RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2013
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2013
19.06.2014
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20131,2

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 50,9 mii întreprinderi, sau cu 1,5 mii întreprinderi (cu 3%) mai mult faţă de anul 2012. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi.

Evoluţia numărului ÎMM în anii 2009-2013 se prezintă astfel:

Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 298,4 mii persoane, deţinînd 56,9% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 77413,2 mil. lei sau 33,4% din venituri din vînzări în total pe economie.

Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2013 pe principalii indicatori se prezintă astfel:

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor înanii 2009-2013 se caracterizează prin următorii indicatori:

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Anii

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

anul 2009

44,6

43,7

97,8

539,2

316,2

58,7

146447,0

57480,0

39,2

anul 2010

46,7

45,6

97,7

526,2

309,4

58,8

177503,2

65263,2

36,8

anul 2011

48,5

47,3

97,5

510,2

294,2

57,7

207676,8

71887,6

34,6

anul 2012

50,7

49,4

97,5

519,9

300,2

57,7

211759,3

73057,0

34,5

anul 2013

52,2

50,9

97,4

524,5

298,4

56,9

231601,4

77413,2

33,4

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii medii a întreprinderilor din sectorul dat. Veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2013 a constituit 1521 mii lei sau cu 43 mii lei (cu 2,9%) mai mult faţă de anul 2012. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie la un salariat constituie 259,4 mii lei sau cu 16 mii lei (cu 6,6%) mai mult faţă de anul 2012. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2013 a constituit 6 persoane, fiind la nivelul anului 2012.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2013 circa 20,0 mii întreprinderi, sau 40,0% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,9 mii de ÎMM sau 9,6% din totalul ÎMM.

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

2012

2013

2013 în % faţă de 2012

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

49,4

97,5

100

50,9

97,4

100

102,9

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

2,5

97,6

5,0

2,7

97,6

5,2

107,0

Industria prelucrătoare

4,9

95,8

9,8

4,9

95,3

9,6

100,1

Energie electrică, gaze şi apa

0,2

86,8

0,5

0,3

88,1

0,6

118,9

Construcţii

2,7

96,9

5,5

2,7

96,7

5,3

99,1

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

20,0

97,8

40,5

20,4

97,6

40,0

101,6

Hoteluri şi restaurante

1,7

99,4

3,4

1,7

99,4

3,3

102,6

Transporturi şi comunicaţii

3,3

98,1

6,7

3,4

97,9

6,7

102,5

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

8,5

98,4

17,2

9,0

98,3

17,6

105,8

Alte activităţi

5,7

97,1

11,5

6,0

96,5

11,7

105,3

Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

anul 2012

anul 2013

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total intreprinderi, %

total ÎMM, %

total intreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

211759,3

73057,0

34,5

100,0

231601,4

77413,2

33,4

100,0

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

7257,6

4930,3

67,9

6,7

8931,6

6157,8

68,9

8,0

Industria prelucrătoare

33265,7

9522,8

28,6

13,0

37144,2

9640,9

26,0

12,5

Energie electrică, gaze şi apa

22355,2

261,8

1,2

0,4

19402,9

236,3

1,2

0,3

Construcţii

8439,8

5349,9

63,4

7,3

10572,3

6109,9

57,8

7,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

98590,9

36299,0

36,8

49,7

107906,2

36333,0

33,7

46,9

Hoteluri şi restaurante

1830,5

1365,8

74,6

1,9

1998,9

1482,0

74,1

1,9

Transporturi şi comunicaţii

19423,7

6885,1

35,4

9,4

21273,0

7700,6

36,2

9,9

Tranzacţii imobiliare, închi-rieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

8021,7

5177,2

64,5

7,1

2909,3

5942,4

204,3

7,7

Alte activităţi

12574,2

3265,0

26,0

4,5

21463,1

3810,3

17,8

4,9

Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2013 se prezintă astfel:

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2013 a constituit 2008,5 mil, lei, sau cu 923,9 mil, lei mai mult faţă de anul 2012.

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel: 

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei

anul 2012

anul 2013

ÎMM - total

inclusiv

ÎMM - total

inclusiv

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

1084,6

393,6

715,9

-24,8

2008,5

657,1

1267,3

84,2

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

-53,5

29,1

-41,6

-40,9

389,7

195,9

187,0

6,8

Industria prelucrătoare

9,8

32,0

-2,9

-19,3

316,6

216,1

107,1

-6,5

Energie electrică, gaze şi apa

-42,4

-22,9

-17,1

-2,3

3,9

28,8

-11,8

-13,1

Construcţii

97,0

-4,2

84,9

16,3

350,7

155,2

174,7

20,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

695,4

271,6

540,5

-116,6

620,3

210,1

551,4

-141,2

Hoteluri şi restaurante

-119,9

-14,4

-57,7

-47,7

-115,2

-12,8

-60,2

-42,3

Transporturi şi comunicaţii

-37,1

-6,8

-48,6

18,3

118,5

82,3

37,1

-0,8

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

469,1

72,1

251,2

145,8

252,7

-216,6

257,2

212,1

Alte activităţi

66,2

37,2

7,3

21,7

71,3

-2,0

24,8

48,4

Note:

1 Fără datele întreprinderilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
2 Sursa de date au constitut-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului complet şi simplificat al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei.

Persoană de contact:

 Iurie Mocanu
şef al direcţiei infrastructură statistică
Tel. 0 22 40 30 88

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46241 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran