RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015 (informaţie succintă)
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015 (informaţie succintă)
06.04.2015
Versiune tipar

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20151),2),3)
 
(informaţie succintă)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2015 s-au cifrat la 165,5 mil. dolari SUA, cu 11,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% mai puţin comparativ cu luna februarie 2014.

În ianuarie-februarie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 313,3 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 12,7%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 220,5 mil. dolari SUA (70,4% din total exporturi), cu 2,8% mai puţin faţă de ianuarie-februarie 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 92,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 29,6% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-februarie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 29,7%.           

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor şi grupe de ţări

Ianuarie-februarie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2014

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2014

2015

2014

2015

Export – total     

313,3

87,3

100,0

100,0

-2,0

-12,7

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

210,8

106,7

55,1

67,3

6,9

3,7

România

63,6

118,4

15,0

20,3

1,2

2,8

Italia

39,6

89,3

12,3

12,6

4,4

-1,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

26,7

169,5

4,4

8,5

-1,0

3,1

Germania

20,9

93,8

6,2

6,7

2,2

-0,4

Franţa

11,8

125,4

2,6

3,8

0,0

0,7

Polonia

8,9

83,6

3,0

2,8

-0,4

-0,5

Olanda

7,4

193,3

1,1

2,4

0,3

1,0

Republica Cehă

5,2

135,1

1,1

1,7

-0,3

0,4

Grecia

5,2

43,9

3,3

1,6

0,1

-1,8

Ţările CSI

62,4

54,0

32,2

19,9

-7,4

-14,8

Federaţia Rusă

30,7

42,1

20,3

9,8

-8,0

-11,8

Belarus

16,3

112,8

4,0

5,2

0,0

0,5

Kazahstan

6,5

124,7

1,5

2,1

0,3

0,4

Ucraina

6,5

32,7

5,5

2,1

0,1

-3,7

Alte ţări

40,1

87,5

12,7

12,8

-1,5

-1,6

Turcia

11,6

78,9

4,1

3,7

-1,7

-0,9

Elveţia

5,1

160,1

0,9

1,6

0,6

0,5

În ianuarie-februarie 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 210,8 mil. dolari SUA (cu 6,7% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 67,3% în total exporturi (55,1% în ianuarie-februarie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 19,9% (în ianuarie-februarie 2014 – 32,2%), ce corespunde unei valori de 62,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări   s-au micşorat cu 46,0%, comparativ cu ianuarie-februarie 2014.

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-februarie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-57,9%), Ucraina (-67,3%), Grecia (-56,1%), Italia (-10,7%), Turcia (-21,1%), Polonia (-16,4%), Germania (-6,2%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 20,4%.

În acelaşi timp s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+69,5%), România (+18,4%), Olanda (+93,3%), Franţa (+25,4%), Belarus (+12,8%), Elveţia (+60,1%), Kazahstan (+24,7%),  Republica Cehă (+35,1%).  Această creştere a atenuat scăderea pe total exporturi cu 9,4%.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri, %

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2015 au însumat 304,3 mil. dolari SUA, cu 13,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 26,8% mai puţin comparativ cu luna februarie 2014.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine a mărfurilor şi grupe de ţări:

Ianuarie-februarie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2014

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2014

2015

2014

2015

Import – total  

573,6

78,0

100,0

100,0

-2,6

-22,0

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

242,4

78,2

42,2

42,3

1,4

-9,2

România

71,3

75,7

12,8

12,4

0,4

-3,1

Germania

44,3

85,3

7,1

7,7

1,2

-1,0

Italia

29,1

75,4

5,3

5,1

0,4

-1,3

Polonia

14,3

86,4

2,3

2,5

0,0

-0,3

Austria

11,7

66,1

2,4

2,0

-0,3

-0,8

Franţa

9,0

66,0

1,9

1,6

0,4

-0,6

Ungaria

8,6

68,8

1,7

1,5

-0,4

-0,5

Ţările CSI

184,4

71,7

35,0

32,1

-1,7

-9,9

Federaţia Rusă

128,2

76,9

22,7

22,3

0,0

-5,2

Ucraina

42,0

62,3

9,2

7,3

-0,8

-3,5

Belarus

8,4

50,5

2,3

1,5

-0,8

-1,1

Alte ţări

146,8

87,4

22,8

25,6

-2,3

-2,9

China

58,1

87,6

9,0

10,1

-0,7

-1,1

Turcia

36,0

91,2

5,4

6,3

-2,3

-0,5

Japonia

9,0

de 2,3 ori

0,5

1,6

-0,1

0,7

În ianuarie-februarie 2015 importurile au totalizat 573,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,0%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 242,4 mil. dolari SUA (cu 21,8% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2014), deţinînd o pondere de 42,3% în total importuri (42,2% în  ianuarie-februarie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 184,4 mil. dolari SUA (cu 28,3% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2014), care echivalează cu o cotă de 32,1% în total importuri (35,0% în ianuarie-februarie 2014).

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-februarie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-23,1%), Ucraina (-37,7%), România (-24,3%), Italia (-24,6%), China (-12,4%), Belarus (-49,5%), Germania (-14,7%), Austria (-33,9%), Franţa (-34,0%), Turcia (-8,8%), Ungaria (-31,2%) şi Polonia (-13,6%), care a condus la diminuarea pe total  importuri cu 19,0%.

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, %

Balanţa comercială pe ţări şi grupe de ţări

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie  2015 în % faţă de ianuarie-februarie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-376,3

-260,3

69,2

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-112,3

-31,6

28,1

Turcia

-24,8

-24,4

98,4

Germania

-29,6

-23,4

78,9

Austria

-14,2

-8,2

57,8

România

-40,4

-7,7

19,0

Ungaria

-10,5

-6,9

65,7

Polonia

-5,8

-5,4

91,4

Republica Cehă

-5,8

-1,0

17,6

Olanda

-3,9

0,7

x

Franta

-4,2

2,8

x

Grecia

8,6

2,8

31,8

Italia

5,7

10,5

184,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

6,3

19,0

de 3,0 ori

Ţările CSI

-141,7

-122,0

86,0

Federaţia Rusă

-93,7

-97,5

104,1

Ucraina

-47,7

-35,5

74,5

Kazahstan

0,7

4,9

de 6,8 ori

Belarus

-2,1

7,9

x

Alte ţări

-122,1

-106,7

87,3

China

-65,4

-57,4

87,9

Japonia

-3,8

-8,9

de 2,3 ori

Elvetia

-1,6

0,9

x

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 260,3 mil. dolari SUA, cu 116,0 mil. dolari SUA (-30,8%)  mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 31,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie2014  – 112,3 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 122,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2014 – 141,7 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2015 a fost de 54,6% faţă de 48,8% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 
2 Datele pentru luna februarie 2015 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi anul 2014 – date rectificate.
  Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     
3 Informaţii mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-februarie 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 10 aprilie 2015 în rubricile: Comunicate de presă  şi Statistici pe domenii/Comerţ exterior /Serii de timp infraanuale

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66  

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50291 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran