RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
12.06.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015*

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-aprilie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 639,4 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,7%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 444,3 mil. dolari SUA (69,5% din total exporturi), cu 7,9% mai puţin faţă de ianuarie-aprilie 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 195,1 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 30,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-aprilie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 31,6%.              

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de destinație și grupe de ţări

Ianuarie-aprilie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2014

2015

2014

2015

Export – total     

639,4

83,3

100,0

100,0

-1,9

-16,7

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

414,7

100,3

53,8

64,9

8,3

0,2

România

146,6

114,8

16,6

22,9

1,2

2,5

Italia

70,5

75,4

12,2

11,0

5,1

-3,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

52,7

153,8

4,5

8,2

0,0

2,4

Germania

41,1

94,6

5,7

6,4

1,5

-0,3

Franţa

18,4

112,1

2,1

2,9

0,3

0,3

Polonia

18,1

84,1

2,8

2,8

-0,6

-0,4

Olanda

9,9

132,4

1,0

1,5

0,2

0,3

Republica Cehă

9,8

132,5

1,0

1,5

-0,3

0,3

Grecia

9,4

69,2

1,8

1,5

-0,1

-0,5

Bulgaria

7,9

55,5

1,9

1,2

0,7

-0,8

Austria

5,4

77,5

0,9

0,9

0,3

-0,2

Letonia

4,0

159,4

0,3

0,6

0,1

0,2

Lituania

3,6

54,7

0,8

0,6

0,2

-0,4

Belgia

3,5

85,2

0,5

0,5

0,3

-0,1

Spania

2,8

126,9

0,3

0,4

-0,1

0,1

Cipru

2,6

137,8

0,2

0,4

0,1

0,1

Slovacia

2,6

99,2

0,3

0,4

0,0

0,0

Ungaria

2,0

58,3

0,4

0,3

-0,7

-0,2

  Ţările CSI

138,0

56,6

31,8

21,6

-9,3

-13,8

Federaţia Rusă

71,7

47,6

19,6

11,2

-9,8

-10,3

Belarus

33,3

101,6

4,3

5,2

0,6

0,1

Kazahstan

16,3

145,8

1,5

2,6

0,3

0,7

Ucraina

11,6

27,7

5,5

1,8

-0,5

-4,0

Uzbekistan

2,5

93,9

0,3

0,4

0,1

0,0

  Alte ţări

86,7

78,6

14,4

13,5

-0,9

-3,1

Turcia

24,0

63,3

4,9

3,8

-2,9

-1,8

Elveţia

14,6

115,6

1,6

2,3

1,3

0,3

Statele Unite ale Americii

9,5

127,9

1,0

1,5

-0,4

0,3

Georgia

6,4

92,2

0,9

1,0

0,1

-0,1

Liban

4,2

de 2,7 ori

0,2

0,7

0,1

0,3

Irak

3,7

108,9

0,4

0,6

-0,2

0,0

Indonezia

3,1

de 15,4 ori

0,0

0,5

0,0

0,4

China

2,0

118,8

0,2

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-aprilie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-52,4%), Ucraina (-72,3%), Italia (-24,6%), Turcia (-36,7%), Bulgaria (-44,5%), Grecia (-30,8%), Polonia (-15,9%), Lituania (-45,3%), Germania (-5,4%), Austria (-22,5%), Ungaria (-41,7%), Georgia (-7,8%) şi Belgia (-14,8%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 22,1%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către România (+14,8%), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+53,8%), Kazahstan (+45,8%), Indonezia (de 15,4 ori), Franţa (+12,1%), Elveţia (+15,6%), Olanda (+32,4%), Republica Cehă (+32,5%), Statele Unite ale Americii (+27,9%), Liban (de 2,7 ori), Letonia (+59,4%), Belarus (+1,6%), Spania (+26,9%) şi Cipru (+37,8%), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 8,3%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri

la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2014

2015

2014

2015

Export - total

639,4

83,3

100,0

100,0

-1,9

-16,7

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

168,7

93,3

23,6

26,4

5,1

-1,6

Animale vii

1,6

105,9

0,2

0,3

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

0,7

34,6

0,3

0,1

-0,5

-0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

3,4

81,9

0,5

0,5

0,1

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

49,0

77,2

8,3

7,7

5,1

-1,9

Legume şi fructe

87,2

98,2

11,6

13,6

-0,2

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

16,2

de 2,3 ori

0,9

2,5

-0,4

1,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,5

99,4

0,3

0,4

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

7,4

70,1

1,4

1,2

1,1

-0,4

Produse şi preparate alimentare diverse

0,7

168,3

0,1

0,1

-0,1

0,0

Băuturi şi tutun

47,5

77,3

8,0

7,4

-4,5

-1,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

43,8

77,0

7,4

6,8

-3,9

-1,7

Tutun brut şi prelucrat

3,7

80,6

0,6

0,6

-0,6

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

88,8

108,5

10,7

13,9

-2,6

0,9

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,2

70,7

0,2

0,2

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

72,9

115,3

8,2

11,4

-0,5

1,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,2

57,0

0,3

0,2

0,0

-0,1

Lemn şi plută

0,9

186,6

0,1

0,1

0,0

0,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

80,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,1

de 7,3 ori

0,0

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,3

72,9

0,4

0,3

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

6,8

70,0

1,3

1,1

-2,1

-0,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,0

de 2,3 ori

0,1

0,3

-0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

2,9

49,0

0,8

0,4

-0,1

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,8

52,0

0,7

0,4

0,2

-0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

12,9

0,1

0,0

-0,3

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

27,6

76,8

4,7

4,3

2,7

-1,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

27,6

76,9

4,7

4,3

2,7

-1,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

35,6

53,9

8,6

5,6

1,6

-4,0

Produse chimice organice

0,7

67,7

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

0,4

135,8

0,0

0,1

-0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

19,0

39,2

6,3

3,0

2,5

-3,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

12,8

101,0

1,7

2,0

-0,7

0,0

Materiale plastice sub forme primare

1,5

176,9

0,1

0,2

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

0,5

20,0

0,3

0,1

-0,1

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,6

de 2,1 ori

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

38,1

63,5

7,8

6,0

-4,1

-2,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,4

58,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

1,3

30,9

0,6

0,2

-0,1

-0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,2

96,1

0,3

0,4

0,0

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

2,2

45,2

0,6

0,3

-0,4

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

15,2

72,4

2,7

2,4

-0,7

-0,8

Articole din minerale nemetalice

9,4

55,9

2,2

1,5

0,5

-1,0

Fier şi oţel

0,9

57,8

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Metale neferoase

1,4

150,5

0,1

0,2

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

5,1

66,3

1,0

0,8

-3,2

-0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

98,9

91,4

14,1

15,5

-1,4

-1,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,4

83,7

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

3,3

76,2

0,6

0,5

-0,2

-0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,0

119,0

0,1

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

10,0

81,5

1,6

1,6

-0,5

-0,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,3

129,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,1

88,9

0,2

0,2

0,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

75,8

95,2

10,4

11,9

0,8

-0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

3,8

48,9

1,0

0,6

-1,3

-0,5

Alte echipamente de transport

2,2

de 11,6 ori

0,0

0,3

-0,1

0,3

Articole manufacturate diverse

131,2

78,6

21,7

20,5

1,4

-4,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,1

81,3

0,2

0,2

-0,1

0,0

Mobilă şi părţile ei

29,9

84,8

4,6

4,7

0,2

-0,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,7

73,6

0,8

0,7

0,0

-0,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

67,9

75,6

11,7

10,6

1,3

-2,9

Încălţăminte

8,3

76,9

1,4

1,3

-0,2

-0,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

7,6

70,0

1,4

1,2

0,6

-0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,3

110,4

0,0

0,0

-0,1

0,0

Alte articole diverse

11,4

93,1

1,6

1,8

-0,3

-0,1

În ianuarie-aprilie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-60,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (-24,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-22,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-23,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-23,1%), articole din minerale nemetalice (-44,1%), fire, ţesături şi articole textile (-27,6%), mobilă şi părţile ei (-15,2%), maşini şi aparate electrice (-4,8%), vehicule rutiere (-51,1%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-30,0%), hrană destinată animalelor (-29,9%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-30,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,8%), cauciuc prelucrat (-69,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-18,5%), încălţăminte (-23,1%), articole prelucrate din metal (-33,7%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-48,0%), legume şi fructe (-1,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-26,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-23,8%), carne şi preparate din carne (-65,4%), materiale plastice prelucrate (-80,0%), tutun brut şi prelucrat (-19,4%), produse lactate şi ouă de păsări (-18,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-27,1%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-29,3%), cauciuc brut (-43,0%), fier şi oţel (-42,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-87,1%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 19,9%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+15,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori), materiale plastice sub forme primare (+76,9%), metale neferoase (+50,5%), fibre textile şi deşeurile lor (de 7,3 ori), lemn şi plută (+86,6%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 2,9%.

În ianuarie-aprilie 2015 importurile au totalizat 1305,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 21,4%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de origine și grupe de ţări

Ianuarie-aprilie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2014

2015

2014

2015

IMport – total     

1305,6

78,6

100,0

100,0

-3,9

-21,4

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

607,4

77,6

47,1

46,5

2,4

-10,5

România

165,6

76,1

13,1

12,7

1,2

-3,1

Germania

108,0

78,4

8,3

8,3

1,0

-1,8

Italia

81,7

72,3

6,8

6,3

0,9

-1,9

Polonia

33,0

82,2

2,4

2,5

0,1

-0,4

Franţa

32,2

84,1

2,3

2,5

-0,1

-0,4

Austria

28,5

70,3

2,4

2,2

-0,4

-0,7

Ungaria

22,7

74,7

1,8

1,7

-0,2

-0,5

Bulgaria

21,9

102,4

1,3

1,7

-0,4

0,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

17,8

71,8

1,5

1,4

0,3

-0,4

Olanda

14,9

84,1

1,1

1,1

0,2

-0,2

Spania

13,9

82,4

1,0

1,1

0,2

-0,2

Republica Cehă

13,8

65,5

1,3

1,1

0,1

-0,4

Belgia

10,9

88,8

0,7

0,8

0,0

-0,1

Grecia

7,3

86,3

0,5

0,6

-0,2

-0,1

Slovenia

5,6

91,4

0,4

0,4

0,0

0,0

Suedia

5,2

85,4

0,4

0,4

-0,1

-0,1

Danemarca

4,9

94,8

0,3

0,4

0,0

0,0

Slovacia

4,7

75,4

0,4

0,4

-0,1

-0,1

  Ţările CSI

368,4

75,3

29,5

28,2

-4,3

-7,3

Federaţia Rusă

227,7

83,5

16,4

17,4

-1,9

-2,7

Ucraina

108,0

68,3

9,5

8,3

-1,2

-3,0

Belarus

20,2

47,0

2,6

1,5

-1,1

-1,4

Uzbekistan

7,2

117,4

0,4

0,5

0,1

0,1

Kazahstan

3,8

41,3

0,6

0,3

0,0

-0,3

  Alte ţări

329,8

84,7

23,4

25,3

-2,0

-3,6

China

119,0

84,4

8,5

9,1

-0,4

-1,3

Turcia

83,5

86,2

5,8

6,4

-1,7

-0,8

Japonia

24,5

de 2,3 ori

0,6

1,9

-0,1

0,8

Statele Unite ale Americii

17,9

68,3

1,6

1,4

0,1

-0,5

Elveţia

10,0

84,4

0,7

0,8

0,1

-0,1

India

9,8

74,0

0,8

0,8

0,1

-0,2

Coreea de Sud

9,2

79,3

0,7

0,7

0,1

-0,1

Israel

6,2

124,6

0,3

0,5

-0,2

0,1

Serbia

4,1

87,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

3,7

59,6

0,4

0,3

0,0

-0,2

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-aprilie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-23,9%), Ucraina (-31,7%), Federaţia Rusă (-16,5%), Italia (-27,7%), Germania (-21,6%), Belarus (-53,0%), China (-15,6%), Turcia (-13,8%), Austria (-29,7%), Ungaria (-25,3%), Statele Unite ale Americii (-31,7%), Polonia (-17,8%),  Franţa (-15,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-28,2%), Republica Cehă (-34,5%), Kazahstan (-58,7%), Olanda (-15,9%), Spania (-17,6%), India (-26,0%), Taiwan, provincie a Chinei (-40,4%), Belgia (-11,2%), Elveţia (-15,6%), Coreea de Sud (-20,7%), Grecia (-13,7%), Suedia (-14,6%), Slovacia (-24,6%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 21,0%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,3 ori), Uzbekistan (+17,4%) şi Israel (+24,6%).

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2014

2015

2014

2015

Import - total            

1305,6

78,6

100,0

100,0

-3,9

-21,4

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

127,9

69,8

11,0

9,8

-0,4

-3,3

Animale vii

2,5

55,5

0,3

0,2

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

6,5

50,8

0,8

0,5

0,1

-0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

10,2

66,2

0,9

0,8

0,0

-0,3

Peşte, crustacee, moluşte

10,8

65,4

1,0

0,8

0,0

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

21,8

72,2

1,8

1,7

-0,1

-0,5

Legume şi fructe

34,1

74,5

2,7

2,6

-0,3

-0,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,3

50,5

0,4

0,3

-0,3

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

12,7

74,9

1,0

1,0

0,0

-0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

7,1

76,7

0,6

0,5

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

18,9

74,8

1,5

1,4

0,0

-0,4

Băuturi şi tutun

28,4

109,6

1,6

2,2

-0,6

0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

8,7

58,6

0,9

0,7

-0,4

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

19,7

177,5

0,7

1,5

-0,2

0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

44,0

93,3

2,8

3,4

-0,1

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,4

109,5

0,9

1,3

0,1

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,3

63,9

0,1

0,1

0,0

-0,1

Lemn şi plută

7,2

94,1

0,5

0,6

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,8

90,1

0,2

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,6

69,6

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,2

54,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

12,5

88,8

0,9

0,9

-0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

285,0

77,5

22,1

21,8

-2,6

-5,0

Cărbune, cocs şi brichete

3,1

132,6

0,1

0,2

-0,1

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

115,9

75,9

9,2

8,9

-0,9

-2,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

165,8

85,5

11,7

12,7

-1,5

-1,7

Energie electrică

0,2

1,3

1,1

0,0

-0,1

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,0

78,9

0,2

0,2

-0,2

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,2

72,7

0,2

0,2

-0,2

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,6

140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

206,9

78,6

15,9

15,8

0,0

-3,4

Produse chimice organice

4,6

108,2

0,3

0,3

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

3,2

72,4

0,3

0,2

0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

6,6

76,7

0,5

0,5

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

56,2

65,9

5,1

4,3

0,4

-1,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

34,2

84,6

2,4

2,6

-0,2

-0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

19,4

87,0

1,4

1,5

-0,2

-0,2

Materiale plastice sub forme primare

13,8

80,9

1,0

1,1

0,0

-0,2

Materiale plastice prelucrate

23,6

78,6

1,8

1,8

0,3

-0,4

Alte materiale şi produse chimice

45,3

88,9

3,1

3,5

-0,2

-0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

233,4

80,8

17,4

17,9

0,2

-3,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

9,4

84,9

0,7

0,7

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

13,9

63,4

1,3

1,1

0,0

-0,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

14,3

79,0

1,1

1,1

0,1

-0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

23,0

75,9

1,8

1,8

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

63,2

76,0

5,0

4,8

-0,1

-1,2

Articole din minerale nemetalice

26,4

70,1

2,3

2,0

0,0

-0,7

Fier şi oţel

30,8

84,9

2,2

2,4

-0,3

-0,3

Metale neferoase

22,5

142,3

0,9

1,7

0,6

0,4

Articole prelucrate din metal

29,9

86,9

2,1

2,3

-0,2

-0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

261,2

76,2

20,6

20,0

0,3

-4,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

3,3

86,4

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

40,3

69,0

3,5

3,1

0,9

-1,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,6

de 2,3 ori

0,1

0,3

0,0

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

37,4

79,8

2,8

2,9

0,1

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

7,2

50,4

0,9

0,5

-0,3

-0,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

24,2

75,4

2,0

1,9

-0,4

-0,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

85,9

87,1

5,9

6,6

-0,3

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

57,5

70,2

4,9

4,4

0,2

-1,5

Alte echipamente de transport

1,8

35,8

0,3

0,1

0,2

-0,2

Articole manufacturate diverse

114,6

82,5

8,4

8,8

-0,5

-1,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

9,7

101,2

0,6

0,7

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

12,1

61,5

1,2

0,9

0,0

-0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,3

55,0

0,2

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

23,3

73,2

1,9

1,8

-0,1

-0,5

Încălţăminte

6,5

62,3

0,6

0,5

-0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

23,4

160,6

0,9

1,8

-0,2

0,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,4

75,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

35,9

76,1

2,8

2,8

-0,1

-0,7

În ianuarie-aprilie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-24,1%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-14,5%), produse medicinale şi farmaceutice (-34,1%), vehicule rutiere (-29,8%), fire, ţesături şi articole textile (-24,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-31,0%), energie electrică (-98,7%), maşini şi aparate electrice (-12,9%), legume şi fructe (-25,5%), articole din minerale nemetalice (-29,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-20,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-24,6%), îmbrăcăminte şi accesorii (-26,8%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-27,8%), cauciuc prelucrat (-36,6%), mobilă şi părţile ei (-38,5%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-15,4%), materiale plastice prelucrate (-21,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-24,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-41,4%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-49,6%), carne şi preparate din carne (-49,2%), fier şi oţel (-15,1%), articole prelucrate din metal (-13,1%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-25,1%), peşte, crustacee, moluşte (-34,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-33,8%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-13,0%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-21,0%), materiale plastice sub forme primare (-19,1%), încălţăminte (-37,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-49,5%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-15,1%), hrană destinată animalelor (-23,3%), produse tanante şi colorante (-23,3%), produse chimice anorganice (-27,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-30,4%), animale vii (-44,5%), cauciuc brut (-36,1%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-45,0%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 21,4%.

Totodată, au sporit importurile de instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+60,6%), metale neferoase (+42,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (+9,5%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (de 2,3 ori).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-aprilie 2015 a fost de 666,2 mil. dolari SUA, mai mic cu 227,7 mil. dolari SUA (-25,5%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie  2015 în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-893,9

-666,2

74,5

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-369,6

-192,7

52,1

Germania

-94,4

-66,9

70,9

Austria

-33,5

-23,1

68,8

Ungaria

-27,0

-20,7

76,7

România

-90,1

-19,0

21,1

Polonia

-18,7

-14,9

80,0

Bulgaria

-7,1

-14,0

197,7

Franţa

-21,9

-13,8

63,0

Italia

-19,5

-11,2

57,3

Spania

-14,6

-11,1

75,8

Belgia

-8,2

-7,4

90,6

Slovenia

-5,6

-5,5

96,4

Olanda

-10,2

-5,0

48,8

Suedia

-5,4

-4,2

75,8

Danemarca

-4,7

-4,1

87,7

Republica Cehă

-13,7

-4,0

29,3

Slovacia

-3,6

-2,1

58,6

Lituania

3,3

1,3

38,9

Letonia

0,2

1,8

de 11,9 ori

Grecia

5,1

2,1

40,8

Cipru

1,6

2,4

148,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

9,4

34,9

de 3,7 ori

Ţările CSI

-245,5

-230,4

93,8

Federaţia Rusă

-122,2

-156,0

127,6

Ucraina

-116,3

-96,4

82,9

Uzbekistan

-3,4

-4,7

135,9

Kazahstan

2,0

12,5

de 6,1 ori

Belarus

-10,2

13,1

x

Alte ţări

-278,8

-243,1

87,2

China

-139,4

-117,0

83,9

Turcia

-58,9

-59,5

101,0

Japonia

-10,5

-24,3

de 2,3 ori

India

-13,1

-9,8

74,2

Coreea de Sud

-11,6

-9,2

79,2

Statele Unite ale Americii

-18,9

-8,4

44,9

Israel

-4,2

-5,6

133,7

Serbia

-4,2

-3,5

82,4

Taiwan, provincie a Chinei

-5,5

-3,3

59,4

Indonezia

-2,0

1,3

x

Irak

3,4

3,7

108,9

Liban

1,2

4,0

de 3,3 ori

Elveţia

0,7

4,6

de 6,2 ori

Georgia

6,5

5,6

86,7

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2015 în % faţă de ianuarie-aprilie 2014

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-893,9

-666,2

74,5

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-2,4

40,8

x

Animale vii

-3,0

-0,9

29,6

Carne şi preparate din carne

-10,6

-5,8

54,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-11,2

-6,8

60,4

Peşte, crustacee, moluşte

-16,5

-10,8

65,7

Cereale şi preparate pe bază de cereale

33,2

27,2

81,8

Legume şi fructe

43,0

53,1

123,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

0,6

12,9

de 22,8 ori

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-14,5

-10,2

70,7

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

1,4

0,3

25,7

Produse şi preparate alimentare diverse

-24,8

-18,2

73,2

Băuturi şi tutun

35,6

19,1

53,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

42,1

35,1

83,5

Tutun brut şi prelucrat

-6,5

-16,0

de 2,5 ori

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

34,8

44,8

129,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,7

1,2

71,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

48,3

56,5

117,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,0

-0,1

x

Lemn şi plută

-7,2

-6,3

87,8

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

0,4

92,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,0

-2,7

66,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,6

-0,3

52,9

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

9,3

6,6

70,7

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-13,1

-10,5

79,4

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-362,0

-282,1

77,9

Cărbune, cocs şi brichete

-2,3

-3,1

132,7

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-147,4

-113,1

76,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-193,5

-165,7

85,6

Energie electrică

-18,8

-0,2

1,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

32,0

24,6

76,5

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,4

-0,2

50,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

32,8

25,4

77,3

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,4

-0,6

164,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-197,3

-171,3

86,8

Produse chimice organice

-3,2

-3,9

121,5

Produse chimice anorganice

-4,3

-3,1

71,9

Produse tanante şi colorante

-8,3

-6,2

74,6

Produse medicinale şi farmaceutice

-36,8

-37,2

101,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-27,8

-21,4

77,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-22,3

-19,4

86,9

Materiale plastice sub forme primare

-16,2

-12,3

75,7

Materiale plastice prelucrate

-27,7

-23,1

83,3

Alte materiale şi produse chimice

-50,7

-44,7

88,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-228,6

-195,3

85,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-10,4

-9,0

86,5

Cauciuc prelucrat

-17,6

-12,6

71,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-15,8

-12,1

76,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-25,5

-20,8

81,7

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-62,2

-48,0

77,2

Articole din minerale nemetalice

-20,9

-17,0

81,6

Fier şi oţel

-34,6

-29,9

86,2

Metale neferoase

-14,9

-21,1

141,8

Articole prelucrate din metal

-26,7

-24,8

92,9

Maşini şi echipamente pentru transport

-234,4

-162,3

69,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,2

-1,9

88,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-54,1

-37,0

68,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,8

-2,6

de 3,4 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-34,5

-27,4

79,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-14,1

-6,9

49,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-30,9

-23,1

74,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-19,0

-10,1

53,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-74,0

-53,7

72,5

Alte echipamente de transport

-4,8

0,4

x

Articole manufacturate diverse

28,1

16,6

59,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-8,2

-8,6

104,4

Mobilă şi părţile ei

15,6

17,8

114,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,0

3,4

84,6

Îmbrăcăminte şi accesorii

58,0

44,6

76,9

Încălţăminte

0,3

1,8

de 5,5 ori

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-3,8

-15,8

de 4,2 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,9

-2,1

72,0

Alte articole diverse

-34,9

-24,5

70,1

Persoanele fizice au importat în ianuarie-aprilie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 23,2 mil. dolari SUA, cu 44,5% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-43,1%), cărora le-au revenit 89,6% din importurile realizate de persoanele fizice.

*Note:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna aprilie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2014 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37928 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran