RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.09.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013
17.12.2013
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2012 a constituit 105,9%2. În luna octombrie 2013 faţă de octombrie 2012 acest indice a marcat 103,0%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-octombrie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 19,8% şi 6,4% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,5% şi 5,5%.

În ianuarie-octombrie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,9% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,3%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 35,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 30,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 9,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor lactate – cu 8,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete– cu 5,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 3,0% (motivîn creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 81,8% (generînd descreşterea indicelui general cu 1,8%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 10,5% (generînd descreşterea indicelui general cu 0,1%); fabricarea vinului – cu 6,1% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-octombrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 37,1%; industria metalurgică – cu 32,6%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 21,8%; industria chimică – cu 21,3%; producţia de mobilier – cu 3,1%; producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 1,5%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-octombrie 2012 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 19,9% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 16,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 14,1% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 10,8% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 7,4% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 3,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 1,5% (cauzînd reducerea – cu 0,1%).

În ianuarie-octombrie 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 1,3% faţă de ianuarie-octombrie 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 3,7%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 0,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-octombrie 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

octombrie 2013 faţă de octombrie 2012

ianuarie-octombrie 2013 faţă de ianuarie-octombrie 2012

Industria – total

103,0

105,9

100,0

+5,9

Industria extractivă

125,2

119,8

2,3

+0,5

Industria prelucrătoare

101,7

106,4

84,1

+5,5

Industria alimentară şi a băuturilor

93,7

100,9

29,5

+0,3

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

95,0

103,0

3,0

+0,1

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

122,1

111,8

0,5

+0,04

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

121,0

109,5

3,4

+0,4

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

47,7

18,2

2,0

-1,8

fabricarea produselor lactate

110,3

108,0

3,1

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

95,7

130,4

0,6

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

99,0

107,5

8,5

+0,5

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

103,7

105,8

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

94,2

109,1

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

71,6

100,1

7,4

+0,01

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

131,5

135,6

1,2

+0,5

fabricarea vinului

59,6

93,9

4,0

-0,2

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

74,9

89,5

0,8

-0,1

Fabricarea produselor de tutun

55,0

80,1

1,8

-0,3

Fabricarea produselor textile

105,7

98,8

4,8

-0,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

99,6

98,5

7,6

-0,1

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

108,1

97,0

2,2

-0,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

104,6

85,9

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

86,4

95,9

0,7

-0,03

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

102,7

83,2

2,2

-0,3

Industria chimică

95,9

121,3

2,1

+0,5

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

89,3

99,1

2,9

-0,02

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

126,1

121,8

7,6

+1,7

Industria metalurgică

113,9

132,6

1,1

+0,3

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

77,1

92,6

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

82,0

89,2

2,9

-0,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

117,6

137,1

8,6

+4,4

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

84,4

92,9

0,1

-0,01

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

208,2

101,5

2,3

+0,04

   Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

110,5

101,4

2,5

+0,03

producţia de mobilier

101,7

103,1

2,2

+0,1

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

115,0

98,7

13,6

-0,1

Producţia şi distribuţia energiei electrice

113,4

99,4

10,1

-0,05

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

125,9

96,3

3,5

-0,1

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
29746 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran