RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2014
27.11.2014
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 10435,2 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,1% (în preţuri comparabile).     

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-septembrie 2014 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 5485,3 mil.lei (reprezentînd 52,6% din total), fiind în creştere cu 5,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 4423,1 mil. lei (reprezentînd 42,4% din total), fiind în descreştere cu 2,0% faţă de ianuarie-septembrie 2013.  

În ianuarie-septembrie 2014 se constată majorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi investiţiilor în alte cheltuieli respectiv cu 1,5 şi 0,2 puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport s-a micşorat cu 1,7 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2014

Informativ: ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10435,2

102,1

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

5485,3

105,2

52,6

51,1

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

4423,1

98,0

42,4

44,1

   alte cheltuieli

526,8

106,8

5,0

4,8

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 4573,2 mil. lei investiţii, sau  43,8% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie–septembrie  2013 acest volum s-a micşorat cu 1,0% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 38,5% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 4019,5 mil. lei, fiind în creştere cu 13,1% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2013.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 16,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,2 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2013.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-septembrie 2014

Informativ: ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10435,2

102,1

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

4019,5

113,1

38,5

34,8

   privată

4573,2

99,0

43,8

45,2

   mixtă (publică şi privată)

96,6

86,7

1,0

1,1

   străină

807,5

104,4

7,7

7,6

   a întreprinderilor mixte

938,3

81,0

9,0

11,3

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2014 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 6263,9 mil. lei investiţii, reprezentînd 60,0% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară. 

În ianuarie-septembrie 2014, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 1588,7 mil. lei, sau 15,3% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2013 cu 59,4% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 2,1 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-septembrie anului 2013, constituind 4,2% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2014

Informativ: ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10435,2

102,1

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1059,2

167,8

10,2

6,2

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

529,5

144,8

5,1

3,6

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

6263,9

98,6

60,0

62,2

surselor din străinătate

442,7

68,8

4,2

6,3

altor surse

2139,9

96,2

20,5

21,7

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 42,4% (comparativ cu 44,1% în ianuarie-septembrie 2013).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 35,0% din total investiţii realizate (din care 13,1% – clădirilor de locuit şi 21,9% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit s-a micşorat cu 4,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-septembrie 2013, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 3,7 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-septembrie 2014

Informativ: ianuarie-septembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

10435,2

102,1

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

1369,8

78,2

13,1

17,2

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

2285,8

122,7

21,9

18,2

utilaje, maşini şi mijloace de transport

4423,1

98,0

42,4

44,1

altele

2356,5

112,3

22,6

20,5

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35932 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran