RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2013
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2013
26.05.2014
Versiune tipar

Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare
în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2013.

Sisteme de alimentare cu apă. În anul 2013 pe teritoriul ţării au fost amplasate 779 sisteme de alimentare cu apă1, din care 605 unităţi – cu proprietate publică, 171 – private, 3 – proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2013 au funcţionat 721 sisteme (92,5%) sau cu 44 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 159 mai mult comparativ cu anul 2009.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2009-2013

Numărul sistemelor de alimentare cu apă a crescut ca urmare a punerii în funcţiune pe parcursul anului a 53 sisteme de alimentare cu apă, preponderent în următoarele raioane: Orhei – 8, Rîşcani – 7, Călăraşi şi Căuşeni cîte – 6 sisteme, Rezina – 5, Criuleni şi Ialoveni respectiv cîte – 4 sisteme, Ştefan Vodă – 3 şi Sîngerei – 2 sisteme. Totodată, 16 sisteme de alimentare cu apă au fost scoase din funcţiune în Orhei – 5, mun. Chişinău şi Criuleni cîte – 2 sisteme.

Astfel, cu servicii centralizate de alimentare cu apă au fost asigurate 25,1% din localităţile ţării, 47,3% din oraşe şi 23,6% din localităţile rurale. Anual numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă este în creştere, iar în 2013 numărul acestora fiind de 384 localităţi faţă de 338 în anul 2009.

Lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei potabile a constituit 9,9 mii km sau cu 0,6 mii km mai mult faţă de anul 2012. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 9,8 mii km de reţele (99,0%). Volumul de apă captată a constituit 116,7 mil. m.c., inclusiv 74,4% din surse de suprafaţă, 19,0% din surse subterane şi 6,6% din alte surse.

Figura 2. Volumul de apă captată după surse, anul 2013

Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă. Înanul 2013, populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de circa 1,6 milioane locuitori, ce reprezintă 44,4% din populaţia ţării (71,0% din populaţia urbană şi 24,9% din cea rurală). Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistemul public de alimentare cu apă se înregistrează în mun. Chişinău – 67,1%, UTA Găgăuzia - 66,3%, urmată de regiunea Sud – 54,2%, Nord – 31,3% şi Centru -30,9%.

Distribuţia apei. În anul2013 volumul de apă distribuită de către întreprinderile specializate de alimentare cu apă a fost de 74,9 mil. m.c sau cu 19,3 mii m.c. mai puţin decît în anul 2012. În medie pe an la un locuitor revine 14,8 m.c. apă furnizată.

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul de apă potabilă distribuită, 2009-2013

2009

2010

2011

2012

2013

Numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă potabilă

338

351

366

378

384

Sisteme de alimentare cu apă, unităţi

644

690

723

742

779

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km

8036,2

8509,9

8914,7

9324,2

9901,1

Apă potabilă distribuită consumatorilor, mil. m.c.

78,1

75,0

73,5

75,0

74,9

inclusiv populaţiei, mil. m.c.

53,6

51,3

51,2

52,1

52,8

În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 44,5 m.c., UTA Găgăuzia – 8,4 m.c., după care urmează regiunea de Sud – 7,6 m.c. (vezi anexa, tab.2).

Din volumul total de apă distribuită, 52,8 mil. m.c sau 70,5% este distribuită populaţiei, 5,5% - instituţiilor bugetare, iar 24,0% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă realizat populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat în total pe ţară cu 1,3%. Comparativ cu anul precedent se remarcă o majorare a volumului de apă livrat populaţiei cu 1,8% în regiunea de Nord şi o diminuare în regiunile Centru, Sud şi UTA Găgăuzia – cu 1%.

Figura 3. Volumul de apă distribuită pe categorii de consumatori, 2013

Pe parcursul anului 2013, 86,5% din volumul de apă total realizat a fost prin dispozitive de măsurare. Cel mai mare volum de apă realizat prin aceste dispozitive a fost înregistrat în regiunea Nord – 94,1%, iar cel mai mic în regiunea Centru – 82,0%. În anul 2013 au fost înregistrate 30,7 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 6,5 mii cazuri mai puţin comparativ cu anul 2012.

Sisteme de canalizare centralizate. În anul 2013 din total apeducte, 156 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 108 sisteme sau cu 2 unităţi mai puţin comparativ cu anul 2012. Pe parcursul anului 2013 a fost pus în funcţiune 1 sistem de canalizare în raionul Cimişlia şi scoase din funcţiune 3 sisteme în raioanele Orhei, Anenii Noi şi Leova. Din total sisteme de canalizare, 120 sunt dotate cu staţii de epurare. 

Figura 4. Sisteme de canalizare, 2009-2013

Populaţia deservită de sistemul public de canalizare. Numărul populaţiei cu acces la servicii publice de canalizare a constituit 790 mii persoane, ce prezintă 22,2% din total populaţie, inclusiv 51,6% în localităţile urbane şi numai 1% din localităţile rurale.

Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit în anul 2013 2,6 mii km, din care de facto au funcţionat 2,5 mii km (93,7%). Capacitatea zilnică de curăţare a apelor uzate pe parcursul anului 2013 a fost de 0,7 mil. m.c. de apă.

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2009-2013

2009

2010

2011

2012

2013

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

135

134

135

130

125

Sisteme de canalizare, unităţi

172

169

167

158

156

inclusiv dotate cu staţii de epurare

128

126

132

124

120

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km

2548,5

2586,5

2592,1

2602,1

2633,4

Volumul total al apelor uzate colectate în 2013 a constituit 65,9 mil. m.c., din care 58,8% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.

Figura 5. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2013

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 63,8 mil. m.c. apă uzată (96,7%). Din volumul total de apă uzată, apele epurate biologic au alcătuit 63,6 mil. m.c. (99,7%), din care 60,2 mil. m.c. (94,3%) au fost purificate conform normativelor stabilite. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 24,4 mii de avarii, cu 2,0 mii mai puţin comparativ cu anul 2012.

Notă:

1 Conform informaţiei furnizate de către unităţile, întreprinderile care dispun de sisteme de alimentare cu apă aflate în gestiune şi care livrează apă menageră şi industrială

 

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63240 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran