RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2014
16.02.2015
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 20141

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2013 a constituit 107,3%. În luna decembrie 2014 faţă de decembrie 2013 acest indice a marcat 106,7%.

Industria extractivă în ianuarie-decembrie 2014 comparativ cu ianuarie-decembrie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 0,2%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-decembrie 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 8,5%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 6,9%.

În ianuarie-decembrie 2014 faţă de ianuarie-decembrie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 12,3% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 3,1%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – de 2,1 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 0,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 6,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 5,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 5,9% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: fabricarea vinurilor din struguri – cu 14,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 13,1% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 5,4%, fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 1,3%, etc.

În ianuarie-decembrie 2014 faţă de ianuarie-decembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 54,3%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 42,4%; fabricarea produselor textile – cu 20,4%; prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 20,3%; industria metalurgică – cu 14,3%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,3%; fabricarea de mobilă – cu 7,4%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 4,0%, etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-decembrie 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 39,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 8,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a – cu 2,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%), etc.

În ianuarie-decembrie 2014 faţă de ianuarie-decembrie 2013 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 4,4% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 0,7%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 4,5% şi furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 4,2%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-decembrie 2014

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

decembrie 2014 faţă de decembrie 2013

ianuarie-decembrie 2014 faţă de ianuarie-decembrie 2013

Industria – total

106,7

107,3

100,0

+7,3

Industria extractivă

82,6

100,2

2,4

+0,0

Industria prelucrătoare

108,8

108,5

80,8

+6,9

Industria alimentară

107,8

112,3

23,9

+3,1

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

94,4

121,6

4,2

+0,9

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

62,7

96,8

0,4

-0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

148,6

105,9

3,0

+0,2

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

de 2,1 ori

de 2,1 ori

2,3

+0,9

fabricarea produselor lactate

96,8

105,9

3,4

+0,2

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

125,0

94,6

0,7

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

99,7

98,3

4,3

-0,1

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

100,4

98,7

3,4

-0,0

fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

93,0

93,6

0,2

-0,0

fabricarea altor produse alimentare

107,6

115,1

4,1

+0,9

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

112,4

106,6

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

107,6

90,1

8,8

-0,9

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

de 3,0 ori

86,9

1,9

-0,3

fabricarea vinurilor din struguri

57,3

85,2

4,7

-0,7

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

114,7

111,2

0,8

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

53,6

60,4

1,5

-0,5

Fabricarea produselor textile

78,7

120,4

3,9

+0,9

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

103,8

110,3

7,4

+0,7

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

109,2

104,0

2,1

+0,1

fabricarea încălţămintei

110,3

106,3

1,4

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

76,3

120,3

0,5

+0,1

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

110,4

108,0

0,6

+0,0

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

105,1

142,4

1,5

+0,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

113,2

91,8

0,8

-0,1

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

125,4

104,4

2,9

+0,1

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

117,2

102,6

7,9

+0,2

Industria metalurgică

122,9

114,3

0,9

+0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

99,2

97,4

2,0

-0,0

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

101,4

98,2

3,0

-0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

144,4

154,3

3,7

+2,0

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

de 2,0 ori

97,2

1,9

-0,1

Fabricarea de mobilă

96,1

107,4

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

103,6

104,4

14,5

+0,7

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

104,0

104,5

11,0

+0,5

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

102,7

104,2

3,5

+0,1

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-decembrie 2014 faţă de ianuarie-decembrie 2013 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 102,4%, regiunea Nord −129,6%, regiunea Centru – 113,3%, regiunea Sud – 98,4% şi UTA Găgăuzia – 94,9%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2). Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1).

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă CAEM a genului de activitate.

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36328 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran