RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în anul 2014
Minimul de existenţă în anul 2014
01.04.2015
Versiune tipar

Minimul de existenţă în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2014 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1627,1 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 0,9%.

Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1785,8 lei sau cu 8,3% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe – 1648,6 lei şi cu 14,7% mai mult comparativ cu mediul rural – 1556,6 lei.

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă în anul 2014

medii lunare pe o persoană, lei

Total

Oraşe mari

Oraşe mici

Sate

Semestrul I

1667,7

1801,7

1656,4

1618,0

 

 

 

 

 

Semestrul II

1586,5

1769,9

1640,8

1495,3

 

 

 

 

 

Media anuală

1627,1

1785,8

1648,6

1556,6

Mărimea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă este determinată de ponderea coşului alimentar, care variază nu doar în dependenţă de semestru, dar şi de criteriul de dezagregare în profil teritorial.

Figura 1. Ponderea coşului alimentar în cuantumul minimului de existenţă în anul 2014, %

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1726,8 lei şi în special bărbaţilor – 1875,6 lei. Cea mai mare valoare a minimului de existenţă a fost înregistrată în semestrul I pentru bărbaţi în vîrstă aptă de muncă din oraşele mari – 2048,8 lei (vezi anexa, tab.1).

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1547,5 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 618,6 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1747,6 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru copii din oraşele mari este cu 14,9% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vîrstă de 1-6 ani această diferenţă constituie 18,9%. În cazul copiilor cel mai mare decalaj în valoarea minimului de existenţă se atestă în semestrul II pentru copiii din oraşe mari şi sate – 18,4%, iar pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani această diferenţă este de 23,6%.

Figura 2. Valoarea minimului de existenţă în anul 2014

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2014 au constituit în medie pe o persoană 1767,5 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 8,6%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 4172,0 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă de 2,4 ori.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2013-2014

2013

2014

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei1

1681,4

1767,5

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei 

3765,1

4172,0

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, %

104,3

108,6

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă

2,2 ori

2,4 ori


Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informaţii si comunicaţii – de 5 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din activităţi de recreere şi de agrement, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 154,1% (vezi anexa, tab.2).

Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1343,7 lei şi reprezintă 82,6% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2015 a constituit 1087,6 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 80,9%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vîrstă co-raportul respectiv este de 83%.

Tabelul 3. Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în 2013-2014

2013

2014

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite2, lei

1020,6

1087,6

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă3, lei

1049,9

1114,7

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani pentru persoanele asigurate4, lei

997,9

1097,0

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 1,5 ani pentru persoanele neasigurate, lei

300,0

400,0

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

76,9

80,9

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

79,1

83,0

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 3 ani şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani,  %

75,5

82,7

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 1,5 ani şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani,  %

22,7

30,1

În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani constituie în medie 1097,0 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani în proporţie de 82,7%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (400 lei) asigură doar 30,1% din necesarul minim pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani.

Note:

1 Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. 
2 Mărimea medie a pensiei lunare stabilită la 1 ianuarie 2015.
3 Mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vîrstă stabilită la 1 ianuarie 2015.
4 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor pentru persoanele asigurate stabilită la 1 ianuarie 2015.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65958 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran