RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2015
26.08.2015
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung
în ianuarie-iunie 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 6371,7 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 2,5% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-iunie 2015 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii–montaj au însumat 2918,6 mil. lei (reprezentînd 45,8% din total), ceea ce a constituit 96,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 3104,8 mil. lei (reprezentînd 48,7% din total), fiind în descreştere cu 0,7% faţă de ianuarie-iunie 2014.

În ianuarie-iunie 2015 se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj  şi la alte cheltuieli în total investiţii cu 0,9 puncte procentuale, respectiv 0,4 puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport  s-a majorat cu 1,3 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2015

Informativ: ianuarie-iunie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

6371,7

97,5

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

2918,6

96,3

45,8

46,7

   utilaje şi maşini

2578,3

108,2

40,5

36,1

   mijloace de transport

526,5

70,8

8,2

11,3

   alte cheltuieli

348,3

90,7

5,5

5,9

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 3010,6 mil. lei investiţii, sau  47,3% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-iunie  2014 acest volum s-a micşorat cu 4,1% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 33,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 2108,5 mil. lei, fiind în descreştere cu 2,4% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2014.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 18,5% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 0,4 puncte procentuale mai mult faţă de realizările perioadei similare a anului 2014.

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-iunie 2015

Informativ: ianuarie-iunie 2014  în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

6371,7

97,5

100,0

100,0

       din care, pe forme de proprietate:

   publică

2108,5

97,6

33,1

33,1

   privată

3010,6

95,9

47,3

48,1

   mixtă (publică şi privată)

72,6

138,6

1,1

0,8

   străină

515,0

103,6

8,1

7,6

   a întreprinderilor mixte

664,9

97,2

10,4

10,5

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie–iunie 2015 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 4054,5 mil. lei investiţii, reprezentînd 63,6% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară.

În ianuarie-iunie 2015, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 767,3 mil. lei, sau 12,1% din total investiţii, fiind în creştere faţă de anul 2014 cu 3,0% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 2,3 puncte procentuale faţă de ianuarie–iunie 2014, constituind 6,4% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-iunie 2015

Informativ: ianuarie-iunie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

6371,7

97,5

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

483,3

93,9

7,6

7,9

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

284,0

123,3

4,5

3,5

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

4054,5

95,8

63,6

64,8

surselor din străinătate

409,2

151,6

6,4

4,1

altor surse

1140,7

88,6

17,9

19,7

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 48,7% (comparativ cu 47,4% în ianuarie-iunie 2014).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 31,4% din total investiţii realizate (din care 14,2 %- clădirilor de locuit şi 17,2% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit şi a altor clădiri şi edificii s-a micşorat cu 0,1 puncte procentuale, respectiv 3,0 puncte procentuale faţă de ianuarie-iunie 2014.  

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-iunie 2015

Informativ: ianuarie-iunie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

6371,7

97,5

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

903,9

96,9

14,2

14,3

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

1093,5

82,9

17,2

20,2

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

3104,8

99,3

48,7

47,4

altele

1269,5

107,1

19,9

18,1

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
30002 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran