RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2016
03.06.2016
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 20161

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2016 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1198,1 mii persoane, fiind în creştere cu 4,0% (46,2 mii) faţă de tr.I 2015. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 91,5% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micșorat de la 8,5% la 6,2%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,9%) a depăşit ușor ponderea femeilor (49,1%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare față de cea a populației active din mediul urban: respectiv 50,4% și 49,6%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,1%, fiind în creștere cu 1,5 p.p. față de trimestrul respectiv al anului precedent (38,6%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor – 43,1%, în comparaţie cu rata estimată pentru femei – 37,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 44,9% în mediul urban şi 36,3% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,1%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 44,6. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi) a fost de 47,6%.

Populaţia ocupată a constituit 1123,7 mii persoane, fiind în creștere cu 6,6% faţă de trimestrul I 2015. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,7% bărbaţi şi 50,3% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (48,5% mediul urban şi 51,5% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 37,6%, înregistrând o creştere de 2,3 p.p. în comparaţie cu tr. I 2015.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (39,5%) în comparaţie cu femeile – 35,9%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 41,1% în mediul urban şi 34,8% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 44,4%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 41,8% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 26,5%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională2 se constată că în sectorul agricol au activat 324,7 mii persoane (28,9% din totalul persoanelor ocupate). Din rândul acestora, 40 la sută (sau 11,5% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. Faţă de trimestrul I 2015 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 61,0 mii, sau cu 23,1%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 799,0 mii, în creștere cu 8,7 mii sau cu 1,1% faţă de tr.I 2015. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,8% (13,5% în 2015) şi în construcţii, respectiv, 3,8% (4,0% în 2015). În sectorul servicii au activat 54,5% din totalul persoanelor ocupate, această pondere descrescând cu 3,0 p.p. faţă de tr.I 2015. Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 6,7 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 73,6% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 26,4% - cu cea publică.

Structura ocupării după statutul profesional relevă, că  66,8% o constituie salariaţii și 1/3 – persoanele ocupate non-salariate.

În sectorul informal au lucrat 16,6% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar o treime (33,2%) au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 15,9%, totodată 7,9% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (persoane care au un loc de muncă, însă lucrează involuntar lucrează mai puţin de 40 ore pe săptămână în timpul perioadei de referinţă, totodată doresc şi sunt disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 67,4 mii, ceea ce reprezintă 6,0% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 5,2% în comparaţie cu trimestrul I 2015.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 74,4 mii persoane, fiind în descreștere cu 23,5 mii faţă de tr. I 2015. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 68,1% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 67,3%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 6,2%, fiind mai mică faţă de trimestrul I a. 2015 (8,5%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit  8,3%, la femei, respectiv, 4,0%. Au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 8,4% şi 4,0%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 13,9%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 12,0%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 59,9% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2015 cu 1,5 p.p, sau cu 48,0 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării ca fiind plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de muncă dorit au constituit circa 16,8 mii – faţă de 18,3 mii în 2015. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost, conform estimărilor, de circa 298,4 mii persoane – față de 309,5 mii în 2015. Aproximativ două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au constituit-o bărbaţii (63,9%), la fel şi persoanele plecate din localităţile rurale (68,1%).

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începând cu anul 2015 datele sunt prezentate conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, Rev.2 (ediția 2009).

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51201 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran