RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2014
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2014
29.04.2015
Versiune tipar

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2014.

Studii de doctorat. În anul 2014, studii de doctorat au fost organizate în 50 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 19 instituţii de învăţămînt superior1. Numărul total de doctoranzi a constituit 1628 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 7,0% faţă de anul 2013, iar comparativ cu 2005 micşorîndu-se cu 2,3%. Numărul de doctoranzi la zi s-a redus cu circa o treime faţă de anul 2005, în timp ce numărul de doctoranzi cu frecvenţă redusă a marcat un trend fluctuant, prezentînd în anul 2010 cea mai mică valoare (990 persoane), după care a înregistrat o continuă creştere, înregistrînd în anul 2014 cifra de 1196 doctoranzi.

Figura 1. Evoluţia efectivelor de doctoranzi, în anii 2005-2014

Circa trei pătrimi din numărul total de doctoranzi au urmat studiile în instituţiile de învăţămînt superior. În anul 2014, ponderea femeilor în numărul total de doctoranzi a fost de 56,1%.

Tabelul 1. Numărul doctoranzilor pe forme de învăţămînt, în anii 2013-2014

2013

2014

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă
redusă 

de zi

 cu frecvenţă redusă 

Numărul doctoranzilor, total

1522

406

1116

1628

432

1196

instituţii de cercetări ştiinţifice

390

126

264

407

125

282

instituţii de învăţămînt superior

1132

280

852

1221

307

914

Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul ştiinţe sociale şi economice (54,2%), ştiinţe medicale (14,4%),  după care urmează cei din domeniul ştiinţe ale naturii şi ştiinţe umaniste (respectiv 10,5% şi 10,4%).

Figura 2. Structura doctoranzilor conform domeniilor ştiinţifice, în anul 2014

Pe grupe de vîrstă, structura doctoranzilor este următoarea: 8,4% din totalul doctoranzilor aveau vîrsta de pînă la 25 ani, 43,1% se aflau în grupa de vîrstă 26-30 ani, 18,6% aveau vîrsta 31-34 ani, 13,8% - 35-39 ani şi 16,1% aveau vîrsta peste 39 ani. În perioada anilor 2005-2014, se atestă o descreştere a ponderii doctoranzilor cu vîrsta pînă la 30 ani (de la 80,6% în 2005 pînă la 51,5%).

Figura 3. Evoluţia doctoranzilor, pe grupe de vîrstă, în anii 2005-2014

În instituţiile publice numărul de doctoranzi a constituit 1418 persoane sau 87,1% din total doctoranzi. Cu finanţare de la buget au studiat 953 persoane sau două treimi din doctoranzi. Numărul de doctoranzi în instituţiile private2 a înregistrat 210 persoane, faţă de 156 persoane în 2013.

Înmatriculaţi. În anul 2014 la studii de doctorat au fost înmatriculate 517 persoane, inclusiv 292 persoane cu finanţare bugetară (cu 5,0% mai mult comparativ cu anul 2013) şi 225 persoane în bază de contract (+16,0% ).

Din 168 doctoranzi înmatriculaţi la zi, 72,6% sunt cu finanţare de la buget (68,9% în anul 2013), iar în cazul studiilor cu frecvenţă redusă (349 persoane), ponderea persoanelor cu finanţare de la buget constituie 48,7% (53,4% în anul 2013).

Tabelul 2. Numărul persoanelor înmatriculate, pe forme de învăţămînt, în anii 2013-2014

2013

2014

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

 cu frecvenţă
redusă 

de zi

 cu frecvenţă
redusă 

Înmatriculaţi, total

472

167

305

517

168

349

instituţii de cercetări ştiinţifice

121

52

69

127

48

79

instituţii de învăţămînt superior

351

115

236

390

120

270

În anul 2005, circa trei pătrimi din doctoranzi ai instituţiilor de învăţămînt superior au fost înmatriculaţi la studii din contul bugetului, iar în 2014  - doar fiecare al doilea doctorand. În cazul instituţiilor de cercetări ştiinţifice, în anul 2005 toţi doctoranzii au fost înmatriculaţi la studii din contul bugetului, pe cînd în anul 2014 ponderea acestora a constituit 70,1%.

Figura 4. Structura persoanelor înmatriculate, după forma de finanţare, 2005, 2014

   Instituţii de învăţămînt superior                                                  Instituţii de cercetări ştiinţifice

Absolvenţi. În anul 2014 studii de doctorat au absolvit 368 persoane sau cu 5,4% mai mult comparativ cu anul 2013. Creşterea numărului de absolvenţi a fost înregistrată în instituţiile de învăţămînt superior, în cazul studiilor cu frecvenţă redusă (cu 10,9% faţă de anul 2013).

Tabelul 3. Numărul absolvenţilor, pe forme de învăţămînt, în anii 2013-2014

2013

2014

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă
redusă

de zi

cu frecvenţă
redusă

Absolvenţi, total

349

117

232

368

109

259

instituţii de cercetări ştiinţifice

92

43

49

92

36

56

instituţii de învăţămînt superior

257

74

183

276

73

203

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, cu susţinerea tezei

13

3

10

22

2

20

instituţii de cercetări ştiinţifice

4

2

2

4

-

4

instituţii de învăţămînt superior

9

1

8

18

2

16

Doctoranzi străini. În anul 2014, numărul doctoranzilor străini a constituit 264 persoane3, din care 182 persoane (68,9%) sînt din România, iar 56 persoane (21,2%) din Israel. Majoritatea doctoranzilor străini erau înscrişi în instituţiile de învăţămînt superior (91,7%), la studii cu frecvenţă redusă (95,9%) şi în bază de contract (99,6%). Numărul doctoranzilor străini care au absolvit doctoratul în Republica Moldova în anul 2014 a constituit 63 persoane, 86 la sută fiind absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior.

Studii de postdoctorat. În anul 2014 studiile de postdoctorat au fost organizate în 19 instituţii, inclusiv 11 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 8 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total al postdoctoranzilor a constituit 41 persoane faţă de 35 persoane în anul 2013.

Tabelul 4. Indicatorii principali a studiilor de postdoctorat, în anii 2013-2014

2013

2014

Numărul postdoctoranzilor, total

35

41

  instituţii de cercetări ştiinţifice

13

15

  instituţii de învăţămînt superior

22

26

Înmatriculaţi, total

16

26

  instituţii de cercetări ştiinţifice

6

10

  instituţii de învăţămînt superior

10

16

Absolvenţi, total

19

18

  instituţii de cercetări ştiinţifice

7

6

  instituţii de învăţămînt superior

12

12

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, cu susţinerea tezei

6

-

  instituţii de cercetări ştiinţifice

1

-

  instituţii de învăţămînt superior

5

-

În anul 2014 la studii de postdoctorat au fost înmatriculate 26 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 18 persoane. Ponderea femeilor în numărul total de postdoctoranzi a fost de 56,1%.

Note:

1 Cu 1 instituţie de învăţămînt superior mai mult comparativ cu anul 2013.
2 Sectorul privat fiind prezentat de 4 instituţii de învăţămînt superior.
3 Doctoranzii străini nu sunt incluşi în numărul total de doctoranzi.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46302 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran