şi mijloace de transport cîte 0,2 puncte procentuale, cota-parte a investiţiilor în alte cheltuieli în total investiţii s-a majorat cu 0,4 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului 2012.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2013

Informativ: ianuarie-septembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

9142,0

103,3

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

4677,4

100,0

51,2

51,4

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

4025,0

106,3

44,0

44,2

   alte cheltuieli

439,6

112,8

4,8

4,4

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 3990,2 mil. lei investiţii, sau  43,7% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-septembrie  2012 acest volum s-a majorat cu 5,9% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 35,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 3267,7 mil. lei, fiind în creştere cu 7,5% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2012.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 18,3% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 3,4 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2012.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-septembrie 2013

Informativ: ianuarie-septembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

9142,0

103,3

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

3267,7

107,5

35,7

34,4

   privată

3990,2

105,9

43,7

42,5

   mixtă (publică şi privată)

208,4

168,5

2,3

1,4

   străină

632,5

103,7

6,9

6,9

   a întreprinderilor mixte

1043,2

79,8

11,4

14,8

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2013 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 5639,4 mil. lei investiţii,  reprezentînd 61,7% din total, şi s-a mărit cu 2,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2012.

În ianuarie-septembrie 2013, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 907,3 mil. lei, sau 9,9% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2012 cu 35,9% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 0,1 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-septembrie anului 2012, constituind 6,5% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2013

Informativ: ianuarie-septembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

9142,0

103,3

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

571,1

136,0

6,2

4,7

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

336,2

135,7

3,7

2,8

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei                        

5639,4

102,7

61,7

62,1

surselor din străinătate

591,7

100,9

6,5

6,6

altor surse

2003,6

95,2

21,9

23,8

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 44,0% (comparativ cu 44,2% în ianuarie-septembrie 2012).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 34,9% din total investiţii realizate (din care 16,7% – clădirilor de locuit şi 18,2% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit s-a micşorat cu 0,5 puncte procentuale faţă de ianuarie-septembrie 2012, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 1,3 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-septembrie 2013

Informativ: ianuarie-septembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

9142,0

103,3

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

1527,5

100,4

16,7

17,2

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

1662,1

111,0

18,2

16,9

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

4025,0

106,3

44,0

44,2

altele

1927,4

100,5

21,1

21,7

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50263 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran