RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2015
15.05.2015
Versiune tipar

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în  ianuarie-martie 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 35,7 mii de turişti, din care 19,5 mii de turişti moldoveni (54,7% din total) şi 16,2 mii de turişti străini (45,3%). Comparativ cu ianuarie-martie 2014 s-a diminuat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-6,6%), pe seama reducerii acestuia la cămine pentru vizitatori (-14,3%), hoteluri şi moteluri (-11,0%), structuri de întremare (-3,0%).    

Totodată, a crescut numărul de turişti cazaţi la pensiuni turistice şi agroturistice (+45,0%), vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+38,2%).

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2015

Ianuarie-martie 2015 în % faţă de ianuarie-martie 2014

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

TOTAL

35709

16165

93,4

93,1

   din care:

Hoteluri şi moteluri

24097

14954

89,0

92,5

Pensiuni turistice şi agroturistice

1309

309

145,0

149,3

Cămine pentru vizitatori

1524

33

85,7

19,2

Structuri de întremare

6923

92

97,0

78,0

Tabere de vacanţă pentru elevi

29

-

-

-

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

1827

777

138,2

110,8

În ianuarie-martie 2015 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele  s-au înregistrat 24,2 mii de turişti, sau 67,7% din numărul total de turişti cazaţi (în ianuarie-martie 2014 – 68,2%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (25,9%), Ucraina (16,1%), Federaţia Rusă (9,7%), Turcia (5,4%), Italia (5,2%), Germania (3,7%), Statele Unite ale Americii (3,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,6%), Suedia (2,2%), Polonia (1,9%), Franţa (1,8%), Bulgaria (1,5%), Serbia (1,3%), Olanda şi Israel (cîte 1,1%), Austria (1,0%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2015

Ianuarie-martie 2015 în % faţă de ianuarie-martie 2014

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

TOTAL

193652

47353

109,8

129,7

din care:

Hoteluri şi moteluri

60330

43466

120,0

132,9

Pensiuni turistice şi agroturistice

2646

1057

139,2

139,1

Cămine pentru vizitatori

26351

73

98,7

11,6

Structuri de întremare

100148

1151

104,8

99,7

Tabere de vacanţă pentru elevi

421

-

-

-

Vile turistice, sate de  vacanţă şi alte structuri de odihnă

3756

1606

187,1

125,7

La structurile de primire turistică colective în ianuarie-martie 2015 au fost înregistrate 193,7 mii de înnoptări, cu 9,8% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2014. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de creşterea acestora la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+87,1%), la pensiuni turistice şi agroturistice (+39,2%), la hoteluri şi moteluri (+20,0%). Din numărul total de înnoptări 75,5% le revine înnoptărilor turiştilor rezidenţi şi 24,5% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi. 

Durata medie de şedere a unui turist în ianuarie-martie 2015 a constituit 5,4 zile, din care 7,5 zile - la turiştii moldoveni şi 2,9 zile - la turiştii nerezidenţi.

În ianuarie-martie 2015 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 26,4%, inclusiv la structuri de întremare – 61,5%, cămine pentru vizitatori – 57,8%, hoteluri şi moteluri – 15,3%, pensiuni turistice şi agroturistice – 6,7%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 5,9%, tabere de vacanţă pentru elevi – 1,5%.

Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova*, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat, în ianuarie-martie 2015 au fost de 423,5 mii, în creştere cu 9,3% faţă de perioada similară din anul 2014. Din numărul total de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova cele mai multe au fost înregistrate din Ucraina (43,8%), România (37,8%), Federaţia Rusă (8,2%), Italia şi Turcia (cîte 1,1%).

Vizitatorii străini au preferat să călătorească cu mijloace de transport auto (80,5% din numărul total sosiri), aerian (16,7%) şi feroviar (2,8%).

Plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate*, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat, în ianuarie-martie 2015 au fost de 1160,7 mii, cu 18,2% mai mult decît în aceiaşi perioadă din anul 2014.

Mijloacele de transport auto au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate a vizitatorilor moldoveni, reprezentînd 85,9 % din numărul total de plecări.

Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova şi numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate în ianuarie-martie 2015, se prezintă astfel:

TOTAL

din care cu mijloacele de transport:

auto

aerian

feroviar

fluvial

Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova

423468

340690

70861

11873

44

  din care:

 

 

 

 

 

Ucraina

185 450

173 441

4 500

7 502

7

România

159 952

144 684

13 463

1 794

11

Federaţia Rusă

34 835

3 800

29 257

1 771

7

Italia

4 581

990

3 570

21

-

Turcia

4 579

1 312

3 252

10

5

Israel

3 177

1 145

2 018

14

-

Germania

2 713

992

1 689

32

-

SUA

2 550

803

1 671

76

-

Regatul Unit al Marii Britanii

1 209

274

898

37

-

Suedia

843

68

770

5

 -

Alte ţări

23 579

13 181

9 773

611

14

Plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate

1 160 677

996 960

109 233

54 484

-

Notă:

*Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice.

PRECIZĂRI  METODOLOGICE:

1. Sursa datelor :

 • statistice privind sosirile şi înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare o constituie cercetarea statistică trimestrială privind „Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare”, realizată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 692 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism. Informaţiile se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender;
 • administrative privind numărul de traversări ale frontierei de stat de către vizitatorii internaţionali o constituie Sistemul Informaţional Integrat Automatizat al Departamentului Poliţiei de Frontieră din cadrul al Ministerului Afacerilor Interne. Datele centralizatoare furnizate de către Departamentul Poliţiei de Frontieră reflectă informaţia acumulată numai prin punctele de trecere a frontierei de stat aflate sub controlul autorităţilor oficiale ale Republicii Moldova.

2.  Definiţii

Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se înregistrează cînd o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi neîntrerupte. În fiecare structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începînd cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt incluse aici şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti).

Indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Durata medie de şedere a unui turist se calculează prin împărţirea numărului de înnoptări realizate la numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare.

Din punct de vedere statistic vizitator internaţional înseamnă orice persoană care călătoreşte către o ţară, alta decît aceea în care îşi are în mod obişnuit reşedinţa, pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul decît exercitarea unei activităţi remunerate în ţara vizitată.

 „Sosiri” reprezintă numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini la intrarea în Republica Moldova.

„Plecări” reprezintă numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii Republicii Moldova la ieşirea din ţară.

Numărul de sosiri sau plecări ale vizitatorilor internaţionali este diferit de numărul persoanelor care intră în ţară, respectiv ies din ţară. Aceeaşi persoană din străinătate poate realiza mai multe călătorii în ţară, în perioada respectivă, fiind înregistrată de fiecare dată ca o nouă sosire. În acelaşi mod se procedează la plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate.

Ţara de origine a vizitatorilor internaţionali se stabileşte după cetăţenia înscrisă în paşaportul vizitatorului.

Conform Recomandărilor Internaţionale privind Statistica Turismului unele categorii de vizitatori se recomandă de a fi excluşi din numărul vizitatorilor internaţionali:

 • persoanele angajate la o întreprindere înregistrată în ţara vizitată;
 • persoanele angajate în zona frontierei;
 • lucrătorii sezonieri;
 • persoanele aflate la studii sau la tratament de lungă durată;
 • persoanele care tranzitează teritoriul ţării;
 • militarii plecaţi la manevre;
 • imigranţii şi emigranţii;
 • echipajele, care deservesc transportul public (aerian, auto, feroviar);
 • membrii forţelor armate, cînd se deplasează spre/dinspre locul unde trebuie să-şi exercite misiunea, într-o altă ţară;
 • cetăţenii Republicii Moldova cu dubla cetăţenie, care intră în ţară nu cu paşaportul moldovenesc, dar cu paşaportul ţării cetăţenia căreia o deţin.

Luînd în consideraţie imposibilitatea excluderii categoriilor de vizitatori menţionate mai sus, aceştia se regăsesc în numărul total al vizitatorilor internaţionali, cu excepţia diplomaţilor şi reprezentanţilor consulari, care deţin paşapoarte diplomatice.

Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36300 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran