RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în anul 2015
Minimul de existenţă în anul 2015
31.03.2016
Versiune tipar

Minimul de existenţă în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1734,1 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,6%.

Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1933,2 lei sau cu 12,2% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe – 1723,4 lei şi cu 16,6% mai mult comparativ cu mediul rural – 1657,7 lei.

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă în anul 2015

medii lunare pe o persoană, lei

Total

Oraşe mari

Oraşe mici

Sate

Semestrul I

1724,9

1873,1

1700,0

1673,7

 

 

 

 

 

Semestrul II

1743,4

1993,3

1746,7

1641,7

 

 

 

 

 

Media anuală

1734,1

1933,2

1723,4

1657,7

Mărimea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă este determinată de ponderea coşului alimentar, care variază nu doar în dependenţă de semestru, dar şi de criteriul de dezagregare în profil teritorial.

Figura 1. Ponderea coşului alimentar în cuantumul minimului de existenţă în anul 2015, %

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1842,2 lei şi în special bărbaţilor – 2000,6 lei. Cea mai mare valoare a minimului de existenţă a fost înregistrată în semestrul II pentru bărbaţi în vîrstă aptă de muncă din oraşele mari – 2297,3 lei (vezi anexa, tab.1).

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1647,1 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 658,5 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1863,5 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru copii din oraşele mari este cu 16,9% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vîrstă de 1-6 ani această diferenţă constituie 20,4%. În cazul copiilor cel mai mare decalaj în valoarea minimului de existenţă se atestă în semestrul II pentru copiii din oraşe mari şi sate – 21,9%, iar pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani această diferenţă este de 26,7%.

Figura 2. Valoarea minimului de existenţă în anul 2015

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2015 au constituit în medie pe o persoană 1956,6 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 12,8%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 4610,9 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă de 2,5 ori.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2013-2015

2013

2014

2015

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei1

1681,4

1767,5

1956,6

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei 

3765,1

4172,0

4610,9

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, %

104,3

108,6

112,8

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă

2,2 ori

2,4 ori

2,5 ori


Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informaţii si comunicaţii – de 5,3 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din activităţi de recreere şi de agrement, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 163,7% (vezi anexa, tab.2).

Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1437,4 lei şi reprezintă 82,9% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2016 a constituit 1165,2 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 81,1%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vîrstă co-raportul respectiv este de 82,9%.

Tabelul 3. Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în 2013-2015

2013

2014

2015

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite2, lei

1020,6

1087,6

1165,2

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă3, lei

1049,9

1114,7

1191,8

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani pentru persoanele asigurate4, lei

997,9

1097,0

1157,0

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 1,5 ani pentru persoanele neasigurate, lei

300,0

400,0

440,0

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

76,9

80,9

81,1

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

79,1

83,0

82,9

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 3 ani şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani,  %

75,5

82,7

81,6

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 1,5 ani şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani,  %

22,7

30,1

31,0

În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani constituie în medie 1157,0 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani în proporţie de 81,6%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (440 lei) asigură doar 31% din necesarul minim pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani.

Note:

1 Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
2 Mărimea medie a pensiei lunare stabilită la 1 ianuarie 2016.
3 Mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vîrstă stabilită la 1 ianuarie 2016.
4 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor pentru persoanele asigurate stabilită la 1 ianuarie 2016.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41578 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran