RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2014
17.06.2014
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1650,0 lei, fiind în creştere cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 0,3%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 42,6% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind practic la nivelul trimestrului I 2013 (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul I 2014 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 20 la sută sau cu 0,6 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile obţinute din activităţile pe cont propriu reprezintă 16% din veniturile populaţiei, inclusiv 10,1% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,9% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 0,4 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale, în trimestrul I 2014

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 647,2 lei sau de 1,5 ori mai mari comparativ cu veniturile din mediul rural. Principala sursă de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată, care reprezintă 57,6% (53,6% în trimestrul I anul 2013) şi prestaţiile sociale – 18,2% (17% în trimestrul I anul 2013) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (25,7%), dar contribuţia acesteia este mai mică de 2,2 ori decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 19,9% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 24,6% faţă de 10,2% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 22,1%, comparativ cu 18,2% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti –88,8%, celor în natură le revine 11,2%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1465,2 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 184,9 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,1% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în mediul rural ponderea acestora este de 80,5% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2014 au constituit în medie pe o persoană 1731,9 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 4,6% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 0,8% mai puţin comparativ cu trimestrul I 2013.

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional este destinată necesarului de consum alimentar – 43,9%. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,6% din cheltuielile totale de consum (+ 0,3 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,4% (+ 0,8 p. p.). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate (6,6% faţă de 6,7% în trimestrul I 2013), transport (4,4% faţă de 4,6%), comunicaţii – 4,5% (nivelul anului precedent), dotarea locuinţei – 3,2% (nivelul anului precedent), învăţămînt (0,6% faţă de 0,8%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor în trimestrul I 2014

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 2051,0 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 563,1 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 41,6% din cheltuielile lunare de consum (41% în trimestrul I 2013), iar în rural – 46,4% (45,9%). Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru întreţinerea locuinţei (20,6% faţă de 16,5% în mediul rural), transport (4,9% faţă de 3,9%), servicii de comunicaţii (4,8% faţă de 4,2%), servicii de agrement (1,9% faţă de 0,5%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (1,9% faţă de 0,5%). Totodată, populaţia rurală a cheltuit mai mult pentru sănătate (7,1% faţă de 6,1%) şi dotarea locuinţei (3,8% faţă de 2,7% în mediul urban) (vezi anexa tabelul 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 89,4%, celor în natură le revine respectiv 10,6% (vezi anexa tabelul 4-6). În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,8% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 17,7% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obţinute din activitatea individuală agricolă.

Anexe

Notă:

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul I 2014 faţă de trimestrul I 2013 a constituit 105,4%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35998 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran