RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2013
19.02.2014
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-decembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2012 a constituit 106,8%2. În luna decembrie 2013 faţă de decembrie 2012 acest indice a marcat 111,3%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-decembrie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 22,2% şi 7,9% comparativ cu anul precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,5% şi 6,8%.

În ianuarie-decembrie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 6,3% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 1,9%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 21,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 19,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 13,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor lactate – cu 8,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete– cu 4,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 3,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 72,6% (generînd descreşterea indicelui general cu 1,6%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 7,5% (generînd descreşterea indicelui general cu 0,1%); fabricarea vinului – cu 7,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,3%).

În ianuarie-decembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 31,1%; industria metalurgică – cu 29,9%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 21,9%; industria chimică – cu 19,0%; producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 14,5%; producţia de mobilier – cu 5,0%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-decembrie 2012 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 19,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 16,1% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 11,8% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 9,7% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 4,9% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 2,4% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 1,9% (cauzînd reducerea – cu 0,1%).

În ianuarie-decembrie 2013 faţă de ianuarie-decembrie 2012 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 4,3% (motivînd reducerea indicelui general de producţie cu 0,5%). Diminuarea în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de reducerea indicelui producţiei industriale în activitatea de aprovizionare cu aburi şi apă caldă −cu 7,9% şi în activitatea de producţie şi distribuţie a energiei electrice – cu 3,0%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-decembrie 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

decembrie 2013 faţă de decembrie 2012

ianuarie-decembrie 2013 faţă de ianuarie-decembrie 2012

Industria – total

111,3

106,8

100,0

+6,8

Industria extractivă

269,2

122,2

2,3

+0,5

Industria prelucrătoare

114,3

107,9

84,1

+6,8

Industria alimentară şi a băuturilor

134,0

106,3

29,5

+1,9

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

106,6

103,0

3,0

+0,1

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

102,5

108,7

0,5

+0,03

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

148,9

113,7

3,4

+0,6

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

33,3

27,4

2,0

-1,6

fabricarea produselor lactate

118,5

108,9

3,1

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

88,7

121,8

0,6

+0,1

fabricarea altor produse alimentare

246,5

125,0

8,5

+1,9

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

101,2

104,9

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

117,7

108,7

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

87,4

97,8

7,4

-0,2

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

67,8

119,6

1,2

+0,3

fabricarea vinului

89,6

92,6

4,0

-0,3

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

109,5

92,5

0,8

-0,1

Fabricarea produselor de tutun

65,1

80,6

1,8

-0,3

Fabricarea produselor textile

125,2

101,3

4,8

+0,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

95,6

98,1

7,6

-0,1

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

92,8

97,6

2,2

-0,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

121,7

90,3

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

87,7

94,7

0,7

-0,04

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

74,4

83,9

2,2

-0,3

Industria chimică

112,3

119,0

2,1

+0,4

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

101,7

98,1

2,9

-0,1

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

102,8

121,9

7,6

+1,6

Industria metalurgică

127,4

129,9

1,1

+0,3

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

125,9

95,1

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

70,4

88,2

2,9

-0,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

95,8

131,1

8,6

+3,7

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

230,1

107,2

0,1

+0,01

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

130,9

114,5

2,3

+0,3

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

112,4

102,6

2,5

+0,1

producţia de mobilier

123,5

105,0

2,2

+0,1

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

94,3

95,7

13,6

-0,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

93,0

97,0

10,1

-0,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

96,9

92,1

3,5

-0,2

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf 

 Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38314 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran