RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2014
10.03.2015
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 20141

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,3% (52,4 mii) faţă de trimestrul IV 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 95,9% la 96,5%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 4,1% la 3,5%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,2%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,8%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 52,0% şi 48,0%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 38,6%, fiind în descreştere faţă de tr.IV 2013 (40,4%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor, 40,9%, în comparaţie cu 36,5% în rândul femeilor. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 43,2% în mediul urban şi 35,2% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,0%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 42,8%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 45,6%.

Populaţia ocupată a constituit 1113,1 mii persoane, descrescând cu 3,7% faţă de trimestrul IV 2013. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,3% femei şi 49,7% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii de reşedinţă (52,4% mediul rural şi 47,6% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste în populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 37,2%, înregistrând o descreştere nesemnificativă (de 1,5 p.p.) în comparaţie cu tr. IV 2013.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (39,0%) în comparaţie cu femeile – 35,6%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 41,3% în mediul urban şi 34,2% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 43,9%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 41,3% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 26,1%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 297,7 mii persoane (26,7% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul IV 2013 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu 13,9 mii, sau cu 4,5%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 815,4 mii, în scădere cu 29,4 mii sau cu 3,5% faţă de tr.IV 2013. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,4% (12,2% în 2013) şi în construcţii, respectiv, 5,2% (5,8% în 2013). Numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut cu 5,3%, iar în construcţii a scăzut cu 14,4%, faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 54,7% din totalul persoanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 0,3 p.p. faţă de tr.IV 2013, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 27,3 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 73,1% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 26,9% - cu cea publică.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 70,2% din total.

În sectorul informal  au lucrat 17,7% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 31,0% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 17,0%, totodată 7,5% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 69,6 mii, ceea ce reprezintă 6,2% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 7,4% în comparaţie cu trimestrul IV 2013.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 40,2 mii, fiind cu 9,1 mii mai mic faţă de tr.IV 2013. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 65,4% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 58,4%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,5%, fiind mai mică faţă de trimestrul IV anul 2013 (4,1%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 4,5% şi 2,4%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 4,2%, faţă de mediul rural – 2,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 8,7%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 7,0%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 61,4% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind în creştere cu 1,8 p.p. faţă de trimestrul respectiv al anului 2013. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 11,5 mii – fata de 17,2 mii în 2013. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a constituit conform estimărilor circa 346,9 mii persoane – fata de 334,2 mii în 2013. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au alcătuit 65,2%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de 69,8%.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46183 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran