RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
11.08.2015
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 20151

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iunie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2014 a constituit 105,9%. În luna iunie 2015 faţă de iunie 2014 acest indice a marcat 107,4%.

Industria extractivă în ianuarie-iunie 2015 comparativ cu ianuarie-iunie 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 2,7%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-iunie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,6%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 5,0%.

În ianuarie-iunie 2015 faţă de ianuarie-iunie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 5,4% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 1,2%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 17,2% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 16,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 15,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 7,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 6,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 5,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 44,5% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,8%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 28,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 3,1% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-iunie 2015 faţă de ianuarie-iunie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 54,5%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 21,4%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 16,2%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 13,7%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 12,5%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 10,7%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 10,7%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,4%; fabricarea de mobilă – cu 5,5% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-iunie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 73,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 9,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); industria metalurgică – cu 8,5% (fără a cauza reduceri pe total industrie).

În ianuarie-iunie 2015 faţă de ianuarie-iunie 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 8,2% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 1,5%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 9,1% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice – cu 7,9%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-iunie 2015

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

iunie 2015 faţă de iunie 2014

ianuarie-iunie 2015 faţă de ianuarie-iunie 2014

Industria – total

107,4

105,9

100,0

+5,9

Industria extractivă

88,9

97,3

3,0

-0,1

Industria prelucrătoare

110,1

106,6

79,4

+5,0

Industria alimentară

94,3

105,4

24,6

+1,2

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

92,9

96,9

5,4

-0,2

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

88,3

71,2

0,5

-0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

68,1

116,3

3,6

+0,4

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

90,2

117,2

1,0

+0,3

fabricarea produselor lactate

103,9

106,1

3,5

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

106,2

107,1

0,6

+0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

103,9

106,8

5,2

+0,3

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

103,3

107,2

4,7

+0,3

fabricarea altor produse alimentare

105,8

117,5

4,3

+0,3

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

104,3

105,9

1,2

+0,1

fabricarea băuturilor

116,4

97,0

10,9

-0,3

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

69,3

55,5

2,1

-0,8

fabricarea vinurilor din struguri

114,9

102,8

5,5

+0,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

111,8

115,7

1,0

+0,2

Fabricarea produselor de tutun

54,2

26,2

1,1

-0,6

Fabricarea produselor textile

89,1

102,6

3,2

+0,1

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

118,7

110,4

7,5

+0,9

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

119,6

110,7

1,6

+0,2

fabricarea încălţămintei

127,5

116,1

1,2

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

120,4

100,1

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

89,8

90,5

1,0

-0,1

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

138,0

112,5

1,4

+0,2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

130,5

121,4

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

112,5

113,7

2,9

+0,3

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

114,3

100,9

7,3

+0,1

Industria metalurgică

68,1

91,5

1,1

-0,0

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

120,5

105,3

1,9

+0,1

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

147,3

110,7

2,2

+0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

117,6

154,5

3,0

+2,3

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

174,9

116,2

2,0

+0,3

Fabricarea de mobilă

129,6

105,5

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

99,3

108,2

14,3

+1,5

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

101,3

107,9

11,0

+1,1

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

74,5

109,1

3,2

+0,4

Distribuirea apei; salubritate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare

90,7

84,5

3,3

-0,5

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-iunie 2015 faţă de ianuarie-iunie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 103,4%, regiunea Nord − 119,8%, regiunea Centru – 101,4%, regiunea Sud – 96,0% şi UTA Găgăuzia – 96,4%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

 PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37944 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran