RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
15.05.2014
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013.

În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 359,9 mil. dolari SUA (62,8% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 8,0% faţă de ianuarie-martie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 5,3%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 213,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,2% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-martie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 7,4%.

Ianuarie-martie  2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2013

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2013

2014

2013

2014

Export – total

573,1

97,2

100,0

100,0

16,8

-2,8

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

318,8

122,5

44,1

55,6

1,6

9,9

  ţările CSI

180,9

73,5

41,8

31,6

8,9

-11,1

  alte ţări

73,4

88,3

14,1

12,8

6,3

-1,6

Import – total  

1218,2

98,0

100,0

100,0

3,2

-2,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

549,1

106,9

41,3

45,1

3,7

2,8

  ţările CSI

384,2

90,0

34,4

31,5

-2,2

-3,4

  alte ţări

284,9

94,3

24,3

23,4

1,7

-1,4

balanţA comercialĂ – total

-645,1

98,8

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-230,3

90,9

38,8

35,7

x

x

  ţările CSI

-203,3

112,6

27,6

31,5

x

x

  alte ţări

-211,5

96,5

33,6

32,8

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 318,8 mil. dolari SUA (cu 22,5% mai mult faţă de ianuarie-martie 2013), deţinînd o cotă de 55,6% în total exporturi (44,1% în ianuarie-martie 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,6% (în ianuarie-martie 2013– 41,8%), ce corespunde unei valori de 180,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 26,5%, comparativ cu ianuarie-martie 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2013

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2013

2014

2013

2014

Export - total

573,1

97,2

100,0

100,0

16,8

-2,8

       din care:

Federaţia Rusă

113,7

62,0

31,1

19,8

7,1

-11,8

România

93,6

113,3

14,0

16,3

0,1

1,9

Italia

73,3

178,2

7,0

12,8

-2,7

5,5

Germania

34,4

159,5

3,7

6,0

1,0

2,2

Ucraina

30,1

95,4

5,3

5,2

1,3

-0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

25,3

90,5

4,7

4,4

1,4

-0,4

Turcia

24,8

61,5

6,8

4,3

5,3

-2,6

Belarus

22,8

109,0

3,5

4,0

0,6

0,3

Polonia

17,1

90,0

3,2

3,0

-0,5

-0,3

Franţa

14,4

118,1

2,1

2,5

0,1

0,4

Grecia

13,0

97,7

2,2

2,3

1,6

-0,1

Bulgaria

10,5

183,8

1,0

1,8

-0,3

0,8

Kazahstan

8,6

153,6

0,9

1,5

0,0

0,5

Noua Zeelandă

7,8

85,2

1,5

1,4

1,0

-0,2

Austria

6,3

de 2,1 ori

0,5

1,1

0,0

0,6

Elveţia

6,3

de 3,6 ori

0,3

1,1

-0,1

0,8

Republica Cehă

6,2

87,1

1,2

1,1

1,1

-0,2

Olanda

5,5

130,4

0,7

1,0

-0,2

0,2

Statele Unite ale Americii

5,1

64,6

1,3

0,9

0,3

-0,5

Georgia

4,6

106,1

0,7

0,8

0,2

0,0

Lituania

3,3

80,0

0,7

0,6

0,2

-0,1

Belgia

3,2

de 2,1 ori

0,3

0,6

-0,2

0,3

Ungaria

2,8

38,4

1,3

0,5

0,1

-0,8

Irak

2,3

74,6

0,5

0,4

-0,9

-0,1

Hong Kong, RAS a Chinei

2,3

de 17,7 ori

0,0

0,4

0,0

0,4

Uzbekistan

2,1

118,9

0,3

0,4

-0,2

0,1

Letonia

2,0

124,1

0,3

0,3

0,0

0,1

Spania

1,9

80,9

0,4

0,3

0,1

-0,1

Slovacia

1,9

93,0

0,3

0,3

0,2

0,0

Cipru

1,8

198,1

0,2

0,3

-0,3

0,2

Azerbaidjan

1,8

114,0

0,3

0,3

0,1

0,0

Vietnam

1,8

de 76,3 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-martie 2014, comparativ cu perioada similară  din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+78,2%), Germania (+59,5%), România (+13,3%), Bulgaria (+83,8%), Elveţia (de 3,6 ori), Austria (de 2,1 ori), Kazahstan (+53,6%), Franţa (+18,1%), Hong Kong, RAS a Chinei (de 17,7 ori), Belarus (+9,0%), Belgia (de 2,1 ori), Vietnam (de 76,3 ori), Olanda (+30,4%), Cipru (+98,1%), Uzbekistan (+18,9%) şi Letonia (+24,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 14,6%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-38,0%), Turcia (-38,5%), Ungaria (-61,6,%), Statele Unite ale Americii (-35,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-9,5%), Polonia (-10,0%), Ucraina (-4,6%), Noua Zeelandă (-14,8%), Republica Cehă (-12,9%), Grecia (-2,3%), Lituania (-20,0%), Irak (-25,4%) şi Spania (-19,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 17,4%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2013

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2013

2014

2013

2014

Export - total

573,1

97,2

100,0

100,0

16,8

-2,8

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

139,1

126,0

18,7

24,3

1,7

4,9

Animale vii

0,9

73,1

0,2

0,2

0,0

-0,1

Carne şi preparate din carne

0,8

15,4

0,9

0,1

0,5

-0,7

Produse lactate şi ouă de păsări

2,8

109,8

0,4

0,5

0,2

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

46,8

de 2,3 ori

3,4

8,2

1,5

4,6

Legume şi fructe

72,7

102,8

12,0

12,7

0,7

0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

4,7

65,8

1,2

0,8

-0,4

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,9

135,6

0,2

0,3

0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

8,1

de 4,7 ori

0,3

1,4

-1,0

1,1

Produse şi preparate alimentare diverse

0,3

51,7

0,1

0,1

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

44,7

65,0

11,7

7,8

4,6

-4,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

41,0

64,9

10,7

7,2

4,7

-3,8

Tutun brut şi prelucrat

3,7

65,8

1,0

0,6

-0,1

-0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

53,7

72,1

12,6

9,4

6,3

-3,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,3

83,9

0,3

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

41,9

79,5

8,9

7,3

5,5

-1,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,8

124,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Lemn şi plută

0,3

185,2

0,0

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

84,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,1

167,9

0,2

0,4

-0,3

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

5,1

32,3

2,7

0,9

1,1

-1,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,7

66,4

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

3,8

82,5

0,8

0,7

0,5

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

3,5

139,7

0,4

0,6

0,3

0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,3

14,6

0,4

0,1

0,2

-0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

30,2

de 2,1 ori

2,4

5,3

-1,4

2,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

30,1

de 2,1 ori

2,4

5,3

-1,4

2,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

49,5

117,6

7,1

8,6

3,0

1,2

Produse chimice organice

1,0

de 2,4 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

0,2

28,8

0,1

0,1

0,1

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

36,7

154,3

4,0

6,4

1,5

2,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

8,8

64,5

2,3

1,5

1,3

-0,8

Materiale plastice sub forme primare

0,7

61,9

0,2

0,1

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

1,8

88,6

0,4

0,3

0,1

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

44,8

61,1

12,5

7,8

4,2

-4,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,5

95,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

3,0

73,0

0,7

0,5

-0,2

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,7

86,4

0,4

0,3

0,0

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

3,3

62,7

0,9

0,6

0,4

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

16,0

79,8

3,4

2,8

-1,1

-0,7

Articole din minerale nemetalice

12,6

145,4

1,5

2,2

0,1

0,7

Fier şi oţel

1,1

58,6

0,3

0,2

0,0

-0,1

Metale neferoase

0,6

87,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

6,0

19,7

5,1

1,0

4,9

-4,1

Maşini şi echipamente pentru transport

80,0

91,5

14,8

13,9

-0,2

-1,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,2

68,5

0,3

0,2

-0,2

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

3,9

101,6

0,7

0,7

-0,5

0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,7

44,8

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

8,8

74,3

2,0

1,5

0,1

-0,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,1

158,7

0,1

0,2

-0,2

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

58,2

111,0

8,9

10,2

1,0

1,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

5,8

40,2

2,5

1,0

0,6

-1,5

Articole manufacturate diverse

127,0

111,3

19,4

22,2

-1,8

2,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

0,9

43,2

0,4

0,2

0,0

-0,2

Mobilă şi părţile ei

27,0

113,5

4,0

4,7

0,4

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,5

101,3

0,8

0,8

-0,1

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

67,5

115,2

9,9

11,8

-0,6

1,5

Încălţăminte

9,1

91,7

1,7

1,6

-1,1

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

8,8

de 2,5 ori

0,6

1,5

-0,9

0,9

Alte articole diverse

9,0

78,8

1,9

1,6

0,4

-0,4

În ianuarie-martie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,3 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 2,1 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+54,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+15,2%), hrană destinată animalelor (de 4,7 ori), maşini şi aparate electrice (+11,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 2,5 ori), articole din minerale nemetalice (+45,4%), mobilă şi părţile ei (+13,5%), legume şi fructe (+2,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+39,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+67,9%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+35,6%), cauciuc brut (+24,8%), produse chimice organice (de 2,4 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 16,1%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de articole prelucrate din metal (-80,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-35,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (-20,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-67,7%), vehicule rutiere (-59,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-35,5%), fire, ţesături şi articole textile (-20,2%), carne şi preparate din carne (-84,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-25,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-34,2%), tutun brut şi prelucrat (-34,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-37,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-85,4%), cauciuc prelucrat (-27,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,8%), încălţăminte (-8,3%), materiale plastice prelucrate (-11,4%), articole din lemn (-13,6%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-31,5%), fier şi oţel (-41,4%), animale vii (-26,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-55,2%), materiale plastice sub forme primare (-38,1%), produse tanante şi colorante (-71,2%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 18,3%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013.

În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 549,1 mil. dolari SUA (cu 6,9% mai mult decît în ianuarie-martie 2013), deţinînd o pondere de 45,1% în total importuri (41,3% în  ianuarie-martie 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 384,2 mil. dolari SUA (cu 10,0% mai puţin decît în ianuarie-martie 2013), care echivalează cu o cotă de 31,5% în total importuri (34,4% în ianuarie-martie 2013).

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2013

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2013

2014

2013

2014

Import - total

1218,2

98,0

100,0

100,0

3,2

-2,0

       din care:

Federaţia Rusă

228,5

91,1

20,2

18,8

-2,1

-1,8

România

155,7

108,4

11,6

12,8

2,3

1,0

Ucraina

108,3

90,1

9,7

8,9

0,1

-1,0

China

106,0

93,9

9,1

8,7

2,1

-0,6

Germania

97,9

122,2

6,5

8,0

-1,3

1,4

Italia

73,7

119,4

5,0

6,1

-0,1

1,0

Turcia

69,3

74,8

7,5

5,7

0,2

-1,9

Belarus

35,0

79,1

3,6

2,9

-0,6

-0,7

Polonia

28,4

108,3

2,1

2,3

-0,3

0,2

Austria

28,1

82,0

2,8

2,3

1,3

-0,5

Franţa

27,3

95,2

2,3

2,2

0,5

-0,1

Ungaria

22,0

88,1

2,0

1,8

0,4

-0,2

Statele Unite ale Americii

19,0

130,1

1,2

1,6

0,0

0,4

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

17,3

135,7

1,0

1,4

-0,2

0,4

Republica Ceha

15,7

118,1

1,1

1,3

0,1

0,2

Bulgaria

15,2

79,2

1,5

1,3

0,4

-0,3

Olanda

12,6

121,5

0,8

1,0

0,0

0,2

Spania

12,2

133,7

0,7

1,0

0,0

0,2

India

9,9

116,4

0,7

0,8

0,0

0,1

Coreea de Sud

8,7

165,8

0,4

0,7

-0,3

0,3

Elveţia

8,4

126,7

0,5

0,7

-0,2

0,1

Belgia

7,8

101,5

0,6

0,6

-0,1

0,0

Japonia

7,4

87,2

0,7

0,6

0,1

-0,1

Kazahstan

7,3

101,6

0,6

0,6

0,1

0,0

Grecia

5,5

57,3

0,8

0,5

0,1

-0,3

Uzbekistan

5,0

116,1

0,3

0,4

0,2

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

4,7

121,6

0,3

0,4

0,0

0,1

Suedia

4,3

62,5

0,6

0,4

0,3

-0,2

Slovacia

4,2

82,0

0,4

0,3

0,1

-0,1

Vietnam

4,1

80,8

0,4

0,3

0,1

-0,1

Israel

4,0

92,5

0,3

0,3

-0,4

0,0

Danemarca

3,9

112,8

0,3

0,3

0,1

0,0

Brazilia

3,8

163,1

0,2

0,3

-0,1

0,1

Slovenia

3,7

142,3

0,2

0,3

0,0

0,1

Malaysia

3,5

131,8

0,2

0,3

0,1

0,1

Serbia

3,1

112,6

0,2

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-martie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor din Germania (+22,2%), Romănia (+8,4%), Italia (+19,4%), Statele Unite ale Americii (+30,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+35,7%), Coreea de Sud (+65,8%), Polonia (+8,3%), Republica Cehă (+18,1%), Olanda (+21,5%), Spania (+33,7%), India (+16,4%), Elveţia (+26,7%), Uzbekistan (+16,1%), Taiwan,  provincie a Chinei (+21,6%), Brazilia (+63,1%), Slovenia (+42,3%) şi Malaysia (+31,8%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,0%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Turcia (-25,2%), Federaţia Rusă (-8,9%), Ucraina (-9,9%), Belarus (-20,9%), China (-6,1%), Austria (-18,0%), Bulgaria (-20,8%), Grecia (-42,7%), Ungaria (-11,9%), Suedia (-37,5%), Franţa (-4,8%), Japonia (-12,8%), Slovacia (-18,0%), Vietnam (-19,2%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 7,9%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2013

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2013

2014

2013

2014

Import - total            

1218,2

98,0

100,0

100,0

3,2

-2,0

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

133,9

102,0

10,6

11,0

1,0

0,2

Animale vii

3,4

de 2,5 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

8,9

116,4

0,6

0,7

0,0

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

11,8

109,8

0,9

1,0

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

11,5

95,0

1,0

0,9

0,0

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

22,5

100,8

1,8

1,9

0,1

0,0

Legume şi fructe

32,9

90,2

2,9

2,7

0,5

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,6

91,6

0,5

0,5

0,0

0,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

12,6

101,2

1,0

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

6,6

123,9

0,4

0,5

0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

18,1

108,4

1,4

1,5

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

17,3

79,3

1,8

1,4

0,2

-0,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

9,9

76,6

1,1

0,8

0,4

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

7,4

83,3

0,7

0,6

-0,2

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

35,2

104,1

2,7

2,9

0,3

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

13,0

109,1

1,0

1,1

0,2

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,7

102,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

5,1

113,0

0,4

0,4

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,4

131,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,2

75,5

0,2

0,2

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,2

178,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

9,5

95,2

0,8

0,8

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

298,7

89,6

26,8

24,5

-1,4

-2,8

Cărbune, cocs şi brichete

1,4

40,8

0,3

0,1

-0,1

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

112,0

91,6

9,8

9,2

-0,2

-0,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

172,0

88,3

15,7

14,1

-1,3

-1,8

Energie electrică

13,3

102,7

1,0

1,1

0,2

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

2,6

89,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

75,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,1

94,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

178,1

100,7

14,2

14,6

2,2

0,1

Produse chimice organice

3,2

70,3

0,4

0,3

0,1

-0,1

Produse chimice anorganice

3,0

84,9

0,3

0,2

0,2

0,0

Produse tanante şi colorante

5,0

103,4

0,4

0,4

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

58,1

108,2

4,3

4,8

0,7

0,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

29,6

91,3

2,6

2,4

0,5

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

17,2

96,2

1,4

1,4

0,4

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

11,4

104,1

0,9

0,9

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

19,6

119,3

1,3

1,6

0,1

0,3

Alte materiale şi produse chimice

31,0

95,2

2,6

2,6

0,2

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

201,1

100,8

16,1

16,5

0,1

0,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

7,6

154,4

0,4

0,6

0,0

0,2

Cauciuc prelucrat

15,1

97,8

1,3

1,2

-0,2

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

13,4

120,5

0,9

1,1

0,0

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

21,7

97,4

1,8

1,8

0,2

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

58,7

97,7

4,8

4,8

-0,6

-0,1

Articole din minerale nemetalice

25,4

97,8

2,1

2,1

0,3

-0,1

Fier şi oţel

25,1

89,8

2,3

2,1

0,0

-0,2

Metale neferoase

9,9

de 2,5 ori

0,3

0,8

0,0

0,5

Articole prelucrate din metal

24,2

86,9

2,2

2,0

0,4

-0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

249,9

104,6

19,2

20,5

0,5

0,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

2,8

68,9

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

40,3

153,2

2,1

3,3

-0,2

1,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,1

94,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

32,4

108,9

2,4

2,6

0,2

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

11,1

72,7

1,2

0,9

0,6

-0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

25,3

79,4

2,6

2,1

1,0

-0,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

72,7

100,9

5,8

6,0

-0,5

0,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

59,4

104,0

4,6

4,9

-0,3

0,2

Alte echipamente de transport

4,8

de 3,8 ori

0,1

0,4

-0,2

0,3

Articole manufacturate diverse

101,4

97,3

8,4

8,4

0,3

-0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

6,8

93,6

0,6

0,6

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

14,4

99,5

1,2

1,2

-0,1

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,9

158,2

0,1

0,2

0,0

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

24,0

100,2

1,9

2,0

0,3

0,0

Încălţăminte

7,6

96,4

0,6

0,6

-0,2

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

11,0

92,2

1,0

0,9

0,2

-0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,3

97,4

0,2

0,2

0,1

0,0

Alte articole diverse

33,4

94,8

2,8

2,7

0,0

-0,2

În ianuarie-martie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+53,2%), metale neferoase (de 2,5 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+8,2%), materiale plastice prelucrate (+19,3%), vehicule rutiere (+4,0%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+8,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+20,5%), piele şi blănuri prelucrate (+54,4%), animale vii (de 2,5 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+9,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+9,8%), carne şi preparate din carne (+16,4%), hrana destinată animalelor (+23,9%), fibre textile şi deşeurile lor (+31,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+58,2%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,8%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-11,7%), petrol şi produse petroliere (-8,4%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-20,6%), legume şi fructe (-9,8%), articole prelucrate din metal (-13,1%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-27,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-23,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-8,7%), fier şi oţel (-10,2%), cărbune, cocs şi brichete (-59,2%), fire, ţesături, articole textile (-2,3%), articole din minerale nemetalice (-2,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-2,6%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-3,8%), peşte, crustacee şi moluşte (-5,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-7,8%), tutun brut şi prelucrat (-16,7%), produse chimice organice (-29,7%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-31,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-24,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 5,9%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 645,1 mil. dolari SUA, cu 7,8 mil. dolari SUA (-1,2%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 230,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2013 – 253,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 203,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2013 – 180,6 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2014 în % faţă de ianuarie-martie 2013

2013

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-652,9

-645,1

98,8

  din care:

Federaţia Rusă

-67,3

-114,8

170,3

China

-112,2

-104,7

93,3

Ucraina

-88,8

-78,2

88,2

Germania

-58,6

-63,5

108,4

România

-61,0

-62,1

101,9

Turcia

-52,3

-44,5

85,1

Austria

-31,3

-21,8

69,8

Ungaria

-17,6

-19,2

109,0

Statele Unite ale Americii

-6,7

-13,9

de 2,1 ori

Franţa

-16,5

-12,9

78,4

Belarus

-23,3

-12,2

52,3

Polonia

-7,2

-11,3

157,1

Spania

-6,7

-10,3

152,6

India

-8,5

-9,8

116,2

Republica Cehă

-6,2

-9,5

153,1

Coreea de Sud

-5,3

-8,7

166,2

Japonia

-8,5

-7,4

86,9

Olanda

-6,1

-7,1

115,4

Bulgaria

-13,6

-4,7

34,8

Belgia

-6,2

-4,6

74,7

Taiwan,  provincie a Chinei

-3,9

-4,1

106,9

Suedia

-6,3

-3,9

60,7

Brazilia

-2,3

-3,8

162,6

Danemarca

-3,2

-3,7

113,0

Slovenia

-2,2

-3,6

161,7

Israel

-3,8

-3,5

89,7

Malaysia

-2,6

-3,5

131,9

Uzbekistan

-2,5

-2,9

114,2

Serbia

-2,4

-2,7

107,5

Slovacia

-3,2

-2,3

75,0

Vietnam

-5,0

-2,3

45,7

Elveţia

-4,8

-2,1

43,1

Italia

-20,5

-0,4

1,9

Letonia

-0,1

0,2

x

Pakistan

-0,5

0,3

x

Kazahstan

-1,6

1,3

x

Lituania

1,3

1,3

101,5

Cipru

0,8

1,6

190,4

Azerbaidjan

1,6

1,8

114,0

Hong Kong, RAS a Chinei

-1,5

2,1

x

Irak

3,1

2,3

74,6

Georgia

4,0

4,2

104,1

Noua Zeelandă

8,5

6,5

75,7

Grecia

3,7

7,5

de 2,0 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

15,2

8,0

52,5

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2014 în % faţă de ianuarie-martie 2013

2013

2014

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-652,9

-645,1

98,8

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-20,9

5,2

x

Animale vii

0,0

-2,5

de 94,2 ori

Carne şi preparate din carne

-2,6

-8,1

de 3,1 ori

Produse lactate şi ouă de păsări

-8,3

-9,0

109,8

Peşte, crustacee, moluşte

-12,2

-11,4

94,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-2,4

24,3

x

Legume şi fructe

34,3

39,8

116,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

1,1

-0,9

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-11,1

-10,7

97,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-3,6

1,5

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-16,1

-17,8

110,5

Băuturi şi tutun

46,9

27,4

58,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

50,2

31,1

61,9

Tutun brut şi prelucrat

-3,3

-3,7

112,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

40,7

18,5

45,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,5

1,3

89,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

40,7

28,9

70,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,2

0,1

x

Lemn şi plută

-4,4

-4,8

110,2

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

0,3

71,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,4

-3,3

135,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-1,6

-0,1

5,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

15,6

4,9

31,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-8,9

-8,8

98,4

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-328,6

-294,9

89,7

Cărbune, cocs şi brichete

-3,3

-1,4

40,7

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-119,8

-108,5

90,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-192,6

-171,7

89,2

Energie electrică

-12,9

-13,3

102,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

11,2

27,6

de 2,5 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,3

-0,2

75,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

11,9

28,0

de 2,3 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,4

-0,2

61,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-134,8

-128,6

95,4

Produse chimice organice

-4,2

-2,2

54,4

Produse chimice anorganice

-3,5

-2,9

84,0

Produse tanante şi colorante

-4,0

-4,8

118,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-29,9

-21,4

71,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-18,8

-20,8

110,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-17,9

-17,2

96,2

Materiale plastice sub forme primare

-9,8

-10,7

108,8

Materiale plastice prelucrate

-14,4

-17,8

123,8

Alte materiale şi produse chimice

-32,3

-30,8

95,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-126,1

-156,3

123,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-4,4

-7,1

161,3

Cauciuc prelucrat

-11,3

-12,1

106,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-9,1

-11,7

127,9

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-17,1

-18,4

108,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-40,0

-42,7

106,6

Articole din minerale nemetalice

-17,3

-12,8

73,8

Fier şi oţel

-26,1

-24,0

92,1

Metale neferoase

-3,2

-9,3

de 2,9 ori

Articole prelucrate din metal

2,4

-18,2

x

Maşini şi echipamente pentru transport

-151,4

-169,9

112,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,2

-1,6

69,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-22,5

-36,4

161,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,2

-0,4

x

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-17,8

-23,6

132,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-15,2

-11,0

72,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-31,1

-24,2

77,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-19,6

-14,5

73,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-42,6

-53,6

125,8

Alte echipamente de transport

-0,6

-4,6

de 7,9 ori

Articole manufacturate diverse

9,9

25,6

de 2,6 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-5,1

-5,9

113,8

Mobilă şi părţile ei

9,3

12,6

135,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,3

2,6

80,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

34,6

43,5

125,6

Încălţăminte

2,0

1,5

73,5

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-8,5

-2,2

26,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,9

-2,1

107,4

Alte articole diverse

-23,8

-24,4

102,6

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2014 a fost de 47,0% faţă de 47,5% în  perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 31,0 mil. dolari SUA, cu 19,6% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-23,0%), cărora le-au revenit 88,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna martie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46181 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran