RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2016
27.05.2016
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2016 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2115,7 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 22,6% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-martie 2016 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 1024,7 mil. lei (reprezentînd 48,4% din total), ceea ce a constituit 93,0% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 1002,2 mil. lei (reprezentînd 47,4% din total), fiind în descreştere cu 33,4% faţă de ianuarie-martie 2015.

În ianuarie-martie 2016 față de perioada respectivă a anului precedent se constată majorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj cu 7,1 puncte procentuale. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport şi la alte cheltuieli în total investiţii s-a micșorat cu 5,9 puncte procentuale, respectiv 1,2 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2016

Informativ: ianuarie-martie 2015 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2115,7

77,4

100,0

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

1024,7

93,0

48,4

41,3

utilaje şi maşini, mijloace de transport

1002,2

66,6

47,4

53,3

alte cheltuieli

88,8

60,9

4,2

5,4

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 1144,3 mil. lei investiţii, sau 54,1% din total investiţii realizate. Comparativ cu ianuarie-martie 2015 acest volum s-a micşorat cu 13,7% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 23,0% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 487,2 mil. lei, fiind în descreştere cu 39,2% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2015.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 22,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,3 puncte procentuale mai mult faţă de realizările perioadei similare a anului 2015.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-martie 2016

Informativ: ianuarie-martie 2015 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2115,7

77,4

100,0

100,0

din care, pe forme de proprietate:

publică

487,2

60,8

23,0

29,3

privată

1144,3

86,3

54,1

48,5

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

4,2

8,5

0,2

1,8

străină

242,9

115,1

11,5

7,7

a întreprinderilor mixte

237,1

68,5

11,2

12,7

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-martie 2016 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 1670,5 mil. lei investiţii, reprezentînd 79,0% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară şi 88,0% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2015.

În ianuarie-martie 2016, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 68,1 mil. lei, ceea ce constituie 3,2% din total investiţii şi 35,3% faţă de perioada respectivă a anului 2015 (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 1,0 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2015, constituind 9,3% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-martie 2016

Informativ: ianuarie-martie 2015 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2115,7

77,4

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

25,5

19,0

1,2

4,9

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

42,6

72,9

2,0

2,1

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

1670,5

88,0

79,0

69,5

surselor din străinătate

197,5

87,4

9,3

8,3

altor surse

179,6

43,2

8,5

15,2

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 47,4% (comparativ cu 53,3% în anul 2015).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 35,2% din total investiţii realizate (din care 19,0% – clădirilor de locuit şi 16,2% – altor clădiri şi edificii) şi s-a mărit cu 4,0 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2015.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-martie 2016

Informativ: ianuarie-martie 2015 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2015

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

2115,7

77,4

100,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

401,8

93,9

19,0

15,7

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

343,6

81,3

16,2

15,5

utilaje, maşini şi mijloace de transport

1002,2

66,6

47,4

53,3

altele

368,1

86,5

17,4

15,5

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47870 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran