RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2014
27.02.2015
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 20352,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 1,8% (în preţuri comparabile).     

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-decembrie 2014 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 10685,1 mil.lei (reprezentînd 52,5% din total), fiind în creştere cu 4,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 8671,8 mil. lei (reprezentînd 42,6% din total), fiind în creştere cu 1,7% faţă de ianuarie-decembrie 2013.

În ianuarie-decembrie 2014 se constată majorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj  cu 1,7% puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport  şi în alte cheltuieli s-a micşorat cu 0,4 puncte procentuale, respectiv 1,3 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-decembrie 2014

Informativ: ianuarie-decembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20352,5

101,8

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

10685,1

104,4

52,5

50,8

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

8671,8

101,7

42,6

43,0

   alte cheltuieli

995,6

80,6

4,9

6,2

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 8250,5 mil. lei investiţii, sau 40,5% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-decembrie  2013 acest volum s-a micşorat cu 15,5% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 44,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 8972,3 mil. lei, fiind în creştere cu 36,3% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2013.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 14,4% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2013.

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-decembrie 2014

Informativ: ianuarie-decembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20352,5

101,8

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

8972,3

136,3

44,1

32,9

   privată

8250,5

84,5

40,5

48,8

   mixtă (publică şi privată)

200,2

88,3

1,0

1,2

   străină

1407,7

96,1

6,9

7,3

   a întreprinderilor mixte

1521,8

77,8

7,5

9,8

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2014 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 11193,8 mil. lei investiţii, reprezentînd 55,0% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară.

În ianuarie-decembrie 2014, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 4065,9  mil. lei, sau 20,0% din total investiţii, fiind în creştere faţă de anul 2013 cu 78,7% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 3,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-decembrie 2013, constituind 4,4% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-decembrie 2014

Informativ: ianuarie-decembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20352,5

101,8

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

2790,8

194,2

13,7

7,2

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

1275,1

152,2

6,3

4,2

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

11193,8

94,5

55,0

59,3

surselor din străinătate

898,9

59,7

4,4

7,5

altor surse

4193,9

96,1

20,6

21,8

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 42,6% (comparativ cu 43,0% în ianuarie-decembrie 2013).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 34,2% din total investiţii realizate (din care 11,6 % – clădirilor de locuit şi 22,6% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit s-a micşorat cu 1,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-decembrie 2013, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 1,1 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-decembrie 2014

Informativ: ianuarie-decembrie 2013 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2013

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20352,5

101,8

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

2363,1

92,8

11,6

12,7

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

4605,8

107,0

22,6

21,5

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

8671,8

101,7

42,6

43,0

altele

4711,8

103,7

23,2

22,8

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50291 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran