RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2013
21.01.2014
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2012 a constituit 106,6%2. În luna noiembrie 2013 faţă de noiembrie 2012 acest indice a marcat 110,7%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-noiembrie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 19,5% şi 7,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,4% şi 6,6%.

În ianuarie-noiembrie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 3,9% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 1,2%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 27,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 26,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 11,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 8,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete– cu 5,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 73,2% (generînd descreşterea indicelui general cu 1,6%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 8,5% (generînd descreşterea indicelui general cu 0,1%); fabricarea vinului – cu 5,5% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-noiembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 34,5%; industria metalurgică – cu 30,1%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 23,3%; industria chimică – cu 18,7%; producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 12,9%; producţia de mobilier – cu 2,9%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-noiembrie 2012 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 17,5% (cauzînd reducerea – cu 0,2%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 15,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 12,7% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 9,7% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 7,2% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 2,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 1,3% (cauzînd reducerea – cu 0,1%).

În ianuarie-noiembrie 2013 faţă de ianuarie-noiembrie 2012 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 4,0% ( motivînd reducerea indicelui general de producţie cu 0,4%). Activitatea de aprovizionare cu aburi şi apă caldă a redus producţia  cu 9,1%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,3%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-noiembrie 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

noiembrie 2013 faţă de noiembrie 2012

ianuarie-noiembrie 2013 faţă de ianuarie-noiembrie 2012

Industria – total

110,7

106,6

100,0

+6,6

Industria extractivă

117,2

119,5

2,3

+0,4

Industria prelucrătoare

115,5

107,6

84,1

+6,6

Industria alimentară şi a băuturilor

118,2

103,9

29,5

+1,2

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

119,2

104,6

3,0

+0,1

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

116,9

113,1

0,5

+0,04

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

118,8

111,2

3,4

+0,5

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

114,0

26,8

2,0

-1,6

fabricarea produselor lactate

112,8

108,1

3,1

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

103,7

127,7

0,6

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

126,1

113,2

8,5

+1,0

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

101,9

105,4

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

98,9

107,5

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

93,7

99,9

7,4

-0,01

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

78,8

126,6

1,2

+0,4

fabricarea vinului

90,6

94,5

4,0

-0,2

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

124,2

91,5

0,8

-0,1

Fabricarea produselor de tutun

108,8

82,5

1,8

-0,2

Fabricarea produselor textile

101,9

99,1

4,8

-0,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

101,9

98,7

7,6

-0,1

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

106,4

98,0

2,2

-0,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

97,9

87,3

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

97,4

96,0

0,7

-0,03

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

104,2

85,0

2,2

-0,3

Industria chimică

92,5

118,7

2,1

+0,4

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

102,1

99,5

2,9

-0,01

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

137,4

123,3

7,6

+1,8

Industria metalurgică

111,8

130,1

1,1

+0,3

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

94,3

92,8

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

101,5

90,3

2,9

-0,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

112,6

134,5

8,6

+4,1

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

105,7

94,3

0,1

-0,01

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

280,0

112,9

2,3

+0,3

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

106,6

102,0

2,5

+0,05

producţia de mobilier

101,4

102,9

2,2

+0,1

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

78,0

96,0

13,6

-0,4

Producţia şi distribuţia energiei electrice

85,1

97,7

10,1

-0,2

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

60,7

90,9

3,5

-0,3

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45854 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran