RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2013
12.02.2014
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 20131), 2)

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2013 s-au cifrat la 202,1 mil. dolari SUA, cu 20,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% mai mult comparativ cu luna decembrie 2012.

În anul 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 2399,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul precedent cu 11,0%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1617,3 mil. dolari SUA (67,4% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 16,4% faţă de anul 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 10,5%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 781,7 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 32,6% în total exporturi. Comparativ cu anul 2012 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 1,2%.

2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2012

2012

2013

2012

2013

Export – total

2399,0

111,0

100,0

100,0

-2,5

11,0

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-28)

1140,9

112,5

46,9

47,6

-3,1

5,9

ţările CSI

924,0

99,6

42,9

38,5

0,4

-0,2

alte ţări

334,1

152,0

10,2

13,9

0,2

5,3

Import – total

5492,7

105,4

100,0

100,0

0,4

5,4

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-28)

2472,8

106,6

44,5

45,0

1,2

2,9

ţările CSI

1671,9

103,0

31,2

30,4

-1,7

1,0

alte ţări

1348,0

106,2

24,3

24,6

0,9

1,5

balanţA comercialĂ – total

-3093,7

101,4

100,0

100,0

x

x

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1331,9

101,9

42,8

43,0

x

x

ţările CSI

-747,9

107,5

22,8

24,2

x

x

alte ţări

-1013,9

96,7

34,4

32,8

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1140,9 mil. dolari SUA (cu 12,5% mai mult faţă de anul 2012), deţinînd o cotă de 47,6% în total exporturi (46,9% în anul 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,5% (în anul 2012– 42,9%), ce corespunde unei valori de 924,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 0,4%, comparativ cu anul 2012.

Primele 31 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,4% din volumul total, au fost:

2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2012

2012

2013

2012

2013

Export - total

2399,0

111,0

100,0

100,0

-2,5

11,0

din care:

Federaţia Rusă

632,0

96,5

30,3

26,3

1,3

-1,1

România

413,1

115,8

16,5

17,2

-0,9

2,6

Italia

185,3

91,6

9,4

7,7

-0,6

-0,8

Ucraina

141,1

115,3

5,7

5,9

-1,4

0,9

Turcia

127,1

de 2,3 ori

2,6

5,3

-0,8

3,3

Germania

113,1

161,2

3,2

4,7

-1,6

2,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

105,6

125,9

3,9

4,4

-0,8

1,0

Belarus

90,3

111,9

3,7

3,8

0,2

0,4

Polonia

85,3

115,1

3,4

3,6

-0,5

0,5

Elveţia

47,8

de 9,3 ori

0,2

2,0

-0,1

2,0

Kazahstan

39,2

78,0

2,3

1,6

0,2

-0,5

Franţa

35,5

117,6

1,4

1,5

0,3

0,2

Bulgaria

32,9

97,2

1,6

1,4

0,0

0,0

Noua Zeelandă

32,5

121,4

1,2

1,4

1,0

0,3

Georgia

28,0

152,4

0,9

1,2

0,2

0,4

Republica Cehă

25,6

151,6

0,8

1,1

0,3

0,4

Grecia

25,3

189,7

0,6

1,1

-0,5

0,6

Statele Unite ale Americii

25,3

84,3

1,4

1,1

0,2

-0,2

Austria

20,3

113,1

0,8

0,8

0,2

0,1

Olanda

15,8

94,8

0,8

0,7

0,0

0,0

Ungaria

15,7

54,7

1,3

0,7

0,2

-0,6

Lituania

15,3

102,5

0,7

0,6

-0,2

0,0

Irak

13,3

58,7

1,1

0,6

0,6

-0,4

Spania

10,9

72,8

0,7

0,5

0,6

-0,2

Cipru

8,8

195,4

0,2

0,4

0,1

0,2

Belgia

8,3

87,1

0,4

0,3

0,0

-0,1

Slovacia

7,8

133,7

0,3

0,3

0,0

0,1

Uzbekistan

7,6

92,8

0,4

0,3

0,1

0,0

Belize

6,8

86,9

0,4

0,3

-0,6

0,0

China

6,5

78,8

0,4

0,3

0,2

-0,1

Azerbaidjan

6,5

120,5

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2013, comparativ cu anul precedent relevă, că majorarea livrărilor către Turcia (de 2,3 ori), România (+15,8%), Germania (+61,2%), Elveţia (de 9,3 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+25,9%), Ucraina (+15,3%), Grecia (+89,7%), Polonia (+15,1%), Belarus (+11,9%), Georgia (+52,4%), Republica Cehă (+51,6%), Noua Zeelandă (+21,4%), Franţa (+17,6%), Cipru (+95,4%), Austria (+13,1%), Slovacia (+33,7%) şi Azerbaidjan (+20,5%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 15,1%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-3,5%), Italia (-8,4%), Ungaria (-45,3%), Kazahstan (-22,0%), Irak (-41,3%), Statele Unite ale Americii (-15,7%), Spania (-27,2%), Belgia (-12,9%) şi China (-21,2%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 4,0%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2012

2012

2013

2012

2013

Export - total

2399,0

111,0

100,0

100,0

-2,5

11,0

din care:

Produse alimentare şi animale vii

523,3

119,5

20,2

21,8

-0,4

4,0

Animale vii

7,2

82,3

0,4

0,3

0,0

-0,1

Carne şi preparate din carne

18,8

86,7

1,0

0,8

0,0

-0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

15,0

153,9

0,5

0,6

-0,1

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

139,0

de 2,7 ori

2,4

5,8

-1,5

4,0

Legume şi fructe

292,5

104,5

12,9

12,2

0,0

0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

33,6

89,9

1,7

1,4

1,0

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

4,9

130,7

0,2

0,2

0,0

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,8

45,3

1,0

0,4

0,2

-0,5

Produse şi preparate alimentare diverse

2,5

78,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

251,6

101,1

11,5

10,5

1,8

0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

230,7

107,4

9,9

9,6

1,5

0,7

Tutun brut şi prelucrat

20,9

61,1

1,6

0,9

0,3

-0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

252,8

152,3

7,7

10,6

-5,4

4,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,6

108,9

0,2

0,3

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

165,6

167,6

4,6

6,9

-3,7

3,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,6

103,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Lemn şi plută

0,7

69,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,7

111,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,6

104,4

0,1

0,1

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

12,8

76,9

0,8

0,5

0,2

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

55,1

176,2

1,4

2,3

-1,8

1,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,1

83,1

0,2

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

26,9

173,4

0,7

1,1

-0,4

0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

18,5

de 2,0 ori

0,4

0,8

-0,7

0,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

8,4

131,2

0,3

0,3

0,3

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

44,0

49,0

4,2

1,8

0,5

-2,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

44,0

49,1

4,2

1,8

0,5

-2,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

176,4

112,6

7,2

7,4

1,5

0,9

Produse chimice organice

1,1

93,9

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse tanante sau colorante

2,0

105,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

113,3

120,3

4,3

4,7

0,8

0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

44,8

95,6

2,2

1,9

0,8

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

4,5

100,7

0,2

0,2

-0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

8,9

133,2

0,3

0,4

0,0

0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,6

132,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

247,3

113,4

10,1

10,3

0,2

1,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,7

89,1

0,2

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

15,6

82,3

0,9

0,6

0,0

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

8,8

78,7

0,5

0,4

0,1

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

19,8

146,0

0,6

0,8

-0,2

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

78,8

85,3

4,3

3,3

0,6

-0,6

Articole din minerale nemetalice

54,2

142,0

1,8

2,2

-0,3

0,7

Fier şi oţel

8,8

92,0

0,4

0,4

0,0

0,0

Metale neferoase

4,2

165,3

0,1

0,2

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

54,4

189,2

1,3

2,3

-0,1

1,2

Maşini şi echipamente pentru transport

364,7

107,6

15,7

15,2

0,5

1,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

8,8

97,9

0,4

0,4

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

14,5

72,3

0,9

0,6

-0,4

-0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,8

96,7

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

46,0

101,8

2,1

1,9

-0,6

0,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

1,0

98,5

0,1

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,1

68,1

0,2

0,1

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

238,7

123,7

8,9

9,9

1,3

2,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

40,3

91,0

2,1

1,7

0,3

-0,2

Alte echipamente de transport

8,5

47,7

0,8

0,4

0,4

-0,4

Articole manufacturate diverse

511,4

104,8

22,6

21,3

-0,7

1,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

7,6

87,8

0,4

0,3

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

105,9

115,6

4,2

4,4

0,4

0,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

20,1

110,1

0,9

0,8

-0,1

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

260,5

102,4

11,8

10,9

-1,1

0,3

Încălţăminte

35,7

89,9

1,8

1,5

-0,4

-0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

38,2

121,6

1,5

1,6

0,4

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,4

177,5

0,0

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

42,0

97,2

2,0

1,7

0,1

-0,1

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 21,8% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (55,9% din total secţiune şi 12,2% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (26,6% din total secţiune şi 5,8% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (6,4% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,6% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,9% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), hrană destinată animalelor (1,9% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), animale vii (1,4% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (0,9% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe locul doi, reprezentînd 21,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (50,9% din total secţiune şi 10,9% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (20,7% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (7,5% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), încălţăminte (7,0% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,9% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (65,4% din total secţiune şi 9,9% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,6% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), vehicule rutiere (11,0% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,0% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,4% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,8% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au situat pe locul patru cu o pondere de 10,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (65,5% din total secţiune şi 6,9% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (21,8% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (5,1% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), cauciuc brut (2,6% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (2,2% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul cinci, reprezentînd 10,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (91,7% din total secţiune şi 9,6% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (8,3% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au plasat pe locul şase, deţinînd o cotă de 10,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (31,9% din total secţiune şi 3,3% din total exporturi), articole prelucrate din metal (22,0% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (21,9% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (8,0% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), cauciuc prelucrat (6,3% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), fier şi oţel (3,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi). Cea mai mare parte din exportul de articole prelucrate din metal (51,9%) au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie pentru construcţie, mobilă şi autovehicule.

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (64,2% din total secţiune şi 4,7% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (25,4% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (2,5% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte (83,3%) din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile.

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 1,8% în total exporturi.

În anul 2013, comparativ cu anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,7 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+67,6%), maşini şi aparate electrice (+23,7%), articole prelucrate din metal (+89,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (+76,2%), produse medicinale şi farmaceutice (+20,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+7,4%), mobilă şi părţile ei (+15,6%), articole din minerale nemetalice (+42,0%), legume şi fructe (+4,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (de 2,0 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+2,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+21,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+46,0%), produse lactate şi ouă de păsări (+53,9%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,1%), materiale plastice prelucrate (+33,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+31,2%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+30,7%), metale neferoase (+65,3%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 17,1%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-50,9%), fire, ţesături şi articole textile (-14,7%), tutun brut şi prelucrat (-38,9%), hrană destinată animalelor (-54,7%), vehicule rutiere (-9,0%), încălţăminte (-10,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-10,1%), cauciuc prelucrat (-17,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-23,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-4,4%), carne şi preparate din carne (-13,3%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-21,3%), animale vii (-17,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-31,9%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 5,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2013 au însumat 554,9 mil. dolari SUA, cu 13,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 10,0% - comparativ cu luna decembrie 2012.

În anul 2013 importurile au totalizat 5492,7 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul anterior cu 5,4%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2472,8 mil. dolari SUA (cu 6,6% mai mult decît în anul 2012), deţinînd o pondere de 45,0% în total importuri (44,5% în anul 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1671,9 mil. dolari SUA (cu 3,0% mai mult decît în anul 2012), care echivalează cu o cotă de 30,4% în total importuri (31,2% în anul 2012).

Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,1% din volumul total, au fost:

2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2012

2012

2013

2012

2013

Import - total

5492,7

105,4

100,0

100,0

0,4

5,4

din care:

Federaţia Rusă

788,0

96,5

15,7

14,3

-0,1

-0,6

România

722,2

116,4

11,9

13,1

0,9

1,9

Ucraina

659,0

110,9

11,4

12,0

-0,9

1,2

China

478,9

115,2

8,0

8,7

0,3

1,2

Germania

395,9

102,3

7,4

7,2

-0,2

0,2

Turcia

381,0

98,1

7,4

6,9

0,4

-0,1

Italia

345,1

105,3

6,3

6,3

-0,4

0,3

Belarus

178,1

103,4

3,3

3,2

-0,4

0,1

Polonia

142,7

93,8

2,9

2,6

0,3

-0,2

Austria

128,4

104,4

2,4

2,3

0,7

0,1

Franţa

101,7

98,1

2,0

1,9

0,3

0,0

Ungaria

100,3

112,7

1,7

1,8

-0,2

0,2

Bulgaria

83,0

106,2

1,5

1,5

0,2

0,1

Statele Unite ale Americii

73,6

93,0

1,5

1,3

0,0

-0,1

Republica Ceha

69,3

106,5

1,2

1,3

0,1

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

62,5

107,7

1,1

1,1

-0,1

0,1

Olanda

49,2

101,8

0,9

0,9

0,0

0,0

Spania

46,6

112,2

0,8

0,8

0,0

0,1

Israel

45,7

105,6

0,8

0,8

0,5

0,0

Elveţia

41,9

115,7

0,7

0,8

0,0

0,1

Belgia

41,2

114,9

0,7

0,8

0,0

0,1

Grecia

39,3

78,7

1,0

0,7

-0,4

-0,2

Japonia

37,3

120,6

0,6

0,7

-0,2

0,1

India

35,0

114,9

0,6

0,6

-0,1

0,1

Coreea de Sud

33,9

103,3

0,6

0,6

0,0

0,0

Kazahstan

32,7

123,5

0,5

0,6

-0,1

0,1

Slovacia

22,9

100,8

0,4

0,4

0,0

0,0

Slovenia

21,8

123,5

0,3

0,4

-0,1

0,1

Suedia

20,4

86,4

0,5

0,4

0,0

-0,1

Taiwan, provincie a Chinei

18,9

106,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Vietnam

18,3

105,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Serbia

16,9

131,6

0,2

0,3

0,1

0,1

Danemarca

15,0

106,5

0,3

0,3

0,1

0,0

Lituania

14,9

86,5

0,3

0,3

-0,1

0,0

Finlanda

14,9

103,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Brazilia

13,9

68,5

0,4

0,3

0,1

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2013, comparativ cu anul precedent relevă, că majorarea livrărilor din România (+16,4%), Ucraina (+10,9%), China (+15,2%), Italia (+5,3%), Germania (+2,3%), Ungaria (+12,7%), Belarus (+3,4%), Austria (+4,4%), Bulgaria (+6,2%), Republica Cehă (+6,5%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+7,7%), Spania (+12,2%), Elveţia (+15,7%), Belgia (+14,9%), Japonia (+20,6%), India (+14,9%), Kazahstan (+23,5%), Slovenia (+23,5%) şi Serbia (+31,6%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,3%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-3,5%), Polonia (-6,2%), Grecia (-21,3%), Turcia (-1,9%), Statele Unite ale Americii (-7,0%), Suedia (-13,6%) şi Brazilia (-31,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,4%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2012

2012

2013

2012

2013

Import - total

5492,7

105,4

100,0

100,0

0,4

5,4

din care:

Produse alimentare şi animale vii

568,3

105,7

10,3

10,3

0,7

0,6

Animale vii

8,7

114,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

48,2

109,0

0,8

0,9

0,2

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

48,6

122,8

0,8

0,9

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

53,4

104,0

1,0

1,0

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

81,9

98,5

1,6

1,5

0,1

0,0

Legume şi fructe

126,1

99,0

2,4

2,3

-0,1

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

37,9

122,9

0,6

0,7

0,2

0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

57,7

103,5

1,1

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

24,4

112,6

0,4

0,4

0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

81,4

106,7

1,5

1,5

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

151,8

101,1

2,9

2,8

0,2

0,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

75,6

112,6

1,3

1,4

0,4

0,1

Tutun brut şi prelucrat

76,2

91,7

1,6

1,4

-0,2

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

114,3

109,3

2,0

2,1

-0,1

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,9

115,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

8,1

111,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

27,6

106,2

0,5

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

13,8

87,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

19,2

120,0

0,3

0,4

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,9

45,7

0,0

0,0

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

27,4

120,9

0,5

0,5

0,0

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1235,4

103,1

23,0

22,5

0,6

0,7

Cărbune, cocs şi brichete

28,2

111,9

0,5

0,5

-0,1

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

649,1

104,8

11,9

11,8

-0,3

0,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

457,8

92,2

9,5

8,4

0,7

-0,8

Energie electrică

100,3

175,8

1,1

1,8

0,3

0,8

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

18,3

110,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,9

104,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

13,8

112,9

0,2

0,3

0,1

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

2,6

104,3

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

782,3

110,8

13,5

14,2

0,6

1,5

Produse chimice organice

15,1

88,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

18,1

144,6

0,2

0,3

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

34,0

102,5

0,6

0,6

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

260,7

117,2

4,3

4,7

0,1

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

142,0

101,2

2,7

2,6

0,5

0,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

52,5

130,1

0,8

0,9

0,0

0,2

Materiale plastice sub forme primare

58,8

101,6

1,1

1,1

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

102,6

109,0

1,8

1,9

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

98,5

112,1

1,7

1,8

0,0

0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

997,1

105,8

18,1

18,2

-0,6

1,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

26,6

114,4

0,5

0,5

-0,1

0,1

Cauciuc prelucrat

72,6

97,0

1,4

1,3

0,0

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

69,2

104,3

1,3

1,3

0,1

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

104,8

108,8

1,9

1,9

-0,2

0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

276,5

97,9

5,4

5,0

0,0

-0,1

Articole din minerale nemetalice

134,5

107,9

2,4

2,4

0,0

0,2

Fier şi oţel

134,9

115,6

2,2

2,5

-0,3

0,3

Metale neferoase

30,7

133,5

0,4

0,6

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

147,3

109,2

2,6

2,7

-0,1

0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

1129,7

104,3

20,8

20,6

-1,4

0,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

18,5

95,9

0,4

0,3

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

150,2

105,9

2,7

2,7

-0,5

0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

6,2

79,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

172,6

109,7

3,0

3,2

-0,2

0,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

46,3

102,9

0,9

0,9

0,2

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

120,1

101,7

2,3

2,2

-0,3

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

347,5

108,2

6,1

6,3

0,0

0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

256,3

105,3

4,7

4,7

-0,9

0,2

Alte echipamente de transport

12,0

40,4

0,6

0,2

0,4

-0,3

Articole manufacturate diverse

495,5

104,5

9,1

9,0

0,3

0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

40,5

92,5

0,8

0,7

0,1

-0,1

Mobilă şi părţile ei

70,7

97,5

1,4

1,3

0,1

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,3

113,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

106,6

111,5

1,8

1,9

0,1

0,2

Încălţăminte

31,3

100,5

0,6

0,6

0,0

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

61,9

114,2

1,0

1,1

0,1

0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

9,1

110,4

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

170,1

103,8

3,2

3,1

-0,1

0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi petrolul şi produsele petroliere (52,5% din total secţiune şi 11,8% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (37,1% din total secţiune şi 8,4% din total importuri), energia electrică (8,1% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (2,3% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (30,8% din total secţiune şi 6,3% din total importuri), vehiculele rutiere (22,7% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,3% din total secţiune şi 3,2% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,3% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,6% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (4,1% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,2% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,7% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,8% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (13,5% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,5% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,3% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,9% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), metalele neferoase (3,1% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,3% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (18,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialele plastice prelucrate (13,1% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), materialele plastice sub forme primare (7,5% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (6,7% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele tanante sau colorante (4,4% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), produsele chimice anorganice (2,3% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produsele chimice organice (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (22,2% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (14,4% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,1% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,4% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (6,7% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În anul 2013, comparativ cu anul 2012 au sporit importurile de produse medicinale şi farmaceutice (+17,2%), energie electrică (+75,8%), petrol şi produse petroliere (+4,8%), maşini şi aparate electrice (+8,2%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+9,7%), fier şi oţel (+15,6%), vehicule rutiere (+5,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+5,9%), articole prelucrate din metal (+9,2%), articole din minerale nemetalice (+7,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (+11,5%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+8,8%), materiale plastice prelucrate (+9,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+14,2%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+30,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+22,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+12,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+4,3%), carne şi preparate din carne (+9,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+22,9%), metale neferoase (+33,5%), cărbune, cocs şi brichete (+11,9%), piele şi blănuri prelucrate (+14,4%), hrana destinată animalelor (+12,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+20,0%), produse chimice anorganice (+44,6%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 6,3%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-7,8%), fire, ţesături, articole textile (-2,1%), tutun brut şi prelucrat (-8,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-7,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,1%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în anul 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 3093,7 mil. dolari SUA, cu 42,7 mil. dolari SUA (+1,4%) mai mare faţă de cel înregistrat în anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1331,9 mil. dolari SUA (în anul 2012 – 1306,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 747,9 mil. dolari SUA (în anul 2012 – 695,6 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

2012

2013

2013 în % faţă de 2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-3051,0

-3093,7

101,4

din care:

Ucraina

-471,9

-517,9

109,7

China

-407,4

-472,4

115,9

România

-263,9

-309,1

117,2

Germania

-316,7

-282,8

89,3

Turcia

-332,1

-253,9

76,4

Italia

-125,2

-159,8

127,6

Federaţia Rusă

-161,8

-156,0

96,5

Austria

-105,1

-108,1

102,9

Belarus

-91,5

-87,8

96,0

Ungaria

-60,3

-84,6

140,4

Franţa

-73,5

-66,2

90,2

Polonia

-77,9

-57,4

73,6

Bulgaria

-44,4

-50,1

113,1

Statele Unite ale Americii

-49,1

-48,3

98,4

Republica Cehă

-48,1

-43,7

90,7

Israel

-41,0

-41,0

99,9

Japonia

-29,8

-36,8

123,4

Spania

-26,5

-35,7

134,6

India

-26,7

-34,3

128,0

Coreea de Sud

-32,8

-33,5

102,2

Olanda

-31,6

-33,4

105,4

Belgia

-26,4

-32,9

124,9

Slovenia

-16,7

-21,4

127,8

Suedia

-21,6

-18,4

85,0

Taiwan, provincie a Chinei

-17,3

-17,2

99,4

Slovacia

-16,8

-15,1

89,4

Serbia

-9,4

-15,1

160,4

Vietnam

-16,8

-14,9

88,4

Finlanda

-13,2

-14,1

106,5

Grecia

-36,7

-14,0

38,2

Brazilia

-20,1

-13,9

68,8

Danemarca

-13,2

-13,9

106,1

Uzbekistan

-0,4

-2,2

de 5,3 ori

Lituania

-2,4

0,4

x

Elveţia

-31,1

5,9

x

Azerbaidjan

4,9

6,2

126,0

Kazahstan

23,8

6,5

27,4

Belize

7,8

6,8

86,7

Cipru

3,3

7,9

de 2,4 ori

Irak

22,7

13,3

58,7

Georgia

16,4

23,5

143,8

Noua Zeelandă

22,8

28,9

126,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

25,9

43,1

166,6

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

2012

2013

2013 în % faţă de 2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-3051,0

-3093,7

101,4

din care:

Produse alimentare şi animale vii

-99,9

-45,0

45,1

Animale vii

1,1

-1,5

x

Carne şi preparate din carne

-22,5

-29,4

130,4

Produse lactate şi ouă de păsări

-29,8

-33,6

112,7

Peşte, crustacee, moluşte

-51,3

-53,4

104,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-31,3

57,1

x

Legume şi fructe

152,5

166,4

109,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,5

-4,3

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-51,9

-52,8

101,5

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-0,1

-14,6

de 182,9 ori

Produse şi preparate alimentare diverse

-73,1

-78,9

108,0

Băuturi şi tutun

98,8

99,8

101,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

147,6

155,1

105,1

Tutun brut şi prelucrat

-48,8

-55,3

113,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

61,5

138,5

de 2,3 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,1

5,5

109,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

84,1

148,7

176,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,9

-1,5

175,1

Lemn şi plută

-25,0

-26,9

107,7

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,4

1,4

101,4

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-14,3

-12,2

85,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,7

-6,4

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

29,3

54,2

184,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-18,9

-24,3

128,4

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-1182,5

-1208,5

102,2

Cărbune, cocs şi brichete

-25,2

-28,2

111,9

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-610,3

-630,6

103,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-490,0

-449,4

91,7

Energie electrică

-57,0

-100,3

175,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

73,2

25,7

35,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,8

-1,9

104,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

77,3

30,2

39,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-2,3

-2,6

110,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-549,1

-605,9

110,3

Produse chimice organice

-15,7

-14,0

88,4

Produse chimice anorganice

-12,3

-17,9

145,0

Produse tanante şi colorante

-31,3

-32,0

102,4

Produse medicinale şi farmaceutice

-128,3

-147,4

114,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-93,5

-97,2

104,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-40,3

-52,5

130,2

Materiale plastice sub forme primare

-53,4

-54,3

101,7

Materiale plastice prelucrate

-87,5

-93,7

107,1

Alte materiale şi produse chimice

-86,8

-96,9

111,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-724,2

-749,8

103,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-20,1

-23,9

118,3

Cauciuc prelucrat

-55,9

-57,0

102,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-55,2

-60,4

109,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-82,8

-85,0

102,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-190,0

-197,7

104,0

Articole din minerale nemetalice

-86,5

-80,3

92,8

Fier şi oţel

-107,2

-126,1

117,7

Metale neferoase

-20,4

-26,5

129,5

Articole prelucrate din metal

-106,1

-92,9

87,6

Maşini şi echipamente pentru transport

-744,6

-765,0

102,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

-10,3

-9,7

94,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-121,8

-135,7

111,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,9

-2,4

62,7

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-112,0

-126,6

113,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-44,0

-45,3

103,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-113,6

-117,0

103,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-128,3

-108,8

84,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-199,0

-216,0

108,6

Alte echipamente de transport

-11,7

-3,5

29,2

Articole manufacturate diverse

13,9

15,9

114,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-35,1

-32,9

93,6

Mobilă şi părţile ei

19,1

35,2

184,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

13,6

14,8

109,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

158,8

153,9

97,0

Încălţăminte

8,6

4,4

51,9

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-22,9

-23,7

104,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-7,5

-7,7

103,4

Alte articole diverse

-120,7

-128,1

106,1

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2013 a fost de 43,7% faţă de 41,5% în anul 2012.

Persoanele fizice au importat în anul 2013 mărfuri şi produse în valoare de 171,2 mil. dolari SUA, cu 9,9% mai mult decît în anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+9,7%), cărora le-au revenit 91,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna decembrie 2013 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2012 – date rectificate.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49984 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran