RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2014/15
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2014/15
19.12.2014
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2014/15

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2014/151.

Reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 – nestatale (cu o unitate mai puţin comparativ cu anul de studii 2013/14). Din total instituţii de stat, 2 instituţii au doar Ciclul II – studii superioare de masterat.

Numărul de studenţi din învăţămîntul superior a înregistrat o scădere esenţială în ultimii 2 ani,  cu circa 13 mii. La începutul anului de studii 2014/15, numărul de studenţi a constituit 89,5 mii persoane (exclusiv cei străini), din care 81 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat. Reducerea numărului de studenţi a fost înregistrată atît în instituţiile de stat (cu 6,4 mii persoane faţă de anul de studii 2013/14), cît şi în cele nestatale (cu 1,3 mii persoane). Din numărul total de studenţi, peste 69% îşi fac studiile în bază de contract.

În instituţiile de stat, mai evidentă este diminuarea numărului studenţilor în bază de contract, cu 16,8% la învăţămîntul de zi şi 5,1% la învăţămîntul cu frecvenţă redusă. În acelaşi timp, numărul de studenţi bugetari a înregistrat mici variaţii în jurul valorii de 28 mii.  

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, în anii de studii 2013/14 – 2014/15, persoane

2013/14

2014/15

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total

97 285

55 067

69 187

89 529

51 496

62 059

la zi

64 352

36 852

38 223

57 940

33 993

32 426

frecvenţă redusă

32 933

18 215

30 964

31 589

17 503

29 633

Instituţii de stat 

78 919

45 586

50 821

72 474

42 345

45 004

la zi

53 656

31 084

27 527

48 417

28 515

22 903

frecvenţă redusă

25 263

14 502

23 294

24 057

13 830

22 101

Instituţii nestatale

18 366

94 81

18 366

17 055

9 151

17 055

la zi

10 696

5 768

10 696

9 523

5 478

9 523

frecvenţă redusă

7 670

3 713

7 670

7 532

3 673

7 532

În medie la 10 mii locuitori revin 252 studenţi din instituţiile de învăţămînt superior, comparativ cu 273 studenţi în anul de studii precedent.

Studenţii din învăţămîntul cu frecvenţă redusă deţin o pondere de 35,3% sau cu 1,4 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul de studii 2013/14. Din totalul de studenţi cu frecvenţă redusă, studenţii bugetari reprezintă 6 la sută. În funcţie de gen, se menţine o preponderenţă a femeilor – 57,5% din total studenţi sau cu 0,9 p. p. mai mult comparativ cu anul de studii 2013/14. 

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe programe relevă un declin major înregistrat la nivelul studiilor superioare de licenţă (cu 6,9 mii persoane), în special în cazul studenţilor în bază de contract în instituţiile de stat (cu 5,2 mii persoane). Numărul de studenţi la programele de masterat a scăzut cu 0,6 mii persoane, iar numărul studenţilor bugetari la aceste programe a rămas la nivelul anului de studii precedent.

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe programe, în anii de studii 2013/14 2014/15, persoane

2013/14

2014/15

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

97 285

18 366

78 919

28 098

89 529

17 055

72 474

27 470

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

77 502

16 169

61 333

17 613

70 616

14 926

55 690

17 182

Studii superioare de masterat (Ciclul II)

14 802

2 153

12 649

7 285

14 195

2 095

12 100

7 304

Studii superioare integrate

843

44

799

321

778

34

744

294

Studii superioare medicale şi farmaceutice

4 138

4 138

2 879

3 940

3 940

2 690

Înmatricularea. În anul de studii 2014/15, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 17,1 mii persoane la Ciclul I2 (cu 2,1 mii persoane mai puţin faţă de anul de studii precedent) şi 7,3 mii persoane la Ciclul II, prezentînd nivelul anului de studii precedent.

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 79,2% au fost înmatriculaţi în baza studiilor liceale (cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de anul de studii precedent), 18,7% – în baza studiilor medii de specialitate (+ 6,9 p.p.), 0,9% – în baza studiilor medii de cultură generală (- 0,4 p.p.) şi 1,3% – în baza studiilor superioare (+ 0,4 p.p.).

Reducerea numărului de persoane înmatriculate la studii de licenţă este resimţită şi în cazul repartizării pe domenii. Astfel, comparativ cu anul de studii 2013/14, se atestă scăderea numărului de studenţi înmatriculaţi la Ciclul I la toate cele 8 domenii fundamentale.

Figura 2. Studenţi înmatriculaţi conform domeniilor fundamentale, în anii de studii 2013/14-2014/15

La Ciclul II se atestă creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi în domeniul educaţie (cu 0,3 mii), precum şi mici variaţii pozitive pentru aşa domenii precum: ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte, ştiinţe umaniste şi arte. Totodată, la Ciclul II se menţine o cerere sporită pentru domeniul fundamental ştiinţe sociale, economie, drept (3,7 mii înmatriculaţi), deşi numărul de studenţi înmatriculaţi în acest domeniu s-a redus cu 6,3% faţă de anul de studii 2013/14. 

În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculate 14,3 mii persoane la Ciclul I, inclusiv 8,3 mii în bază de contract (cu 14,1% mai puţin faţă de anul de studii 2013/14) şi 6,0 mii persoane la buget (cu 7,6% mai puţin). Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II a constituit 6,2 mii persoane, fiind în uşoară scădere faţă de anul de studii 2013/14 (sub 1%), reprezentînd 30 la sută din total studenţi înmatriculaţi. Numărul celor înmatriculaţi la Ciclul II cu finanţare bugetară a fost de 3,8 mii persoane sau peste 60% din total înmatriculaţi la acest nivel. Totodată, numărul studenţilor înmatriculaţi cu finanţare bugetară a înregistrat o mică creştere faţă de anul de studii 2013/14 (cu 1,1%).   

Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal constituie 3,9 mii persoane sau cu 3,9%  mai puţin faţă de anul de studii 2013/14. În condiţiile în care, numărul persoanelor înmatriculate în instituţii nestatale este în descreştere comparativ cu anul de studii precedent, în cazul studenţilor înmatriculaţi la Ciclul II (1,1 mii persoane) s-a înregistrat o creştere cu peste 7%.

Absolvenţi. În anul 2014, 17,1 mii persoane au absolvit Ciclul I, înregistrînd o scădere cu 3,8% comparativ cu anul 2013. În cazul Ciclului II numărul absolvenţilor este în creştere cu 1,1% şi constituie 6,4 mii persoane. Studiile superioare medicale şi farmaceutice au fost absolvite de 0,8 mii persoane sau cu 4,8% mai mult decît în 2013.

Dacă ne referim la distribuţia numărului de absolvenţi pe domenii generale de studiu, remarcăm o pondere superioară a absolvenţilor din aşa domenii ca, ştiinţe economice (27,3% din total licenţiaţi), educaţie (14,8%), drept (12,4%) şi activităţi inginereşti (8,8%). În cazul absolvenţilor studiilor superioare de masterat, 27 la sută au absolvit ştiinţele economice, 20 la sută – dreptul şi 15 la sută – domeniul educaţie.  

Personal didactic. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 5,4 mii persoane (personal de bază) sau cu 6,4% mai puţin comparativ cu anul de studii 2013/14. Personalul didactic cu grad ştiinţific a constituit 2,7 mii persoane, inclusiv 2,3 mii – doctor în ştiinţe şi 0,4 mii – doctor habilitat. Ponderea femeilor în total personal didactic este de peste 54%, fiind mai superioară în cazul funcţiilor de asistent universitar, lector/lector superior universitar, peste 60 la sută.

Informativ: La începutul anului de studii 2014/15, numărul studenţilor străini a constituit 2,5 mii persoane sau cu 15 la sută mai mult faţă de anul de studii precedent. Cei mai mulţi studenţi sunt din Israel – 70,0%, Ucraina – 6,5%, România – 6,4%, Turcia – 5,2% şi Rusia – 2,9%.

Note:

1 Conform situaţiei la 1 octombrie 2014.
2 Inclusiv studii medicale şi farmaceutice.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38250 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran