RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
15.06.2016
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20161),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-aprilie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 595,7 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 6,8%. 

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 378,9  mil. dolari SUA (63,6% din total exporturi), fiind în scădere cu 14,7% faţă de ianuarie-aprilie 2015, care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 10,9%.

Reexporturile de mărfuri străine3 au însumat 216,8 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult comparativ cu  ianuarie-aprilie 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deţinut 23,6% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esenţiale - 12,8 %.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

Ianuarie-aprilie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2015¹

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2015

2016

2015¹

2016¹

Export - total

595,7

93,2

100,0

100,0

-16,7

-6,8

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

123,9

73,6

26,4

20,8

-1,6

-7,0

Animale vii

2,5

157,4

0,3

0,4

0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

1,1

142,1

0,1

0,2

-0,2

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

4,1

122,4

0,5

0,7

-0,1

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

31,7

64,7

7,7

5,3

-1,9

-2,7

Legume şi fructe

62,8

72,3

13,6

10,6

-0,2

-3,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

12,7

78,9

2,5

2,1

1,2

-0,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,5

100,8

0,4

0,4

-0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,5

73,6

1,2

0,9

-0,4

-0,3

Produse şi preparate alimentare diverse

1,0

130,7

0,1

0,2

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

51,0

107,2

7,4

8,5

-1,8

0,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

47,4

108,1

6,8

7,9

-1,7

0,5

Tutun brut şi prelucrat

3,6

96,6

0,6

0,6

-0,1

-0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

69,3

78,0

13,9

11,6

0,9

-3,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,4

115,9

0,2

0,2

-0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

59,6

81,8

11,4

10,0

1,3

-2,1

Lemn şi plută

1,0

108,2

0,1

0,2

0,1

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,8

de 1,9 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,4

35,2

0,2

0,1

0,1

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,7

74,2

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,6

53,3

1,1

0,6

-0,4

-0,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,8

39,0

0,3

0,1

0,1

-0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1,6

57,1

0,4

0,3

-0,4

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

1,6

58,3

0,4

0,3

-0,3

-0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

20,2

73,2

4,3

3,4

-1,1

-1,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

20,1

72,9

4,3

3,4

-1,1

-1,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

28,6

80,3

5,6

4,8

-4,0

-1,1

Produse chimice organice

4,6

de 6,5 ori

0,1

0,8

-0,1

0,6

Produse tanante şi colorante

0,4

103,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

7,8

40,8

3,0

1,3

-3,8

-1,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

12,5

97,7

2,0

2,1

0,0

-0,0

Materiale plastice sub forme primare

0,9

57,9

0,2

0,1

0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

0,9

de 2,0 ori

0,1

0,2

-0,2

0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,3

de 2,2 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

56,3

147,6

6,0

9,5

-2,9

2,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,6

173,0

0,1

0,1

-0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

5,4

de 4,1 ori

0,2

0,9

-0,4

0,6

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,8

123,7

0,4

0,5

-0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

2,2

100,8

0,3

0,4

-0,4

0,0

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

25,5

de 1,7 ori

2,4

4,3

-0,8

1,6

Articole din minerale nemetalice

9,4

99,8

1,5

1,6

-1,0

-0,0

Fier şi oţel

1,1

118,4

0,1

0,2

-0,1

0,0

Metale neferoase

0,6

42,8

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

8,7

de 1,7 ori

0,8

1,4

-0,3

0,6

Maşini şi echipamente pentru transport

96,1

97,1

15,5

16,1

-1,2

-0,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

0,6

43,7

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

2,7

76,4

0,5

0,4

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,6

67,1

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

10,7

106,9

1,6

1,8

-0,3

0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,2

79,6

0,0

0,0

0,0

-0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,6

55,8

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

73,1

96,4

11,9

12,3

-0,5

-0,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

7,4

de 1,9 ori

0,6

1,3

-0,5

0,6

Alte echipamente de transport

0,2

9,0

0,3

0,0

0,2

-0,3

Articole manufacturate diverse

148,7

113,4

20,5

25,0

-4,6

2,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,3

123,7

0,2

0,2

-0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

37,9

126,7

4,7

6,4

-0,7

1,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,0

106,5

0,7

0,8

-0,2

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

77,5

114,2

10,6

13,0

-2,9

1,5

Încălţăminte

10,0

120,0

1,3

1,7

-0,3

0,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

7,9

104,3

1,2

1,3

-0,4

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,4

114,7

0,0

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

8,7

76,8

1,8

1,5

-0,1

-0,4

¹ În preţuri curente

În ianuarie-aprilie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de legume şi fructe (-27,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-35,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (-18,2%), produse medicinale şi farmaceutice (-59,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-27,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-21,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-46,7%), maşini şi aparate electrice (-3,6%), hrană destinată animalelor (-,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-41,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-23,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-25,8%), materiale plastice sub forme primare (-42,1%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-32,9%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-44,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-56,3%), metale neferoase (-57,2%), fibre textile şi deşeurile lor (-64,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 14,2%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (de 1,7 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+14,2%), mobilă şi părţile ei (+26,7%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), vehicule rutiere (de 1,9 ori), cauciuc prelucrat (de 4,1 ori), produse chimice organice (de 6,5 ori ), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+8,1%), încălţăminte (+20,0%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+6,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+4,3%), produse lactate şi ouă de păsări (+22,4%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+23,7%), animale vii (+57,4%), carne şi preparate din carne (+42,1%), materiale plastice prelucrate (de 2,0 ori), pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (de 1,9 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 8,4%.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-aprilie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1289,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 1,2%.

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

Ianuarie-aprilie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2015¹

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2015

2016

2015¹

2016¹

Import - total            

1289,5

98,8

100,0

100,0

-21,4

-1,2

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

146,2

114,3

9,8

11,3

-3,3

1,4

Animale vii

2,2

91,1

0,2

0,2

-0,1

-0,0

Carne şi preparate din carne

6,5

100,4

0,5

0,5

-0,4

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

11,8

116,0

0,8

0,9

-0,3

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

12,9

119,3

0,8

1,0

-0,3

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

23,7

108,5

1,7

1,8

-0,5

0,1

Legume şi fructe

41,0

120,1

2,6

3,2

-0,7

0,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,0

de 2,1 ori

0,3

0,5

-0,2

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

13,0

102,6

1,0

1,0

-0,3

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

8,5

119,3

0,5

0,7

-0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

19,6

103,8

1,4

1,5

-0,4

0,1

Băuturi şi tutun

30,6

107,5

2,2

2,4

0,1

0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

12,9

147,7

0,7

1,0

-0,4

0,3

Tutun brut şi prelucrat

17,7

89,8

1,5

1,4

0,5

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

42,5

96,7

3,4

3,3

-0,2

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

19,0

116,1

1,2

1,5

0,1

0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,2

17,8

0,1

0,0

-0,1

-0,1

Lemn şi plută

7,0

97,2

0,6

0,6

-0,0

-0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

de 6,2 ori

0,0

0,0

-0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,4

63,0

0,3

0,2

-0,0

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,9

110,7

0,2

0,2

-0,1

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,3

119,6

0,0

0,0

-0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

10,5

84,1

1,0

0,8

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

201,2

70,6

21,8

15,6

-5,0

-6,4

Cărbune, cocs şi brichete

1,3

42,0

0,2

0,1

0,0

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

89,0

76,8

8,9

6,9

-2,2

-2,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

110,7

66,8

12,7

8,6

-1,7

-4,2

Energie electrică

0,2

105,8

0,0

0,0

-1,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,0

98,8

0,2

0,2

-0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

104,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,2

99,4

0,2

0,2

-0,1

-0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

203,0

98,4

15,8

15,8

-3,4

-0,2

Produse chimice organice

3,2

69,0

0,3

0,2

0,0

-0,1

Produse chimice anorganice

4,2

132,2

0,2

0,3

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

7,3

110,8

0,5

0,6

-0,1

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

43,4

77,2

4,3

3,4

-1,7

-1,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

34,4

101,6

2,6

2,7

-0,4

0,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

22,7

117,1

1,5

1,8

-0,2

0,3

Materiale plastice sub forme primare

12,7

92,1

1,1

1,0

-0,2

-0,1

Materiale plastice prelucrate

22,5

95,6

1,8

1,7

-0,4

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

52,6

116,7

3,5

4,1

-0,3

0,6

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

245,5

105,2

17,9

19,0

-3,3

0,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

11,5

122,1

0,7

0,9

-0,1

0,2

Cauciuc prelucrat

18,0

130,1

1,1

1,4

-0,5

0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

14,2

99,0

1,1

1,1

-0,2

-0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

22,9

99,5

1,8

1,8

-0,4

-0,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

78,4

124,1

4,8

6,1

-1,2

1,2

Articole din minerale nemetalice

27,0

102,0

2,0

2,1

-0,7

0,0

Fier şi oţel

26,2

85,0

2,4

2,0

-0,3

-0,4

Metale neferoase

16,0

71,2

1,7

1,2

0,4

-0,5

Articole prelucrate din metal

31,3

104,5

2,3

2,4

-0,3

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

305,2

117,1

19,9

23,7

-4,9

3,4

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

3,4

100,3

0,2

0,3

-0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

34,3

85,1

3,1

2,7

-1,1

-0,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,5

42,3

0,3

0,1

0,1

-0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

30,3

82,5

2,8

2,3

-0,6

-0,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

9,3

129,5

0,5

0,7

-0,4

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

15,9

65,3

1,9

1,2

-0,5

-0,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

74,6

86,9

6,6

5,8

-0,7

-0,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

62,6

108,9

4,4

4,9

-1,5

0,4

Alte echipamente de transport

73,3

de 41,1 ori

0,1

5,7

-0,2

5,5

Articole manufacturate diverse

109,4

94,4

8,9

8,5

-1,4

-0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

8,0

83,2

0,7

0,6

0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

11,6

95,6

0,9

0,9

-0,5

-0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,5

113,7

0,1

0,1

-0,1

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

29,1

124,9

1,8

2,3

-0,5

0,4

Încălţăminte

7,9

120,5

0,5

0,6

-0,2

0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

9,3

37,8

1,9

0,7

0,6

-1,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,1

86,6

0,2

0,2

-0,0

-0,0

Alte articole diverse

39,9

111,2

2,8

3,1

-0,7

0,3

¹ În preţuri curente

În ianuarie-aprilie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-33,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-23,2%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-62,2%), produse medicinale şi farmaceutice(-22,8%), maşini şi aparate electrice (-13,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-34,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-14,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-17,5%), metale neferoase (-28,8%), fier şi oţel (-15,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-57,7%), materiale plastice prelucrate (-4,4%), tutun brut şi prelucrat (-10,2%), materiale plastice sub forme primare (-7,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-16,8%), produse chimice organice (-31,0%), fibre textile şi deşeurile lor (-37,0%), cărbune, cocs şi brichete (-58,0%), cauciuc brut (-82,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 12,9%.

Totodată, au sporit importurile de fire, ţesături şi articole textile (+24,1%), legume şi fructe (+20,1%), vehicule rutiere (+8,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (+24,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+17,1%), cauciuc prelucrat  (+30,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+47,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,1 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+16,1%), peşte, crustacee, moluşte (+19,3%), piele şi blană prelucrată (+22,1%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+29,5%), articole prelucrate din metal (+4,5%), cereale şi preparate pe baza de cereale (+8,5%), produse lactate şi ouă de păsări (+16,0%), hrană destinată animalelor (+19,3%), încălţăminte (+20,5%), produse tanante şi colorante (+10,8%), produse chimice anorganice (+32,2%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 5,2%. 

Structura importurilor pe grupe de mărfuri

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-aprilie 2016 a fost de 693,8 mil. dolari SUA, cu 27,3 mil. dolari SUA (+4,1%) mai mare, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri,
conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

                        

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2016  în % faţă de ianuarie-aprilie 2015¹

2015

2016

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-666,5

-693,8

104,1

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

40,5

-22,3

x

Animale vii

-0,9

0,3

x

Carne şi preparate din carne

-5,7

-5,4

94,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-6,8

-7,7

112,8

Peşte, crustacee, moluşte

-10,8

-12,9

119,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

27,2

8,0

29,5

Legume şi fructe

52,7

21,8

41,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

12,8

5,7

44,8

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-10,2

-10,5

103,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

0,3

-3,0

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-18,1

-18,6

102,7

Băuturi şi tutun

19,1

20,4

106,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

35,1

34,5

98,3

Tutun brut şi prelucrat

-16,0

-14,1

88,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

44,8

26,8

59,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,2

1,4

113,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

56,5

40,6

71,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,1

-0,2

de 1,9 ori

Lemn şi plută

-6,3

-6,0

95,6

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

0,6

149,4

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,6

-2,0

74,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,3

-1,2

de 3,7 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

6,5

3,3

51,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-10,5

-9,7

92,8

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-282,1

-199,6

70,7

Cărbune, cocs şi brichete

-3,1

-1,3

42,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-113,1

-87,4

77,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-165,7

-110,7

66,8

Energie electrică

-0,2

-0,2

106,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

24,5

17,2

70,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,2

95,4

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,7

-0,5

83,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-170,7

-174,5

102,2

Produse chimice organice

-3,9

1,4

x

Produse chimice anorganice

-3,1

-4,0

128,6

Produse tanante şi colorante

-6,2

-6,9

111,4

Produse medicinale şi farmaceutice

-37,2

-35,6

95,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-21,1

-22,0

103,9

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-19,4

-22,7

117,2

Materiale plastice sub forme primare

-12,2

-11,8

96,4

Materiale plastice prelucrate

-23,1

-21,6

93,5

Alte materiale şi produse chimice

-44,5

-51,3

115,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-195,3

-189,1

96,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-9,0

-10,8

119,9

Cauciuc prelucrat

-12,5

-12,6

100,7

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-12,1

-11,4

94,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-20,8

-20,7

99,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-48,0

-52,9

110,1

Articole din minerale nemetalice

-17,1

-17,6

103,2

Fier şi oţel

-29,9

-25,1

84,0

Metale neferoase

-21,1

-15,4

73,1

Articole prelucrate din metal

-24,8

-22,6

91,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-161,7

-209,1

129,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,0

-2,8

140,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-37,0

-31,8

85,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,6

-0,9

33,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-26,7

-19,6

73,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-6,9

-9,1

131,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-23,2

-15,2

65,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-10,1

-1,5

15,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-53,6

-55,1

102,8

Alte echipamente de transport

0,4

-73,1

x

Articole manufacturate diverse

15,4

39,3

de 2,6 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-8,6

-6,7

78,1

Mobilă şi părţile ei

17,8

26,3

147,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,4

3,5

103,8

Îmbrăcăminte şi accesorii

44,6

48,4

108,6

Încălţăminte

1,8

2,1

118,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-17,0

-1,4

8,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,1

-1,7

82,1

Alte articole diverse

-24,5

-31,2

127,2

¹ În preţuri curente

Persoanele fizice au importat în ianuarie-aprilie 2016 mărfuri şi produse în valoare de 27,1 mil. dolari SUA, cu 17,1% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiţionată de creşterea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+13,4%), cărora le-au revenit 86,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:                    

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna aprilie 2016 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2015 – date rectificate.
3 Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice şi reexporturile de mărfuri după  prelucrare.
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate  în tară şi nu au suferit transformări esenţiale, ţara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în ţară pentru perfecţionare activă, sau in scopul producerii şi în urma acestor proceduri şi-au schimbat poziţia tarifară, dar ţara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esenţială, pentru a fi modificată ţara de origine a mărfii.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47911 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran