RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
13.05.2015
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2014 a constituit 107,7%. În luna martie 2015 faţă de martie 2014 acest indice a marcat 110,2%.

Industria extractivă în ianuarie-martie 2015 comparativ cu ianuarie-martie 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 10,2%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-martie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 8,6%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 5,9%.

În ianuarie-martie 2015 faţă de ianuarie-martie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 11,0% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 2,3%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 52,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase – cu 19,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 12,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea painii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 8,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 6,8% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 5,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 1,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 0,4%.

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 51,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 1,1%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 32,2% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-martie 2015 faţă de ianuarie-martie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 82,4%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 76,4%; industria metalurgică – cu 37,8%; fabricarea de produse farmaceutice de bază – cu 16,5%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 16,3%;  tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 14,4%; fabricarea de mobilă – cu 6,3%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 5,6%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 2,9%; fabricarea produselor textile – cu 0,7%.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-martie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 81,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 8,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 4,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 4,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-martie 2015 faţă de ianuarie-martie 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 7,1% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 2,0%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 8,3% şi furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 4,2%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-martie 2015

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

 martie 2015 faţă de martie2014

 ianuarie-martie 2015 faţă de ianuarie-martie 2014

Industria – total

110,2

107,7

100,0

+7,7

Industria extractivă

98,4

110,2

3,0

+0,1

Industria prelucrătoare

105,5

108,6

79,4

+5,9

Industria alimentară

113,0

111,0

24,6

+2,3

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

106,6

100,4

5,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

88,4

67,8

0,5

-0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

156,0

152,2

3,6

+1,3

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

107,3

106,8

1,0

+0,2

fabricarea produselor lactate

110,5

105,2

3,5

+0,2

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

119,0

105,6

0,6

+0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

108,4

109,0

5,2

+0,4

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

106,8

108,4

4,7

+0,3

fabricarea altor produse alimentare

114,1

138,5

4,3

+0,6

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

115,2

119,0

1,2

+0,2

fabricarea băuturilor

84,5

87,1

10,9

-1,0

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

40,7

48,1

2,1

-1,1

fabricarea vinurilor din struguri

99,1

101,8

5,5

+0,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

107,5

112,9

1,0

+0,1

Fabricarea produselor de tutun

12,5

18,1

1,1

-0,7

Fabricarea produselor textile

95,3

100,7

3,2

+0,0

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

104,8

105,6

7,5

+0,5

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

121,3

114,4

1,6

+0,0

fabricarea încălţămintei

133,8

117,7

1,2

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

82,5

100,2

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

99,7

92,0

1,0

-0,1

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

78,9

95,6

1,4

-0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

136,1

116,5

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

109,8

116,3

2,9

+0,4

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

88,3

95,7

7,3

-0,2

Industria metalurgică

103,5

137,8

1,1

+0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

94,8

112,8

1,9

+0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

120,9

102,9

2,2

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

161,5

182,4

3,0

+3,0

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

136,3

176,4

2,0

+1,2

Fabricarea de mobilă

110,6

106,3

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

136,8

107,1

14,3

+2,0

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

132,2

108,3

11,0

+1,6

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

151,0

104,2

3,2

+0,3

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-martie 2015 faţă de ianuarie-martie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 105,6%, regiunea Nord −126,5%, regiunea Centru – 103,1%, regiunea Sud – 91,7% şi UTA Găgăuzia – 101,3%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49019 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran