RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2014
14.01.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2014 s-au cifrat la 208,3 mil. dolari SUA, cu 2,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 18,3% mai puţin - comparativ cu luna noiembrie 2013.

În ianuarie-noiembrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 2158,3 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1401,9 mil. dolari SUA (65,0% din total exporturi), cu 5,5% mai puţin faţă de ianuarie-noiembrie 2013.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 756,4 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,0% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 2,2%.  

Ianuarie-noiembrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2013

2014

2013

2014

Export – total     

2158,3

97,1

100,0

100,0

12,6

-2,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1145,5

110,6

46,6

53,1

5,7

5,0

  ţările CSI

692,4

81,2

38,3

32,1

0,0

-7,2

  alte ţări

320,4

95,5

15,1

14,8

6,9

-0,7

Import – total  

4811,9

97,5

100,0

100,0

4,9

-2,5

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

2359,7

105,6

45,2

49,0

2,5

2,6

  ţările CSI

1302,7

87,4

30,2

27,1

0,9

-3,8

  alte ţări

1149,5

94,7

24,6

23,9

1,5

-1,3

balanţA comercialĂ – total     

-2653,6

97,8

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1214,2

101,3

44,2

45,8

x

x

  ţările CSI

-610,3

95,7

23,5

23,0

x

x

  alte ţări

-829,1

94,4

32,3

31,2

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1145,5 mil. dolari SUA (cu 10,6% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2013), deţinînd o cotă de 53,1% în total exporturi (46,6% în ianuarie-noiembrie 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,1% (în ianuarie-noiembrie 2013 – 38,3%), ce corespunde unei valori de 692,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 18,8%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie  2013

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2013

2014

2013

2014

Export - total

2158,3

97,1

100,0

100,0

12,6

-2,9

       din care:

Federaţia Rusă

407,4

69,0

26,5

18,9

-0,9

-8,2

România

400,2

104,9

17,2

18,5

3,0

0,8

Italia

228,0

137,2

7,5

10,6

-1,1

2,8

Germania

127,7

126,2

4,6

5,9

1,8

1,2

Belarus

123,8

150,6

3,7

5,7

0,5

1,9

Ucraina

100,8

79,9

5,7

4,7

0,9

-1,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

98,9

101,3

4,4

4,6

1,1

0,1

Turcia

97,6

81,3

5,4

4,5

3,6

-1,0

Polonia

58,4

72,9

3,6

2,7

0,6

-1,0

Elveţia

45,1

113,8

1,8

2,1

1,8

0,2

Kazahstan

39,6

111,6

1,6

1,8

-0,6

0,2

Bulgaria

34,9

118,7

1,3

1,6

-0,1

0,2

Franţa

31,1

112,5

1,2

1,4

0,1

0,2

Republica Cehă

27,2

115,0

1,1

1,3

0,4

0,2

Grecia

25,2

107,5

1,1

1,2

0,6

0,1

Georgia

23,3

90,6

1,2

1,1

0,4

-0,1

Statele Unite ale Americii

21,5

90,2

1,1

1,0

-0,2

-0,1

Austria

21,3

118,1

0,8

1,0

0,1

0,1

Noua Zeelandă

20,8

68,0

1,4

1,0

0,4

-0,4

Olanda

17,8

126,5

0,6

0,8

-0,1

0,2

Lituania

15,4

111,2

0,6

0,7

0,1

0,1

Spania

10,6

104,5

0,5

0,5

0,0

0,0

Letonia

10,5

de 2,2 ori

0,2

0,5

0,0

0,3

Belgia

10,3

146,5

0,3

0,5

-0,1

0,1

Liban

9,9

de 4,7 ori

0,1

0,5

0,0

0,4

Irak

9,9

78,6

0,6

0,5

-0,5

-0,1

Uzbekistan

7,6

111,2

0,3

0,4

0,0

0,0

Slovacia

7,3

103,3

0,3

0,3

0,1

0,0

China

6,7

129,9

0,2

0,3

-0,1

0,1

Cipru

5,8

146,0

0,2

0,3

0,0

0,1

Azerbaidjan

5,5

100,5

0,3

0,3

0,0

0,0

Indonezia

5,5

de 3,5 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu perioada similară  din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+37,2%), Belarus (+50,6%), Germania (+26,2%), România (+4,9%), Liban (de 4,7 ori), Letonia (de 2,2 ori), Elveţia (+13,8%), Kazahstan (+11,6%), Bulgaria (+18,7%), Franţa (+12,5%), Republica Cehă (+15,0%), Olanda (+26,5%), Indonezia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+1,3%), Grecia (+7,5%), Austria (+18,1%), Lituania (+11,2%), Belgia (+46,5%), China (+29,9%) şi Cipru (+46,0%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 9,5%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-31,0%), Ucraina (-20,1%), Turcia (-18,7%), Polonia (-27,1%), Noua Zeelandă (-32,0%), Georgia (-9,4%), Statele Unite ale Americii (-9,8%) şi Irak (-21,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,0%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2013

2014

2013

2014

Export - total

2158,3

97,1

100,0

100,0

12,6

-2,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

564,0

120,5

21,1

26,1

4,0

4,3

Animale vii

6,4

94,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

33,5

196,2

0,8

1,5

-0,1

0,7

Produse lactate şi ouă de păsări

13,4

94,1

0,6

0,6

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

187,1

151,9

5,5

8,7

3,9

2,9

Legume şi fructe

236,9

91,0

11,7

11,0

0,3

-1,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

58,9

196,7

1,4

2,7

0,1

1,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

6,2

102,6

0,3

0,3

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

19,4

de 2,4 ori

0,4

0,9

-0,6

0,5

Produse şi preparate alimentare diverse

2,1

89,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

187,9

73,1

11,6

8,7

1,7

-3,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

172,6

74,2

10,5

8,0

2,0

-2,7

Tutun brut şi prelucrat

15,3

63,0

1,1

0,7

-0,3

-0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

198,4

86,3

10,3

9,2

3,8

-1,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,2

100,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

144,4

99,0

6,5

6,7

2,8

-0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,0

83,5

0,3

0,2

0,0

0,0

Lemn şi plută

1,5

de 2,1 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,6

99,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,2

146,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

11,3

90,9

0,6

0,5

-0,2

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

24,9

46,1

2,4

1,2

1,2

-1,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,3

86,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

15,3

60,0

1,2

0,7

0,6

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

14,3

82,6

0,8

0,7

0,4

-0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

1,0

11,7

0,4

0,0

0,2

-0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

74,0

193,4

1,7

3,4

-2,1

1,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

72,0

188,5

1,7

3,3

-2,1

1,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

165,9

96,4

7,7

7,7

1,5

-0,3

Produse chimice organice

2,0

182,5

0,0

0,1

0,0

0,0

Produse tanante şi colorante

1,2

60,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

118,1

109,9

4,8

5,5

1,2

0,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

37,3

79,1

2,1

1,7

0,2

-0,5

Materiale plastice sub forme primare

2,3

52,9

0,2

0,1

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

3,7

43,4

0,4

0,2

0,1

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

1,1

74,2

0,1

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

165,2

71,5

10,4

7,7

1,4

-3,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,0

78,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

7,7

53,8

0,7

0,3

-0,2

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,3

81,5

0,3

0,3

-0,2

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

12,5

66,4

0,8

0,6

0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

59,9

82,3

3,3

2,8

-0,6

-0,6

Articole din minerale nemetalice

49,3

96,1

2,3

2,3

0,7

-0,1

Fier şi oţel

4,5

54,8

0,4

0,2

0,0

-0,2

Metale neferoase

2,1

58,7

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

20,9

40,3

2,3

1,0

1,3

-1,4

Maşini şi echipamente pentru transport

307,9

92,9

14,9

14,3

0,8

-1,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

7,2

87,3

0,4

0,3

0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

11,0

83,0

0,6

0,5

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,3

66,9

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

36,2

89,1

1,8

1,7

-0,1

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,9

98,7

0,0

0,1

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,1

110,7

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

229,0

102,7

10,0

10,6

2,3

0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

17,3

47,9

1,6

0,8

-0,3

-0,8

Alte echipamente de transport

0,9

29,4

0,2

0,1

-0,7

-0,1

Articole manufacturate diverse

478,9

102,0

21,1

22,2

1,0

0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,1

42,7

0,3

0,1

-0,1

-0,2

Mobilă şi părţile ei

100,0

105,3

4,3

4,6

0,5

0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

19,9

107,4

0,8

0,9

0,1

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

258,9

108,2

10,8

12,0

0,3

0,9

Încălţăminte

31,0

91,4

1,5

1,4

-0,2

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

29,2

85,4

1,5

1,4

0,3

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,3

71,9

0,1

0,1

0,1

0,0

Alte articole diverse

35,5

90,3

1,8

1,7

0,0

-0,2

În ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+51,9%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+88,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+96,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (+8,2%), carne şi preparate din carne (+96,2%), produse medicinale şi farmaceutice (+9,9%), hrană destinată animalelor (de 2,4 ori), maşini şi aparate electrice (+2,7%),  mobilă şi părţile ei (+5,3%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 8,8%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-25,8%), articole prelucrate din metal (-59,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-53,9%), legume şi fructe (-9,0%), vehicule rutiere (-52,1%), fire, ţesături şi articole textile (-17,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-20,9%), tutun brut şi prelucrat (-37,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,6%), cauciuc prelucrat (-46,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-88,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-10,9%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-14,6%), fier şi oţel (-45,2%), materiale plastice prelucrate (-56,6%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-57,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (-1,0%), articole din minerale nemetalice (-3,9%), încălţăminte (-8,6%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-17,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-17,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-33,1%), materiale plastice sub forme primare (-47,1%), metale neferoase (-41,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2014 au însumat 464,4 mil. dolari SUA, cu 3,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 4,7% - comparativ cu luna noiembrie 2013.

În ianuarie-noiembrie 2014 importurile au totalizat 4811,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,5%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2359,7 mil. dolari SUA (cu 5,6% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2013), deţinînd o pondere de 49,0% în total importuri (45,2% în  ianuarie-noiembrie 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1302,7 mil. dolari SUA (cu 12,6% mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2013), care echivalează cu o cotă de 27,1% în total importuri (30,2% în ianuarie-noiembrie 2013).

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2013

2014

2013

2014

Import - total

4811,9

97,5

100,0

100,0

4,9

-2,5

       din care:

România

751,0

115,6

13,2

15,6

1,6

2,1

Federaţia Rusă

622,9

90,8

13,9

12,9

-0,4

-1,3

Ucraina

508,3

85,1

12,1

10,6

1,1

-1,8

China

427,2

99,1

8,7

8,9

1,3

-0,1

Germania

386,9

108,3

7,2

8,0

0,2

0,6

Italia

321,5

102,6

6,3

6,7

0,3

0,2

Turcia

273,4

79,9

6,9

5,7

-0,2

-1,4

Polonia

143,4

111,1

2,6

3,0

-0,2

0,3

Belarus

131,9

80,3

3,3

2,7

0,0

-0,7

Austria

104,5

87,8

2,4

2,2

0,2

-0,3

Franţa

83,4

91,0

1,9

1,7

-0,1

-0,2

Ungaria

79,4

87,3

1,8

1,7

0,2

-0,2

Bulgaria

75,8

99,7

1,5

1,6

0,1

0,0

Statele Unite ale Americii

69,9

104,1

1,4

1,5

-0,1

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

63,8

112,3

1,2

1,3

0,1

0,1

Republica Cehă

59,7

95,2

1,3

1,2

0,1

-0,1

Olanda

50,7

115,5

0,9

1,1

0,0

0,1

Spania

43,2

105,4

0,8

0,9

0,1

0,0

Japonia

42,9

126,3

0,7

0,9

0,1

0,2

Elveţia

38,7

107,4

0,7

0,8

0,1

0,1

Belgia

36,8

100,2

0,7

0,8

0,1

0,0

Coreea de Sud

36,2

119,7

0,6

0,8

0,0

0,1

Grecia

34,9

97,0

0,7

0,7

-0,2

0,0

India

33,8

106,4

0,6

0,7

0,1

0,0

Kazahstan

25,7

88,5

0,6

0,5

0,1

-0,1

Israel

21,4

48,4

0,9

0,4

0,1

-0,5

Serbia

19,6

125,6

0,3

0,4

0,1

0,1

Slovacia

19,4

91,7

0,4

0,4

0,0

0,0

Suedia

18,3

96,6

0,4

0,4

0,0

0,0

Slovenia

16,5

91,6

0,4

0,3

0,1

0,0

Taiwan, provincie a Chinei

15,6

94,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Danemarca

14,9

110,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Vietnam

14,0

87,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Uzbekistan

13,1

138,9

0,2

0,3

0,0

0,1

Finlanda

12,3

89,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Brazilia

12,2

109,9

0,2

0,3

-0,1

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-14,9%), Turcia (-20,1%), Federaţia Rusă (-9,2%), Belarus (-19,7%), Israel (-51,6%), Austria (-12,2%), Franţa (-9,0%), Ungaria (-12,7%), China (-0,9%), Republica Cehă (-4,8%) şi Kazahstan (-11,5%) a condus la diminuarea pe total  importuri cu 6,7%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+15,6%), Germania (+8,3%), Polonia (+11,1%), Italia (+2,6%), Japonia (+26,3%), Statele Unite ale Americii (+4,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+12,3%), Olanda (+15,5%), Elveţia (+7,4%), Coreea de Sud (+19,7%), Serbia (+25,6%) şi Uzbekistan (+38,9%).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2013

2014

2013

2014

Import - total            

4811,9

97,5

100,0

100,0

4,9

-2,5

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

492,2

97,5

10,2

10,2

0,5

-0,3

Animale vii

16,3

de 2,1 ori

0,2

0,3

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

52,5

123,7

0,9

1,1

0,0

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

39,8

92,7

0,9

0,8

0,2

-0,1

Peşte, crustacee, moluşte

44,8

97,4

0,9

0,9

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

68,3

91,7

1,5

1,4

-0,1

-0,1

Legume şi fructe

104,6

94,0

2,3

2,2

0,0

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

16,6

45,5

0,7

0,4

0,2

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

49,0

96,5

1,0

1,0

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

27,3

125,6

0,4

0,6

0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

73,0

103,0

1,4

1,5

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

105,6

79,8

2,7

2,2

0,1

-0,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

51,3

75,1

1,4

1,1

0,2

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

54,3

84,7

1,3

1,1

-0,1

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

105,6

99,8

2,1

2,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

19,3

117,0

0,3

0,4

0,0

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,6

80,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

27,7

110,4

0,5

0,6

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

12,6

101,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

15,2

84,5

0,4

0,3

0,0

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,9

120,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

23,6

91,9

0,5

0,5

0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1027,4

93,7

22,2

21,3

0,7

-1,4

Cărbune, cocs şi brichete

15,1

62,7

0,5

0,3

0,0

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

574,1

97,6

11,9

11,9

0,3

-0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

388,4

100,1

7,9

8,1

-0,5

0,0

Energie electrică

49,8

52,0

1,9

1,0

0,9

-0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

11,7

70,5

0,4

0,2

0,0

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

2,2

126,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

7,9

63,3

0,3

0,2

0,0

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,6

68,5

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

724,9

102,5

14,3

15,1

1,3

0,4

Produse chimice organice

13,5

97,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

15,3

101,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

33,0

102,8

0,6

0,7

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

242,0

105,9

4,6

5,0

0,6

0,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

119,4

93,0

2,6

2,5

0,0

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

47,4

97,8

1,0

1,0

0,2

0,0

Materiale plastice sub forme primare

57,0

103,0

1,1

1,2

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

108,0

114,8

1,9

2,2

0,2

0,3

Alte materiale şi produse chimice

89,3

97,2

1,9

1,9

0,2

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

918,7

101,0

18,4

19,1

0,9

0,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

31,6

130,7

0,5

0,6

0,1

0,2

Cauciuc prelucrat

62,0

93,4

1,3

1,3

-0,1

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

67,5

108,8

1,3

1,4

0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

90,8

94,5

1,9

1,9

0,2

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

235,7

93,8

5,1

4,9

-0,1

-0,3

Articole din minerale nemetalice

120,3

97,3

2,5

2,5

0,2

-0,1

Fier şi oţel

123,7

97,6

2,6

2,6

0,3

-0,1

Metale neferoase

61,8

de 2,3 ori

0,5

1,3

0,1

0,7

Articole prelucrate din metal

125,3

94,6

2,7

2,6

0,2

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

988,9

97,3

20,6

20,6

0,9

-0,6

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

14,0

87,7

0,3

0,3

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

172,9

125,0

2,8

3,6

0,2

0,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

6,5

113,6

0,1

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

145,1

94,8

3,1

3,0

0,2

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

39,5

100,0

0,8

0,8

0,1

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

87,1

82,2

2,2

1,8

0,2

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

284,3

89,4

6,4

5,9

0,6

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

232,5

100,9

4,7

4,8

0,1

0,0

Alte echipamente de transport

7,0

72,4

0,2

0,2

-0,4

0,0

Articole manufacturate diverse

436,9

97,6

9,1

9,1

0,4

-0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

42,5

115,0

0,7

0,9

-0,1

0,1

Mobilă şi părţile ei

53,3

85,7

1,3

1,1

-0,1

-0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,9

123,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

91,0

93,4

2,0

1,9

0,2

-0,1

Încălţăminte

25,7

87,0

0,6

0,5

0,0

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

56,4

100,0

1,1

1,2

0,3

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

8,6

104,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

153,5

100,8

3,1

3,2

0,1

0,0

În ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-48,0%), maşini şi aparate electrice (-10,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-17,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-54,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-2,4%), fire, ţesături, articole textile (-6,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-24,9%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-5,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,0%), legume şi fructe (-6,0%), tutun brut şi prelucrat (-15,3%), mobilă şi părţile ei (-14,3%), cărbune, cocs şi brichete (-37,3%), articole prelucrate din metal (-5,4%),  fier şi oţel (-2,4%), articole din minerale nemetalice (-2,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (-6,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-5,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,3%), cauciuc prelucrat (-6,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-7,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-15,5%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-36,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 5,5%.

Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+25,0%), metale neferoase (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+5,9%), materiale plastice prelucrate (+14,8%), carne şi preparate din carne (+23,7%), piele şi blană prelucrate (+30,7%), animale vii (de 2,1 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+8,8%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+15,0%), lemn şi plută (+10,4%), hrană destinată animalelor (+25,6%), seminţe şi fructe oleaginoase (+17,0%).    

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2653,6 mil. dolari SUA, cu 60,3 mil. dolari SUA (-2,2%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1214,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2013 – 1198,3 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 610,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2013 – 637,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie  2014  în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013

2013

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2713,9

-2653,6

97,8

  din care:

China

-425,8

-420,5

98,8

Ucraina

-471,5

-407,5

86,4

România

-267,9

-350,8

130,9

Germania

-256,0

-259,2

101,3

Federaţia Rusă

-95,7

-215,5

de 2,3 ori

Turcia

-222,4

-175,8

79,1

Italia

-147,3

-93,5

63,5

Polonia

-49,0

-85,0

173,5

Austria

-100,9

-83,2

82,4

Ungaria

-76,0

-74,0

97,4

Franţa

-63,9

-52,3

81,7

Statele Unite ale Americii

-43,3

-48,4

111,7

Japonia

-33,5

-41,5

123,9

Bulgaria

-46,7

-40,9

87,7

Coreea de Sud

-29,9

-36,1

120,9

India

-31,2

-33,2

106,6

Olanda

-29,8

-32,9

110,3

Spania

-30,9

-32,6

105,7

Republica Cehă

-39,0

-32,5

83,2

Belgia

-29,7

-26,5

89,2

Israel

-39,8

-18,7

47,1

Serbia

-14,0

-17,7

126,1

Suedia

-17,3

-16,2

94,0

Slovenia

-17,6

-15,9

90,2

Taiwan,  provincie a Chinei

-15,0

-14,2

94,8

Danemarca

-12,4

-13,4

108,4

Brazilia

-11,1

-12,2

109,8

Slovacia

-14,1

-12,1

85,9

Finlanda

-13,0

-11,8

91,3

Vietnam

-13,6

-10,9

80,2

Grecia

-12,5

-9,7

77,2

Belarus

-82,0

-8,1

9,9

Uzbekistan

-2,6

-5,5

de 2,1 ori

Indonezia

-5,3

-0,7

14,3

Iordania

-0,4

0,2

x

Letonia

-1,5

4,0

x

Lituania

1,0

4,3

de 4,3 ori

Cipru

3,2

4,9

152,3

Azerbaidjan

5,2

5,4

103,6

Elveţia

3,6

6,4

176,6

Liban

1,4

9,4

de 6,9 ori

Irak

12,5

9,9

78,6

Kazahstan

6,5

13,9

de 2,1 ori

Noua Zeelandă

27,1

16,8

61,7

Georgia

21,4

21,4

99,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

40,8

35,1

86,0

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2014  în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013

2013

2014

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2713,9

-2653,6

97,8

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-36,6

71,8

x

Animale vii

-1,1

-9,9

de 9,1 ori

Carne şi preparate din carne

-25,3

-19,0

74,7

Produse lactate şi ouă de păsări

-28,7

-26,4

92,0

Peşte, crustacee, moluşte

-46,0

-44,7

97,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

48,7

118,8

de 2,4 ori

Legume şi fructe

149,1

132,3

88,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-6,4

42,3

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-44,8

-42,8

95,7

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-13,6

-7,9

57,6

Produse şi preparate alimentare diverse

-68,5

-70,9

103,5

Băuturi şi tutun

124,7

82,3

66,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

164,4

121,3

73,8

Tutun brut şi prelucrat

-39,7

-39,0

98,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

124,0

92,8

74,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,1

5,0

98,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

129,3

125,1

96,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-1,0

-0,6

60,2

Lemn şi plută

-24,4

-26,2

107,5

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,3

1,1

85,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-11,0

-10,4

95,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-5,6

-3,9

70,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

53,3

24,0

45,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-23,0

-21,3

92,5

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-1070,8

-1012,1

94,5

Cărbune, cocs şi brichete

-24,0

-15,1

62,7

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-571,0

-559,8

98,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-380,0

-387,4

102,0

Energie electrică

-95,8

-49,8

52,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

21,7

62,3

de 2,9  ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,7

-0,4

21,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

25,7

64,1

de 2,5 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-2,3

-1,4

61,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-535,3

-559,0

104,4

Produse chimice organice

-12,7

-11,5

90,3

Produse chimice anorganice

-14,8

-15,1

101,7

Produse tanante şi colorante

-30,1

-31,8

105,6

Produse medicinale şi farmaceutice

-121,2

-123,9

102,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-81,2

-82,1

101,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-48,5

-47,4

97,8

Materiale plastice sub forme primare

-51,0

-54,7

107,2

Materiale plastice prelucrate

-85,5

-104,3

122,0

Alte materiale şi produse chimice

-90,3

-88,2

97,6

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-678,7

-753,5

111,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-21,7

-29,6

136,7

Cauciuc prelucrat

-52,0

-54,3

104,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-54,3

-61,2

112,7

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-77,3

-78,3

101,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-178,6

-175,8

98,4

Articole din minerale nemetalice

-72,4

-71,0

98,2

Fier şi oţel

-118,5

-119,2

100,6

Metale neferoase

-23,3

-59,7

de 2,6 ori

Articole prelucrate din metal

-80,6

-104,4

129,6

Maşini şi echipamente pentru transport

-685,0

-681,0

99,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-7,8

-6,8

88,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-125,1

-161,9

129,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,2

-4,2

185,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-112,4

-108,9

96,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-38,5

-38,6

100,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-103,2

-84,0

81,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-95,0

-55,3

58,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-194,3

-215,2

110,8

Alte echipamente de transport

-6,5

-6,1

92,9

Articole manufacturate diverse

21,6

42,0

194,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-29,7

-39,4

132,8

Mobilă şi părţile ei

32,8

46,7

142,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

13,7

14,0

101,7

Îmbrăcăminte şi accesorii

141,9

167,9

118,3

Încălţăminte

4,4

5,3

120,9

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-22,2

-27,2

122,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-6,4

-7,3

113,7

Alte articole diverse

-112,9

-118,0

104,5

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2014 a fost de 44,9% faţă de 45,0% în  perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 110,0 mil. dolari SUA, cu 28,1% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-30,2%), cărora le-au revenit 89,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

Notă: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna noiembrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
  Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38977 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran