RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2013
28.02.2014
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 18461,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,3% (în preţuri comparabile).     

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-decembrie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii–montaj au însumat 9692,3 mil.lei (reprezentînd 52,5% din total), fiind în creştere cu 1,6% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 7870,4 mil. lei (reprezentînd 42,6% din total), fiind în creştere cu 4,0% faţă de nivelul anului 2012.  

În ianuarie-decembrie 2013 se constată majorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj cu 0,9 puncte procentuale, cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport  şi în alte cheltuieli în total investiţii a scăzut cu 0,4 puncte procentuale, respectiv 0,5 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-decembrie 2013

Informativ: ianuarie-decembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

18461,5

102,3

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

9692,3

101,6

52,5

51,6

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

7870,4

104,0

42,6

43,0

   alte cheltuieli

898,8

94,7

4,9

5,4

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 8769,2 mil. lei investiţii, sau  47,5% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-decembrie  2012 acest volum s-a majorat cu 3,4% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 33,3% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 6141,9 mil. lei, fiind în creştere cu 8,9% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2012.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 17,0% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 3,4 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2012.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-decembrie 2013

Informativ: ianuarie-decembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

18461,5

102,3

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

6141,9

108,9

33,3

31,2

   privată

8769,2

103,4

47,5

47,0

   mixtă (publică şi privată)

414,5

162,3

2,2

1,4

   străină

1273,6

94,4

6,9

7,5

   a întreprinderilor mixte

1862,2

80,1

10,1

12,9

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2013 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 10966,0 mil. lei investiţii,  reprezentînd 59,4% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară.

În ianuarie-decembrie 2013, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 2109,6 mil. lei, sau 11,5% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2012 cu 12,4% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 0,3 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-decembrie anului 2012, constituind 7,8% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-decembrie 2013

Informativ: ianuarie-decembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

18461,5

102,3

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1360,8

105,1

7,4

7,4

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

748,8

128,7

4,1

3,3

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei                        

10966,0

100,0

59,4

59,7

surselor din străinătate

1436,7

100,8

7,8

8,1

altor surse

3949,2

104,6

21,3

21,5

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 42,6% (comparativ cu 43,1% în ianuarie-decembrie 2012).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 33,8% din total investiţii realizate (din care 14,0% – clădirilor de locuit şi 19,8% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit s-a mărit cu 0,4 puncte procentuale faţă de ianuarie-decembrie 2012, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a micşorat cu 0,2 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-decembrie 2013

Informativ: ianuarie-decembrie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

18461,5

102,3

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

2591,9

105,4

14,0

13,6

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3653,0

101,1

19,8

20,0

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

7870,4

104,0

42,6

43,1

altele

4346,2

103,5

23,6

23,3

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47846 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran