RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2015
28.05.2015
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2015

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2442,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,4% (în preţuri comparabile).     

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-martie 2015 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 1009,9 mil. lei (reprezentînd 41,3% din total), ceea ce a constituit 100,0% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 1302,1 mil. lei (reprezentînd 53,3% din total), fiind în creştere cu 4,9% faţă de ianuarie-martie 2014.   

În ianuarie-martie 2015 se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj  şi la alte cheltuieli în total investiţii cu un  punct procentual, respectiv 0,3 puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport  s-a majorat cu 1,3 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2015

Informativ: ianuarie-martie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2442,4

102,4

100,0

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

1009,9

100,0

41,3

42,3

utilaje şi maşini, mijloace de transport

1302,1

104,9

53,3

52,0

alte cheltuieli

130,4

96,0

5,4

5,7

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 1184,5 mil. lei investiţii, sau  48,5% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-martie  2014 acest volum s-a majorat cu 7,7% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 29,3% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 715,7 mil. lei, fiind în descreştere cu 2,2% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2014.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 20,4% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,1 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2014. 

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-martie 2015

Informativ: ianuarie-martie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2442,4

102,4

100,0

100,0

din care, pe forme de proprietate:

publică

715,7

97,8

29,3

30,7

privată

1184,5

107,7

48,5

46,1

mixtă (publică şi privată)

44,3

de 2,5 ori

1,8

0,7

străină

188,7

79,4

7,7

10,0

a întreprinderilor mixte

309,2

103,9

12,7

12,5

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-martie 2015 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 1696,5 mil. lei investiţii, reprezentînd 69,5% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară.

În ianuarie-martie 2015, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 172,3 mil. lei, sau 7,0% din total investiţii, fiind în descreştere faţă de anul 2014 cu 42,0% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 4,7 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2014, constituind 8,3% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-martie 2015

Informativ: ianuarie-martie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2442,4

102,4

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

120,0

50,8

4,9

9,9

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

52,3

85,6

2,1

2,6

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

1696,5

101,6

69,5

69,9

surselor din străinătate

201,9

de 2,3 ori

8,3

3,6

altor surse

371,6

111,7

15,2

14,0

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 53,3% (comparativ cu 52,0% în ianuarie-martie 2014).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 31,2% din total investiţii realizate (din care 15,5 % – clădirilor de locuit şi 15,7% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit s-a majorat cu 0,8 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2014, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a micşorat cu 5,5 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-martie 2015

Informativ: ianuarie-martie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2442,4

102,4

100,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

382,5

107,3

15,7

14,9

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

377,5

75,3

15,5

21,0

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

1302,1

104,9

53,3

52,0

altele

380,3

132,1

15,5

12,1

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36308 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran