RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
05.08.2015
Versiune tipar

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2015 s-au cifrat la 180,6 mil. dolari SUA, cu 4,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,1% mai puţin comparativ cu luna iunie 2014.

În ianuarie-iunie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 992,9 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 15,3%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-iunie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2014

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2014

2015

2014

2015

Export – total     

992,9

84,7

100,0

100,0

3,2

-15,3

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

626,1

100,9

53,0

63,1

9,6

0,5

Ţările CSI

241,5

62,7

32,9

24,3

-6,1

-12,3

Alte ţări

125,3

75,4

14,1

12,6

-0,3

-3,5

În ianuarie-iunie 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 626,1 mil. dolari SUA (cu 0,9% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 63,1% în total exporturi (53,0% – în ianuarie-iunie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 24,3% (în ianuarie-iunie 2014 – 32,9%), ce corespunde unei valori de 241,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 37,3%, comparativ cu ianuarie-iunie 2014.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri, %

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2015 au însumat 351,3 mil. dolari SUA, cu 7,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,3% mai puţin comparativ cu luna iunie 2014.

În ianuarie-iunie 2015 importurile au totalizat 1984,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,1%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-iunie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2014

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2014

2015

2014

2015

Import – total   

1984,9

77,9

100,0

100,0

-1,8

-22,1

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

962,2

77,4

48,8

48,5

3,8

-11,0

Ţările CSI

507,1

72,1

27,6

25,5

-4,1

-7,7

Alte ţări

515,6

85,8

23,6

26,0

-1,5

-3,4

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 962,2 mil. dolari SUA (cu 22,6% mai puţin decît în ianuarie-iunie 2014), deţinînd o pondere de 48,5% în total importuri (48,8% - în  ianuarie-iunie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 507,1 mil. dolari SUA (cu 27,9%  mai puţin decît în ianuarie-iunie 2014), care echivalează cu o cotă de 25,5% în total importuri (27,6% – în ianuarie-iunie 2014).

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, %

Deficitul balanţei comerciale în luna iunie 2015 a fost de 170,7 mil. dolari SUA, cu 15,6 mil. dolari SUA (+10,0%) mai mare faţă de cel înregistrat în luna precedentă şi cu 78,4 mil. dolari SUA (-31,5%) mai mic comparativ cu luna iunie 2014.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 992,0 mil. dolari SUA, cu 382,8 mil. dolari SUA (-27,8%)  mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 336,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2014  – 622,1 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 265,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2014 – 317,7 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială pe grupe de ţări

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie  2015 în % faţă de ianuarie-iunie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1374,8

-992,0

72,2

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-622,1

-336,1

54,0

Ţările CSI

-317,7

-265,6

83,6

Alte ţări

-435,0

-390,3

89,7

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2015 a fost de 50,0% faţă de 46,0% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

*Notă:  Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
            Datele pentru luna iunie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
            Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Informaţii mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-iunie 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 12 august 2015 în rubricile:

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36331 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran