RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015
13.11.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015*

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-septembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1448,2 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,6%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 947,9 mil. dolari SUA (65,5% din total exporturi), cu 14,1% mai puţin faţă de ianuarie-septembrie 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 500,3 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 21,1%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie şi grupe de ţări

Ianuarie-septembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2014

2015

2014¹

2015¹

Export – total     

1448,2

83,4

100,0

100,0

-0,2

-16,6

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

899,4

99,4

52,1

62,1

6,8

-0,3

România

333,1

105,3

18,2

23,0

0,7

1,0

Italia

150,0

81,2

10,6

10,4

3,5

-2,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

109,0

146,1

4,3

7,5

-0,1

2,0

Germania

86,5

82,9

6,0

6,0

1,7

-1,0

Polonia

44,9

97,2

2,7

3,1

-0,8

-0,1

Franţa

28,7

123,7

1,3

2,0

0,3

0,3

Bulgaria

20,7

72,1

1,7

1,4

0,4

-0,5

Republica Cehă

20,6

99,8

1,2

1,4

0,1

-0,0

Olanda

19,2

137,2

0,8

1,3

0,2

0,3

Grecia

17,8

85,2

1,2

1,2

0,1

-0,2

Austria

14,5

105,8

0,8

1,0

0,2

0,0

Letonia

9,0

157,1

0,3

0,6

0,1

0,2

Spania

7,9

92,9

0,5

0,5

0,2

-0,0

Belgia

6,8

78,0

0,5

0,5

0,2

-0,1

Cipru

6,6

142,1

0,3

0,5

0,2

0,1

Slovacia

6,5

111,6

0,3

0,4

0,0

0,0

Lituania

6,3

52,7

0,7

0,4

0,1

-0,3

Ungaria

3,3

69,9

0,3

0,2

-0,5

-0,1

Estonia

2,8

82,3

0,2

0,2

0,0

-0,0

Suedia

2,0

142,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Danemarca

1,9

de 2,1 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Ţările CSI

366,8

64,4

32,8

25,3

-6,9

-11,7

Federaţia Rusă

174,4

50,6

19,9

12,0

-8,2

-9,8

Belarus

100,8

102,9

5,6

7,0

2,0

0,2

Kazahstan

49,8

178,2

1,6

3,4

0,2

1,3

Ucraina

31,1

37,8

4,7

2,1

-0,9

-3,0

Uzbekistan

4,5

76,5

0,3

0,3

0,0

-0,1

Azerbaidjan

2,3

51,5

0,3

0,2

-0,0

-0,1

Kîrgîzstan

1,3

57,5

0,1

0,1

0,0

-0,1

Turkmenistan

1,2

140,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Armenia

0,8

60,8

0,1

0,1

0,0

-0,0

Alte ţări

182,0

69,2

15,1

12,6

-0,1

-4,6

Turcia

44,6

54,3

4,7

3,1

-1,5

-2,2

Elveţia

29,2

80,3

2,1

2,0

0,7

-0,4

Statele Unite ale Americii

17,2

94,7

1,0

1,2

-0,1

-0,1

Georgia

14,3

83,8

1,0

1,0

-0,1

-0,2

Irak

9,5

130,8

0,4

0,7

-0,2

0,1

China

5,7

103,8

0,3

0,4

0,1

0,0

Indonezia

5,6

123,8

0,3

0,4

0,2

0,1

Liban

5,6

92,6

0,3

0,4

0,3

-0,0

Siria

2,9

158,8

0,1

0,2

0,1

0,1

Malaysia

2,3

68,5

0,2

0,2

0,1

-0,1

Serbia

1,9

156,5

0,1

0,1

-0,0

0,0

Canada

1,9

de 3,4 ori

0,0

0,1

-0,0

0,1

Şri Lanka

1,6

-

-

0,1

-

0,1

Israel

1,5

87,4

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Macedonia

1,3

156,5

0,0

0,1

0,0

0,0

Japonia

1,1

82,2

0,1

0,1

0,1

-0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

1,0

77,5

0,1

0,1

0,0

-0,0

Emiratele Arabe Unite

0,7

de 2,5 ori

0,0

0,1

-0,0

0,0

Thailanda

0,7

79,2

0,1

0,1

0,0

-0,0

1 În preţuri curente

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-49,4%), Ucraina (-62,2%), Turcia (-45,7%), Italia (-18,8%), Germania (-17,1%), Bulgaria (-27,9%), Elveţia (-19,7%), Lituania (-47,3%), Grecia (-14,8%), Georgia (-16,2%), Polonia (-2,8%), Statele Unite ale Americii (-5,3%), Belgia (-22,0%), Uzbekistan (-23,5%), Ungaria (-30,1%), Malaysia (-31,5%), Azerbaidjan (-48,5%), Kîrgîzstan (-42,5%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 20,4%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+46,1%), Kazahstan (+78,2 %), România (+5,3%), Franţa (+23,7%), Olanda (+37,2%), Belarus (+2,9%), Letonia (+57,1%), Irak (+30,8%), Cipru (+42,1%), Indonezia (+23,8%), Siria (+58,8%), Sudan (de 232,0 ori), Canada (de 3,4 ori), Danemarca (de 2,1 ori), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 5,9%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2014

2015

2014¹

2015¹

Export - total

1448,2

83,4

100,0

100,0

-0,2

-16,6

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

357,7

81,1

25,4

24,7

6,2

-4,8

Animale vii

3,3

68,9

0,3

0,2

-0,0

-0,1

Carne şi preparate din carne

4,9

17,9

1,6

0,3

0,9

-1,3

Produse lactate şi ouă de păsări

10,1

82,6

0,7

0,7

-0,0

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

105,3

67,7

8,9

7,3

3,5

-2,9

Legume şi fructe

173,1

102,9

9,7

12,0

-0,4

0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

43,8

85,2

2,9

3,0

1,5

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

4,9

105,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,7

70,8

0,9

0,8

0,7

-0,3

Produse şi preparate alimentare diverse

1,6

91,1

0,1

0,1

-0,0

0,0

Băuturi şi tutun

117,6

81,5

8,3

8,1

-3,9

-1,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

108,3

81,9

7,6

7,5

-3,3

-1,4

Tutun brut şi prelucrat

9,3

76,8

0,7

0,6

-0,6

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

164,1

100,9

9,4

11,3

-1,0

0,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,1

73,8

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

129,5

109,7

6,8

8,9

0,7

0,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,7

42,2

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Lemn şi plută

1,7

142,2

0,1

0,1

-0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,4

112,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,8

188,1

0,1

0,3

0,1

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,6

57,4

0,6

0,4

-0,0

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

14,8

71,3

1,2

1,0

-1,7

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,5

171,1

0,1

0,2

-0,0

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

8,5

64,3

0,8

0,6

-0,3

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

8,4

68,3

0,7

0,6

0,0

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

6,8

0,1

0,0

-0,3

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

49,6

86,2

3,3

3,4

2,3

-0,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

49,5

88,8

3,2

3,4

2,2

-0,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

93,1

69,7

7,7

6,4

-0,1

-2,3

Produse chimice organice

2,4

138,5

0,1

0,2

0,0

0,0

Produse tanante şi colorante

1,0

102,1

0,1

0,0

-0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

52,3

55,3

5,4

3,6

0,8

-2,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

30,2

101,4

1,7

2,1

-0,6

0,0

Materiale plastice sub forme primare

4,1

de 2,3 ori

0,1

0,3

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

1,4

38,3

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,6

189,0

0,1

0,1

-0,0

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

99,6

72,1

8,0

6,9

-3,1

-2,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,9

54,0

0,1

0,1

0,0

-0,0

Cauciuc prelucrat

7,8

111,8

0,4

0,5

-0,3

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

4,6

90,5

0,3

0,3

-0,1

-0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

5,0

47,2

0,6

0,3

-0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

36,9

75,1

2,9

2,6

-0,5

-0,7

Articole din minerale nemetalice

25,8

61,6

2,4

1,8

0,1

-0,9

Fier şi oţel

1,8

46,3

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Metale neferoase

2,6

160,2

0,1

0,2

-0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

14,2

81,5

1,0

1,0

-1,7

-0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

236,9

95,1

14,3

16,4

-1,4

-0,7

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

5,6

98,2

0,3

0,4

-0,1

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

7,4

80,4

0,5

0,5

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,0

111,7

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

25,2

85,5

1,7

1,7

-0,3

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,7

89,3

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,9

102,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

179,3

97,4

10,6

12,4

0,3

-0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

8,8

60,7

0,8

0,6

-1,0

-0,3

Alte echipamente de transport

5,0

de 7,8 ori

0,0

0,4

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

320,8

80,7

22,8

22,2

1,1

-4,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

2,3

86,6

0,1

0,2

-0,2

-0,0

Mobilă şi părţile ei

70,4

87,4

4,6

4,9

0,3

-0,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

11,3

72,6

0,9

0,8

0,1

-0,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

174,9

79,4

12,7

12,1

1,4

-2,6

Încălţăminte

18,1

68,4

1,5

1,2

-0,1

-0,5

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

18,6

83,7

1,3

1,3

-0,2

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,2

147,2

0,0

0,1

-0,0

0,0

Alte articole diverse

24,0

83,1

1,7

1,6

-0,2

-0,3

1 În preţuri curente

În ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-32,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (-20,6%), produse medicinale şi farmaceutice (-44,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-18,1%), carne şi preparate din carne (-82,1%), articole din minerale nemetalice (-38,4%), fire, ţesături şi articole textile (-24,9%), mobilă şi părţile ei (-12,6%), încălţăminte (-31,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-11,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-14,8%), maşini şi aparate electrice (-2,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-28,7%), hrană destinată animalelor (-29,2%), vehicule rutiere (-39,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-52,8%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,5%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiintifice şi de control (-16,3%), articole prelucrate din metal (-18,5%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-27,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-31,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-42,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-17,4%), tutun brut şi prelucrat (-23,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,6%), animale vii (-31,1%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-26,2%), fier şi oţel (-53,7%), cauciuc brut (-57,8%), materiale plastice prelucrate (-61,7%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-93,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 17,7%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+9,7%), legume şi fructe (+2,9%), materiale plastice sub forme primare (de 2,3 ori), fibre textile şi deşeurile lor (+88,1%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,1%.

În ianuarie-septembrie 2015 importurile au totalizat 2962,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,4%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine şi grupe de ţări

Ianuarie-septembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2014

2015

2014¹

2015¹

IMport – total     

2962,0

76,6

100,0

100,0

-2,6

-23,4

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1461,5

76,4

49,5

49,3

3,5

-11,7

România

437,5

72,3

15,6

14,8

2,5

-4,3

Germania

237,5

74,5

8,3

8,0

0,7

-2,1

Italia

202,8

77,3

6,8

6,8

0,5

-1,6

Polonia

88,6

77,0

3,0

3,0

0,3

-0,7

Austria

69,8

80,3

2,3

2,4

-0,2

-0,5

Franţa

61,1

88,4

1,8

2,0

-0,2

-0,2

Ungaria

51,1

77,2

1,7

1,7

-0,2

-0,4

Bulgaria

47,3

86,2

1,4

1,6

-0,3

-0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

39,0

76,4

1,3

1,3

0,1

-0,3

Republica Cehă

36,8

75,6

1,3

1,2

-0,0

-0,3

Spania

32,5

90,6

0,9

1,1

0,1

-0,1

Olanda

31,3

76,2

1,1

1,1

0,1

-0,3

Belgia

25,4

84,4

0,8

0,9

0,0

-0,1

Grecia

14,9

51,8

0,7

0,5

0,0

-0,4

Slovenia

11,8

89,7

0,3

0,4

-0,0

-0,0

Danemarca

11,3

94,6

0,3

0,4

0,0

-0,0

Suedia

11,2

78,2

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Slovacia

10,6

70,5

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Finlanda

10,1

97,9

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Lituania

7,5

90,5

0,2

0,2

-0,0

-0,0

Letonia

5,4

105,9

0,1

0,2

0,0

0,0

Portugalia

5,3

94,5

0,1

0,2

0,0

-0,0

Irlanda

4,8

79,3

0,2

0,2

-0,0

-0,0

Estonia

4,6

92,8

0,1

0,1

0,1

-0,0

Luxemburg

1,7

66,4

0,1

0,1

0,0

-0,0

Ţările CSI

742,7

71,5

26,9

25,1

-4,3

-7,7

Federaţia Rusă

385,1

79,4

12,6

13,0

-1,6

-2,6

Ucraina

276,2

66,0

10,8

9,3

-1,7

-3,7

Belarus

59,0

56,1

2,7

2,0

-1,0

-1,2

Uzbekistan

10,2

102,0

0,3

0,4

0,1

0,0

Kazahstan

9,1

45,1

0,5

0,3

-0,0

-0,3

Alte ţări

757,8

82,9

23,6

25,6

-1,8

-4,0

China

268,8

78,5

8,9

9,1

-0,1

-1,9

Turcia

217,3

98,5

5,7

7,3

-1,7

-0,1

Statele Unite ale Americii

36,6

63,7

1,5

1,2

0,0

-0,5

Japonia

36,5

160,1

0,6

1,2

-0,1

0,4

Elveţia

24,0

76,0

0,8

0,8

0,1

-0,2

Israel

20,3

133,6

0,4

0,7

-0,6

0,1

India

20,0

68,8

0,8

0,7

0,1

-0,2

Coreea de Sud

19,0

64,3

0,8

0,6

0,2

-0,3

Serbia

11,4

68,5

0,4

0,4

0,1

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

8,4

64,7

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Vietnam

8,2

73,7

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Malaysia

5,7

70,3

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Ecuador

5,6

85,8

0,2

0,2

0,0

-0,0

Brazilia

4,4

42,9

0,3

0,1

0,0

-0,2

Norvegia

4,4

61,9

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Bangladesh

4,3

81,1

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Egipt

4,2

50,6

0,2

0,1

0,1

-0,1

Argentina

4,1

47,0

0,2

0,1

0,1

-0,1

Thailanda

3,8

55,5

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Indonezia

3,4

65,6

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Africa de Sud

3,3

103,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Hong Kong, RAS a Chinei

2,7

190,0

0,0

0,1

-0,0

0,0

Pakistan

2,6

117,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Mexic

2,5

78,5

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Canada

2,3

48,5

0,1

0,1

-0,0

-0,1

Islanda

2,0

87,9

0,1

0,1

-0,1

-0,0

insulele Faroe

1,8

55,0

0,1

0,1

0,0

-0,0

Singapore

1,8

148,1

0,0

0,1

-0,0

0,0

Şri Lanka

1,6

93,8

0,0

0,1

0,0

-0,0

Noua Zeelandă

1,6

49,5

0,1

0,1

0,0

-0,0

Tunisia

1,5

89,3

0,0

0,1

0,0

-0,0

1 În preţuri curente

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-27,7%), Ucraina (-34,0%), Federaţia Rusă (-20,6%), Germania (-25,5%), China (-21,5%), Italia (-22,7%), Belarus (-43,9%), Polonia (-23,0%),  Austria (-19,7%), Statele Unite ale Americii (-36,3%), Ungaria (-22,8%), Grecia (-48,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-23,6%), Republica Cehă (-24,4%), Olanda (-23,8%), Coreea de Sud (-35,7%), Kazahstan (-54,9%), Franţa (-11,6%), Bulgaria (-13,8%), Elveţia (-24,0%), India (-31,2%), Brazilia (-57,1%), Turcia (-1,5%), Spania (-9,4%), Belgia (-15,6%), Serbia (-31,5%), Suedia (-21,8%), Slovacia (-29,5%), Taiwan, provincie a Chinei (-35,3%), Vietnam (-26,3%), Malaysia (-29,7%), Norvegia (-38,1%), Egipt (-49,4%), Argentina (-53,0%), Thailanda (-44,5%), Canada (-51,5%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 23,8%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (+60,1%) şi Israel (+33,6%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,5%.

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2014

2015

2014¹

2015¹

Import - total            

2962,0

76,6

100,0

100,0

-2,6

-23,4

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

302,9

74,9

10,5

10,2

-0,1

-2,6

Animale vii

6,2

44,8

0,4

0,2

0,2

-0,2

Carne şi preparate din carne

19,2

44,9

1,1

0,7

0,3

-0,6

Produse lactate şi ouă de păsări

24,8

75,2

0,8

0,8

-0,0

-0,2

Peşte, crustacee, moluşte

24,4

69,7

0,9

0,8

-0,0

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

43,2

76,5

1,5

1,5

-0,1

-0,3

Legume şi fructe

87,1

97,1

2,3

2,9

-0,2

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,0

48,2

0,4

0,2

-0,5

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

29,0

77,7

1,0

1,0

-0,0

-0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

17,4

76,3

0,6

0,6

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

44,6

75,8

1,5

1,5

0,1

-0,4

Băuturi şi tutun

72,8

85,5

2,2

2,5

-0,5

-0,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

28,8

69,0

1,1

1,0

-0,4

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

44,0

101,4

1,1

1,5

-0,1

0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

79,6

88,7

2,3

2,7

0,0

-0,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

19,2

105,4

0,5

0,6

0,0

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,4

54,4

0,1

0,1

-0,0

-0,1

Lemn şi plută

20,4

92,0

0,6

0,7

0,1

-0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

54,5

0,0

0,0

0,0

-0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

9,1

87,3

0,3

0,3

0,0

-0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

8,3

69,4

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,6

81,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

19,3

91,3

0,5

0,7

-0,0

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

548,4

68,4

20,7

18,5

-1,8

-6,6

Cărbune, cocs şi brichete

14,2

137,5

0,3

0,5

-0,1

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

313,1

69,0

11,7

10,6

-0,2

-3,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

220,2

74,7

7,6

7,4

-0,5

-1,9

Energie electrică

0,9

2,2

1,1

0,0

-1,0

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

6,5

71,6

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,5

28,4

0,0

0,0

0,0

-0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

4,5

75,7

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,5

116,3

0,0

0,0

-0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

464,4

78,7

15,3

15,7

0,4

-3,2

Produse chimice organice

8,9

80,7

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Produse chimice anorganice

9,1

76,4

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

21,9

79,8

0,7

0,7

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

132,2

69,8

4,9

4,5

0,4

-1,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

81,8

85,6

2,5

2,8

-0,2

-0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

37,9

98,1

1,0

1,3

-0,1

-0,0

Materiale plastice sub forme primare

38,1

81,5

1,2

1,3

0,0

-0,2

Materiale plastice prelucrate

63,1

72,3

2,3

2,1

0,3

-0,6

Alte materiale şi produse chimice

71,4

87,2

2,1

2,4

-0,0

-0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

604,6

80,2

19,5

20,4

0,5

-3,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

23,0

87,8

0,7

0,8

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

37,5

73,6

1,3

1,3

-0,0

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

42,3

78,1

1,4

1,4

0,1

-0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

58,7

77,8

2,0

2,0

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

150,0

77,4

5,0

5,1

-0,2

-1,1

Articole din minerale nemetalice

75,9

75,1

2,6

2,6

-0,0

-0,7

Fier şi oţel

81,2

79,0

2,7

2,7

-0,1

-0,6

Metale neferoase

51,5

108,3

1,2

1,7

0,7

0,1

Articole prelucrate din metal

84,5

82,8

2,6

2,8

-0,1

-0,5

Maşini şi echipamente pentru transport

609,8

77,1

20,5

20,6

-0,7

-4,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

10,5

94,6

0,3

0,4

-0,1

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

92,4

63,1

3,8

3,1

0,8

-1,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

6,7

127,7

0,1

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

97,3

82,8

3,0

3,3

-0,2

-0,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

19,3

66,0

0,8

0,6

-0,1

-0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

58,0

89,5

1,7

2,0

-0,4

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

197,9

87,5

5,8

6,7

-0,8

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

124,1

67,1

4,8

4,2

0,0

-1,6

Alte echipamente de transport

3,6

59,8

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

270,1

79,4

8,8

9,1

-0,3

-1,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

24,7

82,4

0,8

0,8

0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

30,2

69,7

1,1

1,0

-0,1

-0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,9

59,7

0,1

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

57,8

77,2

1,9

2,0

-0,1

-0,4

Încălţăminte

12,9

60,4

0,5

0,4

-0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

40,4

110,0

1,0

1,4

-0,1

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

5,3

75,0

0,2

0,2

0,0

-0,1

Alte articole diverse

95,9

78,5

3,2

3,2

0,1

-0,7

1 În preţuri curente

În ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-31,0%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-25,3%), vehicule rutiere (-32,9%), produse medicinale şi farmaceutice (-30,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-36,9%), fire, ţesături şi articole textile (-22,6%), energie electrică (-97,8%), maşini şi aparate electrice (-12,5%), articole din minerale nemetalice (-24,9%), fier şi oţel (-21,0%), materiale plastice prelucrate (-27,7%), carne şi preparate din carne (-55,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-17,2%), articole prelucrate din metal (-17,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-14,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-22,2%), îmbrăcăminte şi accesorii (-22,8%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-23,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-21,9%), cauciuc prelucrat  (-26,4%), mobilă şi părţile ei (-30,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-31,0%), peşte, crustacee, moluşte (-30,3%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-10,5%), materiale plastice sub forme primare (-18,5%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-22,3%), produse lactate şi ouă de păsări (-24,8%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-34,0%), încălţăminte (-39,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-51,8%), animale vii (-55,2%), legume şi fructe (-2,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-17,6%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-12,2%), produse tanante şi colorante (-20,2%), hrană destinată animalelor (-23,7%), produse chimice anorganice (-23,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-30,6%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii (-25,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-24,3%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-40,3%), cauciuc brut (-45,6%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 22,2%.

Totodată, au sporit importurile de metale neferoase (+8,3%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+10,0%), cărbune, cocs şi brichete (+37,5%).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-septembrie 2015 a fost de 1513,8 mil. dolari SUA, cu 614,5 mil. dolari SUA (-28,9%)  mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Tendinţele comerţului exterior

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie  2015  în % faţă deianuarie-septembrie 2014¹

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2128,3

-1513,8

71,1

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1008,2

-562,0

55,7

Germania

-214,4

-151,0

70,4

România

-288,7

-104,4

36,2

Austria

-73,2

-55,3

75,5

Italia

-77,3

-52,8

68,3

Ungaria

-61,6

-47,8

77,7

Polonia

-68,9

-43,7

63,4

Franţa

-45,9

-32,4

70,5

Bulgaria

-26,2

-26,6

101,7

Spania

-27,4

-24,6

89,9

Belgia

-21,3

-18,6

87,0

Republica Cehă

-28,0

-16,2

57,8

Olanda

-27,0

-12,1

44,5

Slovenia

-12,6

-11,5

91,7

Finlanda

-9,9

-10,0

100,7

Danemarca

-11,0

-9,4

85,5

Suedia

-12,9

-9,2

71,0

Portugalia

-5,4

-5,2

95,6

Irlanda

-6,0

-4,8

78,7

Slovacia

-9,3

-4,1

45,0

Estonia

-1,5

-1,8

116,0

Luxemburg

-2,6

-1,3

52,6

Lituania

3,6

-1,2

x

Grecia

-7,8

2,9

x

Letonia

0,6

3,6

de 5,6 ori

Cipru

3,9

6,0

154,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

23,6

70,0

de 3,0 ori

Ţările CSI

-469,2

-376,0

80,1

Ucraina

-335,9

-245,1

73,0

Federaţia Rusă

-139,8

-210,7

150,6

Uzbekistan

-4,0

-5,7

139,2

Turkmenistan

0,9

-1,5

x

Armenia

0,9

0,6

56,1

Kîrgîzstan

2,1

1,2

56,2

Azerbaidjan

4,3

2,3

52,8

Kazahstan

7,8

40,7

de 5,2 ori

Belarus

-7,1

41,8

x

Alte ţări

-650,9

-575,8

88,5

China

-337,0

-263,1

78,1

Turcia

-138,4

-172,7

124,7

Japonia

-21,4

-35,4

165,0

India

-28,5

-19,8

69,3

Statele Unite ale Americii

-39,4

-19,4

49,4

Coreea de Sud

-29,5

-18,9

64,0

Israel

-13,5

-18,8

139,3

Serbia

-15,5

-9,5

61,6

Vietnam

-8,2

-7,5

92,5

Taiwan,  provincie a Chinei

-11,7

-7,4

63,3

Ecuador

-6,6

-5,6

85,8

Brazilia

-10,3

-4,4

42,9

Argentina

-8,8

-4,1

47,0

Norvegia

-6,8

-3,9

57,5

Bangladesh

-5,1

-3,8

73,4

Egipt

-5,9

-3,7

62,7

Malaysia

-4,7

-3,4

71,6

Africa de Sud

-3,2

-3,2

100,8

Thailanda

-6,0

-3,1

51,8

Hong Kong, RAS a Chinei

2,1

-2,5

x

Mexic

-3,0

-2,5

80,9

Pakistan

5,5

-2,0

x

Islanda

-2,2

-2,0

87,9

insulele Faroe

-3,3

-1,8

55,0

Noua Zeelandă

17,6

-1,6

x

Singapore

-1,1

-1,5

131,6

Tunisia

-1,7

-1,5

89,7

Canada

-4,2

-0,4

11,0

Şri Lanka

-1,7

0,0

x

Macedonia

-0,3

0,1

x

Emiratele Arabe Unite

-0,7

0,1

x

Indonezia

-0,5

2,2

x

Siria

1,8

2,9

158,2

Elveţia

4,7

5,2

108,9

Liban

5,7

5,2

91,7

Irak

7,3

9,5

130,8

Georgia

15,6

12,8

82,4

1 În preţuri curente

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2015 în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2128,3

-1513,8

71,1

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

36,7

54,8

149,2

Animale vii

-9,0

-2,9

32,2

Carne şi preparate din carne

-15,6

-14,3

92,0

Produse lactate şi ouă de păsări

-20,7

-14,7

70,9

Peşte, crustacee, moluşte

-34,9

-24,4

69,8

Cereale şi preparate pe bază de cereale

99,0

62,1

62,7

Legume şi fructe

78,5

86,0

109,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

36,9

36,8

99,8

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-32,7

-24,1

73,8

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-7,7

-6,7

87,2

Produse şi preparate alimentare diverse

-57,1

-43,0

75,3

Băuturi şi tutun

59,2

44,8

75,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

90,4

79,5

87,8

Tutun brut şi prelucrat

-31,2

-34,7

110,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

72,9

84,5

115,9

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,9

3,1

77,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

99,9

110,3

110,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,4

-0,7

190,6

Lemn şi plută

-21,0

-18,7

89,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,8

1,1

148,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-8,4

-5,3

63,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-2,3

-2,7

120,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

20,0

14,2

70,9

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-19,6

-16,8

85,3

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-788,7

-539,9

68,5

Cărbune, cocs şi brichete

-10,3

-14,2

137,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-441,6

-304,7

69,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-293,9

-220,1

74,9

Energie electrică

-42,9

-0,9

2,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

48,5

43,1

88,9

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,5

de 2,3 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

49,8

45,0

90,4

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-1,1

-1,4

125,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-456,4

-371,3

81,3

Produse chimice organice

-9,2

-6,5

69,7

Produse chimice anorganice

-11,8

-9,0

76,2

Produse tanante şi colorante

-26,5

-20,9

79,0

Produse medicinale şi farmaceutice

-94,9

-79,9

84,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-65,7

-51,6

78,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-38,6

-37,9

98,1

Materiale plastice sub forme primare

-45,0

-34,0

75,6

Materiale plastice prelucrate

-83,7

-61,7

73,8

Alte materiale şi produse chimice

-81,0

-69,8

86,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-615,8

-505,0

82,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-24,5

-22,1

90,1

Cauciuc prelucrat

-43,9

-29,7

67,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-49,1

-37,7

76,8

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-64,9

-53,7

82,8

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-144,8

-113,1

78,1

Articole din minerale nemetalice

-59,1

-50,1

84,7

Fier şi oţel

-98,8

-79,4

80,3

Metale neferoase

-46,0

-48,9

106,4

Articole prelucrate din metal

-84,7

-70,3

83,1

Maşini şi echipamente pentru transport

-542,4

-372,9

68,7

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-5,3

-4,9

90,7

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-137,2

-85,0

61,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,5

-4,7

135,8

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-88,1

-72,1

81,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-28,6

-18,6

65,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-62,0

-55,1

89,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-41,9

-18,6

44,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-170,4

-115,3

67,6

Alte echipamente de transport

-5,4

1,4

x

Articole manufacturate diverse

57,2

50,7

88,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-27,3

-22,4

82,0

Mobilă şi părţile ei

37,2

40,2

108,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

10,7

8,4

78,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

145,4

117,1

80,5

Încălţăminte

5,2

5,2

101,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-14,5

-21,8

150,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-6,2

-4,1

65,2

Alte articole diverse

-93,3

-71,9

77,1

1 În preţuri curente

Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 55,0 mil. dolari SUA, cu 40,4% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-39,2%), cărora le-au revenit 89,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna septembrie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34928 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran