RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
10.06.2016
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20161

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2015 a constituit 102,7%. În luna aprilie 2016 faţă de aprilie 2015 acest indice a marcat 110,0%.

Industria extractivă în ianuarie-aprilie 2016 comparativ cu ianuarie-aprilie 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producției cu 14,4%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-aprilie 2016 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2015 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 6,0%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producție pe țară cu 4,6%.

În ianuarie-aprilie 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 0,8% (ceea ce a generat descreşterea indicelui general pe total industrie cu 0,2%). Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – de 2,0 ori (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 27,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase – cu 8,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 5,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 4,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 36,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 20,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 3,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-aprilie 2016 faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea produselor de tutun – de 2,1 ori (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 53,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,7%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 48,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 36,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,6%); fabricarea de mobilă – cu 34,9% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea produselor textile – cu 25,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,3%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 21,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%) etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-aprilie 2015 la activităţile: industria metalurgică – cu 22,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 17,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 13,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,1%); fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 13,2% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 11,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%).

În ianuarie-aprilie 2016 faţă de ianuarie-aprilie 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 7,4% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 1,6%). Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 5,7% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 11,8%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activități în ianuarie-aprilie 2016

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

aprilie 2016 faţă de aprilie 2015

ianuarie-aprilie 2016 faţă de ianuarie - aprilie 2015

Industria – total

110,0

102,7

100,0

+2,7

Industria extractivă

82,0

85,6

3,6

-0,3

Industria prelucrătoare

117,6

106,0

84,6

+4,6

Industria alimentară

105,7

99,2

25,0

-0,2

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

107,2

104,3

6,1

+0,2

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

174,7

de 2,0 ori

0,5

+0,3

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

108,3

79,1

3,8

-0,7

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

44,5

96,1

1,5

-0,1

fabricarea produselor lactate

110,0

104,1

3,7

+0,2

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

109,4

99,0

0,6

-0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

109,8

105,1

3,6

+0,2

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

108,6

105,7

2,9

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

136,5

85,9

4,6

-0,3

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

135,7

108,9

1,3

+0,1

fabricarea băuturilor

114,0

102,1

11,3

+0,2

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

137,5

127,0

2,5

+0,4

fabricarea vinurilor din struguri

137,5

103,8

5,8

+0,2

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

68,9

63,6

1,1

-0,4

Fabricarea produselor de tutun

de 2,1 ori

de 2,1 ori

0,7

+0,2

Fabricarea produselor textile

132,2

125,6

4,7

+1,3

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

140,0

136,7

4,0

+1,6

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

168,0

121,0

1,0

+0,2

fabricarea încălţămintei

171,9

123,8

0,7

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

151,5

148,7

0,5

+0,2

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

140,6

131,7

1,5

+0,4

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

166,7

153,3

1,7

+0,7

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

126,0

103,3

2,4

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

94,4

88,9

3,2

-0,3

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

115,5

108,0

9,3

+0,5

Industria metalurgică

79,6

77,1

0,3

-0,1

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

149,0

124,9

2,6

+0,4

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

90,0

82,6

1,1

-0,2

Fabricarea echipamentelor electrice

99,5

86,4

5,4

-1,1

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

140,6

86,8

2,1

-0,4

Fabricarea de mobilă

153,3

134,9

2,8

+0,7

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

70,8

92,6

11,8

-1,6

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

81,3

94,3

9,2

-0,9

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

28,5

88,2

2,6

-0,7

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-aprilie 2016 faţă de ianuarie-aprilie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 98,3%, regiunea Nord – 101,5%, regiunea Centru – 108,4%, regiunea Sud – 111,3% şi UTA Găgăuzia – 119,3%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Precizări metodologice:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47271 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran