RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2020
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2015
26.02.2016
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-decembrie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 20820,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 8,8% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-decembrie 2015 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 9893,0 mil. lei (reprezentînd 47,5% din total), ceea ce a constituit 83,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 10087,2 mil. lei (reprezentînd 48,4% din total), fiind în creştere cu 1,1% faţă de ianuarie-decembrie 2014.   

În ianuarie-decembrie 2015 faţă de perioada respectivă a anului precedent se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj  şi la alte cheltuieli în total investiţii cu 4,8 puncte procentuale, respectiv 0,5 puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport  s-a majorat cu 5,3 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-decembrie 2015

Informativ: ianuarie-decembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20820,6

91,2

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

9893,0

83,9

47,5

52,3

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

10087,2

101,1

48,4

43,1

   alte cheltuieli

840,4

80,1

4,1

4,6

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 8638,3 mil. lei investiţii, sau 41,5% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-decembrie  2014 acest volum s-a micşorat cu 20,8% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 37,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 7853,1 mil. lei, fiind în descreştere cu 4,1% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2014.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 20,0% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 4,8 puncte procentuale mai mult faţă de realizările perioadei similare a anului 2014.

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-decembrie 2015

Informativ: ianuarie-decembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20820,6

91,2

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

7853,1

95,9

37,7

35,9

   privată

8638,3

79,2

41,5

47,8

   mixtă (publică şi privată)

177,0

67,0

0,9

1,2

   străină

1760,8

113,2

8,5

6,8

   a întreprinderilor mixte

2391,4

125,3

11,5

8,4

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2015 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 13071,6 mil. lei investiţii, reprezentînd 62,8% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară şi 100,5% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2014.

În ianuarie-decembrie 2015, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 3000,8 mil. lei, ceea ce constituie 14,4% din total investiţii şi 81,7% faţă de perioada respectivă a anului 2014 (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 0,3 puncte procentuale faţă de ianuarie-decembrie 2014, constituind 6,0% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-decembrie 2015

Informativ: ianuarie-decembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20820,6

91,2

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1857,4

73,5

8,9

11,0

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

1143,4

99,5

5,5

5,0

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

13071,6

100,5

62,8

57,0

surselor din străinătate

1243,8

95,5

6,0

5,7

altor surse

3504,3

72,4

16,8

21,2

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 48,4% (comparativ cu 43,1% în anul 2014).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 32,9% din total investiţii realizate (din care 13,2% – clădirilor de locuit şi 19,7% – altor clădiri şi edificii) şi s-a micşorat cu 0,8 puncte procentuale faţă de ianuarie-decembrie 2014.      

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-decembrie 2015

Informativ: ianuarie-decembrie 2014 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

20820,6

91,2

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

2746,3

94,0

13,2

12,8

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

4091,6

85,9

19,7

20,9

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

10087,2

101,1

48,4

43,1

altele

3895,5

73,3

18,7

23,2

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47388 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran