RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2015
17.11.2015
Versiune tipar

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în  ianuarie-septembrie 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 225,1 mii de turişti, din care 157,8 mii de turişti moldoveni (70,1% din total) şi 67,3 mii de turişti străini (29,9%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2014 s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-1,2%), pe seama diminuării acestuia la cămine pentru vizitatori (-17,2%), la hoteluri şi moteluri (-5,4%), vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-3,3%), structuri de întremare (-1,1%).

Totodată, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la tabere de vacanţă pentru elevi (+10,8%), pensiuni turistice şi agroturistice (+5,3%).

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2015

Ianuarie-septembrie 2015 în % faţă de ianuarie-septembrie 2014

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

TOTAL

225141

67309

98,8

100,4

   din care:

Hoteluri şi moteluri

92616

61607

94,6

99,8

Pensiuni turistice şi agroturistice

7275

1302

105,3

119,9

Cămine pentru vizitatori

5350

191

82,8

24,7

Structuri de întremare

24194

520

98,9

90,3

Tabere de vacanţă pentru elevi

52243

67

110,8

x

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

43463

3622

96,7

127,4

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (25,6%), Ucraina (14,0%), Federaţia Rusă (9,8%), Italia (4,9%), Turcia şi Germania (cîte 4,5%), Statele Unite ale Americii (3,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,4%), Polonia (2,3%), Franţa (2,2%), Suedia (1,6%), Bulgaria (1,8%), Olanda şi Israel (cîte 1,7%), Austria şi  Belarus  (cîte 1,1%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2015

 Ianuarie-septembrie 2015 în % faţă de ianuarie-septembrie 2014

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

TOTAL

1268434

193088

100,8

124,5

din care:

Hoteluri şi moteluri

230344

173118

117,2

128,5

Pensiuni turistice şi agroturistice

21264

4276

98,8

113,5

Cămine pentru vizitatori

78541

403

94,9

16,2

Structuri de întremare

359102

7019

105,0

102,3

Tabere de vacanţă pentru elevi

491100

702

103,8

x

Vile turistice, sate de  vacanţă şi alte structuri de odihnă

88083

7570

62,1

111,0

La structurile de primire turistică colective în ianuarie-septembrie 2015 au fost înregistrate 1268,4 mii de înnoptări, cu 0,8% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2014. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de creşterea acestora la hoteluri şi moteluri (+17,2%), structuri de întremare (+5,0%), tabere de vacanţă pentru elevi (+3,8%). Din numărul total de înnoptări 84,8% le revine înnoptărilor turiştilor rezidenţi şi 15,2% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi. 

Durata medie de şedere a unui turist în ianuarie-septembrie 2015 a constituit 6,6 zile, din care 7,8 zile - la turiştii moldoveni şi 3,9 zile - la turiştii nerezidenţi.

În ianuarie-septembrie 2015 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 37,5%, inclusiv la structuri de întremare – 71,5%, cămine pentru vizitatori – 55,2%, tabere de vacanţă pentru elevi – 59,0%, hoteluri şi moteluri – 18,7%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 16,4%, pensiuni turistice şi agroturistice – 11,9%.

Notă

* Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice anexate. 

PRECIZĂRI  METODOLOGICE

 1. Sursa datelor statistice privind sosirile şi înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare o constituie cercetarea statistică trimestrială privind „Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare”, realizată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 692 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism. Informaţiile se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
 2. Definiţii
  Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se înregistrează cînd o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi neîntrerupte. În fiecare structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.
  Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începînd cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt incluse aici şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti).
  Indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.
  Durata medie de şedere a unui turist se calculează prin împărţirea numărului de înnoptări realizate la numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare.

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran