RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2014
16.01.2015
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20141

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2013 a constituit 108,6%. În luna noiembrie 2014 faţă de noiembrie 2013 acest indice a marcat 112,7%.

Industria extractivă în ianuarie-noiembrie 2014 comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 1,4%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-noiembrie 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 10,0%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 8,1%.

În ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 11,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 2,8%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 68,6% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,6%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 25,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor lactate – cu 6,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 5,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 2,7% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 30,3% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 9,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 8,3%, fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 1,5%, etc.

În ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 55,0%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 44,9%; prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 26,9%; fabricarea produselor textile – cu 26,0%; industria metalurgică – cu 13,6%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,9%; fabricarea de mobilă – cu 9,1%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 3,5%, etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-noiembrie 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 39,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a – cu 10,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 10,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%), etc.

În ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 4,6% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 0,7%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice şi furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu cîte 4,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-noiembrie 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

noiembrie 2014 faţă de noiembrie 2013

ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013

Industria – total

112,7

108,6

100,0

+8,6

Industria extractivă

88,5

101,4

2,4

+0,0

Industria prelucrătoare

108,2

110,0

80,8

+8,1

Industria alimentară

101,6

111,7

23,9

+2,8

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

105,4

125,2

4,2

+1,0

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

78,3

103,0

0,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

126,5

102,7

3,0

+0,1

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

90,2

168,6

2,3

+0,6

fabricarea produselor lactate

96,3

106,6

3,4

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

98,5

91,7

0,7

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

95,4

98,1

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

98,1

98,5

3,4

-0,0

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

93,0

93,7

0,2

-0,0

fabricarea altor produse alimentare

102,2

117,4

4,1

+0,9

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

104,8

105,8

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

120,8

88,0

8,8

-1,1

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

66,7

69,7

1,9

-0,7

fabricarea vinurilor din struguri

150,4

90,2

4,7

-0,4

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

95,6

111,0

0,8

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

56,2

61,0

1,5

-0,5

Fabricarea produselor textile

133,0

126,0

3,9

+1,2

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

86,9

110,9

7,4

+0,8

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

98,3

103,5

2,1

+0,1

fabricarea încălţămintei

95,4

105,9

1,4

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

96,3

126,9

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

104,7

107,7

0,6

+0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

111,7

144,9

1,5

+0,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

137,9

90,0

0,8

-0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

102,9

102,5

2,9

+0,1

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

95,2

101,7

7,9

+0,2

Industria metalurgică

114,8

113,6

0,9

+0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

95,1

97,2

2,0

-0,0

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

66,3

97,9

3,0

-0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

de 2,3 ori

155,0

3,7

+2,1

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

130,2

89,5

1,9

-0,2

Fabricarea de mobilă

105,9

109,1

2,2

+0,2

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

152,0

104,6

14,5

+0,7

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

139,2

104,6

11,0

+0,5

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

199,5

104,6

3,5

+0,1

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 100,9%, regiunea Nord −131,2%, regiunea Centru – 115,4%, regiunea Sud – 86,9% şi UTA Găgăuzia – 94,0%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37961 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran