RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2014
07.04.2015
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 20141

Biroul Naţional de Statistică  informează că, în anul 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1232,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,3% (3,5 mii) faţă de anul 2013.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,8%) a depăşit uşor ponderea femeilor (49,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea din mediul urban: respectiv 54,0% şi 46,0%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 41,2%, înregistrând aproximativ aceeaşi valoare ca în 2013 ( 41,4%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 44,1%, în comparaţie cu cea feminină – 38,6%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 44,1% în mediul urban şi 39,1% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 45,6%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă2 (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi) a fost de 48,4%.

Populaţia ocupată a constituit 1184,9 mii persoane, în creştere cu 12 mii faţă de 2013. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,4% bărbaţi şi 49,6% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii de reşedinţă (54,6% mediul rural şi 45,4% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 39,6%, înregistrând aproximativ aceeaşi valoare ca în 2013 (+0,3 p.p.). Rata de ocupare la bărbaţi (42,1%) a fost mai înaltă în comparaţie cu femeile (37,4%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 41,8% în mediul urban şi 38,0% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 46,3%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 43,8% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 27,3%.

Din distribuţia ocupării după activităţile din economia naţională rezultă că în sectorul agricol au activat 361,1 mii persoane (30,5% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de 2013 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 23,2 mii, sau cu 6,9%.

În activităţile non-agricole au fost ocupate 823,8 mii persoane, în scădere cu 11,1 mii (-1,3%) faţă de 2013. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,3% (12,1% în 2013) şi în construcţii, respectiv, 5,6% (5,5% în 2013). Faţă de nivelul anului precedent numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut cu 2,2%, iar în construcţii - cu 2,1%. În sectorul servicii au activat 51,6% din totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind în descreştere faţă de anul precedent cu 1,9 p.p. (15,6 mii).

În repartizarea după forme de proprietate 74,0% din populaţie a fost ocupată în sectorul privat şi 26,0% - în sectorul public.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaţilor a constituit 67,3% din total. Marea majoritate a salariaţilor (92,2%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp. Indicatorul dat a înregistrat valori mai ridicate la femei (cu 2,3 p.p.) faţă de bărbaţi.

Munca nedeclarată3 în rândul salariaţilor a constituit 8,3%, fiind, practic, la nivelul anului precedent (8,2% în 2013). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai pe larg întâlnită printre bărbaţi (9,7% din total bărbaţi) în comparaţie cu femeile (7,0% din total femei). Cele mai mari ponderi ale salariaţilor care lucrează doar în baza unei înţelegeri verbale sunt estimate în agricultură (47,0%) şi comerţ (10,7%) .

În sectorul informal au lucrat 16,1% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 32,5% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 18,7%, totodată 9,0% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Pe de altă parte, fiecare al zecelea salariat a declarat, că primeşte fie că o parte (1,8% din totalul salariaţilor) sau chiar în întregime (8,4% din totalul salariaţilor) salariul ”în plic”. Fenomenul salariului ”în plic” prevalează în agricultură (48,3%), comerţ (15,2%) şi construcţii (13,5%) .

Numărul persoanelor sub-ocupate4 (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 80,1 mii, ceea ce reprezintă 6,8% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 6,9% (cu 5,9 mii) în comparaţie cu 2013.

Fiecare a şaptea persoană ocupată (14,7%) a declarat că ar fi dorit să schimbe situaţia în raport cu locul actual de muncă pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării (situaţie inadecvată în raport cu venitul4). Majoritatea din ele (90 la sută) doresc o remunerare mai mare pe oră. Cota parte a acestora a crescut de la 12,5% în 2013 la 13,1% în 2014. Restul sunt gata să lucreze ore adiţionale pentru un venit mai mare. Totodată, ponderea celor din urmă a scăzut de la 2,5% în 2013 la 1,6% în 2014.

Numărul şomerilor, estimat conform definiţiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 47,5 mii, fiind cu 15,6 mii mai mic faţă de 2013. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,8% din total şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 61,9%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,9%, fiind mai mică faţă de 2013 (5,1%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 4,6% iar la femei - de 3,1%. Disparităţi semnificative au fost înregistrate între medii: 5,2% în urban, faţă de 2,7% în rural. În rândul  tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 9,8%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 7,2%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1756,1 mii persoane, sau 58,8% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind cu 5,0 mii persoane mai mare faţă de 2013 (0,2 p.p.). Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă au constituit 13,8 mii (19,3 mii în 2013). Numărul persoanelor declarate ca fiind plecate la lucru sau în căutare de lucru peste hotare a alcătuit, conform estimărilor, 341,9 mii persoane (332,5 mii în 2013). Din numărul celor declaraţi plecaţi, 64,1% o constituie bărbaţii.  Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de 71,7 %.

Notă: Datele prezentate au fost obţinute în cadrul cercetării Ancheta Forţei de Muncă, desfăşurate în anul 2014 pe un eşantion de 48000 adrese. Din ele 37558 au acceptat interviul). Informaţii au fost colectate de la 82766 persoane cu vârsta de 15 ani şi peste. Estimatorii pentru anul 2014 au fost calculaţi ca medii anuale în baza estimatorilor trimestriali. În tabelul de mai jos sunt prezentate intervalele de încredere pentru principalii indicatori.

Denumirea indicatorului

Valoarea

Interval de încredere

Populaţia activă

1232,4(mii pers.)

± 88,4 (mii pers.)

Rata de activitate

41,2 (%)

± 1,5 (p.p.)

Populaţia ocupată

1184,9 (mii pers.)

± 86,7 (mii pers.)

Rata de ocupare

39,6 (%)

± 1,5 (p.p.)

Şomeri

47,5 (mii pers.)

± 8,5 (mii pers.)

Rata şomajului

3,9 (%)

± 0,7 (p.p.)

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.
3 Prin munca nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
4 Definiţie în corespundere cu Rezoluţia privind măsurarea sub-ocupării şi a situaţiilor inadecvate de ocupare, adoptată de a 16ea Conferinţă Internaţională a Statisticienilor Muncii, 1998.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45099 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran