RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2015
04.06.2015
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 20151

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1151,9 mii persoane, fiind în creştere cu 2,1% (23,8 mii) faţă de tr.I 2014. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a scăzut de la 94,9% la 91,5%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 5,1% la 8,5%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,0%) a depăşit ușor ponderea femeilor (49,0%), iar ponderile persoanelor economic active pe medii au înregistrat aceleaşi valori (câte 50,0% fiecare).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 38,6%, fiind în creştere cu 0,9 p.p. faţă de trimestrul respectiv al anului precedent (37,7%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor – 41,2%, în comparaţie cu rata estimată pentru femei – 36,1%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 43,7% în mediul urban şi 34,5% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,7%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 42,8%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi2) a fost de 45,6%.

Populaţia ocupată a constituit 1054,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 1,5% faţă de trimestrul I 2014. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,5% bărbaţi şi 50,5% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (49,6% mediul urban şi 50,4% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 35,3%, înregistrând o descreştere nesemnificativă de 0,5 p.p. în comparaţie cu tr. I 2014.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (36,6%) în comparaţie cu femeile – 34,1%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 39,7% în mediul urban şi 31,8% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 41,5%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 39,1% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 24,5%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 263,7 mii persoane (25,0% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul I 2014 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 3,6 mii, sau cu 1,4%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 790,3 mii, în descreştere cu 20,2 mii sau cu 2,5% faţă de tr.I 2014. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,5% (13,1% în 2014) şi în construcţii, respectiv, 4,0% (4,8% în 2014). În sectorul servicii au activat 57,5% din totalul persoanelor ocupate, această pondere descrescând cu 0,3 p.p. faţă de tr.I 2014. Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 13,0 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 68,8% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 31,2% - cu cea publică.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 72,6% din total.

În sectorul informal au lucrat 13,4% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 27,6% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 18,3%, totodată 7,0% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (persoane care au un loc de muncă, însă involuntar lucrează mai puţin de 40 ore pe săptămână în timpul perioadei de referinţă, totodată doresc şi sunt disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 71,0 mii, ceea ce reprezintă 6,7% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut semnificativ cu 21,4% (19,4 mii) în comparaţie cu trimestrul I 2014.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 97,9 mii persoane, fiind cu 40,4 mii mai mare faţă de tr. I 2014. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 67,4% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 54,0%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 8,5%, fiind mai mare faţă de trimestrul I a. 2014 (5,1%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit  11,2%, la femei, respectiv, 5,7%. Au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 9,2% şi 7,8%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 19,8%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 17,3%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 61,4% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2014 cu 0,9 p.p, sau cu 25,4 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de muncă dorit au constituit circa 18,3 mii – faţă de 16,1 mii în 2014. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 309,5 mii persoane – faţă de 326,8 mii în 2014. Aproximativ două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au constituit-o bărbaţii (62,0%), la fel şi persoanele plecate din localităţile rurale (64,7%).

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2373‰.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38318 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran