RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
07.07.2015
Versiune tipar

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 20151),2),3)
(informaţie succintă)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2015 s-au cifrat la 172,9 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,3% mai puţin comparativ cu luna mai 2014.

În ianuarie-mai 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 812,3 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,2%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-mai 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2014

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2014

2015

2014

2015

Export – total     

812,3

83,8

100,0

100,0

2,0

-16,2

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

524,5

100,5

53,8

64,6

10,1

0,3

Ţările CSI

182,4

59,2

31,8

22,4

-7,5

-13,0

Alte ţări

105,4

75,8

14,4

13,0

-0,6

-3,5

În ianuarie-mai 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 524,5 mil. dolari SUA (cu 0,5% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 64,6% în total exporturi (53,8% – în ianuarie-mai 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 22,4% (în ianuarie-mai 2014 – 31,8%), ce corespunde unei valori de 182,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 40,8%, comparativ cu ianuarie-mai 2014.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri, %

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2015 au însumat 328,0 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna mai 2014.

În ianuarie-mai 2015 importurile au totalizat 1633,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,0%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-mai 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2014

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2014

2015

2014

2015

Import – total  

1633,6

78,0

100,0

100,0

-2,0

-22,0

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

778,7

76,9

48,3

47,7

3,6

-11,2

Ţările CSI

435,6

74,4

27,9

26,6

-4,2

-7,1

Alte ţări

419,3

84,3

23,8

25,7

-1,4

-3,7

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 778,7 mil. dolari SUA (cu 23,1% mai puţin decît în ianuarie-mai 2014), deţinînd o pondere de 47,7% în total importuri (48,3% - în  ianuarie-mai 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 435,6 mil. dolari SUA (cu 25,6% mai puţin decît în ianuarie-mai 2014), care echivalează cu o cotă de 26,6% în total importuri (27,9% – în ianuarie-mai 2014).

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, %

Deficitul balanţei comerciale în luna mai 2015 a fost de 155,1 mil. dolari SUA, cu 23,1 mil. dolari SUA (-12,9%) mai mic faţă de cel înregistrat în luna precedentă şi cu 76,7 mil. dolari SUA (-33,1%) – comparativ cu luna mai 2014.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-mai 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 821,3 mil. dolari SUA, cu 304,4 mil. dolari SUA (-27,0%)  mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 254,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2014  – 490,4 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 253,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2014 – 276,9 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială pe grupe de ţări

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai  2015 în % faţă de ianuarie-mai 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1125,7

-821,3

73,0

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-490,4

-254,2

51,8

Ţările CSI

-276,9

-253,2

91,4

Alte ţări

-358,4

-313,9

87,6

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2015 a fost de 49,7% faţă de 46,3% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna mai 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
  Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).  

3 Informaţii  mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-mai 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 12 mai 2015 în rubricile:

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45103 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran