RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
14.07.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 812,3 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 554,2 mil. dolari SUA (68,2% din total exporturi), cu 8,3% mai puţin faţă de ianuarie-mai 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 258,1 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 31,8% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-mai 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 29,2%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de destinație și grupe de ţări

Ianuarie-mai 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2014

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2014

2015

2014

2015

Export – total     

812,3

83,8

100,0

100,0

2,0

-16,2

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

524,5

100,5

53,8

64,6

10,1

0,3

România

185,3

112,2

17,0

22,8

1,5

2,1

Italia

88,7

73,2

12,5

10,9

6,1

-3,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

70,4

166,3

4,4

8,7

0,2

2,9

Germania

49,1

89,1

5,7

6,0

1,6

-0,6

Polonia

22,4

82,3

2,8

2,8

-0,7

-0,5

Franţa

21,2

117,7

1,9

2,6

0,3

0,3

Olanda

15,1

164,6

0,9

1,9

0,2

0,6

Republica Cehă

12,1

126,1

1,0

1,5

-0,3

0,3

Grecia

11,5

77,9

1,5

1,4

0,0

-0,3

Bulgaria

9,9

54,0

1,9

1,2

0,9

-0,9

Letonia

7,1

de 2,3 ori

0,3

0,9

0,1

0,4

Austria

6,9

74,0

1,0

0,8

0,4

-0,2

Belgia

4,4

83,1

0,5

0,5

0,3

-0,1

Lituania

4,0

52,1

0,8

0,5

0,1

-0,4

Cipru

3,4

153,5

0,2

0,4

0,1

0,1

Slovacia

2,9

87,7

0,3

0,4

0,0

0,0

Spania

2,9

108,6

0,3

0,4

0,0

0,0

Ungaria

2,6

70,9

0,4

0,3

-0,6

-0,1

  Ţările CSI

182,4

59,2

31,8

22,4

-7,5

-13,0

Federaţia Rusă

89,9

46,7

19,9

11,1

-8,1

-10,6

Belarus

48,2

111,4

4,5

5,9

1,0

0,5

Kazahstan

23,1

165,5

1,4

2,8

0,3

0,9

Ucraina

15,5

32,0

5,0

1,9

-0,8

-3,4

Uzbekistan

2,7

67,1

0,4

0,3

0,1

-0,1

  Alte ţări

105,4

75,8

14,4

13,0

-0,6

-3,5

Turcia

28,5

54,4

5,4

3,5

-2,3

-2,5

Elveţia

18,4

128,8

1,5

2,3

1,1

0,4

Statele Unite ale Americii

11,0

112,1

1,0

1,4

-0,3

0,1

Georgia

7,6

88,1

0,9

0,9

0,0

-0,1

Irak

4,8

107,1

0,5

0,6

-0,1

0,0

Liban

4,3

181,0

0,2

0,5

0,2

0,2

Indonezia

3,5

de 6,8 ori

0,1

0,4

0,0

0,3

China

2,6

124,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-mai 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-53,3%), Italia (-26,8%), Ucraina (-68,0%), Turcia (-45,6%), Bulgaria (-46,0%), Germania (-10,9%), Polonia (-17,7%), Lituania (-47,9%), Grecia (-22,1%), Austria (-26,0%), Georgia (-11,9%), Belgia (-16,9%), Uzbekistan (-32,9%) şi Ungaria (-29,1%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 23,2%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+66,3%), România (+12,2%), Kazahstan (+65,5%), Olanda (+64,6%), Belarus (+11,4%), Elveţia (+28,8%), Letonia (de 2,3 ori), Franţa (+17,7%), Republica Cehă (+26,1%), Indonezia (de 6,8 ori), Liban (+81,0%), Statele Unite ale Americii (+12,1%), Cipru (+53,5%) şi China (+24,8%), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 9,2%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2014

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2014

2015

2014

2015

Export - total

812,3

83,8

100,0

100,0

2,0

-16,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

207,9

92,4

23,2

25,6

6,8

-1,8

Animale vii

1,7

113,2

0,2

0,2

-0,2

0,0

Carne şi preparate din carne

0,9

14,9

0,6

0,1

0,0

-0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

4,5

73,8

0,6

0,5

0,1

-0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

58,5

77,3

7,8

7,2

5,4

-1,8

Legume şi fructe

107,0

102,4

10,8

13,2

0,0

0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

22,4

151,5

1,5

2,8

0,3

0,8

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,0

102,5

0,3

0,4

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,0

70,4

1,3

1,1

1,1

-0,4

Produse şi preparate alimentare diverse

0,9

120,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

59,7

77,7

7,9

7,4

-4,9

-1,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

55,2

77,5

7,3

6,8

-4,1

-1,7

Tutun brut şi prelucrat

4,5

80,4

0,6

0,6

-0,8

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

115,1

114,4

10,4

14,2

-2,2

1,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,8

79,4

0,3

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

95,1

123,5

7,9

11,7

0,2

1,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,2

50,7

0,2

0,2

0,0

-0,1

Lemn şi plută

1,2

185,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,6

93,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,6

de 5,3 ori

0,0

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,9

63,3

0,5

0,4

0,1

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

8,5

72,9

1,2

1,0

-2,5

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,2

de 2,0 ori

0,1

0,3

0,0

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

3,8

48,9

0,8

0,5

0,0

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

3,8

51,6

0,8

0,5

0,3

-0,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,0

11,2

0,0

0,0

-0,3

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

36,8

78,8

4,8

4,5

3,3

-1,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

36,8

79,1

4,8

4,5

3,3

-1,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

45,0

54,2

8,6

5,5

1,9

-3,9

Produse chimice organice

0,8

60,4

0,1

0,1

0,1

-0,1

Produse tanante şi colorante

0,5

118,9

0,0

0,1

-0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

24,5

39,7

6,4

3,0

2,7

-3,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

15,8

103,7

1,6

1,9

-0,6

0,1

Materiale plastice sub forme primare

2,0

189,9

0,1

0,2

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

0,6

22,0

0,3

0,1

-0,1

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,7

174,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

49,6

65,9

7,8

6,1

-3,6

-2,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,5

57,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

2,1

40,4

0,6

0,3

-0,1

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,8

96,9

0,3

0,3

-0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

2,7

43,0

0,7

0,3

-0,3

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

19,6

74,8

2,7

2,4

-0,6

-0,7

Articole din minerale nemetalice

12,3

57,0

2,2

1,5

0,5

-1,0

Fier şi oţel

1,2

60,7

0,2

0,2

-0,2

-0,1

Metale neferoase

1,8

180,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

6,6

72,0

0,9

0,8

-2,8

-0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

126,9

91,5

14,3

15,6

-1,4

-1,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,7

75,4

0,3

0,2

-0,1

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

4,2

81,5

0,5

0,5

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,2

120,5

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

12,3

73,4

1,7

1,5

-0,3

-0,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,3

113,8

0,0

0,1

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,0

126,0

0,2

0,2

0,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

97,5

95,4

10,6

12,0

0,6

-0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

5,2

57,1

0,9

0,7

-1,4

-0,4

Alte echipamente de transport

2,5

de 10,0 ori

0,0

0,3

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

167,4

77,9

22,2

20,6

2,1

-4,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,3

85,2

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

36,9

82,8

4,6

4,5

0,3

-0,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,2

72,3

0,9

0,8

0,2

-0,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

88,1

75,6

12,0

10,8

1,7

-2,9

Încălţăminte

10,0

72,2

1,4

1,2

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

10,6

76,9

1,4

1,3

0,5

-0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,4

88,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

13,9

88,9

1,6

1,7

-0,3

-0,2

În ianuarie-mai 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-60,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (-24,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-22,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-22,5%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-20,9%), articole din minerale nemetalice (-43,0%), mobilă şi părţile ei (-17,2%), fire, ţesături şi articole textile (-25,2%), maşini şi aparate electrice (-4,6%), carne şi preparate din carne (-85,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-26,6%), încălţăminte (-27,8%), hrană destinată animalelor (-29,6%), vehicule rutiere (-42,9%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-48,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-57,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-23,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-27,1%), articole prelucrate din metal (-28,0%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-27,7%), cauciuc prelucrat (-59,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-26,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-36,7%), materiale plastice prelucrate (-78,0%), tutun brut şi prelucrat (-19,6%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-18,5%), fier şi oţel (-39,3%), cauciuc brut (-49,3%), produse chimice organice (-39,6%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 19,7%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+23,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+51,5%), legume şi fructe (+2,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+3,7%), materiale plastice sub forme primare (+89,9%), metale neferoase (+80,3%), fibre textile şi deşeurile lor (de 5,3 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 3,4%.

În ianuarie-mai 2015 importurile au totalizat 1633,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,0%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de origine și grupe de ţări

Ianuarie-mai 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2014

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2014

2015

2014

2015

IMport – total     

1633,6

78,0

100,0

100,0

-2,0

-22,0

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

778,7

76,9

48,3

47,7

3,6

-11,2

România

225,1

76,7

14,0

13,8

2,0

-3,3

Germania

133,1

75,7

8,4

8,1

1,1

-2,0

Italia

108,0

73,1

7,1

6,6

1,0

-1,9

Polonia

43,4

82,0

2,5

2,7

0,1

-0,5

Franţa

38,2

82,0

2,2

2,3

-0,1

-0,4

Austria

36,0

74,0

2,3

2,2

-0,4

-0,6

Ungaria

27,9

72,3

1,8

1,7

-0,2

-0,5

Bulgaria

26,8

100,4

1,3

1,6

-0,4

0,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

22,1

71,0

1,5

1,4

0,3

-0,4

Olanda

18,9

84,3

1,1

1,2

0,2

-0,2

Spania

17,7

85,0

1,0

1,1

0,2

-0,1

Republica Cehă

17,6

66,3

1,3

1,1

0,0

-0,4

Belgia

13,3

81,2

0,8

0,8

0,0

-0,1

Grecia

8,9

68,6

0,6

0,5

-0,1

-0,2

Slovenia

6,2

88,6

0,3

0,4

0,0

0,0

Suedia

6,0

81,2

0,4

0,4

-0,1

-0,1

Danemarca

5,9

92,0

0,3

0,4

0,0

0,0

Slovacia

5,6

68,8

0,4

0,3

-0,1

-0,1

  Ţările CSI

435,6

74,4

27,9

26,6

-4,2

-7,1

Federaţia Rusă

257,6

82,4

14,9

15,8

-1,5

-2,6

Ucraina

137,1

67,0

9,8

8,4

-1,6

-3,2

Belarus

27,3

53,6

2,4

1,7

-1,1

-1,1

Uzbekistan

7,5

120,1

0,3

0,5

0,1

0,1

Kazahstan

4,5

41,5

0,5

0,3

0,0

-0,3

  Alte ţări

419,3

84,3

23,8

25,7

-1,4

-3,7

China

147,3

82,3

8,5

9,0

-0,2

-1,5

Turcia

111,1

90,8

5,8

6,8

-1,7

-0,5

Japonia

27,3

de 2,1 ori

0,6

1,7

-0,2

0,7

Statele Unite ale Americii

21,4

63,9

1,6

1,3

0,2

-0,6

Elveţia

14,4

72,1

1,0

0,9

0,3

-0,3

India

12,4

72,9

0,8

0,8

0,1

-0,2

Israel

11,4

132,2

0,4

0,7

-0,2

0,1

Coreea de Sud

11,3

76,4

0,7

0,7

0,2

-0,2

Serbia

5,5

77,3

0,3

0,3

0,1

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

4,7

61,7

0,4

0,3

0,0

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-mai 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-23,3%), Ucraina (-33,0%), Federaţia Rusă (-17,6%), Germania (-24,3%), Italia (-26,9%), China (-17,7%), Belarus (-46,4%), Austria (-26,0%), Statele Unite ale Americii (-36,1%), Turcia (-9,2%), Polonia (-18,0%),  Ungaria (-27,7%), Franţa (-18,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-29,0%), Republica Cehă (-33,7%), Elveţia (-27,9%), Kazahstan (-58,5%), Olanda (-15,7%), India (-27,1%), Coreea de Sud (-23,6%), Grecia (-31,4%), Spania (-15,0%), Belgia (-18,8%), Suedia (-18,8%), Slovacia (-31,2%), Serbia (-22,7%), Taiwan, provincie a Chinei (-38,3%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 21,5%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,1 ori), Israel (+32,2%) şi  Uzbekistan (+20,1%).

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2014

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2014

2015

2014

2015

Import - total            

1633,6

78,0

100,0

100,0

-2,0

-22,0

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

165,1

72,4

10,9

10,1

-0,3

-3,0

Animale vii

3,3

46,7

0,3

0,2

0,2

-0,2

Carne şi preparate din carne

8,5

50,2

0,8

0,5

0,1

-0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

12,9

67,5

0,9

0,8

0,0

-0,3

Peşte, crustacee, moluşte

13,0

65,0

1,0

0,8

0,0

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

25,3

71,2

1,7

1,6

-0,1

-0,5

Legume şi fructe

49,6

85,6

2,8

3,0

-0,3

-0,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

4,1

56,3

0,3

0,3

-0,3

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

16,3

77,2

1,0

1,0

0,0

-0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,0

75,6

0,6

0,5

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

23,1

73,8

1,5

1,4

0,0

-0,4

Băuturi şi tutun

33,9

93,1

1,7

2,1

-0,5

-0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

12,0

58,5

1,0

0,8

-0,3

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

21,9

138,0

0,7

1,3

-0,2

0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

51,1

92,0

2,7

3,2

-0,1

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,6

107,3

0,7

1,0

0,1

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,5

62,1

0,1

0,1

0,0

-0,1

Lemn şi plută

9,7

96,1

0,5

0,6

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

4,6

87,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,5

66,6

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,3

63,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

14,9

91,0

0,8

0,9

-0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

346,3

77,0

21,5

21,2

-1,9

-4,9

Cărbune, cocs şi brichete

4,4

137,9

0,2

0,3

-0,1

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

163,1

78,2

10,0

10,0

-0,1

-2,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

178,6

83,4

10,2

10,9

-1,1

-1,7

Energie electrică

0,2

1,0

1,1

0,0

-0,6

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,6

71,2

0,2

0,2

-0,2

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

27,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,7

73,8

0,2

0,2

-0,2

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,7

112,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

258,5

78,8

15,7

15,8

0,4

-3,3

Produse chimice organice

5,6

106,1

0,3

0,3

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

4,2

75,8

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

9,2

77,0

0,6

0,6

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

69,2

64,8

5,1

4,2

0,7

-1,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

43,2

84,7

2,4

2,6

-0,1

-0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

21,4

89,6

1,1

1,3

-0,2

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

18,6

82,5

1,1

1,1

0,0

-0,2

Materiale plastice prelucrate

30,2

74,4

1,9

1,9

0,3

-0,5

Alte materiale şi produse chimice

56,9

93,9

2,9

3,5

-0,2

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

304,2

80,5

18,0

18,6

0,7

-3,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

12,2

84,3

0,7

0,7

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

16,9

61,3

1,3

1,0

0,1

-0,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

18,8

77,6

1,2

1,2

0,1

-0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

30,2

75,0

1,9

1,8

0,0

-0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

83,0

77,3

5,1

5,1

0,0

-1,2

Articole din minerale nemetalice

35,5

71,5

2,4

2,2

0,0

-0,7

Fier şi oţel

41,0

88,8

2,2

2,5

-0,2

-0,2

Metale neferoase

27,7

130,8

1,0

1,7

0,7

0,3

Articole prelucrate din metal

38,9

82,8

2,2

2,4

-0,2

-0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

325,4

74,6

20,8

19,9

0,3

-5,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

4,5

84,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

50,7

65,5

3,7

3,1

1,0

-1,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

4,0

175,0

0,1

0,2

0,0

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

47,7

77,7

2,9

2,9

0,0

-0,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

9,1

52,7

0,8

0,6

-0,2

-0,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

29,4

77,8

1,8

1,8

-0,4

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

105,6

85,1

5,9

6,5

-0,4

-0,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

72,4

68,6

5,1

4,4

0,2

-1,6

Alte echipamente de transport

2,0

38,9

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

144,0

81,0

8,5

8,8

-0,4

-1,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

12,3

99,4

0,6

0,8

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

15,4

63,5

1,2

0,9

0,0

-0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,6

54,5

0,1

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

30,0

73,7

1,9

1,8

-0,1

-0,5

Încălţăminte

8,0

62,4

0,6

0,5

-0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

26,5

141,5

0,9

1,6

-0,2

0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,1

73,7

0,2

0,2

0,0

-0,1

Alte articole diverse

47,1

76,3

3,0

2,9

0,0

-0,7

În ianuarie-mai 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-21,8%), produse medicinale şi farmaceutice (-35,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-16,6%), vehicule rutiere (-31,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-34,5%), fire, ţesături şi articole textile (-22,7%), energie electrică (-99,0%), maşini şi aparate electrice (-14,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-22,3%), articole din minerale nemetalice (-28,5%), materiale plastice prelucrate (-25,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-25,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (-26,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-28,8%), cauciuc prelucrat (-38,7%), legume şi fructe (-14,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-15,3%), articole prelucrate din metal       (-17,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-22,2%), mobilă şi părţile ei (-36,5%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-41,5%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-47,3%), carne şi preparate din carne (-49,8%), peşte, crustacee, moluşte (-35,0%), produse lactate şi ouă de păsări (-32,5%), fier şi oţel (-11,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-22,4%), materiale plastice sub forme primare (-17,5%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-22,8%), încălţăminte (-37,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-43,7%), animale vii (-53,3%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-10,4%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-15,7%), produse tanante şi colorante (-23,0%), hrană destinată animalelor (-24,4%), produse chimice anorganice (-24,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-33,4%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii (-26,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-26,2%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-45,5%), cauciuc brut (-37,9%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 21,9%.

Totodată, au sporit importurile de instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+41,5%), metale neferoase (+30,8%), tutun brut şi prelucrat (+38,0%), seminţe şi fructe oleaginoase (+7,3%), cărbune, cocs şi brichete (+37,9%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (+75,0%).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2015 a fost de 821,3 mil. dolari SUA, mai mic cu 304,4 mil. dolari SUA (-27,0%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai  2015  în % faţă de ianuarie-mai 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1125,7

-821,3

73,0

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-490,4

-254,2

51,8

Germania

-120,8

-84,0

69,6

România

-128,1

-39,8

31,0

Austria

-39,4

-29,1

74,0

Ungaria

-35,0

-25,3

72,4

Polonia

-25,7

-21,0

81,7

Italia

-26,6

-19,3

72,7

Franţa

-28,6

-17,0

59,7

Bulgaria

-8,3

-16,9

de 2,0 ori

Spania

-18,2

-14,8

81,5

Belgia

-11,1

-8,9

80,3

Slovenia

-6,5

-6,0

92,3

Republica Cehă

-16,9

-5,5

32,4

Danemarca

-5,9

-4,9

82,6

Suedia

-6,8

-4,8

70,3

Olanda

-13,2

-3,8

28,6

Slovacia

-4,8

-2,7

55,6

Lituania

3,4

1,1

32,7

Grecia

1,7

2,6

149,7

Cipru

1,8

3,0

163,9

Letonia

0,3

4,3

de 14,0 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

11,2

48,3

de 4,3 ori

Ţările CSI

-276,9

-253,2

91,4

Federaţia Rusă

-119,9

-167,7

139,8

Ucraina

-156,1

-121,6

77,9

Uzbekistan

-2,1

-4,8

de 2,2 ori

Kazahstan

3,2

18,6

de 5,9 ori

Belarus

-7,7

20,9

x

Alte ţări

-358,4

-313,9

87,6

China

-177,0

-144,7

81,7

Turcia

-69,9

-82,6

118,1

Japonia

-13,0

-27,0

de 2,1 ori

India

-17,0

-12,4

73,0

Coreea de Sud

-14,7

-11,2

76,1

Israel

-7,7

-10,7

138,8

Statele Unite ale Americii

-23,6

-10,4

44,0

Serbia

-6,4

-4,5

70,3

Taiwan, provincie a Chinei

-6,9

-4,1

59,6

Indonezia

-2,3

1,3

x

Liban

2,0

3,9

192,6

Elveţia

-5,6

4,0

x

Irak

4,5

4,8

107,1

Georgia

7,8

6,7

86,7

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2015 în % faţă de ianuarie-mai 2014

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1125,7

-821,3

73,0

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-3,1

42,8

x

Animale vii

-5,5

-1,6

28,5

Carne şi preparate din carne

-10,9

-7,6

69,6

Produse lactate şi ouă de păsări

-13,0

-8,4

64,6

Peşte, crustacee, moluşte

-19,9

-13,0

65,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

40,1

33,2

82,7

Legume şi fructe

46,5

57,4

123,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,5

18,3

de 2,4 ori

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-18,2

-13,3

73,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

0,9

0,0

0,6

Produse şi preparate alimentare diverse

-30,6

-22,2

72,6

Băuturi şi tutun

40,4

25,8

63,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

50,7

43,2

85,2

Tutun brut şi prelucrat

-10,3

-17,4

169,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

45,1

64,0

141,9

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,2

1,8

79,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

61,5

78,5

127,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,0

-0,3

x

Lemn şi plută

-9,4

-8,5

90,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

0,6

129,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,9

-3,0

60,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,6

-0,6

92,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

11,2

8,2

73,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-15,3

-12,7

83,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-441,8

-342,5

77,5

Cărbune, cocs şi brichete

-3,2

-4,4

138,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-201,2

-159,3

79,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-213,6

-178,6

83,6

Energie electrică

-23,8

-0,2

1,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

41,7

33,2

79,7

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,7

-0,2

32,8

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

42,9

34,1

79,6

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,5

-0,7

128,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-245,2

-213,5

87,1

Produse chimice organice

-3,9

-4,8

121,5

Produse chimice anorganice

-5,4

-4,1

75,3

Produse tanante şi colorante

-11,5

-8,7

75,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-45,1

-44,7

99,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-35,7

-27,4

76,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-24,0

-21,4

89,5

Materiale plastice sub forme primare

-21,5

-16,6

77,3

Materiale plastice prelucrate

-37,9

-29,6

78,1

Alte materiale şi produse chimice

-60,2

-56,2

93,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-302,7

-254,6

84,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-13,5

-11,7

86,2

Cauciuc prelucrat

-22,4

-14,8

66,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-21,4

-16,0

75,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-33,9

-27,5

81,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-81,2

-63,4

78,1

Articole din minerale nemetalice

-28,1

-23,2

82,6

Fier şi oţel

-44,2

-39,8

90,1

Metale neferoase

-20,2

-25,9

128,3

Articole prelucrate din metal

-37,8

-32,3

85,4

Maşini şi echipamente pentru transport

-297,6

-198,5

66,7

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-3,0

-2,8

91,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-72,3

-46,5

64,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-1,3

-2,8

de 2,1 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-44,7

-35,4

79,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-17,0

-8,8

51,7

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-36,3

-27,4

75,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-21,8

-8,1

36,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-96,4

-67,2

69,7

Alte echipamente de transport

-4,8

0,5

x

Articole manufacturate diverse

37,2

23,4

62,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-10,8

-11,0

101,5

Mobilă şi părţile ei

20,2

21,5

105,9

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,7

4,6

81,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

75,9

58,1

76,6

Încălţăminte

1,1

2,0

189,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-5,0

-15,9

de 3,2 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-3,7

-2,7

71,8

Alte articole diverse

-46,2

-33,2

72,0

Persoanele fizice au importat în ianuarie-mai 2015 mărfuri şi produse în valoare de 30,4 mil. dolari SUA, cu 41,5% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-39,6%), cărora le-au revenit 90,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

*Note:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele pentru luna mai 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49011 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran