RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
18.04.2014
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20141

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2013 a constituit 110,3%. În luna februarie 2014 faţă de februarie 2013 acest indice a marcat 108,2%.

Industria extractivă în ianuarie-februarie 2014 comparativ cu ianuarie-februarie 2013 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 7,1%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-februarie 2014 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 13,7%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 9,0%.

În ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 22,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 4,3%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 4,0ori (motivînd creşterea indicelui general cu 1,5%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 24,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 21,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 15,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 12,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 10,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 2,4%.

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: fabricarea vinurilor din struguri – cu 28,6% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,1%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare – cu 4,5% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,01%); fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 2,6% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – de 4,0 ori; fabricarea produselor textile – cu 36,7%; prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 28,9%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 19,6%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 14,8%; fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 12,5%, fabricarea de produse farmaceutice de bază – cu 11,1%; fabricarea de mobilă – cu 5,2%.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-februarie 2013 la activităţile: fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 57,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,3%); industria metalurgică – cu 19,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor de tutun – cu 14,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie, harnasamentelor şi încaltamintei; prepararea şi vopsirea blanurilor – cu 6,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 4,9% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 1,6%). Majorarea în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea indicelui producţiei industriale în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 5,0% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 4,9%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-februarie 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

februarie 2014 faţă de februarie 2013

ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013

Industria – total

108,2

110,3

100,0

+10,3

Industria extractivă

74,1

92,9

2,4

-0,1

Industria prelucrătoare

107,0

113,7

80,8

+9,0

Industria alimentară

117,0

122,7

23,9

+4,3

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

115,3

112,4

4,2

+0,5

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

116,4

120,2

0,4

+0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

110,8

115,0

3,0

+0,3

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

688,2

399,8

2,3

+1,5

fabricarea produselor lactate

108,1

110,1

3,4

+0,4

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

91,5

102,4

0,7

+0,01

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

97,9

96,9

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

94,7

97,4

3,4

-0,1

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

112,7

95,5

0,2

-0,01

fabricarea altor produse alimentare

95,9

146,1

4,1

+0,7

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

92,5

95,6

1,4

-0,1

fabricarea băuturilor

76,4

91,1

8,8

-0,6

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

82,3

124,5

1,9

+0,5

fabricarea vinurilor din struguri

70,1

71,4

4,7

-1,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

132,5

121,6

0,8

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

85,4

85,5

1,5

-0,1

Fabricarea produselor textile

127,0

136,7

3,9

+1,5

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

121,9

119,6

7,4

+1,4

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

95,2

93,2

2,1

-0,2

fabricarea încălţămintei

91,6

99,1

1,4

-0,01

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

126,0

128,9

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

82,6

99,7

0,6

-0,001

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

117,0

114,8

1,5

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

140,0

111,1

0,8

+0,01

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

109,6

103,1

2,9

+0,1

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

107,9

112,5

7,9

+0,6

Industria metalurgică

53,3

80,3

0,9

-0,1

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

93,0

104,8

2,0

+0,05

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

231,7

402,0

3,0

+2,0

Fabricarea echipamentelor electrice

85,4

90,1

3,7

-0,5

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

35,3

42,7

1,9

-1,3

Fabricarea de mobilă

125,7

105,2

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

114,1

104,9

14,5

+1,6

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

113,5

104,9

11,0

+1,1

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

115,5

105,0

3,5

+0,5

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-februarie 2014 faţă de ianuarie-februarie 2013 a evoluat în felul următor:  pentru municipiul Chişinău a constituit 104,7%, regiunea Nord −127,6%, regiunea Centru – 122,5%, regiunea Sud – 97,6% şi UTA Găgăuzia – 99,0%.

Precizări metodologice:

 • Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1)
 • Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf
 • Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate
 • Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale
 • Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47898 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran