RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013
12.12.2013
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20131),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2013 s-au cifrat la 224,8 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,9% - comparativ cu luna octombrie 2012.

În ianuarie-octombrie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 1944,2 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 10,6%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1306,5 mil. dolari SUA (67,2% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 18,9% faţă de ianuarie-octombrie 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 11,8%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 637,7 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 32,8% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-octombrie 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 3,4%.            

Ianuarie-octombrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2012

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2012

2013

2012

2013

Export – total     

1944,2

110,6

100,0

100,0

0,1

10,6

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

907,0

110,8

46,6

46,7

-2,7

5,0

  ţările CSI

768,9

100,9

43,3

39,5

2,1

0,4

  alte ţări

268,3

151,0

10,1

13,8

0,7

5,2

Import – total  

4450,9

105,2

100,0

100,0

1,7

5,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

2003,3

106,0

44,7

45,0

1,0

2,7

  ţările CSI

1349,2

103,3

30,8

30,3

-0,9

1,0

  alte ţări

1098,4

106,1

24,5

24,7

1,6

1,5

balanţA comercialĂ – total     

-2506,7

101,4

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1096,3

102,4

43,3

43,7

x

x

  ţările CSI

-580,3

106,8

22,0

23,2

x

x

  alte ţări

-830,1

96,8

34,7

33,1

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 907,0 mil. dolari SUA (cu 10,8% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2012), deţinînd o cotă de 46,7% în total exporturi (46,6% în ianuarie-octombrie 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,5% (în ianuarie-octombrie 2012– 43,3%), ce corespunde unei valori de 768,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 0,9%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2012.

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2012

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2012

2013

2012

2013

Export - total

1944,2

110,6

100,0

100,0

0,1

10,6

       din care:

Federaţia Rusă

537,0

98,5

31,0

27,6

3,0

-0,5

România

344,5

120,6

16,2

17,7

-1,6

3,3

Italia

144,7

82,9

9,9

7,4

0,6

-1,7

Ucraina

112,3

115,1

5,5

5,8

-1,3

0,8

Turcia

112,2

de 2,5 ori

2,6

5,8

-0,8

3,8

Germania

87,9

151,6

3,3

4,5

-1,8

1,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

86,8

124,2

4,0

4,5

-0,7

1,0

Belarus

72,0

115,6

3,5

3,7

0,3

0,6

Polonia

69,9

109,3

3,6

3,6

-0,3

0,3

Kazahstan

31,0

74,7

2,4

1,6

0,3

-0,6

Noua Zeelandă

27,5

143,0

1,1

1,4

1,0

0,5

Elveţia

27,3

de 6,1 ori

0,3

1,4

0,1

1,3

Bulgaria

25,8

91,0

1,6

1,3

0,0

-0,1

Statele Unite ale Americii

22,5

94,5

1,4

1,2

0,2

-0,1

Georgia

22,2

140,6

0,9

1,1

0,3

0,4

Republica Cehă

21,6

159,4

0,8

1,1

0,2

0,5

Grecia

21,2

de 2,3 ori

0,5

1,1

-0,5

0,7

Franţa

21,1

109,3

1,1

1,1

0,3

0,1

Austria

14,0

123,2

0,6

0,7

0,1

0,2

Ungaria

13,9

57,9

1,4

0,7

0,4

-0,6

Lituania

12,3

124,5

0,6

0,6

-0,3

0,1

Olanda

11,7

82,5

0,8

0,6

0,0

-0,1

Irak

11,0

54,1

1,2

0,6

0,9

-0,5

Slovacia

6,5

146,1

0,3

0,3

0,0

0,1

Uzbekistan

6,0

93,6

0,4

0,3

0,1

0,0

Spania

5,9

132,7

0,3

0,3

0,2

0,1

Belize

5,9

109,7

0,3

0,3

-0,9

0,0

Belgia

5,8

76,2

0,4

0,3

0,0

-0,1

Azerbaidjan

5,1

117,2

0,2

0,3

0,0

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2013, comparativ cu perioada similară  din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Turcia (de 2,5 ori), România (+20,6%), Germania (+51,6%), Elveţia (de 6,1 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+24,2%), Ucraina (+15,1%), Grecia (de 2,3 ori), Belarus (+15,6%), Noua Zeelandă (+43,0%), Republica Cehă (+59,4%), Georgia (+40,6%), Polonia (+9,3%), Austria (+23,2%), Franţa (+9,3%), Lituania (+24,5%), Slovacia (+46,1%) şi Spania (+32,7%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 15,5%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-17,1%), Kazahstan (-25,3%), Ungaria (-42,1%), Federaţia Rusă (-1,5%), Irak (-45,9%), Bulgaria (-9,0%), Statele Unite ale Americii (-5,5%), Olanda (-17,5%) şi Belgia (-23,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 4,3%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2012

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2012

2013

2012

2013

Export - total

1944,2

110,6

100,0

100,0

0,1

10,6

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

392,8

120,0

18,6

20,2

0,2

3,7

Animale vii

5,1

74,8

0,4

0,3

0,0

-0,1

Carne şi preparate din carne

14,5

79,3

1,0

0,7

0,1

-0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

13,3

153,0

0,5

0,7

0,0

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

108,0

de 2,8 ori

2,2

5,6

-2,0

3,9

Legume şi fructe

213,7

101,1

12,0

11,0

1,1

0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

27,3

128,2

1,2

1,4

0,8

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,8

135,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

4,9

30,5

0,9

0,2

0,2

-0,6

Produse şi preparate alimentare diverse

2,2

80,3

0,2

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

212,4

110,1

11,0

10,9

2,0

1,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

193,1

117,7

9,3

9,9

1,7

1,6

Tutun brut şi prelucrat

19,3

67,0

1,7

1,0

0,3

-0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

201,5

142,0

8,1

10,4

-5,7

3,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,6

110,8

0,2

0,3

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

121,3

142,8

4,8

6,2

-3,6

2,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,6

107,5

0,3

0,3

0,0

0,0

Lemn şi plută

0,6

67,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,5

115,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,4

125,2

0,1

0,1

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

12,0

75,6

0,9

0,6

0,2

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

52,5

de 2,0 ori

1,5

2,7

-2,2

1,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,0

73,2

0,2

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

22,4

199,7

0,6

1,2

-0,6

0,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

15,5

de 2,2 ori

0,4

0,8

-0,8

0,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

6,9

160,5

0,2

0,4

0,2

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

25,9

35,7

4,1

1,3

1,0

-2,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

25,9

35,7

4,1

1,3

1,0

-2,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

147,3

117,8

7,1

7,6

1,6

1,3

Produse chimice organice

0,9

71,5

0,1

0,0

-0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

1,8

118,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

91,6

124,8

4,2

4,7

0,8

1,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

39,8

105,5

2,1

2,1

0,9

0,1

Materiale plastice sub forme primare

4,0

101,9

0,2

0,2

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

7,8

131,1

0,3

0,4

0,0

0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,3

118,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

212,8

115,5

10,5

10,9

0,7

1,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,3

91,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

13,1

79,6

0,9

0,7

0,0

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,8

70,1

0,6

0,3

0,1

-0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

17,5

151,2

0,7

0,9

-0,2

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

65,8

84,8

4,4

3,4

1,0

-0,7

Articole din minerale nemetalice

46,1

140,4

1,9

2,3

-0,3

0,8

Fier şi oţel

7,6

92,5

0,5

0,4

0,0

0,0

Metale neferoase

3,4

187,4

0,1

0,2

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

50,2

de 2,1 ori

1,3

2,6

0,0

1,5

Maşini şi echipamente pentru transport

307,3

106,0

16,5

15,8

0,8

1,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

7,5

95,3

0,5

0,4

-0,2

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

13,2

72,7

1,0

0,7

-0,4

-0,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,3

106,0

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

38,0

94,9

2,3

2,0

-0,6

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,8

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,5

59,7

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

202,5

127,5

9,0

10,4

1,3

2,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

35,3

88,6

2,3

1,8

0,4

-0,3

Alte echipamente de transport

4,2

24,6

1,0

0,2

0,6

-0,7

Articole manufacturate diverse

421,2

102,3

23,4

21,7

0,0

0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

6,5

88,1

0,4

0,3

0,1

-0,1

Mobilă şi părţile ei

85,2

110,5

4,4

4,4

0,6

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

15,9

105,5

0,9

0,8

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

216,9

101,3

12,2

11,2

-1,0

0,2

Încălţăminte

31,4

88,2

2,0

1,6

-0,4

-0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

29,4

112,7

1,5

1,5

0,6

0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,1

de 2,1 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

34,8

96,7

2,0

1,8

0,1

-0,1

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 21,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,5% din total secţiune şi 11,2% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (20,2% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (7,5% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (7,0% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,8% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 20,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (54,4% din total secţiune şi 11,0% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (27,5% din total secţiune şi 5,6% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,0% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,7% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (3,4% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), animale vii (1,3% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), hrană destinată animalelor (1,3% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (65,9% din total secţiune şi 10,4% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,4% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), vehicule rutiere (11,5% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,3% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,8% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au plasat pe locul patru, deţinînd o cotă de 10,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (30,9% din total secţiune şi 3,4% din total exporturi), articole prelucrate din metal (23,6% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (21,6% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (8,2% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), cauciuc prelucrat (6,2% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), fier şi oţel (3,6% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,2% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi). Cea mai mare parte din exportul de articole prelucrate din metal (55,7%) au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie pentru construcţie, mobilă şi autovehicule.

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (90,9% din total secţiune şi 9,9% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (9,1% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase cu o pondere de 10,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (60,2% din total secţiune şi 6,2% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (26,1% din total secţiune şi 2,7% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (5,9% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), cauciuc brut (2,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,3% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (62,2% din total secţiune şi 4,7% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (27,0% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,3% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (2,7% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte (83,4%) din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile.

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 1,3% în total exporturi.

În ianuarie-octombrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,8 ori), maşini şi aparate electrice (+27,5%), seminţe şi fructe oleaginoase (+42,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+17,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (de 2,0 ori), articole prelucrate din metal (de 2,1 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+24,8%), articole din minerale nemetalice (+40,4%), mobilă şi părţile ei (+10,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (de 2,2 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+28,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+51,2%), produse lactate şi ouă de păsări (+53,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (+1,3%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+12,7%), legume şi fructe (+1,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+5,5%), materiale plastice prelucrate (+31,1%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+60,5%), metale neferoase (+87,4%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 17,8%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-64,3%), fire, ţesături şi articole textile (-15,2%), hrană destinată animalelor (-69,5%), tutun brut şi prelucrat (-33,0%), vehicule rutiere (-11,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,3%), încălţăminte (-11,8%), carne şi preparate din carne (-20,7%), cauciuc prelucrat (-20,4%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-24,4%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-29,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-5,1%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-11,9%), animale vii (-25,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-40,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 6,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2013 au însumat 480,4 mil. dolari SUA, cu 5,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 3,3% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2012.

În ianuarie-octombrie 2013 importurile au totalizat 4450,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 5,2%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2003,3 mil. dolari SUA (cu 6,0% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2012), deţinînd o pondere de 45,0% în total importuri (44,7% în  ianuarie-octombrie 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1349,2 mil. dolari SUA (cu 3,3% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2012), care echivalează cu o cotă de 30,3% în total importuri (30,8% în ianuarie-octombrie 2012).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,4% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2012

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2012

2013

2012

2013

Import - total

4450,9

105,2

100,0

100,0

1,7

5,2

       din care:

Federaţia Rusă

617,3

98,3

14,8

13,9

0,3

-0,3

România

578,1

113,3

12,1

13,0

1,0

1,6

Ucraina

541,5

110,4

11,6

12,2

-0,9

1,2

China

387,4

117,2

7,8

8,7

0,3

1,3

Germania

322,0

101,9

7,5

7,2

-0,3

0,1

Turcia

313,4

98,0

7,6

7,0

0,6

-0,1

Italia

278,9

103,7

6,4

6,3

-0,3

0,2

Belarus

153,6

99,8

3,6

3,5

0,0

0,0

Polonia

115,8

93,9

2,9

2,6

0,4

-0,2

Austria

106,4

110,4

2,3

2,4

0,6

0,2

Franţa

83,6

113,7

1,7

1,9

0,1

0,2

Ungaria

83,0

112,3

1,7

1,9

-0,2

0,2

Bulgaria

70,6

111,2

1,5

1,6

0,3

0,2

Statele Unite ale Americii

61,5

90,6

1,6

1,4

0,0

-0,2

Republica Cehă

56,6

105,1

1,3

1,3

0,1

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

50,7

101,8

1,2

1,1

-0,1

0,0

Israel

43,6

118,9

0,9

1,0

0,5

0,2

Olanda

39,4

99,0

0,9

0,9

0,0

0,0

Spania

36,8

108,0

0,8

0,8

0,1

0,1

Belgia

33,5

111,1

0,7

0,8

0,0

0,1

Grecia

31,1

71,9

1,0

0,7

-0,5

-0,3

Japonia

30,6

123,5

0,6

0,7

-0,2

0,1

India

29,3

114,2

0,6

0,7

-0,1

0,1

Elveţia

29,0

97,9

0,7

0,7

0,0

0,0

Coreea de Sud

27,3

97,2

0,7

0,6

0,0

0,0

Kazahstan

23,9

110,8

0,5

0,5

0,0

0,1

Slovacia

19,2

101,5

0,4

0,4

0,0

0,0

Suedia

17,5

89,4

0,5

0,4

-0,1

0,0

Slovenia

16,7

121,9

0,3

0,4

-0,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

15,4

106,0

0,3

0,3

0,0

0,0

Serbia

14,1

133,2

0,2

0,3

0,1

0,1

Vietnam

13,4

96,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Finlanda

12,4

115,8

0,3

0,3

-0,1

0,0

Lituania

11,5

80,6

0,3

0,3

0,0

-0,1

Danemarca

11,2

97,4

0,3

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din România (+13,3%), China (+17,2%), Ucraina (+10,4%), Italia (+3,7%), Austria (+10,4%), Franţa (+13,7%), Ungaria (+12,3%), Bulgaria (+11,2%), Israel (+18,9%), Germania (+1,9%), Republica Cehă (+5,1%), Spania (+8,0%), Belgia (+11,1%), Japonia (+23,5%), India (+14,2%), Kazahstan (+10,8%), Slovenia (+21,9%) şi Serbia (+33,2%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,2%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-1,7%), Grecia (-28,1%), Polonia (-6,1%), Statele Unite ale Americii (-9,4%), Turcia (-2,0%) şi Lituania (-19,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,2%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2012

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2012

2013

2012

2013

Import - total            

4450,9

105,2

100,0

100,0

1,7

5,2

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

453,7

104,6

10,3

10,2

0,9

0,5

Animale vii

6,4

96,3

0,2

0,2

0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

36,8

99,3

0,9

0,8

0,3

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

38,4

118,5

0,8

0,9

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

41,1

102,8

0,9

0,9

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

68,2

96,0

1,7

1,5

0,2

-0,1

Legume şi fructe

102,0

101,4

2,4

2,3

-0,1

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

35,2

135,5

0,6

0,8

0,2

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

43,4

101,7

1,0

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

19,7

114,0

0,4

0,4

0,0

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

62,5

104,2

1,4

1,4

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

116,9

101,4

2,7

2,6

0,2

0,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

62,9

120,1

1,2

1,4

0,3

0,2

Tutun brut şi prelucrat

54,0

85,8

1,5

1,2

-0,1

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

97,3

107,4

2,1

2,2

0,0

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,4

117,5

0,3

0,4

0,0

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,4

108,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

22,3

100,3

0,5

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

11,0

85,4

0,3

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

16,1

121,5

0,3

0,4

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,7

40,9

0,1

0,0

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

24,1

117,5

0,5

0,6

0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

981,2

103,2

22,5

22,0

1,3

0,7

Cărbune, cocs şi brichete

20,3

103,6

0,5

0,5

-0,1

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

526,7

100,7

12,4

11,8

0,1

0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

343,8

95,4

8,5

7,7

0,9

-0,4

Energie electrică

90,4

187,7

1,1

2,0

0,4

1,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

15,2

116,5

0,3

0,3

0,1

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,5

107,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

11,7

120,8

0,2

0,3

0,1

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

2,0

101,9

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

639,3

108,2

14,0

14,4

0,9

1,1

Produse chimice organice

12,6

95,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

13,5

135,2

0,2

0,3

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

29,2

102,9

0,7

0,7

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

198,4

107,6

4,4

4,5

0,4

0,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

116,8

103,1

2,7

2,6

0,5

0,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

46,3

130,8

0,8

1,0

-0,1

0,2

Materiale plastice sub forme primare

49,0

99,3

1,2

1,1

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

85,0

110,3

1,8

1,9

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

88,5

111,0

1,9

2,0

0,1

0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

825,5

104,9

18,6

18,5

-0,3

0,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

21,6

112,6

0,5

0,5

-0,1

0,1

Cauciuc prelucrat

59,9

95,7

1,5

1,3

0,0

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

55,2

100,1

1,3

1,2

0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

87,1

109,0

1,9

2,0

-0,2

0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

226,9

96,8

5,5

5,1

0,2

-0,2

Articole din minerale nemetalice

114,0

107,9

2,5

2,6

0,0

0,2

Fier şi oţel

117,9

116,9

2,4

2,6

-0,2

0,4

Metale neferoase

22,7

125,7

0,4

0,5

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

120,2

108,4

2,6

2,7

-0,1

0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

919,1

106,0

20,5

20,7

-1,6

1,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

14,6

87,1

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

126,2

103,6

2,9

2,9

-0,6

0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,3

83,5

0,2

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

139,1

106,4

3,1

3,1

-0,1

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

35,5

114,1

0,7

0,8

0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

91,7

108,4

2,0

2,1

-0,4

0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

289,9

112,2

6,1

6,5

0,0

0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

207,3

101,1

4,8

4,7

-0,6

0,1

Alte echipamente de transport

9,5

77,5

0,3

0,2

0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

402,7

105,3

9,0

9,1

0,2

0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

32,9

92,4

0,8

0,7

0,1

-0,1

Mobilă şi părţile ei

55,8

95,8

1,4

1,3

0,1

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,4

118,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

88,8

112,7

1,9

2,0

0,1

0,2

Încălţăminte

27,6

97,8

0,7

0,6

0,0

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

48,5

121,1

0,9

1,1

0,0

0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

7,2

118,7

0,1

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

137,5

104,3

3,1

3,1

-0,1

0,2

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi petrolul şi produsele petroliere  (53,7% din total secţiune şi 11,8% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (35,0% din total secţiune şi 7,7% din total importuri), energia electrică (9,2% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (2,1% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,7% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (31,5% din total secţiune şi 6,5% din total importuri), vehiculele rutiere (22,5% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,1% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,7% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,0% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,9% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,5% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,5% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,6% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (14,3% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,8% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,5% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,3% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,7% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), metalele neferoase (2,8% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,6% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (31,0% din total secţiune şi 4,5% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (18,3% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (13,3% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (7,7% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (7,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,6% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), produselor chimice anorganice (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produselor chimice organice (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (22,5% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,0% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,6% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,1% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,1% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (7,7% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-octombrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de energie electrică (+87,7%), maşini şi aparate electrice (+12,2%), fier şi oţel (+16,9%), produse medicinale şi farmaceutice (+7,6%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+6,4%), articole prelucrate din metal (+8,4%), articole din minerale nemetalice (+7,9%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+8,4%), îmbrăcăminte şi accesorii (+12,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+9,0%), materiale plastice prelucrate (+10,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+20,1%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+21,1%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+30,8%), produse lactate şi ouă de păsări (+18,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+35,5%), petrol şi produse petroliere (+0,7%), vehicule rutiere (+1,1%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+3,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+3,1%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+14,1%), metale neferoase (+25,7%), piele şi blănuri prelucrate (+12,6%), hrană destinată animalelor (+14,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+21,5%), produse chimice anorganice (+35,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+20,8%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 5,9%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-4,6%), fire, ţesături, articole textile (-3,2%), tutun brut şi prelucrat (-14,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-4,0%), cauciuc prelucrat (-4,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-7,6%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-12,9%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,2%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2506,7 mil. dolari SUA, cu 34,8 mil. dolari SUA (+1,4%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1096,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2012 – 1070,7 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 580,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2012 – 543,6 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2013  în % faţă de ianuarie-octombrie 2012

2012

2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2471,9

-2506,7

101,4

  din care:

Ucraina

-392,9

-429,2

109,2

China

-324,9

-383,7

118,1

Germania

-258,1

-234,1

90,7

România

-224,7

-233,6

104,0

Turcia

-274,5

-201,2

73,3

Italia

-94,5

-134,2

142,0

Austria

-85,0

-92,4

108,6

Belarus

-91,6

-81,6

89,1

Federaţia Rusă

-82,9

-80,3

96,9

Ungaria

-49,9

-69,1

138,5

Franţa

-54,1

-62,5

115,3

Polonia

-59,5

-45,9

77,3

Bulgaria

-35,1

-44,8

127,6

Israel

-35,1

-39,6

112,8

Statele Unite ale Americii

-44,1

-39,0

88,5

Republica Cehă

-40,4

-35,0

86,9

Spania

-29,7

-30,9

104,3

Japonia

-23,8

-30,1

126,6

India

-21,9

-28,7

130,5

Belgia

-22,5

-27,7

123,0

Olanda

-25,6

-27,7

108,2

Coreea de Sud

-28,1

-27,0

96,0

Slovenia

-13,0

-16,3

125,7

Suedia

-17,8

-16,1

90,3

Taiwan,  provincie a Chinei

-14,2

-14,5

102,5

Slovacia

-14,4

-12,7

87,6

Serbia

-8,0

-12,7

159,5

Vietnam

-13,6

-11,9

88,0

Finlanda

-9,9

-11,9

120,1

Danemarca

-10,7

-10,2

94,5

Grecia

-34,1

-9,9

28,9

Uzbekistan

-0,2

-2,9

de 16,7 ori

Elveţia

-25,1

-1,7

6,7

Lituania

-4,4

0,8

x

Azerbaidjan

3,9

4,8

123,0

Belize

5,3

5,9

110,0

Kazahstan

19,9

7,1

35,7

Irak

20,3

11,0

54,1

Georgia

14,0

18,1

129,2

Noua Zeelandă

15,9

24,8

155,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

20,2

36,1

179,7

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2013 în % faţă de ianuarie-octombrie 2012

2012

2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2471,9

-2506,7

101,4

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-106,4

-60,9

57,2

Animale vii

0,2

-1,3

x

Carne şi preparate din carne

-18,7

-22,3

118,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-23,8

-25,1

106,0

Peşte, crustacee, moluşte

-39,9

-41,1

103,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-32,0

39,8

x

Legume şi fructe

110,7

111,7

100,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-4,6

-7,9

168,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-39,9

-39,6

99,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-1,1

-14,8

de 13,1 ori

Produse şi preparate alimentare diverse

-57,3

-60,3

105,3

Băuturi şi tutun

77,5

95,5

123,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

111,6

130,2

116,6

Tutun brut şi prelucrat

-34,1

-34,7

101,7

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

51,3

104,2

de 2,0 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,1

4,5

110,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

71,0

104,9

147,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,7

-0,8

112,9

Lemn şi plută

-21,3

-21,7

101,7

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,2

1,3

106,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-11,7

-9,6

81,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,6

-4,1

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

23,9

51,8

de 2,2 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-17,8

-22,1

124,3

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-939,6

-958,8

102,0

Cărbune, cocs şi brichete

-19,5

-20,3

103,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-516,0

-511,2

99,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-355,9

-336,9

94,7

Energie electrică

-48,2

-90,4

187,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

59,6

10,7

18,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,4

-1,5

107,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

62,8

14,2

22,6

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,8

-2,0

106,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-465,7

-492,0

105,6

Produse chimice organice

-12,0

-11,7

97,6

Produse chimice anorganice

-9,8

-13,4

136,6

Produse tanante şi colorante

-26,9

-27,4

102,0

Produse medicinale şi farmaceutice

-110,9

-106,8

96,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-75,6

-77,0

101,9

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-35,4

-46,3

130,8

Materiale plastice sub forme primare

-45,4

-45,0

99,1

Materiale plastice prelucrate

-71,1

-77,2

108,5

Alte materiale şi produse chimice

-78,6

-87,2

110,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-602,5

-612,7

101,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-16,7

-19,3

115,7

Cauciuc prelucrat

-46,1

-46,8

101,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-45,4

-48,4

106,6

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-68,3

-69,6

101,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-156,9

-161,1

102,7

Articole din minerale nemetalice

-72,8

-67,9

93,3

Fier şi oţel

-92,6

-110,3

119,0

Metale neferoase

-16,3

-19,3

118,8

Articole prelucrate din metal

-87,4

-70,0

80,1

Maşini şi echipamente pentru transport

-577,1

-611,8

106,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-8,9

-7,1

79,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-103,5

-113,0

109,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,3

-2,0

62,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-90,7

-101,1

111,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-30,3

-34,7

114,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-80,5

-89,2

110,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-99,6

-87,4

87,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-165,0

-172,0

104,2

Alte echipamente de transport

4,7

-5,3

x

Articole manufacturate diverse

29,3

18,5

63,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-28,3

-26,4

93,5

Mobilă şi părţile ei

18,9

29,4

156,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

11,3

11,5

101,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

135,4

128,1

94,7

Încălţăminte

7,4

3,8

51,6

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-14,0

-19,1

136,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,6

-6,1

110,4

Alte articole diverse

-95,8

-102,7

107,1

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2013 a fost de 43,7% faţă de 41,6% în  perioada corespunzătoare din anul 2012.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2013 mărfuri şi produse în valoare de 138,1 mil. dolari SUA, cu 12,8% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+13,0%), cărora le-au revenit 91,6% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna octombrie 2013 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50263 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran