RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2015
14.08.2015
Versiune tipar

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în  ianuarie-iunie 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 113,7 mii de turişti, din care 72,4 mii de turişti moldoveni (63,7% din total) şi 41,3 mii de turişti străini (36,3%). Comparativ cu ianuarie-iunie 2014 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+2,6%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+34,8%), pensiuni turistice şi agroturistice (+13,4%), tabere de vacanţă pentru elevi (+10,5%) şi structuri de întremare (+0,1%).  Totodată, la cămine pentru vizitatori, hoteluri şi moteluri numărul acestora s-a diminuat, respectiv cu 12,2% şi 5,1%.

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2015

Ianuarie-iunie 2015 în % faţă de ianuarie-iunie 2014

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

TOTAL

113658

41277

102,6

99,5

   din care:

Hoteluri şi moteluri

58166

37927

94,9

98,6

Pensiuni turistice şi agroturistice

3497

740

113,4

142,0

Cămine pentru vizitatori

3945

101

87,8

17,5

Structuri de întremare

14474

213

100,1

69,8

Tabere de vacanţă pentru elevi

15672

-

110,5

-

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

17904

2296

134,8

141,9

În ianuarie-iunie 2015 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele  s-au înregistrat 63,3 mii de turişti, sau 55,7% din numărul total de turişti cazaţi (în ianuarie-iunie 2014 – 60,1%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (25,6%), Ucraina (15,0%), Federaţia Rusă (9,5%), Italia (4,9%), Turcia (4,8%), Germania (4,6%), Statele Unite ale Americii (3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,4%), Polonia (2,2%), Franţa (2,1%), Suedia (2,0%), Bulgaria, Olanda şi Israel (cîte 1,6%), Austria (1,2%), Belarus (1,1%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2015

Ianuarie-iunie 2015 în % faţă de ianuarie-iunie 2014

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

TOTAL

590222

117737

107,9

127,6

din care:

Hoteluri şi moteluri

145063

107945

119,4

132,1

Pensiuni turistice şi agroturistice

6517

2127

88,3

138,9

Cămine pentru vizitatori

53804

177

98,5

8,9

Structuri de întremare

214817

2831

106,9

77,7

Tabere de vacanţă pentru elevi

134445

-

108,9

-

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

35576

4657

91,8

136,9

La structurile de primire turistică colective în ianuarie-iunie 2015 au fost înregistrate 590,2 mii de înnoptări, cu 7,9% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2014. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de creşterea acestora la hoteluri şi moteluri (+19,4%), tabere de vacanţă pentru elevi (+8,9%) şi structuri de întremare (+6,9%). Din numărul total de înnoptări 80,1% le revine înnoptărilor turiştilor rezidenţi şi 19,9% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi. 

Durata medie de şedere a unui turist în ianuarie-iunie 2015 a constituit 6,2 zile, din care 7,5 zile - la turiştii moldoveni şi 3,9 zile - la turiştii nerezidenţi.

În ianuarie-iunie 2015 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 31,3%, inclusiv la structuri de întremare – 65,3%, cămine pentru vizitatori – 57,6%, tabere de vacanţă pentru elevi – 43,9%, hoteluri şi moteluri – 18,6%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 13,7%, pensiuni turistice şi agroturistice – 5,8%.

Notă:

* Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice.

PRECIZĂRI  METODOLOGICE

  1. Sursa datelor statistice privind sosirile şi înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare o constituie cercetarea statistică trimestrială privind „Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare”, realizată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 692 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism. Informaţiile se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

2.  Definiţii
Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se înregistrează cînd o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi neîntrerupte. În fiecare structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începînd cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt incluse aici şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti).

Indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Durata medie de şedere a unui turist se calculează prin împărţirea numărului de înnoptări realizate la numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare.

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49011 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran