RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.07.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015
12.08.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 992,9 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 15,3%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 659,1 mil. dolari SUA (66,4% din total exporturi), cu 9,4% mai puţin faţă de ianuarie-iunie 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 333,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 33,6% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-iunie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 24,9%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de destinație și grupe de ţări        

Ianuarie-iunie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2014

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2014

2015

2014

2015

Export – total     

992,9

84,7

100,0

100,0

3,2

-15,3

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

626,1

100,9

53,0

63,1

9,6

0,5

România

222,0

110,4

17,2

22,4

1,1

1,8

Italia

109,5

78,0

12,0

11,0

5,6

-2,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

81,2

163,1

4,3

8,2

0,3

2,7

Germania

58,4

87,6

5,7

5,9

1,6

-0,7

Polonia

26,9

87,0

2,6

2,7

-0,8

-0,3

Franţa

22,3

116,4

1,6

2,3

0,3

0,3

Olanda

16,1

157,3

0,9

1,6

0,2

0,5

Republica Cehă

14,4

113,1

1,1

1,5

-0,2

0,1

Grecia

12,9

79,1

1,4

1,3

0,1

-0,3

Bulgaria

12,8

60,3

1,8

1,3

0,5

-0,7

Austria

7,8

73,2

0,9

0,8

0,4

-0,2

Letonia

7,5

de 2,2 ori

0,3

0,8

0,1

0,3

Spania

7,4

92,8

0,7

0,8

0,4

0,0

Belgia

5,0

78,6

0,6

0,5

0,3

-0,1

Lituania

4,8

54,6

0,8

0,5

0,1

-0,3

Cipru

4,4

193,7

0,2

0,5

0,1

0,2

Slovacia

3,9

99,1

0,3

0,4

0,0

0,0

Ungaria

2,9

74,0

0,3

0,3

-0,5

-0,1

Estonia

2,0

83,0

0,2

0,2

0,0

0,0

Suedia

1,5

de 2,4 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

  Ţările CSI

241,5

62,7

32,9

24,3

-6,1

-12,3

Federaţia Rusă

114,1

46,4

21,0

11,5

-6,7

-11,2

Belarus

71,4

124,9

4,9

7,2

1,3

1,2

Kazahstan

29,6

184,2

1,4

3,0

0,2

1,2

Ucraina

19,1

35,1

4,7

1,9

-1,0

-3,0

Uzbekistan

3,5

77,0

0,4

0,4

0,1

-0,1

Azerbaidjan

1,5

50,7

0,3

0,2

0,0

-0,1

  Alte ţări

125,3

75,4

14,1

12,6

-0,3

-3,5

Turcia

33,8

53,3

5,4

3,4

-2,1

-2,5

Elveţia

21,0

131,3

1,4

2,1

1,0

0,4

Statele Unite ale Americii

12,6

103,9

1,0

1,3

-0,2

0,0

Georgia

9,4

89,7

0,9

1,0

0,0

-0,1

Irak

6,4

120,9

0,5

0,6

-0,1

0,1

Liban

4,9

147,6

0,3

0,5

0,2

0,1

Indonezia

3,7

de 5,6 ori

0,1

0,4

0,0

0,3

China

3,4

106,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Canada

1,6

de 4,4 ori

0,0

0,2

0,0

0,1

Siria

1,5

146,9

0,1

0,2

-

0,0

Serbia

1,2

146,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-iunie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-53,6%), Ucraina (-64,9%), Italia (-22,0%), Turcia (-46,7%), Germania (-12,4%), Bulgaria (-39,7%), Polonia (-13,0%), Grecia (-20,9%), Lituania (-45,4%), Austria (-26,8%), Georgia (-10,3%), Belgia (-21,4%), Uzbekistan (-23,0%), Ungaria (-26,0%), Estonia (-17,0%) şi Azerbaidjan (-49,3%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 22,3%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+63,1%), România (+10,4%), Belarus (+24,9%), Kazahstan (+84,2%), Olanda (+57,3%), Elveţia (+31,3%), Franţa (+16,4%), Letonia (de 2,2 ori), Indonezia (de 5,6 ori), Cipru (+93,7%) Republica Cehă (+13,1%), Irak (+20,9%), Liban (+47,6%), Canada (de 4,4 ori), Suedia (de 2,4 ori), Siria (+46,9%) şi Serbia (+46,6%), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 9,4%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2014

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2014

2015

2014

2015

Export - total

992,9

84,7

100,0

100,0

3,2

-15,3

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

251,5

89,6

23,9

25,3

8,2

-2,5

Animale vii

1,7

46,9

0,3

0,2

0,0

-0,2

Carne şi preparate din carne

1,9

17,3

0,9

0,2

0,3

-0,8

Produse lactate şi ouă de păsări

6,2

75,8

0,7

0,6

0,2

-0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

67,6

79,7

7,2

6,8

5,2

-1,5

Legume şi fructe

130,6

105,2

10,6

13,2

0,2

0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

29,0

95,2

2,6

2,9

1,2

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,4

104,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,0

71,3

1,2

1,0

1,1

-0,3

Produse şi preparate alimentare diverse

1,1

107,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

73,6

77,1

8,1

7,4

-4,6

-1,9

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

68,1

77,7

7,5

6,9

-3,8

-1,7

Tutun brut şi prelucrat

5,5

71,0

0,6

0,5

-0,8

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

127,6

112,4

9,7

12,9

-2,2

1,2

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,0

67,3

0,3

0,2

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

103,4

122,9

7,2

10,4

0,3

1,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,3

49,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

Lemn şi plută

1,3

170,0

0,1

0,2

0,0

0,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,8

99,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,3

de 4,0 ori

0,0

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,7

62,9

0,5

0,4

0,0

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

10,5

72,3

1,2

1,1

-2,4

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,3

193,7

0,1

0,2

-0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

4,7

52,4

0,8

0,5

-0,2

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

4,6

55,7

0,7

0,5

0,2

-0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

9,2

0,1

0,0

-0,4

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

48,4

88,6

4,7

4,9

3,4

-0,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

48,4

89,4

4,6

4,9

3,4

-0,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

59,8

62,1

8,2

6,0

1,2

-3,1

Produse chimice organice

1,1

76,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

0,6

96,3

0,1

0,0

-0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

34,8

49,0

6,0

3,5

2,0

-3,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

19,0

103,6

1,6

1,9

-0,6

0,1

Materiale plastice sub forme primare

2,6

de 2,1 ori

0,1

0,3

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

0,7

23,3

0,3

0,1

-0,1

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,8

157,6

0,0

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

61,9

68,0

7,8

6,2

-3,2

-2,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,6

50,2

0,1

0,1

0,0

-0,1

Cauciuc prelucrat

4,3

75,0

0,5

0,5

-0,1

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

3,2

92,4

0,3

0,3

-0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

3,4

44,3

0,7

0,3

-0,3

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

23,1

72,2

2,7

2,3

-0,5

-0,8

Articole din minerale nemetalice

15,6

58,5

2,3

1,6

0,4

-0,9

Fier şi oţel

1,4

55,6

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Metale neferoase

2,1

de 2,0 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

8,2

75,5

0,9

0,8

-2,4

-0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

154,8

93,0

14,2

15,6

-1,6

-1,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

2,2

70,6

0,3

0,2

-0,2

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

5,0

86,1

0,5

0,5

-0,2

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,4

121,5

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

15,3

78,5

1,7

1,6

-0,3

-0,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,4

100,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,3

125,7

0,2

0,2

0,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

119,8

96,9

10,5

12,1

0,4

-0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

5,8

53,3

0,9

0,6

-1,2

-0,4

Alte echipamente de transport

2,6

de 8,2 ori

0,0

0,3

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

210,2

79,5

22,6

21,2

2,2

-4,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,7

85,4

0,2

0,2

-0,1

0,0

Mobilă şi părţile ei

45,3

84,4

4,6

4,6

0,4

-0,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,5

71,6

0,9

0,7

0,1

-0,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

112,8

77,5

12,4

11,4

1,9

-2,8

Încălţăminte

12,2

72,0

1,4

1,2

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

13,5

82,1

1,4

1,4

0,3

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,5

90,4

0,1

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

16,7

88,8

1,6

1,7

-0,3

-0,2

În ianuarie-iunie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-51,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (-22,5%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-22,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-20,3%), articole din minerale nemetalice (-41,5%), fire, ţesături şi articole textile (-27,8%), carne şi preparate din carne (-82,7%), mobilă şi părţile ei (-15,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-10,6%), încălţăminte (-28,0%), vehicule rutiere (-46,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-55,7%), maşini şi aparate electrice (-3,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-21,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-27,7%), hrană destinată animalelor (-28,7%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-28,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-44,3%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-17,9%), articole prelucrate din metal (-24,5%), produse lactate şi ouă de păsări (-24,2%), tutun brut şi prelucrat (-29,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-37,1%), animale vii (-53,1%), materiale plastice prelucrate (-76,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-4,8%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-13,9%), cauciuc prelucrat (-25,0%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-29,4%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-32,7%), fier şi oţel (-44,4%), cauciuc brut (-50,7%), piele şi blană prelucrată (-49,8%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-90,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 18,1%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+22,9%), legume şi fructe (+5,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+3,6%), materiale plastice sub forme primare (de 2,1 ori), fibre textile şi deşeurile lor (de 4,0 ori), metale neferoase (de 2,0 ori), lemn şi plută (+70,0%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 2,7%.

În ianuarie-iunie 2015 importurile au totalizat 1984,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,1%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de origine și grupe de ţări

Ianuarie-iunie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2014

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2014

2015

2014

2015

IMport – total     

1984,9

77,9

100,0

100,0

-1,8

-22,1

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

962,2

77,4

48,8

48,5

3,8

-11,0

România

279,2

77,5

14,1

14,1

1,8

-3,2

Germania

161,3

76,4

8,3

8,1

1,0

-2,0

Italia

135,0

74,3

7,1

6,8

1,0

-1,8

Polonia

54,3

79,6

2,7

2,7

0,2

-0,5

Franţa

45,5

86,8

2,1

2,3

-0,1

-0,3

Austria

44,7

74,1

2,4

2,3

-0,1

-0,6

Bulgaria

34,2

92,1

1,5

1,7

-0,2

-0,1

Ungaria

33,4

72,3

1,8

1,7

-0,2

-0,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

26,0

72,3

1,4

1,3

0,3

-0,4

Olanda

22,4

82,8

1,1

1,1

0,1

-0,2

Republica Cehă

22,1

69,0

1,3

1,1

0,0

-0,4

Spania

21,9

90,3

1,0

1,1

0,1

-0,1

Belgia

17,5

89,1

0,8

0,9

0,0

-0,1

Grecia

10,5

49,0

0,8

0,5

0,0

-0,4

Slovenia

8,6

92,8

0,4

0,4

0,0

0,0

Danemarca

7,4

94,3

0,3

0,4

0,0

0,0

Suedia

7,4

81,4

0,4

0,4

-0,1

-0,1

Slovacia

7,0

70,5

0,4

0,4

0,0

-0,1

Finlanda

5,6

95,5

0,2

0,3

0,0

0,0

  Ţările CSI

507,1

72,1

27,6

25,5

-4,1

-7,7

Federaţia Rusă

289,9

82,0

13,9

14,6

-1,3

-2,5

Ucraina

168,6

65,4

10,1

8,5

-1,8

-3,5

Belarus

34,3

47,6

2,8

1,7

-0,9

-1,5

Uzbekistan

7,6

119,9

0,3

0,4

0,0

0,1

Kazahstan

5,0

38,3

0,5

0,3

0,0

-0,3

  Alte ţări

515,6

85,8

23,6

26,0

-1,5

-3,4

China

178,3

82,1

8,5

9,0

-0,2

-1,5

Turcia

147,6

99,7

5,8

7,4

-1,6

0,0

Japonia

31,1

de 2,0 ori

0,6

1,6

-0,1

0,6

Statele Unite ale Americii

26,8

66,9

1,6

1,4

0,1

-0,5

Elveţia

17,2

72,6

0,9

0,9

0,3

-0,3

India

14,1

67,0

0,8

0,7

0,2

-0,3

Coreea de Sud

12,7

70,3

0,7

0,6

0,2

-0,2

Israel

12,6

103,1

0,5

0,6

-0,3

0,0

Serbia

6,6

72,9

0,4

0,3

0,1

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

5,5

63,1

0,3

0,3

0,0

-0,1

Vietnam

4,8

67,3

0,3

0,2

-0,0

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-iunie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din Ucraina (-34,6%), România (-22,5%), Federaţia Rusă (-18,0%), Germania (-23,6%), Italia (-25,7%), China (-17,9%), Belarus (-52,4%), Austria (-25,9%), Polonia (-20,4%),  Ungaria (-27,7%), Statele Unite ale Americii (-33,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-27,7%), Republica Cehă (-31,0%), Grecia (-51,0%), Franţa (-13,2%), Elveţia (-27,4%), India (-33,0%), Kazahstan (-61,7%), Olanda (-17,2%), Coreea de Sud (-29,7%), Bulgaria (-7,9%), Spania (-9,7%), Belgia  (-10,9%), Suedia (-18,6%), Slovacia (-29,5%), Serbia (-27,1%), Taiwan, provincie a Chinei (-36,9%) şi Vietnam (-32,7%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 21,7%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,0 ori), Israel (+3,1%) şi Uzbekistan (+19,9%).

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2014

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2014

2015

2014

2015

Import - total            

1984,9

77,9

100,0

100,0

-1,8

-22,1

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

208,3

75,4

10,8

10,5

-0,1

-2,7

Animale vii

4,3

45,7

0,3

0,2

0,3

-0,2

Carne şi preparate din carne

10,6

47,6

0,9

0,5

0,1

-0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

15,8

71,4

0,9

0,8

0,0

-0,3

Peşte, crustacee, moluşte

15,8

67,3

0,9

0,8

0,0

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

29,7

72,3

1,6

1,5

-0,1

-0,4

Legume şi fructe

67,2

92,7

2,8

3,4

-0,2

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,1

62,7

0,3

0,2

-0,4

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

19,8

79,6

1,0

1,0

0,0

-0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,2

76,4

0,6

0,6

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

28,8

76,2

1,5

1,5

0,1

-0,4

Băuturi şi tutun

42,2

84,1

2,0

2,1

-0,6

-0,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

16,5

61,8

1,1

0,8

-0,4

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

25,7

109,3

0,9

1,3

-0,2

0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

57,8

92,0

2,5

2,9

-0,1

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,6

105,2

0,6

0,9

0,1

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,7

60,4

0,1

0,1

-0,1

0,0

Lemn şi plută

12,2

96,8

0,5

0,6

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

6,0

97,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

4,6

70,5

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,3

60,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

16,3

90,8

0,7

0,8

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

397,9

73,2

21,3

20,1

-1,9

-5,7

Cărbune, cocs şi brichete

6,7

124,2

0,2

0,4

-0,1

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

200,9

72,8

10,8

10,1

0,1

-2,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

189,9

81,4

9,2

9,6

-0,9

-1,7

Energie electrică

0,4

1,3

1,1

0,0

-1,0

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

4,3

71,3

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,3

29,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,1

72,8

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,9

111,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

311,9

78,7

15,6

15,7

0,5

-3,3

Produse chimice organice

6,5

87,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

5,1

66,4

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

12,1

77,0

0,6

0,6

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

88,2

67,1

5,2

4,4

0,6

-1,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

53,1

86,3

2,4

2,7

-0,2

-0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

23,3

94,0

1,0

1,2

-0,2

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

23,9

85,1

1,1

1,2

0,0

-0,2

Materiale plastice prelucrate

38,6

74,3

2,0

1,9

0,4

-0,5

Alte materiale şi produse chimice

61,1

90,4

2,7

3,1

-0,1

-0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

381,6

81,1

18,5

19,2

0,7

-3,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

15,0

82,8

0,7

0,8

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

22,6

71,1

1,3

1,1

0,1

-0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

24,1

78,0

1,2

1,2

0,2

-0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

37,8

77,0

1,9

1,9

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

101,6

76,6

5,2

5,1

0,0

-1,2

Articole din minerale nemetalice

45,0

75,1

2,4

2,3

-0,1

-0,6

Fier şi oţel

50,0

86,3

2,3

2,5

-0,2

-0,3

Metale neferoase

33,8

120,8

1,1

1,7

0,7

0,2

Articole prelucrate din metal

51,7

83,5

2,4

2,6

-0,1

-0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

401,7

76,5

20,6

20,2

0,1

-4,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

5,6

90,4

0,2

0,3

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

61,5

65,3

3,7

3,1

0,9

-1,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

4,5

141,0

0,1

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

61,9

81,8

3,0

3,1

0,0

-0,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

10,8

54,7

0,8

0,5

-0,1

-0,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

37,1

82,9

1,7

1,9

-0,3

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

131,1

87,8

5,9

6,6

-0,6

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

86,7

68,3

5,0

4,4

0,2

-1,6

Alte echipamente de transport

2,5

48,3

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

177,5

81,9

8,5

9,0

-0,3

-1,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

14,7

90,2

0,6

0,7

0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

18,9

63,9

1,2

1,0

0,0

-0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,0

58,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

37,6

76,1

1,9

1,9

0,0

-0,5

Încălţăminte

8,9

61,4

0,6

0,5

0,0

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

31,5

137,6

0,9

1,6

-0,3

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,6

74

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

60,3

79,6

3,0

3,0

0,0

-0,6

În ianuarie-iunie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-27,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-18,6%), produse medicinale şi farmaceutice (-32,9%), vehicule rutiere (-31,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-34,7%), fire, ţesături şi articole textile (-23,4%), energie electrică (-98,7%), maşini şi aparate electrice (-12,2%), articole din minerale nemetalice (-24,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-18,2%), materiale plastice prelucrate (-25,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (-23,9%), carne şi preparate din carne (-52,4%), articole prelucrate din metal (-16,5%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-23,0%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-27,7%), cauciuc prelucrat (-28,9%), mobilă şi părţile ei (-36,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-38,2%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-45,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-13,7%), fier şi oţel (-13,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-17,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-22,0%), produse lactate şi ouă de păsări (-28,6%), peşte, crustacee, moluşte (-32,7%), legume şi fructe (-7,3%), materiale plastice sub forme primare (-14,9%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-20,4%), încălţăminte (-38,6%), animale vii (-54,3%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-6,0%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-17,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-9,8%), produse tanante şi colorante (-23,0%), hrană destinată animalelor (-23,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-37,3%), produse chimice anorganice (-33,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale (-29,5%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-27,2%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-31,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 21,3%.

Totodată, au sporit importurile de instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+37,6%), metale neferoase (+20,8%), tutun brut şi prelucrat (+9,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (+5,2%), cărbune, cocs şi brichete (+24,2%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (+41,0%).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-iunie 2015 a fost de 992,0 mil. dolari SUA, cu 382,8 mil. dolari SUA mai mic (-27,8%), decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie  2015  în % faţă de ianuarie-iunie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1374,8

-992,0

72,2

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-622,1

-336,1

54,0

Germania

-144,4

-102,9

71,2

România

-159,1

-57,2

35,9

Austria

-49,7

-36,9

74,3

Ungaria

-42,4

-30,5

72,2

Polonia

-37,3

-27,4

73,4

Italia

-41,3

-25,5

61,8

Franţa

-33,2

-23,2

69,7

Bulgaria

-16,0

-21,4

134,0

Spania

-16,3

-14,5

89,0

Belgia

-13,3

-12,5

94,2

Slovenia

-8,7

-8,4

96,4

Republica Cehă

-19,4

-7,7

39,9

Olanda

-16,8

-6,3

37,3

Danemarca

-7,0

-6,2

88,2

Suedia

-8,4

-5,9

69,7

Finlanda

-5,6

-5,5

98,4

Slovacia

-6,0

-3,1

51,8

Estonia

-1,3

-1,3

99,6

Lituania         

3,8

1,2

31,9

Grecia

-5,0

2,4

x

Cipru

1,7

4,0

de 2,3 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

13,9

55,2

de 4,0 ori

Ţările CSI

-317,7

-265,6

83,6

Federaţia Rusă

-107,5

-175,8

163,6

Ucraina

-203,4

-149,5

73,5

Uzbekistan

-1,7

-4,1

de 2,3 ori

Azerbaidjan

3,0

1,5

50,7

Kazahstan

3,0

24,6

de 8,1 ori

Belarus

-14,8

37,1

x

Alte ţări

-435,0

-390,3

89,7

China

-214,0

-174,9

81,7

Turcia

-84,7

-113,8

134,4

Japonia

-15,3

-30,6

de 2,0 ori

Statele Unite ale Americii

-28,0

-14,2

50,9

India

-20,9

-14,1

67,4

Coreea de Sud

-18,1

-12,6

69,9

Israel

-11,2

-11,7

104,5

Serbia

-8,2

-5,4

65,8

Taiwan,  provincie a Chinei

-8,0

-4,9

61,0

Vietnam

-4,6

-4,5

96,9

Canada

-3,1

0,1

x

Indonezia

-2,8

1,3

x

Elveţia

-7,6

3,8

x

Liban

3,0

4,6

152,0

Irak

5,3

6,4

120,9

Georgia

9,5

8,3

87,4

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie 2015  în % faţă de ianuarie-iunie 2014

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1374,8

-992,0

72,2

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

4,5

43,2

de 9,7 ori

Animale vii

-5,6

-2,6

45,0

Carne şi preparate din carne

-11,3

-8,7

77,4

Produse lactate şi ouă de păsări

-14,0

-9,6

68,7

Peşte, crustacee, moluşte

-23,3

-15,8

67,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

43,7

37,9

86,7

Legume şi fructe

51,8

63,4

122,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

22,3

23,9

107,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-21,6

-16,4

75,9

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-0,7

-1,2

184,9

Produse şi preparate alimentare diverse

-36,8

-27,7

75,4

Băuturi şi tutun

45,3

31,4

69,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

61,1

51,6

84,6

Tutun brut şi prelucrat

-15,8

-20,2

128,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

50,8

69,8

137,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,8

2,0

71,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

68,3

86,8

127,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,1

-0,4

de 4,0 ori

Lemn şi plută

-11,8

-10,9

91,8

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,6

0,7

127,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-5,6

-3,7

66,6

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,6

-0,9

144,6

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

13,9

10,2

72,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-16,7

-14,0

83,6

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-534,3

-393,2

73,6

Cărbune, cocs şi brichete

-5,4

-6,7

124,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-267,6

-196,3

73,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-232,8

-189,8

81,6

Energie electrică

-28,5

-0,4

1,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

48,6

44,1

90,7

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,5

-0,3

54,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

49,8

45,3

90,8

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,7

-0,9

125,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-299,9

-252,1

84,1

Produse chimice organice

-6,0

-5,4

90,4

Produse chimice anorganice

-7,5

-5,0

65,9

Produse tanante şi colorante

-15,0

-11,4

76,1

Produse medicinale şi farmaceutice

-60,6

-53,4

88,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-43,2

-34,1

78,9

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-24,8

-23,3

94,0

Materiale plastice sub forme primare

-26,9

-21,3

79,4

Materiale plastice prelucrate

-48,8

-37,9

77,6

Alte materiale şi produse chimice

-67,1

-60,3

89,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-379,3

-319,7

84,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-16,9

-14,4

85,1

Cauciuc prelucrat

-26,0

-18,3

70,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-27,5

-20,9

76,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-41,6

-34,4

82,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-100,7

-78,5

78,0

Articole din minerale nemetalice

-33,3

-29,4

88,4

Fier şi oţel

-55,5

-48,6

87,7

Metale neferoase

-26,9

-31,7

117,6

Articole prelucrate din metal

-50,9

-43,5

85,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-358,7

-246,9

68,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-3,2

-3,4

109,7

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-88,3

-56,5

64,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,1

-3,1

151,6

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-56,2

-46,6

82,9

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-19,4

-10,4

53,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-42,9

-34,8

81,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-25,7

-11,3

43,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-116,1

-80,9

69,7

Alte echipamente de transport

-4,8

0,1

x

Articole manufacturate diverse

47,9

32,7

68,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-14,4

-13,0

90,9

Mobilă şi părţile ei

24,2

26,4

109,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,1

5,5

77,6

Îmbrăcăminte şi accesorii

96,3

75,2

78,2

Încălţăminte

2,4

3,3

136,6

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-6,5

-18,0

de 2,8 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-4,3

-3,1

71,8

Alte articole diverse

-56,9

-43,6

76,5

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iunie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 36,0 mil. dolari SUA, cu 42,7% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-41,1%), cărora le-au revenit 89,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna iunie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44204 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran