RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2014
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2014
12.06.2015
Versiune tipar

Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2014.

Sisteme de alimentare cu apă. În anul 2014 pe teritoriul ţării au fost amplasate 836 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 784 sisteme sau circa 94 la sută1.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2010-2014

Lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei potabile a constituit 10,5 mii km sau cu 0,6 mii km mai mult faţă de anul 2013. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 10,3 mii km de reţea (98,1%). Volumul de apă captată a constituit 115,1 mil. m.c., inclusiv 71,6% din surse de suprafaţă, 22,1% din surse subterane şi 6,3% din alte surse.

În anul 2014 cu servicii de alimentare cu apă au fost asigurate 30,7% din localităţile ţării (în anul 2013 – 25,1%), 85,9% din oraşe (75,4%) şi 28,6% din localităţile rurale (22,9%). Dacă ne referim la populaţie, constatăm că circa 1,6 milioane din populaţia ţării beneficiază de servicii de alimentare cu apă, ce reprezintă 44,4% din populaţia ţării.

În anul 2014 volumul de apă distribuită de către întreprinderile specializate de alimentare cu apă a constituit 74,3 mil. m.c sau cu 0,6 mii m.c. mai puţin decît în anul 2013. În medie pe an la un locuitor revine 14,9 m.c. apă furnizată. În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 42,2 m.c., UTA Găgăuzia – 8,9 m.c., după care urmează regiunea Sud – 7,7 m.c. (vezi anexa, tab.2).

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul de apă distribuită, 2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

Numărul localităţilor cu acces la sisteme de alimentare cu apă

351

366

378

384

471

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km

8509,9

8914,7

9324,2

9901,1

10483,7

Volumul de apă distribuită consumatorilor, mil. m.c.

75,0

73,5

75,0

74,9

74,3

inclusiv populaţiei, mil. m.c.

51,3

51,2

52,1

52,8

53,2

Din volumul total de apă distribuită, 53,2 mil. m.c sau 71,7% este distribuită populaţiei, 5,5% - instituţiilor bugetare, iar 22,8% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă realizat populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat cu 0,8%. În aspect regional de asemenea se remarcă o majorare a volumului de apă livrat populaţiei, în mod special în regiunea de Centru cu 27,2%, iar în regiunea Nord şi UTA Găgăuzia cu circa 5 la sută. 

Figura 2. Volumul de apă distribuită pe categorii de consumatori, 2014

Pe parcursul anului 2014, 85,8% din volumul total de apă realizat a fost prin dispozitive de măsurare. Totodată, au fost înregistrate 28,8 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 1,9 mii cazuri mai puţin comparativ cu anul 2013.

Sisteme de canalizare centralizate. În anul 2014 din total apeducte, 166 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 121 sisteme sau cu 13 unităţi mai mult comparativ cu anul 2013. Din total sisteme de canalizare, 101 sunt dotate cu staţii de epurare, din care funcţionale sunt 70 unităţi. Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare a constituit  136, dar funcţionale au fost doar în 107 localităţi.

Figura 3. Sisteme de canalizare, 2010-2014

Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit 2,7 mii km, din care de facto au funcţionat 2,5 mii km (92,6%). Capacitatea zilnică de curăţare a apelor uzate pe parcursul anului 2014 a fost de 0,6 mil. m.c. de apă.

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

134

135

130

125

136

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare funcţionale

81

85

87

95

107

Sisteme de canalizare, unităţi

169

167

158

156

166

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km

2586,5

2592,1

2602,1

2633,4

2690,7

Volumul total al apelor uzate colectate în 2014 a constituit 66,6 mil. m.c., din care 56,5% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.

Figura 4. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2014

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 63,8 mil. m.c. apă uzată (95,8%). Din volumul total de apă uzată 93,9% au fost epurate biologic, 81,0% mecanic, iar 5,5% au fost epurate insuficient. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 16,6 mii de avarii, cu 7,8 mii mai puţin comparativ cu anul 2013.       

Notă:

1 În anul 2014 a fost revizuită metodologia de colectare a datelor privind activitatea întreprinderilor, instituţiilor care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, fiind extinsă sfera de cuprindere şi unitatea de referinţă. Astfel, începînd cu anul 2014 întreprinderile raportează informaţia la nivel de localitate deservită. Anterior datele au fost prezentate agregat conform sediului întreprinderii.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36331 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran