RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.01.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2014
15.10.2014
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 20141

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-august 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2013 a constituit 104,3%. În luna august 2014 faţă de august 2013 acest indice a marcat 103,9%.

Industria extractivă în ianuarie-august 2014 comparativ cu ianuarie-august 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 2,9%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-august 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,1%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 4,8%.

În ianuarie-august 2014 faţă de ianuarie-august 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 13,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 2,7%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 3,4 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 0,8%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 24,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,0%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 9,5 % (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 7,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 6,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 5,4% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 29,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 26,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon – cu 12,0% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-august 2014 faţă de ianuarie-august 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 35,6%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 34,7%; fabricarea produselor textile – cu 25%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 16,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 16,4%; industria metalurgică – cu 12,3%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 9,4%, fabricarea de mobilă – cu 7,6%, fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 1,9%, etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-august 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 39,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 16,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 15,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,9%); industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 5,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-august 2014 faţă de ianuarie-august 2013 sectorul energetic a înregistrat descreşterea volumului producţiei cu 3,2% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 0,5%). Reducerea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei în activitatea de furnizare de abur şi aer condiţionat – cu 8,4% şi în producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice −cu 1,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-august 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

august 2014 faţă de august 2013

ianuarie-august 2014 faţă de ianuarie-august 2013

Industria – total

103,9

104,3

100,0

+4,3

Industria extractivă

103,4

102,9

2,4

+0,1

Industria prelucrătoare

103,4

106,1

80,8

+4,8

Industria alimentară

107,5

113,7

23,9

+2,7

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

131,9

124,5

4,2

+1,0

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

97,2

108,6

0,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

116,3

105,4

3,0

+0,1

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

62,2

de 3,4 ori

2,3

+0,8

fabricarea produselor lactate

108,0

107,6

3,4

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

101,2

88,0

0,7

-0,1

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

98,7

98,3

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

100,0

98,5

3,4

-0,0

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

95,6

94,2

0,2

-0,0

fabricarea altor produse alimentare

84,3

114,6

4,1

+0,2

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

95,3

106,4

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

85,0

79,5

8,8

-1,9

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

38,9

70,1

1,9

-0,8

fabricarea vinurilor din struguri

77,3

73,2

4,7

-1,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

133,3

109,5

0,8

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

30,9

60,2

1,5

-0,6

Fabricarea produselor textile

126,0

125,0

3,9

+1,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

105,4

116,4

7,4

+1,2

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

108,4

99,7

2,1

-0,0

fabricarea încălţămintei

113,9

100,6

1,4

+0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

137,9

135,6

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

108,5

109,2

0,6

+0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

132,7

134,7

1,5

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

117,4

84,0

0,8

-0,3

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

103,5

99,2

2,9

-0,0

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

101,9

101,9

7,9

+0,2

Industria metalurgică

118,2

112,3

0,9

+0,1

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

80,0

94,7

2,0

-0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

62,6

116,5

3,0

+0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

98,5

84,7

3,7

-0,9

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

194,5

109,4

1,9

+0,2

Fabricarea de mobilă

119,2

107,6

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

112,8

96,8

14,5

-0,5

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

113,5

98,4

11,0

-0,2

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

101,8

91,6

3,5

-0,3

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-august 2014 faţă de ianuarie-august 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 97,8%, regiunea Nord −135,0%, regiunea Centru – 110,8%, regiunea Sud – 83,5% şi UTA Găgăuzia – 97,0%.

Notă:

 1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45650 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran