RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2015
17.02.2016
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2015*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1966,9 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în anul 2014 cu 15,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1304,0  mil. dolari SUA (66,3% din total exporturi), cu 14,8% mai puţin faţă de anul 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 662,9 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 33,7% în total exporturi. Comparativ cu anul 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 18,2%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor şi grupe de ţări

 

2015

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

 

mil. dolari SUA

în % faţă de 2014¹

2014

2015

2014 1

2015 1

 

Export – total     

1966,9

84,1

100,0

100,0

-3,7

-15,9

 

      din care:

 

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1217,6

97,7

53,3

61,9

4,5

-1,2

România

446,4

102,8

18,6

22,7

0,9

0,5

Italia

197,0

81,0

10,4

10,0

2,4

-2,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

138,2

127,7

4,6

7,0

0,1

1,3

Germania

117,2

85,2

5,9

6,0

1,0

-0,9

Polonia

68,5

106,2

2,8

3,5

-0,8

0,2

Franţa

43,1

114,7

1,6

2,2

0,1

0,2

Bulgaria

28,2

74,4

1,6

1,4

0,2

-0,4

Republica Cehă

27,7

92,5

1,3

1,4

0,2

-0,1

Grecia

25,4

95,1

1,1

1,3

0,1

-0,0

Olanda

24,2

118,1

0,9

1,2

0,2

0,2

Austria

21,6

90,7

1,0

1,1

0,2

-0,1

Spania

18,6

158,9

0,5

0,9

0,0

0,3

Letonia

10,6

94,6

0,5

0,5

0,3

-0,0

Belgia

9,4

83,8

0,5

0,5

0,1

-0,1

Slovacia

8,9

107,6

0,4

0,5

0,0

0,0

Lituania

8,7

51,9

0,7

0,5

0,1

-0,3

Cipru

7,0

101,1

0,3

0,4

-0,1

0,0

Estonia

4,3

96,7

0,2

0,2

0,0

-0,0

Ungaria

4,3

78,5

0,2

0,2

-0,4

-0,1

Suedia

3,1

129,4

0,1

0,2

0,0

0,0

Danemarca

3,0

182,2

0,1

0,2

0,0

0,1

 

Ţările CSI

492,3

66,9

31,4

25,0

-7,8

-10,4

Federaţia Rusă

240,7

56,8

18,1

12,2

-8,6

-7,8

Belarus

131,6

97,7

5,8

6,7

1,8

-0,1

Kazahstan

58,6

129,4

1,9

3,0

0,3

0,6

Ucraina

45,8

42,0

4,7

2,3

-1,3

-2,7

Uzbekistan

6,6

80,8

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Azerbaidjan

3,5

59,6

0,2

0,2

0,0

-0,1

Kîrgîzstan

1,9

57,8

0,1

0,1

0,0

-0,1

Turkmenistan

1,8

143,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Armenia

1,1

51,3

0,1

0,1

0,0

-0,0

 

Celelalte ţări

257,0

71,8

15,3

13,1

-0,4

-4,3

Turcia

64,4

61,5

4,5

3,3

-0,9

-1,7

Elveţia

35,4

71,8

2,1

1,8

0,1

-0,6

Statele Unite ale Americii

22,0

68,7

1,4

1,1

0,3

-0,4

Georgia

17,9

73,2

1,0

0,9

-0,1

-0,3

Irak

17,1

166,1

0,4

0,9

-0,1

0,3

Indonezia

11,6

185,9

0,3

0,6

0,2

0,2

China

8,6

104,0

0,4

0,4

0,1

0,0

Liban

8,6

84,0

0,4

0,4

0,3

-0,1

Siria

5,7

de 2,2 ori

0,1

0,3

0,1

0,1

Egipt

3,1

36,8

0,4

0,2

0,3

-0,2

Malaysia

3,1

59,2

0,2

0,2

0,2

-0,1

Canada

2,6

de 2,1 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Serbia

2,6

109,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Israel

2,3

79,3

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Macedonia

1,9

148,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Şri Lanka

1,6

-

-

0,1

0,0

0,1

Japonia

1,3

89,2

0,1

0,1

0,0

-0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

1,3

86,7

0,1

0,1

-0,0

-0,0

insulele Virgine Britanice

1,2

117,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Myanmar

1,0

de 4,6 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

¹ În preţuri curente

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2015, comparativ cu anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-43,2%), Ucraina (-58,0%), Italia (-19,0%),  Turcia (-38,5%), Germania (-14,8%), Elveţia (-28,2%), Bulgaria (-25,6%), Statele Unite ale Americii (-31,3%), Georgia (-26,8%), Lituania (-48,1%), Egipt (-63,2%), Belarus (-2,3%), Republica Cehă (-7,5%), Austria (-9,3%), Belgia (-16,2%), Liban (-16,0%), Uzbekistan (-19,2%), Ungaria (-21,5%), Azerbaidjan (-40,4%), Malaysia (-40,8%), Kîrgîzstan (-42,2%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 18,3%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+27,7%), Kazahstan (+29,4%), România (+2,8%), Spania (+58,9%), Irak (+66,1%), Polonia (+6,2%), Franţa (+14,7%), Olanda (+18,1%), Indonezia (+85,9%), Siria (de 2,2 ori), Danemarca (+82,2%), Canada (de 2,1 ori), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 4,1%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2014¹

2014

2015

2014 1

2015 1

Export - total

1966,9

84,1

100,0

100,0

-3,7

-15,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

489,0

78,9

26,5

24,9

3,9

-5,6

Animale vii

10,1

157,9

0,3

0,5

-0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

8,9

26,5

1,4

0,5

0,6

-1,1

Produse lactate şi ouă de păsări

14,4

100,0

0,6

0,7

-0,0

0,0

Peşte, crustacee, moluşte

0,1

68,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

128,7

64,1

8,6

6,6

2,5

-3,1

Legume şi fructe

253,8

94,5

11,5

12,9

-1,0

-0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

48,0

73,4

2,8

2,4

1,3

-0,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

7,2

106,7

0,3

0,4

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

15,9

74,8

0,9

0,8

0,5

-0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

1,9

85,8

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Băuturi şi tutun

167,5

80,3

8,9

8,5

-2,8

-1,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

154,8

80,7

8,2

7,9

-2,4

-1,6

Tutun brut şi prelucrat

12,7

75,9

0,7

0,6

-0,4

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

219,5

104,0

9,0

11,2

-1,7

0,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,1

75,1

0,2

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

177,4

115,7

6,6

9,0

-0,5

1,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,0

34,0

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Lemn şi plută

2,1

128,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

2,0

119,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,9

151,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,8

59,1

0,5

0,4

0,0

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

17,7

67,2

1,1

0,9

-1,2

-0,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,5

127,6

0,1

0,2

-0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

10,1

62,6

0,7

0,5

-0,5

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

10,0

66,5

0,6

0,5

-0,2

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

5,6

0,1

0,0

-0,3

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

72,1

90,7

3,4

3,7

1,4

-0,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

71,9

92,9

3,3

3,7

1,4

-0,2

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,2

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

130,7

74,3

7,6

6,6

-0,2

-1,9

Produse chimice organice

5,8

257,3

0,1

0,3

0,0

0,2

Produse chimice anorganice

0,2

84,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse tanante şi colorante

1,2

98,8

0,1

0,1

-0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

76,1

60,8

5,3

3,9

0,5

-2,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

38,4

97,4

1,7

1,9

-0,4

-0,0

Ingrăşăminte minerale sau chimice

0,1

230,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Materiale plastice sub forme primare

4,7

203,1

0,1

0,2

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

2,1

54,0

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

2,1

145,2

0,1

0,1

-0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

137,4

79,1

7,4

7,0

-3,0

-1,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,4

67,5

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Cauciuc prelucrat

11,5

145,7

0,3

0,6

-0,3

0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,9

88,2

0,3

0,3

-0,1

-0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

6,1

45,9

0,6

0,3

-0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

53,2

83,7

2,7

2,7

-0,6

-0,4

Articole din minerale nemetalice

33,7

65,6

2,2

1,7

-0,1

-0,8

Fier şi oţel

2,5

51,7

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Metale neferoase

3,2

148,7

0,1

0,2

-0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

19,9

90,7

0,9

1,0

-1,3

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

313,5

93,0

14,4

15,9

-1,0

-1,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

6,4

84,6

0,3

0,3

-0,1

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

11,1

95,0

0,5

0,6

-0,1

-0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,6

88,6

0,1

0,1

0,0

-0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

36,3

92,6

1,7

1,8

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,9

84,5

0,1

0,0

0,0

-0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,8

113,2

0,1

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

235,5

96,5

10,4

12,0

0,2

-0,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

11,5

64,1

0,8

0,6

-0,8

-0,3

Alte echipamente de transport

5,4

59,5

0,4

0,3

0,1

-0,2

Articole manufacturate diverse

426,6

82,5

22,1

21,7

0,2

-3,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,3

100,4

0,1

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

97,8

89,8

4,7

5,0

0,1

-0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

15,3

70,8

0,9

0,8

0,1

-0,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

229,2

82,6

11,9

11,6

0,7

-2,1

Încălţăminte

23,8

70,9

1,4

1,2

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

24,2

74,9

1,4

1,2

-0,2

-0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,8

134,9

0,1

0,1

-0,0

0,0

Alte articole diverse

31,2

81,3

1,6

1,6

-0,2

-0,3

¹ În preţuri curente

În anul 2015, comparativ cu anul 2014 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-35,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (-17,4%), produse medicinale şi farmaceutice (-39,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-19,3%), carne şi preparate din carne (-73,5%), articole din minerale nemetalice (-34,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-26,6%), legume şi fructe (-5,5%), mobilă şi părţile ei (-10,2%), maşini şi aparate electrice (-3,5%), fire, ţesături şi articole textile (-16,3%), încălţăminte (-29,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-32,8%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-25,1%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-29,2%), vehicule rutiere (-35,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate  (-7,1%), hrană destinată animalelor (-25,2%), tutun brut şi prelucrat (-24,1%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-33,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-40,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-7,4%), articole prelucrate din metal (-9,3%), fier şi oţel (-48,3%), materiale plastice prelucrate (-46,0%), cauciuc brut (-66,0%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-94,4%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 17,0%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+15,7%), cauciuc prelucrat (+45,7%), produse chimice organice (de 2,6 ori ), animale vii (+57,9%), materiale plastice sub forme primare (de 2,0 ori), fibre textile şi deşeurile lor (+51,3%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,7%.

În anul 2015 importurile au totalizat 3986,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2014 cu 25,0%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine a mărfurilor şi grupe de ţări

2015

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2014¹

2014

2015

2014 1

2015 1

IMport – total     

3986,8

75,0

100,0

100,0

-3,2

-25,0

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1954,1

76,1

48,3

49,0

1,8

-11,5

România

555,1

69,1

15,1

13,9

1,5

-4,7

Germania

321,3

75,3

8,0

8,1

0,6

-2,0

Italia

279,2

79,5

6,6

7,0

0,1

-1,4

Polonia

122,4

78,5

2,9

3,1

0,2

-0,6

Austria

89,5

81,0

2,1

2,2

-0,3

-0,4

Franţa

81,0

86,4

1,8

2,0

-0,1

-0,2

Ungaria

69,3

81,0

1,6

1,7

-0,3

-0,3

Bulgaria

68,4

84,1

1,5

1,7

0,0

-0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

52,9

76,7

1,3

1,3

0,1

-0,3

Republica Cehă

51,1

76,7

1,3

1,3

-0,1

-0,3

Spania

44,8

94,3

0,9

1,1

0,0

-0,1

Olanda

41,7

74,2

1,1

1,0

0,1

-0,3

Belgia

32,8

81,1

0,8

0,8

-0,0

-0,1

Grecia

19,7

53,5

0,7

0,5

0,0

-0,3

Slovenia

19,4

95,1

0,4

0,5

-0,0

-0,0

Suedia

16,4

83,3

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Slovacia

15,4

71,9

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Danemarca

14,8

86,8

0,3

0,4

0,0

-0,0

Finlanda

13,1

81,7

0,3

0,3

0,0

-0,1

Lituania

11,0

88,7

0,2

0,3

-0,0

-0,0

Letonia

8,7

117,2

0,1

0,2

0,0

0,0

Portugalia

7,6

99,0

0,1

0,2

0,0

0,0

Irlanda

6,9

84,2

0,2

0,2

-0,0

-0,0

Estonia

6,1

101,9

0,1

0,2

0,0

0,0

Luxemburg

2,5

69,4

0,1

0,1

0,0

-0,0

Croaţia

2,1

121,8

0,0

0,1

-0,0

0,0

Ţările CSI

1018,1

70,3

27,3

25,5

-4,1

-8,1

Federaţia Rusă

535,7

74,7

13,5

13,4

-1,3

-3,4

Ucraina

371,1

67,9

10,3

9,3

-2,0

-3,3

Belarus

84,1

59,3

2,7

2,1

-0,7

-1,1

Uzbekistan

12,3

79,6

0,3

0,3

0,1

-0,1

Kazahstan

11,0

40,4

0,5

0,3

-0,1

-0,3

Turkmenistan

2,7

de 273,7 ori

0,0

0,1

-0,1

0,1

Celelalte ţări

1014,6

78,0

24,4

25,5

-0,9

-5,4

China

366,4

76,2

9,0

9,2

0,0

-2,2

Turcia

285,1

94,8

5,7

7,2

-1,5

-0,3

Statele Unite ale Americii

50,8

66,5

1,4

1,3

0,1

-0,5

Japonia

42,1

91,8

0,9

1,1

0,2

-0,1

Elveţia

32,1

75,8

0,8

0,8

0,0

-0,2

Israel

28,3

126,1

0,4

0,7

-0,4

0,1

India

26,2

71,2

0,7

0,7

0,0

-0,2

Coreea de Sud

22,7

58,9

0,7

0,6

0,1

-0,3

Serbia

15,8

75,3

0,4

0,4

0,1

-0,1

Vietnam

11,8

76,6

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

11,4

60,5

0,4

0,3

0,0

-0,1

Malaysia

7,5

63,5

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Ecuador

7,4

84,0

0,2

0,2

0,0

-0,0

Egipt

6,3

47,2

0,2

0,2

0,1

-0,1

Norvegia

6,1

61,7

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Argentina

5,8

54,5

0,2

0,1

0,0

-0,1

Canada

5,7

78,6

0,1

0,1

0,0

-0,0

Bangladeş

5,5

79,8

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Brazilia

5,4

14,9

0,7

0,1

0,4

-0,6

Thailanda

5,2

60,1

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Indonezia

4,6

67,5

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Africa de Sud

4,5

106,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Islanda

4,0

107,9

0,1

0,1

-0,1

0,0

Mexic

3,5

69,0

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Hong Kong, RAS a Chinei

3,4

129,7

0,0

0,1

0,0

0,0

Pakistan

3,2

110,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Singapore

2,3

142,9

0,0

0,1

-0,0

0,0

insulele Faroe

2,2

57,9

0,1

0,1

0,0

-0,0

Cote D'Ivoire

2,1

90,4

0,0

0,1

-0,0

0,0

Şri Lanka

2,0

89,6

0,0

0,1

0,0

0,0

¹ În preţuri curente

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2015, comparativ cu anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-30,9%), Federaţia Rusă (-25,3%), Ucraina (-32,1%), China (-23,8%), Germania (-24,7%), Italia (-20,5%), Belarus (-40,7%), Polonia (-21,5%), Brazilia (-85,1%), Statele Unite ale Americii (-33,5%), Austria (-19,0%), Turcia (-5,2%), Ungaria (-19,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-23,3%), Republica Cehă (-23,3%), Olanda (-25,8%), Coreea de Sud (-41,1%), Grecia (-46,5%), Kazahstan (-59,6%), Franţa (-13,6%), Bulgaria (-15,9%), Elveţia (-24,2%), India (-28,8%), Spania (-5,7%), Japonia (-8,2%), Belgia (-18,9%), Suedia (-16,7%), Serbia (-24,7%), Slovacia  (-28,1%), Finlanda (-18,3%), Uzbekistan (-20,4%), Vietnam (-23,4%), Taiwan, provincie a Chinei (-39,5%), Malaysia (-36,5%), Egipt  (-52,8%), Norvegia (-38,3%), Argentina (-45,5%), Thailanda (-39,9%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 24,9%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Israel (+26,1%) şi Turkmenistan (de 273,7 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,2%.

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în %  faţă de 2014¹

2014

2015

2014 1

2015 1

Import - total            

3986,8

75,0

100,0

100,0

-3,2

-25,0

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

430,8

79,3

10,2

10,8

-0,5

-2,1

Animale vii

8,2

47,8

0,3

0,2

0,2

-0,2

Carne şi preparate din carne

28,5

50,8

1,1

0,7

0,1

-0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

34,6

79,1

0,8

0,9

-0,1

-0,2

Peşte, crustacee, moluşte

36,7

73,3

0,9

0,9

-0,1

-0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

58,1

77,9

1,4

1,5

-0,1

-0,3

Legume şi fructe

117,1

99,4

2,2

2,9

-0,1

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

13,4

75,2

0,3

0,3

-0,4

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

44,1

81,0

1,0

1,1

-0,1

-0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

26,2

88,7

0,6

0,7

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

63,9

77,9

1,6

1,6

0,0

-0,3

Băuturi şi tutun

99,3

84,5

2,2

2,5

-0,6

-0,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

39,6

69,2

1,1

1,0

-0,3

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

59,7

99,1

1,1

1,5

-0,3

-0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

99,8

88,8

2,1

2,5

0,0

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

23,6

118,7

0,4

0,6

0,1

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,9

44,0

0,1

0,1

-0,0

-0,1

Lemn şi plută

26,9

91,5

0,5

0,7

0,0

-0,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

76,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

11,5

82,3

0,3

0,3

0,0

-0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

10,5

65,3

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,9

84,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

23,1

93,5

0,5

0,6

-0,0

-0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

717,7

63,2

21,4

18,0

-1,8

-7,9

Cărbune, cocs şi brichete

19,7

113,5

0,3

0,5

-0,2

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

407,8

66,8

11,5

10,2

-0,7

-3,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

289,0

63,1

8,6

7,3

0,0

-3,2

Energie electrică

1,2

2,4

1,0

0,0

-0,9

-0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,0

69,2

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,9

36,9

0,0

0,0

0,0

-0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

6,4

72,0

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,7

97,2

0,0

0,0

-0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

626,0

78,6

15,0

15,7

0,3

-3,2

Produse chimice organice

12,2

83,8

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Produse chimice anorganice

12,8

74,9

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

27,7

79,4

0,6

0,7

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

193,5

70,4

5,2

4,9

0,3

-1,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

111,2

85,0

2,5

2,8

-0,2

-0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

51,2

99,6

1,0

1,3

-0,0

0,0

Materiale plastice sub forme primare

49,4

80,8

1,1

1,2

0,0

-0,2

Materiale plastice prelucrate

85,0

72,7

2,2

2,1

0,3

-0,6

Alte materiale şi produse chimice

83,0

87,3

1,8

2,1

-0,1

-0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

807,9

81,4

18,7

20,3

-0,1

-3,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

32,5

95,4

0,6

0,8

0,1

-0,0

Cauciuc prelucrat

53,1

79,9

1,2

1,3

-0,1

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

57,2

78,5

1,4

1,5

0,1

-0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

79,1

79,4

1,9

2,0

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

207,7

81,7

4,8

5,2

-0,4

-0,9

Articole din minerale nemetalice

99,0

77,5

2,4

2,5

-0,1

-0,5

Fier şi oţel

100,6

75,7

2,5

2,5

-0,0

-0,6

Metale neferoase

66,1

98,6

1,3

1,7

0,6

-0,0

Articole prelucrate din metal

112,6

82,1

2,6

2,8

-0,2

-0,5

Maşini şi echipamente pentru transport

821,1

73,1

21,1

20,6

-0,1

-5,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

13,3

86,8

0,3

0,3

0,0

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

117,4

62,4

3,5

3,0

0,7

-1,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

8,0

113,0

0,1

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

132,6

81,8

3,1

3,3

-0,2

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

30,3

64,9

0,9

0,8

0,0

-0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

85,9

81,6

2,0

2,2

-0,3

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

263,9

83,5

5,9

6,6

-0,6

-1,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

165,2

65,4

4,7

4,1

-0,0

-1,6

Alte echipamente de transport

4,5

14,9

0,6

0,1

0,3

-0,5

Articole manufacturate diverse

370,8

77,0

9,1

9,3

-0,3

-2,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

35,1

75,5

0,9

0,9

0,1

-0,2

Mobilă şi părţile ei

41,9

69,7

1,1

1,1

-0,2

-0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,7

57,7

0,1

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

77,5

78,9

1,9

1,9

-0,1

-0,4

Încălţăminte

16,9

62,0

0,5

0,4

-0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

52,6

81,8

1,2

1,3

0,0

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

8,0

84,2

0,2

0,2

0,0

-0,0

Alte articole diverse

135,1

79,7

3,2

3,4

-0,0

-0,7

¹ În preţuri curente

În anul 2015, comparativ cu anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-33,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-36,9%), vehicule rutiere (-34,6%), produse medicinale şi farmaceutice (-29,6%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-37,6%), maşini şi aparate electrice (-16,5%), fire, ţesături şi articole textile (-18,3%), energie electrică (-97,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-18,2%), fier şi oţel (-24,3%), materiale plastice prelucrate (-27,3%), articole prelucrate din metal (-17,9%), articole din minerale nemetalice (-22,5%), carne şi preparate din carne (-49,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-15,0%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-18,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-20,6%), îmbrăcăminte şi accesorii (-21,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-22,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-21,5%), cauciuc prelucrat  (-20,1%), mobilă şi părţile ei (-30,3%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-30,8%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-35,1%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-18,2%), materiale plastice sub forme primare (-19,2%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-19,0%), peşte, crustacee, moluşte (-26,7%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-24,5%), produse lactate şi ouă de păsări (-20,9%), încălţăminte (-38,0%), animale vii (-52,2%), produse tanante şi colorante (-20,6%), lemn şi plută (-8,5%), hrană destinată animalelor (-11,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-24,8%), produse chimice anorganice (-25,1%), produse chimice organice (-16,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-34,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-28,0%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-42,3%), cauciuc brut (-56,0%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 23,5%.

Totodată, au sporit importurile de seminţe şi fructe oleaginoase (+18,7%).

Deficitul balanţei comerciale în anul 2015 a fost de 2019,9 mil. dolari SUA, cu 957,6 mil. dolari SUA (-32,2%)  mai mic, decît cel înregistrat în anul 2014.

Balanţa comercială cu principalele ţări

2014

2015

2015 în % faţă de 2014¹

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2977,5

-2019,9

67,8

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1321,7

-736,5

55,7

Germania

-289,5

-204,1

70,5

România

-369,0

-108,7

29,5

Italia

-107,9

-82,2

76,1

Austria

-86,7

-67,9

78,3

Ungaria

-80,1

-65,0

81,2

Polonia

-91,4

-53,9

59,0

Bulgaria

-43,4

-40,2

92,7

Franţa

-56,2

-37,9

67,4

Spania

-35,8

-26,2

73,2

Belgia

-29,2

-23,4

80,1

Republica Cehă

-36,7

-23,4

63,8

Slovenia

-19,8

-19,0

96,0

Olanda

-35,7

-17,5

48,9

Suedia

-17,3

-13,3

77,0

Finlanda

-15,5

-12,8

81,9

Danemarca

-15,4

-11,8

76,5

Portugalia

-7,2

-7,2

99,5

Irlanda

-8,2

-6,7

81,7

Slovacia

-13,2

-6,5

49,5

Lituania

4,4

-2,3

x

Luxemburg

-3,6

-2,1

59,5

Croaţia

-1,4

-1,9

130,7

Estonia

-1,6

-1,8

116,5

Letonia

3,8

1,9

50,5

Grecia

-10,1

5,7

x

Cipru

6,0

6,3

106,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

39,2

85,3

de 2,2 ori

Ţările CSI

-713,7

-525,8

73,7

Ucraina

-437,2

-325,3

74,4

Federaţia Rusă

-293,5

-295,0

100,5

Uzbekistan

-7,3

-5,7

78,2

Turkmenistan

1,2

-0,9

x

Armenia

1,7

0,5

30,6

Kîrgîzstan

2,9

1,7

57,7

Azerbaidjan

5,8

3,2

56,4

Belarus

-7,3

47,5

x

Kazahstan

18,0

47,6

de 2,6 ori

Celelalte ţări

-942,1

-757,6

80,4

China

-473,0

-357,8

75,7

Turcia

-196,2

-220,7

112,5

Japonia

-44,4

-40,8

91,9

Statele Unite ale Americii

-44,3

-28,8

64,9

Israel

-19,6

-26,0

133,0

India

-36,3

-25,9

71,6

Coreea de Sud

-38,5

-22,5

58,5

Serbia

-18,7

-13,2

71,1

Vietnam

-12,2

-10,9

89,1

Taiwan,  provincie a Chinei

-17,4

-10,1

58,2

Ecuador

-8,8

-7,4

84,0

Argentina

-10,6

-5,8

54,5

Norvegia

-9,3

-5,5

58,9

Brazilia

-36,0

-5,4

14,9

Bangladeş

-6,6

-4,9

73,6

Africa de Sud

-4,2

-4,4

104,3

Malaysia

-6,6

-4,4

66,8

Thailanda

-7,8

-4,3

55,9

Islanda

-3,7

-4,0

107,9

Mexic

-5,0

-3,5

70,3

Egipt

-4,9

-3,2

65,2

Hong Kong, RAS a Chinei

1,1

-3,2

x

Canada

-6,0

-3,1

52,0

Pakistan

5,0

-2,6

x

insulele Faroe

-3,9

-2,2

57,9

Singapore

-1,5

-1,8

118,2

Cote D'Ivoire

-1,9

-1,6

81,7

Şri Lanka

-2,2

-0,4

17,1

Macedonia

-0,6

0,1

x

Myanmar

0,2

1,0

de 5,3 ori

insulele Virgine Britanice

1,0

1,2

117,1

Elveţia

6,9

3,3

47,6

Siria

2,6

5,7

de 2,2 ori

Indonezia

-0,6

7,0

x

Liban

9,8

8,2

83,9

Georgia

22,3

16,0

71,8

Irak

10,3

17,1

166,1

¹ În preţuri curente

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

2014

2015

2015  în % faţă de 2014¹

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2977,5

-2019,9

67,8

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

76,5

58,2

76,1

Animale vii

-10,8

1,9

x

Carne şi preparate din carne

-22,4

-19,6

87,3

Produse lactate şi ouă de păsări

-29,4

-20,2

69,0

Peşte, crustacee, moluşte

-49,9

-36,6

73,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

126,3

70,6

55,9

Legume şi fructe

150,9

136,7

90,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

47,7

34,6

72,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-47,7

-36,9

77,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-8,3

-10,3

124,2

Produse şi preparate alimentare diverse

-79,9

-62,0

77,6

Băuturi şi tutun

91,1

68,2

74,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

134,6

115,2

85,6

Tutun brut şi prelucrat

-43,5

-47,0

108,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

98,6

119,7

121,3

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,3

4,1

77,5

Seminţe şi fructe oleaginoase

133,4

153,8

115,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,8

-0,9

115,6

Lemn şi plută

-27,8

-24,8

89,4

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,2

1,6

136,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-11,4

-7,6

66,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-4,6

-3,7

80,8

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

25,3

16,8

66,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-22,0

-19,6

89,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-1119,9

-707,6

63,2

Cărbune, cocs şi brichete

-17,3

-19,7

113,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-595,4

-397,8

66,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-457,3

-288,9

63,2

Energie electrică

-49,9

-1,2

2,4

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

66,5

63,1

94,9

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,5

-0,9

170,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

68,6

65,5

95,6

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-1,6

-1,5

101,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-620,9

-495,3

79,8

Produse chimice organice

-12,3

-6,4

52,0

Produse chimice anorganice

-16,9

-12,6

74,8

Produse tanante şi colorante

-33,6

-26,5

78,7

Produse medicinale şi farmaceutice

-149,8

-117,4

78,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-91,5

-72,8

79,6

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-51,4

-51,1

99,5

Materiale plastice sub forme primare

-58,8

-44,7

76,0

Materiale plastice prelucrate

-113,0

-82,9

73,4

Alte materiale şi produse chimice

-93,6

-80,9

86,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-818,5

-670,5

81,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-31,9

-31,1

97,3

Cauciuc prelucrat

-58,6

-41,6

71,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-66,2

-51,3

77,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-86,3

-73,0

84,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-190,9

-154,5

81,0

Articole din minerale nemetalice

-76,3

-65,3

85,5

Fier şi oţel

-128,2

-98,1

76,6

Metale neferoase

-64,9

-62,9

97,0

Articole prelucrate din metal

-115,2

-92,7

80,5

Maşini şi echipamente pentru transport

-786,8

-507,6

64,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-7,8

-6,9

89,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-176,4

-106,3

60,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-4,2

-5,4

130,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-123,1

-96,3

78,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-45,6

-29,4

64,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-101,8

-82,1

80,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-72,0

-28,4

39,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-234,5

-153,7

65,5

Alte echipamente de transport

-21,4

0,9

x

Articole manufacturate diverse

35,1

55,8

158,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-43,2

-31,8

73,6

Mobilă şi părţile ei

48,8

55,9

114,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

15,2

11,6

76,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

179,2

151,7

84,6

Încălţăminte

6,2

6,9

109,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-31,9

-28,4

88,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-8,1

-6,2

75,7

Alte articole diverse

-131,1

-103,9

79,2

¹ În preţuri curente

Persoanele fizice au importat în anul 2015 mărfuri şi produse în valoare de 77,4 mil. dolari SUA, cu 34,7% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-34,1%), cărora le-au revenit 90,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
Datele pentru luna decembrie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44178 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran