RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
05.06.2015
Versiune tipar

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20151),2),3)
 
 (informaţie succintă)

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2015 s-au cifrat la 151,3 mil. dolari SUA, cu 13,5% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 22,2% - comparativ cu luna aprilie 2014.

În ianuarie-aprilie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 639,4 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,7%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-aprilie2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2014

2015

2014

2015

Export – total     

639,4

83,3

100,0

100,0

-1,9

-16,7

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

414,7

100,3

53,8

64,9

8,3

0,2

Ţările CSI

138,0

56,6

31,8

21,6

-9,3

-13,8

Alte ţări

86,7

78,6

14,4

13,5

-0,9

-3,1

În ianuarie-aprilie 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 414,7 mil. dolari SUA (cu 0,3% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 64,9% în total exporturi (53,8% – în ianuarie-aprilie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 21,6% (în ianuarie-aprilie 2014 – 31,8%), ce corespunde unei valori de 138,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări   s-au micşorat cu 43,4%, comparativ cu ianuarie-aprilie 2014.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri, %

Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2015 au însumat 329,5 mil. dolari SUA, cu 18,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 25,7% - comparativ cu luna aprilie 2014.

În ianuarie-aprilie 2015 importurile au totalizat 1305,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 21,4%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-aprilie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2014

2015

2014

2015

Import – total  

1305,6

78,6

100,0

100,0

-3,9

-21,4

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

607,4

77,6

47,1

46,5

2,4

-10,5

Ţările CSI

368,4

75,3

29,5

28,2

-4,3

-7,3

Alte ţări

329,8

84,7

23,4

25,3

-2,0

-3,6

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 607,4 mil. dolari SUA (cu 22,4% mai puţin decît în ianuarie-aprilie 2014), deţinînd o pondere de 46,5% în total importuri (47,1% - în  ianuarie-aprilie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 368,4 mil. dolari SUA (cu 24,7% mai puţin decît în ianuarie-aprilie 2014), care echivalează cu o cotă de 28,2% în total importuri (29,5% – în ianuarie-aprilie 2014).

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, %

Deficitul balanţei comerciale în luna aprilie 2015 a fost de 178,2 mil. dolari SUA, cu 49,5 mil. dolari SUA (-21,7%) mai mic faţă de cel înregistrat în luna precedentă şi cu 70,5 mil. dolari SUA (-28,3%) – comparativ cu luna aprilie 2014.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-aprilie 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 666,2 mil. dolari SUA, cu 227,7 mil. dolari SUA (-25,5%)  mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 192,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2014  – 369,6 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 230,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-aprilie 2014 – 245,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială pe grupe de ţări

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie  2015 în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-893,9

-666,2

74,5

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-369,6

-192,7

52,1

Ţările CSI

-245,5

-230,4

93,8

Alte ţări

-278,8

-243,1

87,2

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2015 a fost de 49,0% faţă de 46,2% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna aprilie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

3 Informaţii  mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-aprilie 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 12 mai 2015 în rubricile:

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36332 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran