RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul I 2015
Produsul intern brut în trimestrul I 2015
15.06.2015
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul I 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I 2015, Produsul intern brut pe serie brută, a însumat 24423 mil. lei preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali – cu 4,8% faţă de trimestrul I 2014. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2014 şi cu 4,7% faţă de trimestrul I 2014.

Evoluţia produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

- în % fața de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2012

101,0

100,7

98,4

97,6

99,3

2013

103,8

106,5

113,5

111,9

109,4

2014

103,7

104,3

105,8

104,2

104,6

2015

104,8

 

 

 

 

Serie ajustată sezonier

2012

101,5

101,2

97,0

98,5

99,5

2013

105,0

106,5

111,9

111,4

108,7

2014

105,9

105,8

104,9

103,7

105,0

2015

104,7

 

 

 

 

- în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2012

98,3

100,3

98,0

101,8

 

2013

104,9

101,7

103,0

101,4

 

2014

99,7

101,6

102,2

100,2

 

2015

100,7

 

 

 

 

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut (PIB).

Categorii de resurse.

Valoarea adăugată brută pe economie s-a majorat, în ianuarie-martie curent, cu 5,2% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la formarea şi creşterea PIB cu 83,8% şi 4,3% respectiv.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2015 faţă de trimestrul I 2014 au contribuit, practic, toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:

 • Intermedierii financiari şi asigurările (+2,1%), cu o pondere de 9,4% la formarea PIB şi o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 36,9%;
 • Industria extractivă şi industria prelucrătoare (+1,1%) cu o pondere de 12,1% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 9,1%;
 • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,7%), cu o pondere de 18,4% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 3,9%;
 • Tranzacţiile imobiliare; activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 4,7%.

Cu câte 0,2% au influenţat creşterea PIB agricultura, silvicultura, pescuitul şi construcţiile, contribuţia cărora la formarea PIB fiind de 3,7% şi 2,9% respectiv.  Valoarea adăugată brută în agricultură, silvicultură, pescuit şi construcţii s-a majorat cu 4,4% şi 6,2% respectiv.

Administraţia publică şi apărare; asigurările sociale obligatorii; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială au fost activităţile care au influenţat negativ (-0,2%) indicele volumului fizic al PIB,  înregistrând o diminuare a VAB cu 1,3%.

Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul Public Naţional s-a majorat cu 3,6% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creşterea şi formarea PIB cu 0,6% şi 16,5% respectiv.

Categorii de utilizări.

Din punct de vedere al utilizării PIB creşterea s-a datorat în principal:

 • Formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,8%, consecinţă a creşterii cu 7,8% a volumului său;
 • Consumului final al gospodăriilor populaţiei, al cărui volum s-a majorat cu 0,7%, contribuind cu 0,6% la creşterea PIB.

O contribuţie pozitivă la creşterea PIB a avut-o şi exportul net (+2,1%), consecinţă a creşterii cu 6,3% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mică a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 1,1%. Este de remarcat, însă, soldul negativ al balanţei de plăţi.

Ca urmare a scăderii volumului consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (cu 1,1%) acestea au avut o contribuţie negativă la creşterea PIB (-0,3%).

Anexe:

Notă:

Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38285 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran