RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2014
Producţia globală agricolă în anul 2014
26.01.2015
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2014, conform estimărilor preliminare, a marcat 108,2% faţă de anul 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale – cu 10,4 % şi a producţiei animaliere –  cu 4,0%.

  Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

 

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în a. 2014 în % faţă de 20131,2

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2014 faţă de 20131, %

2012

2013

20141

Total producţia agricolă

x

x

x

108,2

8,2

Producţia vegetală

x

x

x

110,4

6,9

din care pe  principalele tipuri:

cereale şi leguminoase boabe – total3

1206

2681

2910

108,9

2,2

              din care: grîu3

495

1009

1100

109,1

0,7

                        porumb pentru boabe

572

1419

1545

107,8

1,1

floarea soarelui3

296

504

559

110,1

0,8

sfeclă de zahăr3

587

1009

1158

114,7

0,4

tutun

2,9

2,2

1,4

63,4

-0,1

soia

48

65

111

170,2

1,0

rapiță

6

43

68

159,4

0,5

cartofi

182

239

268

111,8

0,5

legume – total

231

292

329

110,2

0,7

fructe, nuci şi pomuşoare – total

380

422

495

117,2

   0,9

struguri

506

613

594

96,9

-0,2

Producţia animală

x

x

x

104,0

1,3

    din care pe principalele tipuri:

vite şi păsări (în masă vie)

164

164

176

107,3

1,3

lapte

525

527

524

99,1

-0,1

ouă (mil. buc.)

622

624

645

103,4

0,1

1 Conform estimărilor preliminare
2 Reieşind  din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile
3 În masă după finisare

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2014 faţă de anul 2013 indică, că o influenţă pozitivă mai semnificativă a avut creşterea producţiei de cereale şi leguminoase boabe (cu 8,9%), vite şi păsări (în masă vie) (cu 7,3%), soia (cu 70,2%), fructe, nuci şi pomuşoare  (cu 17,2%), floarea soarelui (cu 10,1%), legume  (cu 10,2%), rapiţă  (cu 59,4%), cartofi (cu 11,8%), sfeclă de zahăr (cu 14,7%), care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 2,2%, cu 1,3%, cu 1,0%, cu 0,9%, cu 0,8%, cu 0,7%, cu 0,5%, cu 0,5% şi cu 0,4%.

În anul 2014 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 67% (în anul 2013 – 66%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 25,2% (25,1%), culturi tehnice – 14,4% (12,9%), cartofi – 4,3% (4,2%), legume – 7,0% (6,9%), fructe, nuci şi pomuşoare – 6,4% (6,0%), struguri – 6,8% (7,6%). Producţiei animale i-a revenit 33% (în anul 2013 – 34%), din care de vite şi păsări – 18,4% (18,6%), lapte – 9,7% (10,6%), ouă – 3,1% (3,3%). Creşterea producţiei vegetale (şi respectiv a ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2014 faţă de anul precedent a fost generată de creşterea roadei medii la majoritatea principalelor culturi agricole (cu excepţia strugurilor). Astfel, producţia medie la un hectar de sfeclă de zahăr a crescut cu 43,8%, de rapiţă – cu 39,5%, de soia – cu 25,3%, de legume de cîmp – cu 18,2%, de cartofi – cu 16,9%, de grîu – cu 14,5%, de porumb – cu 6,5%.

Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 4,0% a avut loc datorită majorării volumului producţiei de vite şi păsări cu 7,3% şi producţiei de ouă cu 3,4%. Producţia de lapte s-a diminuat cu 0,9% în rezultatul micşorării efectivului mediu de vaci în gospodăriile populaţiei (cu 2,8%).

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 39% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 18% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 43% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animaliere în aceste gospodării (circa 74% din total producţia zootehnică pe ţară).

În anul 2014 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 93%, rapiţă – 93%, tutun – 85%, soia – 77%, floarea soarelui – 73%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) - 73%. Totodată, 85% din volumul total de cartofi, 84% de legume, 77% de struguri, 69% de porumb pentru boabe, 96% de lapte, 66% de carne, 62% de ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46179 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran