RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015
10.04.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2015*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-februarie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 313,3 mil. dolari SUA, iar importurile de mărfuri  au însumat de 573,6 mil. dolari  SUA. Comparativ cu perioada similară din anul 2014 exporturile s-au diminuat cu 12,7%, iar importurile – cu 22,0%.

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-februarie 2015 a fost de 260,3 mil. dolari SUA, mai mic cu 116,0 mil. dolari SUA (-30,8%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Exporturile, importurile şi balanţa comercială, structurate pe grupe de ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2014

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2014

2015

2014

2015

Export – total     

313,3

87,3

100,0

100,0

-2,0

-12,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

210,8

106,7

55,1

67,3

6,9

3,7

  ţările CSI

62,4

54,0

32,2

19,9

-7,4

-14,8

  alte ţări

40,1

87,5

12,7

12,8

-1,5

-1,6

Import – total  

573,6

78,0

100,0

100,0

-2,6

-22,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

242,4

78,2

42,2

42,3

1,4

-9,2

  ţările CSI

184,4

71,7

35,0

32,1

-1,7

-9,9

  alte ţări

146,8

87,4

22,8

25,6

-2,3

-2,9

balanţA comercialĂ – total     

-260,3

69,2

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-31,6

28,1

29,8

12,1

x

x

  ţările CSI

-122,0

86,0

37,7

46,9

x

x

  alte ţări

-106,7

87,3

32,5

41,0

x

x

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2015

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2014

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2014

2015

2014

2015

Export - total

313,3

87,3

100,0

100,0

-2,0

-12,7

       din care:

România

63,6

118,4

15,0

20,3

1,2

2,8

Italia

39,6

89,3

12,3

12,6

4,4

-1,3

Federaţia Rusă

30,7

42,1

20,3

9,8

-8,0

-11,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

26,7

169,5

4,4

8,5

-1,0

3,1

Germania

20,9

93,8

6,2

6,7

2,2

-0,4

Belarus

16,3

112,8

4,0

5,2

0,0

0,5

Franţa

11,8

125,4

2,6

3,8

0,0

0,7

Turcia

11,6

78,9

4,1

3,7

-1,7

-0,9

Polonia

8,9

83,6

3,0

2,8

-0,4

-0,5

Olanda

7,4

193,3

1,1

2,4

0,3

1,0

Kazahstan

6,5

124,7

1,5

2,1

0,3

0,4

Ucraina

6,5

32,7

5,5

2,1

0,1

-3,7

Republica Cehă

5,2

135,1

1,1

1,7

-0,3

0,4

Grecia

5,2

43,9

3,3

1,6

0,1

-1,8

Elveţia

5,1

160,1

0,9

1,6

0,6

0,5

Statele Unite ale Americii

4,4

141,7

0,9

1,4

-0,4

0,4

Austria

3,5

100,0

1,0

1,1

0,4

0,0

Bulgaria

3,3

60,2

1,5

1,1

0,3

-0,6

Liban

2,8

de 3,2 ori

0,2

0,9

0,2

0,5

Cipru

2,5

142,0

0,5

0,8

0,2

0,2

Lituania

2,1

112,3

0,5

0,7

-0,2

0,1

Georgia

2,0

73,2

0,8

0,6

0,1

-0,2

Belgia

1,7

80,2

0,6

0,6

0,3

-0,1

Ungaria

1,7

85,2

0,6

0,5

-0,8

-0,1

Uzbekistan

1,6

123,8

0,4

0,5

0,1

0,1

Spania

1,6

114,5

0,4

0,5

-0,1

0,1

Irak

1,6

de 2,7 ori

0,2

0,5

-0,2

0,3

Indonezia

1,6

de 9,0 ori

0,1

0,5

0,0

0,4

Slovacia

1,4

113,2

0,3

0,4

0,0

0,0

Letonia

1,4

131,8

0,3

0,4

0,1

0,1

Estonia

1,0

102,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-februarie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-57,9%), Ucraina (-67,3%), Grecia (-56,1%), Italia (-10,7%), Turcia (-21,1%), Bulgaria (-39,8%), Polonia (-16,4%), Germania (-6,2%), Georgia (-26,8%), Belgia (-19,8%) şi Ungaria (-14,8%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 21,4%.

În acelaşi timp s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+69,5%), România (+18,4%), Olanda (+93,3%), Franţa (+25,4%), Belarus (+12,8%), Elveţia (+60,1%), Liban (de 3,2 ori), Kazahstan (+24,7%), Republica Cehă (+35,1%), Statele Unite ale Americii (+41,7%), Indonezia (de 9,0 ori), Irak (de 2,7 ori), Cipru (+42,0%), Lituania (+12,3%), Uzbekistan (+23,8%), Spania (+14,5%) şi Letonia (+31,8%), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 11,6%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri

la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2014

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2014

2015

2014

2015

Export - total

313,3

87,3

100,0

100,0

-2,0

-12,7

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

90,1

100,1

25,1

28,7

3,0

0,0

Animale vii

1,6

de 47,3  ori

0,0

0,5

-0,2

0,4

Carne şi preparate din carne

0,2

47,2

0,1

0,1

-1,0

-0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

1,5

95,1

0,4

0,4

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

25,8

85,9

8,4

8,2

3,8

-1,2

Legume şi fructe

48,1

97,4

13,8

15,4

-0,3

-0,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,6

de 3,0 ori

0,7

2,4

-0,3

1,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,2

117,6

0,3

0,4

0,0

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,9

80,9

1,4

1,2

0,9

-0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

0,2

de 2,4 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

23,8

85,9

7,7

7,6

-4,4

-1,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

21,6

85,9

7,0

6,9

-4,1

-1,0

Tutun brut şi prelucrat

2,2

85,4

0,7

0,7

-0,3

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

34,7

99,8

9,7

11,1

-2,6

0,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,7

70,6

0,3

0,2

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

27,2

97,6

7,7

8,7

-1,4

-0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,8

85,8

0,3

0,3

0,0

-0,1

Lemn şi plută

0,4

de 2,8 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,1

49,6

0,1

0,0

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,8

de 11,9 ori

0,0

0,3

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,8

88,6

0,3

0,3

0,1

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,5

108,7

0,9

1,1

-1,3

0,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,4

94,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1,6

74,3

0,6

0,5

-0,3

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

1,5

82,5

0,5

0,5

-0,1

-0,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

21,0

0,1

0,0

-0,2

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

18,4

99,3

5,1

5,9

1,3

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

18,4

99,4

5,1

5,9

1,3

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

14,0

47,1

8,3

4,5

1,3

-4,4

Produse chimice organice

0,2

35,1

0,2

0,1

0,1

-0,1

Produse tanante şi colorante

0,3

de 11,2 ori

0,0

0,1

-0,1

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

4,7

20,8

6,3

1,5

2,2

-4,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

7,6

142,9

1,5

2,4

-0,8

0,6

Materiale plastice sub forme primare

0,7

165,2

0,1

0,2

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

0,3

35,1

0,2

0,1

0,0

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,2

de 2,2 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

17,8

65,2

7,6

5,7

-1,1

-2,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,2

90,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

0,5

25,4

0,5

0,2

-0,3

-0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,0

89,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

1,1

59,8

0,5

0,4

-0,3

-0,2

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

7,0

74,7

2,6

2,2

-1,2

-0,7

Articole din minerale nemetalice

4,0

49,2

2,3

1,3

0,8

-1,2

Fier şi oţel

0,5

73,8

0,2

0,1

-0,1

0,0

Metale neferoase

0,9

de 4,0 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Articole prelucrate din metal

2,6

69,2

1,0

0,8

0,1

-0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

47,9

100,6

13,3

15,3

-1,4

0,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

0,8

118,9

0,2

0,3

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

2,4

96,4

0,7

0,8

0,2

0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,5

146,2

0,1

0,2

0,0

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

5,0

81,4

1,7

1,6

-0,3

-0,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,1

161,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,7

183,0

0,1

0,2

0,0

0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

36,4

108,6

9,3

11,6

0,5

0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

1,9

49,0

1,1

0,6

-1,6

-0,6

Alte echipamente de transport

0,1

84,5

0,1

0,0

-0,1

0,0

Articole manufacturate diverse

64,9

80,3

22,5

20,7

2,1

-4,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

0,6

111,0

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

14,9

89,1

4,6

4,7

0,2

-0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,2

84,7

0,7

0,7

-0,1

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

33,8

77,6

12,1

10,8

1,7

-2,7

Încălţăminte

4,5

74,9

1,7

1,5

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

3,1

54,8

1,6

1,0

1,1

-0,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,1

90,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

5,7

100,7

1,6

1,8

-0,5

0,0

În ianuarie-februarie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-79,2%), îmbrăcăminte şi accesorii (-22,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-14,1%), articole din minerale nemetalice (-50,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-14,1%), fire, ţesături şi articole textile (-25,3%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-45,2%), vehicule rutiere (-51,0%), mobilă şi părţile ei (-10,9%), legume şi fructe (-2,6%), încălţăminte (-25,1%), cauciuc prelucrat (-74,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-18,6%), articole prelucrate din metal (-30,8%), seminţe şi fructe oleaginoase (-2,4%), hrană destinată animalelor (-19,1%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-40,2%), materiale plastice prelucrate (-64,9%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-15,3%), tutun brut şi prelucrat (-14,6%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-17,5%), cauciuc brut (-14,2%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-29,4%), carne şi preparate din carne (-52,8%), produse chimice organice (-64,9%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-79,0%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 16,9%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,0 ori), maşini şi aparate electrice (+8,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+42,9%), animale vii (de 47,3 ori), metale neferoase (de 4,0 ori), fibre textile şi deşeurile lor (de 11,9 ori), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (+8,7%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+17,6%), materiale plastice sub forme primare (+65,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+83,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (+46,2%), lemn şi plută (de 2,8 ori), produse tanante şi colorante (de 11,2 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 4,3%.

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2015

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil.  dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2014

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2014

2015

2014

2015

Import - total

573,6

78,0

100,0

100,0

-2,6

-22,0

       din care:

Federaţia Rusă

128,2

76,9

22,7

22,3

0,0

-5,2

România

71,3

75,7

12,8

12,4

0,4

-3,1

China

58,1

87,6

9,0

10,1

-0,7

-1,1

Germania

44,3

85,3

7,1

7,7

1,2

-1,0

Ucraina

42,0

62,3

9,2

7,3

-0,8

-3,5

Turcia

36,0

91,2

5,4

6,3

-2,3

-0,5

Italia

29,1

75,4

5,3

5,1

0,4

-1,3

Polonia

14,3

86,4

2,3

2,5

0,0

-0,3

Austria

11,7

66,1

2,4

2,0

-0,3

-0,8

Franţa

9,0

66,0

1,9

1,6

0,4

-0,6

Japonia

9,0

de 2,3 ori

0,5

1,6

-0,1

0,7

Ungaria

8,6

68,8

1,7

1,5

-0,4

-0,5

Belarus

8,4

50,5

2,3

1,5

-0,8

-1,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

7,7

81,0

1,3

1,3

0,3

-0,2

Olanda

6,7

87,5

1,0

1,2

0,2

-0,1

Statele Unite ale Americii

6,4

75,2

1,2

1,1

0,1

-0,3

Republica Cehă

6,2

64,3

1,3

1,1

0,2

-0,5

Bulgaria

6,1

77,5

1,1

1,1

-0,4

-0,2

Spania

6,0

95,7

0,9

1,0

0,2

0,0

India

5,1

82,2

0,9

0,9

0,1

-0,2

Coreea de Sud

5,0

90,9

0,7

0,9

0,3

-0,1

Elveţia

4,2

87,9

0,6

0,7

0,1

-0,1

Uzbekistan

4,0

de 2,0 ori

0,3

0,7

-0,1

0,3

Belgia

3,7

92,2

0,5

0,6

0,0

0,0

Suedia

3,0

115,9

0,4

0,5

-0,2

0,1

Grecia

2,4

77,8

0,4

0,4

-0,6

-0,1

Estonia

2,2

148,5

0,2

0,4

0,1

0,1

Danemarca

2,0

105,5

0,3

0,3

0,0

0,0

Slovacia

1,9

80,7

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

1,8

70,3

0,3

0,3

0,0

-0,1

Kazahstan

1,6

35,2

0,6

0,3

0,0

-0,4

Slovenia

1,5

80,4

0,3

0,3

0,1

-0,1

Israel

1,5

66,7

0,3

0,3

0,1

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-februarie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-23,1%), Ucraina (-37,7%), România (-24,3%), Italia (-24,6%), China (-12,4%), Belarus (-49,5%), Germania (-14,7%), Austria (-33,9%), Franţa (-34,0%), Turcia (-8,8%), Ungaria (-31,2%), Republica Cehă (-35,7%), Kazahstan (-64,8%), Polonia (-13,6%),  Statele Unite ale Americii (-24,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-19,0%), Bulgaria (-22,5%), India (-17,8%), Olanda (-12,5%), Coreea de Sud (-9,1%), Elveţia (-12,1%), Grecia (-22,2%), Slovacia (-19,3%), Taiwan (-29,7%), Slovenia (-19,6%) şi Israel (-33,3%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 21,6%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,3 ori), Uzbekistan (de 2,0 ori), Suedia (+15,9%) şi Estonia (+48,5%).

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2014

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2014

2015

2014

2015

Import - total            

573,6

78,0

100,0

100,0

-2,6

-22,0

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

52,6

65,3

11,0

9,2

-0,2

-3,8

Animale vii

1,0

59,7

0,2

0,2

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

2,3

41,0

0,8

0,4

0,1

-0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

5,1

63,9

1,1

0,9

0,1

-0,4

Peşte, crustacee, moluşte

5,1

73,6

1,0

0,9

-0,1

-0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

6,5

59,3

1,5

1,1

-0,2

-0,6

Legume şi fructe

15,1

74,9

2,7

2,6

-0,6

-0,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

1,6

36,1

0,6

0,3

0,2

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

5,5

72,8

1,0

1,0

0,0

-0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,0

74,6

0,6

0,5

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

7,4

65,7

1,5

1,3

0,1

-0,5

Băuturi şi tutun

10,2

104,7

1,3

1,8

-0,4

0,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

3,0

54,1

0,8

0,5

-0,3

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

7,2

173,6

0,5

1,3

-0,1

0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

10,0

84,9

1,6

1,7

-0,1

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

1,0

54,5

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,8

103,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

2,7

99,4

0,4

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,6

71,1

0,3

0,3

0,1

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,1

134,0

0,1

0,2

-0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,1

56,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,7

84,8

0,4

0,4

0,0

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

154,4

72,3

29,0

26,9

-0,8

-8,0

Cărbune, cocs şi brichete

2,3

de 2,2 ori

0,1

0,4

-0,1

0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

46,7

66,1

9,6

8,1

-0,6

-3,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

105,3

78,8

18,2

18,4

-0,1

-3,8

Energie electrică

0,1

1,5

1,1

0,0

0,0

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

1,2

94,7

0,2

0,2

-0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,1

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

0,9

89,2

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,2

196,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

70,6

77,0

12,5

12,3

0,1

-2,9

Produse chimice organice

2,3

133,4

0,2

0,4

-0,2

0,1

Produse chimice anorganice

1,2

112,9

0,2

0,2

-0,2

0,0

Produse tanante şi colorante

2,1

99,1

0,3

0,4

-0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

18,3

55,6

4,5

3,2

0,5

-2,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

17,1

95,2

2,5

3,0

-0,2

-0,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

7,1

67,5

1,4

1,2

-0,1

-0,5

Materiale plastice sub forme primare

5,5

85,6

0,9

1,0

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

10,3

96,8

1,4

1,8

0,3

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

6,7

81,3

1,1

1,1

0,1

-0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

100,6

83,6

16,4

17,5

-0,3

-2,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

4,5

100,7

0,6

0,8

0,2

0,0

Cauciuc prelucrat

5,9

72,4

1,1

1,0

-0,1

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,9

69,1

1,2

1,0

0,2

-0,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

9,3

73,8

1,7

1,6

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

27,3

76,3

4,9

4,8

-0,4

-1,2

Articole din minerale nemetalice

10,9

71,4

2,1

1,9

0,0

-0,6

Fier şi oţel

13,4

82,6

2,2

2,3

-0,1

-0,4

Metale neferoase

10,8

de 2,1 ori

0,7

1,9

0,3

0,8

Articole prelucrate din metal

12,6

89,0

1,9

2,2

-0,3

-0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

125,8

86,2

19,8

21,9

-0,4

-2,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

1,5

92,9

0,2

0,3

0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

16,2

86,7

2,5

2,8

0,6

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,2

de 3,4 ori

0,1

0,4

0,0

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

17,6

95,3

2,5

3,1

0,3

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

4,1

52,1

1,1

0,7

-0,5

-0,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

15,6

98,7

2,1

2,7

-1,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

40,2

87,3

6,3

7,0

0,1

-0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

27,8

85,8

4,4

4,8

-0,2

-0,6

Alte echipamente de transport

0,6

13,1

0,6

0,1

0,4

-0,5

Articole manufacturate diverse

47,9

79,5

8,2

8,4

-0,4

-1,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,8

95,2

0,5

0,7

-0,1

0,0

Mobilă şi părţile ei

5,2

58,8

1,2

0,9

-0,1

-0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

0,6

44,5

0,2

0,1

0,1

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

9,7

71,2

1,8

1,7

-0,1

-0,5

Încălţăminte

2,8

65,7

0,6

0,5

0,0

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

9,8

134,4

1,0

1,7

0,1

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,0

87,6

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

15,0

76,1

2,7

2,6

-0,3

-0,7

În ianuarie-februarie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-21,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-33,9%), produse medicinale şi farmaceutice (-44,4%), fire, ţesături şi articole textile (-23,7%), energie electrică (-98,5%), maşini şi aparate electrice (-12,7%), legume şi fructe (-25,1%), vehicule rutiere (-14,2%), articole din minerale nemetalice (-28,6%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-40,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (-28,8%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-32,5%), mobilă şi părţile ei (-41,2%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-47,9%), carne şi preparate din carne (-59,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-13,3%), fier şi oţel (-17,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-26,2%), articole din lemn (-30,9%), produse lactate şi ouă de păsări (-36,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-45,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-63,9%), cauciuc prelucrat (-27,6%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-27,2%), articole prelucrate din metal (-11,0%), peşte, crustacee, moluşte (-26,4%), încălţăminte (-34,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-4,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-4,8%), materiale plastice prelucrate (-3,2%), materiale plastice sub forme primare (-14,4%), hrană destinată animalelor (-25,4%), fibre textile şi deşeurile lor (-28,9%), animale vii (-40,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (-45,5%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-55,5%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 22,1%.

Totodată, au sporit importurile de metale neferoase (de 2,1 ori), tutun brut şi prelucrat (+73,6%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+34,4%), cărbune, cocs şi brichete (de 2,2 ori), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (de 3,4 ori), produse chimice organice (+33,4%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+34,0%). 

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie  2015 în % faţă de ianuarie-februarie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-376,3

-260,3

69,2

  din care:

Federaţia Rusă

-93,7

-97,5

104,1

China

-65,4

-57,4

87,9

Ucraina

-47,7

-35,5

74,5

Turcia

-24,8

-24,4

98,4

Germania

-29,6

-23,4

78,9

Japonia

-3,8

-8,9

de 2,3 ori

Austria

-14,2

-8,2

57,8

România

-40,4

-7,7

19,0

Ungaria

-10,5

-6,9

65,7

Polonia

-5,8

-5,4

91,4

India

-6,2

-5,1

82,0

Coreea de Sud

-5,5

-5,0

90,9

Spania

-4,8

-4,4

90,1

Bulgaria

-2,4

-2,8

117,0

Uzbekistan

-0,7

-2,4

de 3,6 ori

Suedia

-2,4

-2,3

98,3

Belgia

-1,8

-2,0

106,5

Statele Unite ale Americii

-5,3

-2,0

36,4

Taiwan,  provincie a Chinei

-2,1

-1,7

81,7

Danemarca

-1,7

-1,6

92,0

Slovenia

-1,9

-1,5

79,8

Estonia

-0,5

-1,2

de 2,4 ori

Israel

-1,8

-1,1

59,6

Republica Cehă

-5,8

-1,0

17,6

Slovacia

-1,2

-0,5

48,3

Letonia

0,1

0,4

de 4,6 ori

Olanda

-3,9

0,7

x

Indonezia

-0,7

0,8

x

Elveţia

-1,6

0,9

x

Lituania

0,5

1,1

de 2,0 ori

Georgia

2,6

1,6

62,2

Irak

0,6

1,6

de 2,7 ori

Cipru

1,6

2,4

148,4

Liban

0,8

2,7

de 3,5 ori

Franţa

-4,2

2,8

x

Grecia

8,6

2,8

31,8

Kazahstan

0,7

4,9

de 6,8 ori

Belarus

-2,1

7,9

x

Italia

5,7

10,5

184,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

6,3

19,0

de 3,0 ori

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2015 în % faţă de ianuarie-februarie 2014

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-376,3

-260,3

69,2

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

9,4

37,5

de 4,0 ori

Animale vii

-1,7

0,6

x

Carne şi preparate din carne

-5,2

-2,1

40,5

Produse lactate şi ouă de păsări

-6,4

-3,6

56,4

Peşte, crustacee, moluşte

-6,8

-5,1

74,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

19,0

19,3

101,4

Legume şi fructe

29,2

33,0

112,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-1,9

6,0

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-6,5

-4,3

65,7

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

0,8

0,9

112,9

Produse şi preparate alimentare diverse

-11,1

-7,2

64,2

Băuturi şi tutun

17,9

13,6

75,6

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

19,4

18,6

95,1

Tutun brut şi prelucrat

-1,5

-5,0

de 3,2 ori

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

22,9

24,7

107,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

0,7

70,6

Seminţe şi fructe oleaginoase

26,0

26,2

100,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,2

0,0

18,4

Lemn şi plută

-2,6

-2,3

89,2

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

0,1

61,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,2

-0,8

36,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,1

-0,3

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,1

3,4

111,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-2,8

-2,3

83,4

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-211,3

-152,8

72,3

Cărbune, cocs şi brichete

-1,0

-2,3

de 2,2 ori

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-68,9

-45,2

65,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-133,3

-105,2

78,9

Energie electrică

-8,1

-0,1

1,4

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

17,2

17,2

99,7

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,1

48,2

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

17,5

17,5

100,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,1

-0,2

de 2,4 ori

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-61,9

-56,6

91,4

Produse chimice organice

-1,1

-2,1

184,1

Produse chimice anorganice

-1,0

-1,2

112,0

Produse tanante şi colorante

-2,1

-1,8

86,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-10,6

-13,6

129,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-12,6

-9,5

75,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-10,6

-7,1

67,4

Materiale plastice sub forme primare

-6,0

-4,8

79,8

Materiale plastice prelucrate

-9,8

-10,0

102,3

Alte materiale şi produse chimice

-8,1

-6,5

79,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-93,1

-82,8

88,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-4,2

-4,3

101,3

Cauciuc prelucrat

-6,3

-5,4

86,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-7,5

-4,9

65,9

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-10,6

-8,2

76,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-26,4

-20,3

76,8

Articole din minerale nemetalice

-7,0

-6,9

97,5

Fier şi oţel

-15,7

-12,9

82,9

Metale neferoase

-5,0

-9,9

de 2,0 ori

Articole prelucrate din metal

-10,4

-10,0

96,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-98,3

-77,9

79,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,0

-0,7

75,7

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-16,3

-13,8

85,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,3

-1,7

de 5,4 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-12,3

-12,6

102,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-7,7

-4,0

51,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-15,4

-14,9

96,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-12,6

-3,8

30,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-28,4

-25,9

90,9

Alte echipamente de transport

-4,3

-0,5

11,1

Articole manufacturate diverse

20,6

17,0

82,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-3,4

-3,2

92,7

Mobilă şi părţile ei

7,9

9,7

122,9

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,2

1,6

131,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

29,9

24,1

80,5

Încălţăminte

1,8

1,7

96,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-1,7

-6,7

de 4,0 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,0

-0,9

87,3

Alte articole diverse

-14,1

-9,3

66,1

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2015 a fost de 54,6% faţă de 48,8% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 1,7 mil. dolari SUA, cu 91,4% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-91,1%), cărora le-au revenit 92,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

Notă:

*Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
 Datele pentru luna februarie 2015 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi anul 2014 – date rectificate.
 Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).   

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38285 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran